Belépés
2019. október 22. kedd | 43. hét | 295. nap | 10:45 | Előd
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
4. keresztény tanösvény - Jézus, aki szenvedett Poncius ...
Jézus, aki szenvedett Poncius Pilátus alatt
Jézus aki szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, eltemették.

Videó

- Hiszem, hogy Jézus Krisztus "szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették."
Ezt a mondatot, ha más szavakkal kellene kifejeznem azt mondanám, hogy hiszek a szeretet végső győzelmében. Az, hogy Krisztus közénk jött karácsony estéjén, hogy apostolokat gyűjtött maga mellé és szülőföldjén tanította a népét, gyógyítva a betegeket, az világosan igazolja, hogy Jézus Krisztus szeret minket. Ez a szeretet hatalmas, de igazából Isten irántunk való végtelen szeretetét nagycsütörtök, nagypéntek a golgotai kereszthalála teszi, döbbenetesen láthatóvá. Az, hogy Krisztus a kereszten is szeret bennünket, hogy a nagypéntek sötétségében is képes a Mennyei Atya kezébe helyezni az Ő életét, az bizonyítja, hogy ezen a földön nem a félelem, nem a halál az úr, hanem a Szeretet.
Mindannyian Isten
maroka, 2019. október 08. kedd, 10:28
Évközi 26. vasárnap 09.29
6,1a.4-7

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből
Tartsuk meg a parancsokat Urunk eljöveteléig!
Szeretett Fiam!
Te, Isten embere, menekülj a bajkeverőktől! Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, és erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást.
Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesítsd megbízatásodat bűntelenül és feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Ezt a kellő időben megmutatja majd a boldog és egyedül Uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, és nem is láthat: övé a dicsőség és az örök hatalom! Ámen.
Ez az Isten igéje. 1Tim 6,11-16

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A
maroka, 2019. szeptember 28. szombat, 22:33
A Szent Kereszt felmagasztalása
Úr!"
Mózes tehát közbenjárt a népért, és az Úr így válaszolt: ,,Csináltass egy rézkígyót, és tűzd ki jelül egy fára. Akit marás ért és rátekint, az életben marad."
Csináltatott is Mózes egy rézkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt.
Ez az Isten igéje. Szám 21,4b-9

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Megalázta magát, ezért az Isten felmagasztalta őt.
Testvéreim!
Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten
maroka, 2019. szeptember 14. szombat, 12:07
Igazi érték
,,Ellenben, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan gazdagságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem." Filippi 3,7-8

Mindig drága dolog,ha a hívő ember sok mindenről lemond az Úr Jézusért. Például ha valaki tehetségével hírt és gazdagságot szerzett, és az Isten hívásának engedve mindezt a Megváltó lába elé helyezi. Vagy ha valaki előtt énektudása megnyitotta a világ nagy hangversenytermeit, de amikor azonban meggyőződött arról, hogy egy másik világ számára kell élnie, feladta karrierjét, hogy Krisztust követhesse. Mert mit jelent minden földi hírnév, gazdagság és földi kitüntetés ahhoz a mérhetetlen nyereséghez képest, ami Krisztusban található meg?!

Ian McPherson kérdi: ,,Van-e annál megindítóbb kép, mint az a férfi, aki rengeteg adottságát alázatosan és csodálva a Megváltó lábaihoz helyezi. Tulajdonképpen ott van a helyük." (Vagy
kalmanpiroska, 2019. augusztus 31. szombat, 12:59
A Hitvallás - a Hit erénye
A Jézus Krisztus által alapított Egy, Szent, Egyetemes és Apostoli Egyház hitvallása a Hitvallás, melyet több nyelv is a görög Symbol kifejezéssel illet. Ezt a Hitvallást
az I. Egyetemes Zsinat 325-ben Nikaiában fogalmazta meg,
a II. Egyetemes Zsinat 381-ben Kostantinápolyban egészítette ki a szövegét,
a III. Egytemes Zsinat 431-ben Efezoszban pedig megtiltotta a Hitvallás szövegének további kiegészítését vagy megváltoztatását.
Azzal a jelentőségteljes gesztussal, hogy közösen elimádkozták a Hitvallást, a későbbi Egyetemes Zsinatok is az eredeti formájában erősítették meg azt; a szövegének megváltoztatását pedig újabb rendeletekkel több ízben is ismételten megtiltották. (A filioque-betoldás már csak emiatt is problémás.)
Az egyházi szóhasználatban a Hitvallás, vagy akár a Nikaiai Hitvallás alatt mindig a Nikaia-Konstantinápolyi Hitvallás végleges szövege értendő; ideértve az egyházatyák műveit és az Egyetemes Zsinatok dokumentumait is. A történelemtudomány azonban különbséget
maroka, 2019. július 10. szerda, 14:43
Pilátus udvarán
Pilátus udvarán

Már fejsze csattog hajnal óta,
tompán zuhog a kalapács.
Ma valakit még megsiratnak,
Krisztus vagy Barabbás...

Sorsdöntő óra súlyosul rám.
Zsúfolt Pilátus-udvaron
mind a ketten előttem állnak.
Melyiket akarom?

Barabbás... úgy áll, mint az élet.
Daccal hátrafeszül a nyak.
Merészen villanó szemében
tüzek parázslanak.

Mozdul acélosizmú karja.
Feszíti, törne már elő
gátat szakító áradatban
a lázadó erő.

Pogány hatalom... pogány szépség
és pogány élniakarás.
Igen a testnek és a földnek!
Krisztus vagy Barabbás?

Farizeusok bujtogatnak:
,,Te Barabbással vagy rokon.
Tenlázadásod lásd meg ott a
merész vonásokon!

Te megtagadnád ezt a földet?
Te megtagadnád magadat?
Krisztust feszíttesd a keresztre,
Barabbást ne tagadd!

Ők nem élhetnek mind a ketten.
S melyik idegenebb neked?
Annak a
kalmanpiroska, 2019. június 22. szombat, 12:39
Aki helyett a Krisztus vérezett
Aki helyett a Krisztus vérezett

Emlékezem: Kemény bilincsbe verten,
bénultan ültem a hideg kövön.
Sötétség, bűn és vád töltötte lelkem,
ijesztő csend kietlen börtönöm.

Halál? Oly mindegy. Csak nagynéha lázadt
valami bennem. Életvágy talán.
S akkor... szerettem volna összetörni
bűnt és bilincset börtönöm falán...

Neki az ajtó rozsdamart vasának
sámsonkarokkal! Ki a fényre! Ki,
ahol szabad mezők ujjongva várnak,
s ahol az élet szent magvát veti!

Néha. És máskor rémek. Megremegtem:
a szívemen kemény, hideg marok.
Egy síron túli hang titkos hívása:
"Jöjj! Jöjj! Barabbás!" - Nem! Nem akarok!

"Barabbás!" Hah, már nem a rém hívása.
Ezer torokból tör ki: Ó, elég!
Ez a halál! Jön értem. Sírom ássa
és nem kiálthatok felé: Ne még!

Most! Súlyos léptek... fegyver csörrenése...
csikordul a zár... szoborrá meredt
minden tagom... egy érdes
kalmanpiroska, 2019. június 18. kedd, 14:59
2019. június 16., Szentháromság
Szentháromság köré, és próbálta kitapogatni, hogy mivel van dolga. Valamit mindenki mondott róla, és igaz is volt, de nem volt a kép sosem teljes. Sosem tudjuk teljesen megérteni a Szentháromság titkát. Ahogy már Szent Ágoston is megkapta ezt elmélkedése közben a tengert meregető kisfiútól: ,,ugyanígy nem fér bele a te fejedbe sem ez a titok".
Az Igazságot itt a földön sosem tudjuk teljesen megismerni, mert ,,tükörben, homályosan látunk", de tudunk belőle részesülni. Hiszen maga Krisztus ígéri meg: ,,az igazság Lelke elvezet benneteket a teljes igazságra". Amikor az igazságról van szó, kicsit megemeljük a szemöldökünket, Pilátussal együtt kérdezzük: Mi az igazság? Olyan sokoldalú a világ, olyan sokoldalú az ember, ami tegnap igaz volt, ma már megkérdőjelezett dolog. Amit tegnap még védtem, ma már elutasítom. Mire akar hát elvezetni bennünket az Igazság Lelke? Mi is a teljes igazság? Nem más, mint Isten. Az Igazság Lelke a Szentháromság közösségébe, az ő nyugalmába akar
maroka, 2019. június 16. vasárnap, 07:25
húsvét 4. hét péntek 05.17
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Isten a választott népnek tett ígéretét akkor teljesítette, amikor feltámasztotta Jézust.
A pizídiai Antióchiában Pál apostol ezeket mondotta: ,,Férfiak, testvéreim! Ábrahám nemzetségének fiai és a köztetek levő istenfélők! Az üdvösség híre nekünk szól. Jeruzsálem lakói és vezetői azonban nem ismerték el Jézust. Azáltal pedig, hogy elítélték, beteljesítették a próféták szavát, amelyet minden szombaton olvasnak. Bár semmi halálbüntetésre méltót nem találtak benne, Pilátustól mégis kivégzését követelték. Miután minden beteljesedett, amit róla írtak, levették a keresztfáról, és sírba fektették. Isten azonban feltámasztotta Jézust a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik vele együtt jöttek föl Galileából Jeruzsálembe. Ezek most is tanúságot tesznek róla a nép előtt.
Mi is ezt az örömhírt hirdetjük nektek: Isten, atyáinknak tett ígéretét nekünk, az ő utódaiknak azáltal teljesítette, hogy feltámasztotta Jézust, amint a második zsoltárban is
maroka, 2019. május 17. péntek, 10:17
Amíg betű maradt
Amíg betű maradt

Milyen irgalmas volt és kegyelmes,
eljött meghalni értem a fán,
milyen fenséges volt és dicső,
Krisztus ott fenn, a Golgotán.

Milyen alázatos volt és szelíd,
és milyen nagyon szeretett,
isteni bizonyságtevés,
halála volt a felelet.

Pilátus előtt nem jajongott,
nem panaszolta, hogy szúr a tövis,
alázatosan lehajtva fejét
engem látott, meg téged is.

S mikor a nádszál csattant fején
rád gondolva tégedet féltett,
hogyha egyszer megbánt valaki,
nem jut eszedbe és nem érted
a megbocsátás nagy-nagy titkát,
amit akkor vérével írt meg.

A szavak zúgó áradata
már-már halálra gyötörvén,
roskadozva állt a kín alatt,
s lelkében sodró, néma törvény, és mégis...

Mikor szegezték a keresztre
rád gondolt, és tégedet féltett,
hogyha egyszer vérzik a szíved,
nem jut eszedbe és nem érted
a szeretetnek nagy-nagy titkát,
amit halála pecsételt
kalmanpiroska, 2019. május 12. vasárnap, 15:45
Izráel
Izráel

Tíz, húsz, harminc évig bolyongott már a nép,
s az Ígéret Földje olyan messze volt még.
Születtek és haltak, hittek és tagadtak,
és mégsem volt elég.
Mennyi vihar zúgott, hány isteni csapás,
de a nép nem találta meg a megbánást.
A sok nehéz, sok keserű próba,
csak panaszszót hozott, panaszkodó szóra.
Már ott a pusztában, zúgolódó szájuk
keserű méreggel Mózesre kiáltott.
Egyiptomba vágyott kemény szívük vissza,
hol könnyeiket a föld olyan sokszor itta.
Honnan nagy ígéret útján elindultak,
s minden próba után, mindig visszavágytak.
Istent kerestek, pedig közöttük járt:
tűzben és felhőben mutatta meg magát.
S óh, milyen gyalázat esett Izráelen:
aranyat tett tűzbe, hogy istene legyen.

- És azután kétezer éven át
szabadítót vártak - megígért Messiást.
S amikor közöttük járt, keresztre szegezték,
Barabbás helyett akkor Jézust vitték.
S messzi idők nehéz emlékeként,
most
kalmanpiroska, 2019. május 07. kedd, 17:36
Szeretném hallani
Szeretném hallani

Az Igéről már annyit prédikáltak itt,
rólad is szeretnék hallani valamit.
Valami szépet, mi hasonlít Krisztusra,
ami belőle van, Őrá mutat vissza.

Néma tudsz maradni, ha vádolnak téged,
szótlan, mint Jézus, ha Pilátus kérdett.
Úgy szeretsz már, ahogy Krisztus téged szeret,
megbocsátasz úgy, mint Ő megbocsát neked?

Megbocsátod, ha rád szidalom szava száll:
Ne mondd - Tudom, hogy nehéz ami fáj.
Ha nem bocsátasz meg, mivel vagy másforma
annál, ki neked a keresztet ácsolja?

Ha nem maradsz csendes, mikor zúg a tenger,
mivel vagy te különb, mint a többi ember?
Mért hallgatnád itt szombatról szombatra
mi az üzenete, mi az Isten szava,

ha kint a világban nem emlékszel vissza,
mikor lopva jön a pillanat próbája.
Mikor haragvónak szelíden kell szólni,
és ha bántanak, nem szabad felróni.

Szeretnék hallani csak arról, csak róla,
hogy a szeretet az életed
kalmanpiroska, 2019. május 07. kedd, 13:23
1/46
Képek, videók
Poncirus trifoliata / vad
zemenkati
2012. május 13. vasárnap, 19:51
Poncirus trifoliata Bitte
dandej
2009. november 14. szombat, 10:38
poncirus.jpg
kasztl11
2007. január 14. vasárnap, 14:07
poncirus.jpg
szidi001
2007. január 14. vasárnap, 13:26
JÉZUS-KRISZTUS.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 11. szombat, 11:21
Jézus a Krisztus
dandej
2018. március 29. csütörtök, 16:59
Jézus Krisztus.JPG
liliana01
2017. április 18. kedd, 18:24
jezus-krisztus-kereszt eny
menusgabor
2016. október 04. kedd, 20:48
jezus-krisztus-feltama das
borigit
2016. május 30. hétfő, 14:11
Megváltás Jézus Krisztus
sacimama
2016. március 26. szombat, 09:32
PJ Jézus Krisztus.jpg
sz719eszter
2016. március 20. vasárnap, 18:45
Jézus Krisztus
irmus
2016. március 20. vasárnap, 14:33
jezus_krisztus_224549_ 611
paka68
2016. január 30. szombat, 16:57
jezus_krisztus_szulete se.
borigit
2015. december 15. kedd, 13:13
Címkék
egyházatyák műveit, többi ember, másik világ, Szeretett Fiam, síron túli, jelentőségteljes gesztussal, Poncius Pilátus, Galileából Jeruzsálembe, nádszál csattant, választott népnek, tengert meregető, köztetek levő, Mindannyian Isten, Egytemes Zsinat, igazság Lelke, szeretet végső,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.