Belépés
2019. április 20. szombat | 16. hét | 110. nap | 08:31 | Tivadar
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Add meg kenyerünket
szórja.

,,De nem, nem, nem jön haza!..."
- Zokog fájón az anya -
korcsmába megy, pénzét elissza,
a jólét hajlékunkba vissza
soha, soha többé nem tér már...
Négy gyermekszív hiába kér, vár,
hiába sír éhezve, fázva,
meleg s kenyér után vágyva.
Oh, meddig szenvedtek még gyermekeim,
oh, meddig hullnak még bús könnyeim,
nyomor, szenvedés meddig lesz még sorsunk,
ily gyötrő keresztet meddig hordunk?...
Hét tőr vert sebet szívemen,
Istenem, jóságos Istenem!..."

Az óra üt. Az anyaszív dobban,
reménye éledni kezd újra,
gyermeke hozzáhajolva jobban
félénk sejtelmű hangon súgja:

,,Most, most indul munkából apám
és én úgy sejtem, oh jó anyám,
hogy hazajön, itt lesz mindjárt
s mit szívünk oly régóta várt,
e szombat estét velünk tölti,
pénzét korcsmába el nem költi,
hazajön, itt lesz, szeretve minket,
letörli végkép könnyeinket,
letörli igen... hallod anyám...
kalmanpiroska, 2019. április 18. csütörtök, 14:56
51. zsoltár - Bűnbánat és megújulás
Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat!
Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtől!
Gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem lebeg szüntelen.
Egyedül teellened vétettem, ami színed előtt gonosz, azt tettem. Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy végzésedben.
Lásd, én vétekben születtem, már akkor bűnös voltam, mikor anyám fogant.
De nézd, te az igaz szívben leled örömöd - taníts meg hát a bölcsesség titkára!
Hints meg izsóppal és megtisztulok, moss meg és a hónál fehérebb leszek!
Hadd halljam örömnek és boldogságnak hírét, s ujjongani fognak megtört csontjaim.
Fordítsd el arcod bűneimtől, s töröld el minden gonoszságomat!
Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erős lelkületet!
Ne taszíts el színed elől, és szent lelkedet ne vond meg tőlem!
Add meg újra üdvösséged örömét, erősíts meg a készséges lelkületben!
Akkor utat mutatok majd a
maroka, 2019. február 25. hétfő, 10:55
Erdélyi gyermek imája (Kolozsvár)
Dsida Jenő: Erdélyi gyermek imája (Kolozsvár)

Nagy kerek világon
van egy kicsi ország,
kicsi Erdélyország.
Parányi kerek folt
a kerek föld hátán,
De ha a világra
sötét este szállott
s kikönyökölsz fényes
csillag-ablakodon,
ugy-e, jó Istenkém,
mégis megtalálod,
ugy-e, megtalálod?

Kis Erdélyországban
van egy pici gyermek,
akinek ajkai
imákat rebegnek:
Parányi bogárka
nagy füves mezőben,
de ha már az este
harmat-könnyet ejtett,
jóságos szemedet,
ugy-e, én Istenkém,
mégis rámfelejted,
ugy-e, rámfelejted?

Így imádkozom én
minden este szépen:
Töröld le a könnyet
az anyám szemében.
Aztán imádkozom
küszködő apámért,
tanító bácsiért,
mindennapi jóért,
s
lilagondolatok, 2019. február 25. hétfő, 08:04
Kármel csodái
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek.
Tied élet' s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre.
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek.

Anyám, benned bízom és remélek,
Anyám teutánad epedek,
Anyám, te jóságos, kegyelmezz,
Anyám, te hatalmas, védelmezz.
Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni,
Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni,
Anyám, ó jöjj,segíts szenvedni,
Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!
Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas,

Akarsz is segíteni, ó irgalmas,
Kell is segítened, ó hűséges,
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, te vagy a kegyelmek Anyja,
Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Föld reménye s mennynek ékessége!
Ki kérte még segélyedet hasztalanul,
Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?

Azért bizton mondom minden szenvedésben:
Mária mindig segít, minden időben.
Biztosan állítom életben, s
maroka, 2019. február 21. csütörtök, 11:05
Farkas Imre
végnek végtelenje vár?

A küzködésnél jobb az ámulás,
A születésnél jobb az elmulás
S az életben a legszebb a halál.


FÉNYSUGÁR AZ ÉJBEN

Visszanézek a házatokra még,
Világos folt a sötét éjszakában -
Csönd van. Az ablakodban lámpa ég.

Vad felhők szállnak tolongva, rohanva -
Kocsim befúródik az éjszakába.
Az éjszakába. A bizonytalanba.

Át a sötéten még felém ragyog
Szemed, a jóságos, a megbocsájtó -
Nem látok abban mást, csak bánatot.

S a szívem gyötrő önvád lepi meg:
Mért keresztezem én a csöndes utad?
Miért rabolom én meg a hited?

Mért súgom a füledbe, hogy imádlak?
Én, - tétova, bús, lázas embere
Egy hiu, lármás, idegen világnak?

Szavam hazugság. A szerelmem átok.
Megtagadom amire esküszöm
És eldobom a letépett virágot.

Ma mámorosan borulok elébed
Holnap kaczagok, - elfelejtelek
S másvalakit
menusgabor, 2019. február 14. csütörtök, 20:30
Betegek imája a Lourdesi Szt. Szűzhöz
imádkozunk minden betegért a BETEGEK VILÁGNAPJÁN !

Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, lourdesi Miasszonyunk, aki a gyermekeidet a világ minden tájáról megjelenésed barlangjához vonzod s a Te számtalan jótéteményeddel szüntelenül növeled a gyermeki bizodalmat azokban, akik hívásodnak engedelmeskednek, íme, annyi ezer és ezer elhagyott beteg példájára, fájó testtel és szenvedő lélekkel én is lábaidhoz borulok, s gyógyulásért könyörgök hozzád.
Jóságos Anyám, hathatós közbenjárásoddal nyerd meg nekem Szent Fiadtól, hogy betegségemtől megszabaduljak és visszanyert erőmet Isten és felebarátaim szolgálatára szentelhessem.
Kimondhatatlanul boldog volnék, ha fennhangon hirdethetném, hogy helyreállt egészségemet a Te pártfogásodnak köszönhetem,s egészségem, mint irgalmas szívednek ajándéka sok léleknek a megtérésére szolgálhatna.
Feltétlen bizalommal helyezem életemet jóságos édesanyai kezedbe. Ha az Úr Jézusnak, az én isteni Megváltómnak, kinek szent szándéka mindig a te szíved
suzymama, 2019. február 11. hétfő, 13:40
Csorba Győző
türelemmel
bánjék velünk
s bár szigorú irányban
löknek a napok
csak rögtönözni mikor
ránk nyílnak a pillanatok
látni hogy egyre inkább
a reggel célja az est
az esté meg a reggel
a többi más fölösleges
hogy szakállunk is ha növesztjük
csak arra való
mint a feltétlen megadást
jelző fehér lobogó


ÖREGEK


Hószakállúak, jóságos szeműek,
kicsi koromtól nagyapák,
kikben - úgy hittem - bölcsesség tanyázik
és minden bűbájt értenek,
hószakállúak, s kiknek nincs szakálluk,
őszfürtűek vagy kopaszok,
már azt is látom, mikor elmerengnek
a játszótéri padokon,
azt is tudom már (őszfürtű ugyancsak),
hogy nem a derű tündököl
arcukról, nem a békesség szemükből,
hogy a csonttalanná gyötört
test szégyene ad hírt gyáván magáról,
s azt is tudom: akad
menusgabor, 2019. január 30. szerda, 18:30
Schvalm Rózsa
SCHVALM RÓZSA

Schvalm Rózsa (Nagyvázsony, 1942 szept. 26-án születtem - )

"Verseim írása most, idős napjaim öröme, csodálatos ajándéka. Elbűvöl a teremtett világ, a táj szépsége, valamint a hit világa."
Schvalm Rózsa

AVAR ZÖRREN LÉPTEIM ALATT

Ősz barangol" már a fák között,
szívembe is csendje költözött.
,,Kóró lett a fényes laboda"
piros levelén rozsda foltja.

Lombsátorát bontja az erdő,
nap sugarát rejti a felhő.
Néha-néha makkok koppannak
avar zörren lépteim
menusgabor, 2019. január 16. szerda, 17:00
Anyám érzem , hogy jelen vagy életemben . . .
Anyám érzem , hogy jelen vagy életemben ,
elmúlásod nem szakított el tőled .
Vigasztalsz , amikor hull a könnyem ,
életem útvesztőiben , kedves emlékeim
szimbólumaként ragyogsz előttem .
- Álmodom ? - reménykedem .
Van , hogy azt érzem , itt vagy mellettem ,
s aztán eltűnsz a végtelenben .
Szólnék - várj még ! nem kapok választ
a kérésemre , néhány másodperc kell ,
míg megnyugszik reménykedő szívem .
S ráébredek a kegyetlen valóságra ,
Anyám ! drága testedet a sír örökre magába
zárta : , de jóságos lelked érzem velem van .
Áldott lényed nem tűnhet el az örökkévalóságban .Bédné Marika : 2018 . 12 . 08 . 18 : 40 - saját versem


bedmarika47, 2018. december 08. szombat, 18:42
Szűz Szülője Istennek - Ima a Szűz Anyához
Szűz szülője Istennek
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd,hogy tied legyek!

Anyám benned bízom és remélek,
Anyám te utánad epedek,
Anyám te jóságos kegyelmezz,
Anyám te hatalmas védelmezz!
Anyám óh jöjj segíts imátkozni,
Anyám óh jöjj segíts küzdeni,
Anyám óh jöjj segíts szenvedni,
Anyám óh jöjj ne hagyj elveszni!

Hiszen birsz segíteni,óh hatalmas,
Akarsz is segíteni,óh irgalmas,
Kell is segítened,óh hűséges,
Fogsz is segíteni,óh kegyelmes!
Anyám te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vígasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége,s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom,minden szenvedésben,
Mária mindig segít,minden időben!
Biztosan állítom életben s
maroka, 2018. október 31. szerda, 18:35
Petrőcz Lászlóné Hanzlik Mária: Anyám
Édesanyám emlékére - Köszönet a versért!!!

Petrőcz Lászlóné Hanzlik Mária:
Anyám

Most simogat a kezed,
a dolgos, drága kéz.
Szemed, a szigorú most
újra jóságosan néz.
Szádból hullanak halkan
a gyengéd szavak:
melegek, lágyak, kedvesek,
mint nyári napsugarak.

Most érzem: itt vagy közel.
Bár eltakar a messzeség,
szelíd arcod kirajzolja
mégis nekem a fényes ég.
S én felejtem, hogy voltál:
szigorú, fáradt, ideges;
felejtem, hogy ütésre is
emelted néha kezedet.

Most csak azt érzem:
itt vagy és szeretsz nagyon,
érzem, hogy itt maradtak
áldott csókjaid arcomon,
érzem, hogy adósod vagyok,
adósod mindig csak neked,
érzem, hogy letörlöd most is
szemeimről a
vorosrozsa66, 2018. október 25. csütörtök, 19:32
Anyám , ez titok - örökös titok .
Tudom , hogy nincs jó gyermek , csak
aggódó , jóságos Anya .
Anyám , ez titok - örökös titok ,
hogy általam vert meg az élet ostora .
Nemcsak beteg , de akaratos is voltam ,
neked fájt , minden hangos szavam .
Miként tudtad ezt oly gyengéden viselni ,
türelemmel , szeretettel minden nyavalyám
elnézni : örökös titok ... !
A sírodra hajolva megbánok mindent ,
pedig tudom , hogy itt a temetőben ,
már hiába zokogok - bocsáss meg kérlek
jó Anyám , nélküled árva vagyok .
Emléked féltve , és óvón vigyázom ,
vigaszt nyújt szívemnek - e sírhalom .
Magányos lelki szemeimmel látom ,
hogy minden vétkemet megbocsájtva ,
a magasságos égből Te reám mosolyogsz .


Bédné Marika : 2018 . 10 . 19 . 08 : 14 - közelgő halottak napja tiszteletére írtam - e

verset , Drága jó Anyámra emlékezem !
bedmarika47, 2018. október 18. csütörtök, 08:25
1/35
Képek, videók
Minden napi kenyerünket a
dandej
2017. október 25. szerda, 20:22
Mindennapi kenyerünket
sacimama
2013. július 04. csütörtök, 20:24
mindennapi kenyerünket.BM
agica2004
2012. március 03. szombat, 18:12
Mindennapi kenyerünket ad
gigi55
2011. május 02. hétfő, 06:35
Mindennapi kenyerünket ad
kicsifecske
2010. november 22. hétfő, 12:20
add kenyerünket 6.png
miszisz57
2010. május 25. kedd, 21:13
Mindennapi_kenyerunket ...
rochlitzne
2009. október 11. vasárnap, 10:35
mindennapi kenyerünket.jp
agica2004
2008. június 25. szerda, 21:56
Csiga- Jólét.jpg
agica2004
2018. szeptember 03. hétfő, 16:44
Jólét mágnese.jpg
pacsakute
2015. szeptember 29. kedd, 20:37
bőség-jólét karkötő
etusmama
2015. szeptember 14. hétfő, 21:13
Jólét-OROSZLÁN
1vargaildyko
2015. január 15. csütörtök, 07:44
Jólét-NULLA
1vargaildyko
2014. július 15. kedd, 10:26
béke szeretet jólét manda
sarkadykati
2014. január 20. hétfő, 04:40
béke-jólét mandala.jpg
dnemethk
2013. december 29. vasárnap, 13:57
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.