Belépés
2019. február 23. szombat | 8. hét | 54. nap | 20:09 | Alfréd, Jávorka
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Kármel csodái
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek.
Tied élet' s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre.
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek.

Anyám, benned bízom és remélek,
Anyám teutánad epedek,
Anyám, te jóságos, kegyelmezz,
Anyám, te hatalmas, védelmezz.
Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni,
Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni,
Anyám, ó jöjj,segíts szenvedni,
Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!
Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas,

Akarsz is segíteni, ó irgalmas,
Kell is segítened, ó hűséges,
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, te vagy a kegyelmek Anyja,
Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Föld reménye s mennynek ékessége!
Ki kérte még segélyedet hasztalanul,
Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?

Azért bizton mondom minden szenvedésben:
Mária mindig segít, minden időben.
Biztosan állítom életben, s
maroka, 2019. február 21. csütörtök, 11:05
Farkas Imre
végnek végtelenje vár?

A küzködésnél jobb az ámulás,
A születésnél jobb az elmulás
S az életben a legszebb a halál.


FÉNYSUGÁR AZ ÉJBEN

Visszanézek a házatokra még,
Világos folt a sötét éjszakában -
Csönd van. Az ablakodban lámpa ég.

Vad felhők szállnak tolongva, rohanva -
Kocsim befúródik az éjszakába.
Az éjszakába. A bizonytalanba.

Át a sötéten még felém ragyog
Szemed, a jóságos, a megbocsájtó -
Nem látok abban mást, csak bánatot.

S a szívem gyötrő önvád lepi meg:
Mért keresztezem én a csöndes utad?
Miért rabolom én meg a hited?

Mért súgom a füledbe, hogy imádlak?
Én, - tétova, bús, lázas embere
Egy hiu, lármás, idegen világnak?

Szavam hazugság. A szerelmem átok.
Megtagadom amire esküszöm
És eldobom a letépett virágot.

Ma mámorosan borulok elébed
Holnap kaczagok, - elfelejtelek
S másvalakit
menusgabor, 2019. február 14. csütörtök, 20:30
Betegek imája a Lourdesi Szt. Szűzhöz
imádkozunk minden betegért a BETEGEK VILÁGNAPJÁN !

Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, lourdesi Miasszonyunk, aki a gyermekeidet a világ minden tájáról megjelenésed barlangjához vonzod s a Te számtalan jótéteményeddel szüntelenül növeled a gyermeki bizodalmat azokban, akik hívásodnak engedelmeskednek, íme, annyi ezer és ezer elhagyott beteg példájára, fájó testtel és szenvedő lélekkel én is lábaidhoz borulok, s gyógyulásért könyörgök hozzád.
Jóságos Anyám, hathatós közbenjárásoddal nyerd meg nekem Szent Fiadtól, hogy betegségemtől megszabaduljak és visszanyert erőmet Isten és felebarátaim szolgálatára szentelhessem.
Kimondhatatlanul boldog volnék, ha fennhangon hirdethetném, hogy helyreállt egészségemet a Te pártfogásodnak köszönhetem,s egészségem, mint irgalmas szívednek ajándéka sok léleknek a megtérésére szolgálhatna.
Feltétlen bizalommal helyezem életemet jóságos édesanyai kezedbe. Ha az Úr Jézusnak, az én isteni Megváltómnak, kinek szent szándéka mindig a te szíved
suzymama, 2019. február 11. hétfő, 13:40
Csorba Győző
türelemmel
bánjék velünk
s bár szigorú irányban
löknek a napok
csak rögtönözni mikor
ránk nyílnak a pillanatok
látni hogy egyre inkább
a reggel célja az est
az esté meg a reggel
a többi más fölösleges
hogy szakállunk is ha növesztjük
csak arra való
mint a feltétlen megadást
jelző fehér lobogó


ÖREGEK


Hószakállúak, jóságos szeműek,
kicsi koromtól nagyapák,
kikben - úgy hittem - bölcsesség tanyázik
és minden bűbájt értenek,
hószakállúak, s kiknek nincs szakálluk,
őszfürtűek vagy kopaszok,
már azt is látom, mikor elmerengnek
a játszótéri padokon,
azt is tudom már (őszfürtű ugyancsak),
hogy nem a derű tündököl
arcukról, nem a békesség szemükből,
hogy a csonttalanná gyötört
test szégyene ad hírt gyáván magáról,
s azt is tudom: akad
menusgabor, 2019. január 30. szerda, 18:30
Schvalm Rózsa
SCHVALM RÓZSA

Schvalm Rózsa (Nagyvázsony, 1942 szept. 26-án születtem - )

"Verseim írása most, idős napjaim öröme, csodálatos ajándéka. Elbűvöl a teremtett világ, a táj szépsége, valamint a hit világa."
Schvalm Rózsa

AVAR ZÖRREN LÉPTEIM ALATT

Ősz barangol" már a fák között,
szívembe is csendje költözött.
,,Kóró lett a fényes laboda"
piros levelén rozsda foltja.

Lombsátorát bontja az erdő,
nap sugarát rejti a felhő.
Néha-néha makkok koppannak
avar zörren lépteim
menusgabor, 2019. január 16. szerda, 17:00
Anyám érzem , hogy jelen vagy életemben . . .
Anyám érzem , hogy jelen vagy életemben ,
elmúlásod nem szakított el tőled .
Vigasztalsz , amikor hull a könnyem ,
életem útvesztőiben , kedves emlékeim
szimbólumaként ragyogsz előttem .
- Álmodom ? - reménykedem .
Van , hogy azt érzem , itt vagy mellettem ,
s aztán eltűnsz a végtelenben .
Szólnék - várj még ! nem kapok választ
a kérésemre , néhány másodperc kell ,
míg megnyugszik reménykedő szívem .
S ráébredek a kegyetlen valóságra ,
Anyám ! drága testedet a sír örökre magába
zárta : , de jóságos lelked érzem velem van .
Áldott lényed nem tűnhet el az örökkévalóságban .Bédné Marika : 2018 . 12 . 08 . 18 : 40 - saját versem


bedmarika47, 2018. december 08. szombat, 18:42
Szűz Szülője Istennek - Ima a Szűz Anyához
Szűz szülője Istennek
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd,hogy tied legyek!

Anyám benned bízom és remélek,
Anyám te utánad epedek,
Anyám te jóságos kegyelmezz,
Anyám te hatalmas védelmezz!
Anyám óh jöjj segíts imátkozni,
Anyám óh jöjj segíts küzdeni,
Anyám óh jöjj segíts szenvedni,
Anyám óh jöjj ne hagyj elveszni!

Hiszen birsz segíteni,óh hatalmas,
Akarsz is segíteni,óh irgalmas,
Kell is segítened,óh hűséges,
Fogsz is segíteni,óh kegyelmes!
Anyám te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vígasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége,s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom,minden szenvedésben,
Mária mindig segít,minden időben!
Biztosan állítom életben s
maroka, 2018. október 31. szerda, 18:35
Petrőcz Lászlóné Hanzlik Mária: Anyám
Édesanyám emlékére - Köszönet a versért!!!

Petrőcz Lászlóné Hanzlik Mária:
Anyám

Most simogat a kezed,
a dolgos, drága kéz.
Szemed, a szigorú most
újra jóságosan néz.
Szádból hullanak halkan
a gyengéd szavak:
melegek, lágyak, kedvesek,
mint nyári napsugarak.

Most érzem: itt vagy közel.
Bár eltakar a messzeség,
szelíd arcod kirajzolja
mégis nekem a fényes ég.
S én felejtem, hogy voltál:
szigorú, fáradt, ideges;
felejtem, hogy ütésre is
emelted néha kezedet.

Most csak azt érzem:
itt vagy és szeretsz nagyon,
érzem, hogy itt maradtak
áldott csókjaid arcomon,
érzem, hogy adósod vagyok,
adósod mindig csak neked,
érzem, hogy letörlöd most is
szemeimről a
vorosrozsa66, 2018. október 25. csütörtök, 19:32
Anyám , ez titok - örökös titok .
Tudom , hogy nincs jó gyermek , csak
aggódó , jóságos Anya .
Anyám , ez titok - örökös titok ,
hogy általam vert meg az élet ostora .
Nemcsak beteg , de akaratos is voltam ,
neked fájt , minden hangos szavam .
Miként tudtad ezt oly gyengéden viselni ,
türelemmel , szeretettel minden nyavalyám
elnézni : örökös titok ... !
A sírodra hajolva megbánok mindent ,
pedig tudom , hogy itt a temetőben ,
már hiába zokogok - bocsáss meg kérlek
jó Anyám , nélküled árva vagyok .
Emléked féltve , és óvón vigyázom ,
vigaszt nyújt szívemnek - e sírhalom .
Magányos lelki szemeimmel látom ,
hogy minden vétkemet megbocsájtva ,
a magasságos égből Te reám mosolyogsz .


Bédné Marika : 2018 . 10 . 19 . 08 : 14 - közelgő halottak napja tiszteletére írtam - e

verset , Drága jó Anyámra emlékezem !
bedmarika47, 2018. október 18. csütörtök, 08:25
Anyám
Anyám

Most simogat a kezed,
a dolgos, drága kéz.
Szemed, a szigorú most
újra jóságosan néz.
Szádból hullanak halkan
a gyengéd szavak:
melegek, lágyak, kedvesek,
mint nyári napsugarak.

Most érzem: itt vagy közel.
Bár eltakar a messzeség,
szelíd arcod kirajzolja
mégis nekem a fényes ég.
S én felejtem, hogy voltál:
szigorú, fáradt, ideges;
felejtem, hogy ütésre is
emelted néha kezedet.

Most csak azt érzem:
itt vagy és szeretsz nagyon,
érzem, hogy itt maradtak
áldott csókjaid arcomon,
érzem, hogy adósod vagyok,
adósod mindig csak neked,
érzem, hogy letörlöd most is
szemeimről a könnyeket!

Petrőcz Lászlóné Hanzlik Mária
kalmanpiroska, 2018. október 17. szerda, 09:08
Siklós József
gyermekének,
embernek, Istennek sem mondta,
így teltek fölötte az évek,
békétlen volt, önző, mogorva...

S figyelni kezdett az Igére,
körülölelte sok imádság,
és fölfedezte, mit jelent a
gyöngéd szeretet, megbocsátás.

Vélnéd: már ilyen idős korban
újat tanulni úgyis késő?
- Nikodémus is vén korában
hallott az újjászületésről...

Nyolcvanhat éves
s új szavakat tanul.
,,Vén korban zöldellők lesznek,
hirdetvén: Jóságos az Úr!"
*
Édesanyám is 86 éves korában született újjá.


VALÓSÁGGAL SZABADOK!

(János 8,36)

Ha bilincsként nem kényszerül
elmédre bűnös gondolat,
szennyes, fertőzött képzelet,
- akkor vagy igazán szabad!

Ha nem kötözik nyelvedet
csúf, bántó, illetlen szavak,
s hazudni nem vagy
menusgabor, 2018. október 09. kedd, 19:45
Vértanúink utolsó szavai
tanúm, majd megszakad a szívem, amikor ezt a szomorú rettenetes hírt közlöm: mire ezeket a sorokat megkapja, már nem leszek. Tíz perccel ezelőtt halálra ítéltek.

Hogyan kerültem ebbe a szerencsétlenségbe érzésem ellenére, nézeteim ellenére, az uralkodó és a haza iránti minden szeretetem ellenére, legjobb apám maga is tudja! és mindenki, aki ismert engem!

Szerencsétlen sorsomra való tekintettel bocsássa meg, drága apám, ami fájdalmat okoztam magának életemben.

Vegye magához jóságosan hőn szeretett szerencsétlen feleségemet és gyermekeimet. Vigasztalja ezeket a szegény, szegény teremtéseket, áldja meg érte az Isten!
Jó anyám, utolsó kérésem, legyen vigaszom ebben a szomorú búcsúórában, hogy nem hagyja el angyali jóságú szegény feleségemet és gyermekeimet.

Ha tudok, írok még drága szeretteimnek. Isten vigasztalja meg őket, és törölje ki jó szívükből emlékem keserűségét!

Mint gyermeke, hő tisztelettel csókolom meg apai kezét gondolatban, és még egyszer
lilagondolatok, 2018. október 06. szombat, 14:11
1/34
Képek, videók
KÁRMEL.jpg
katolikusokoldala
2018. február 12. hétfő, 19:13
KÁRMEL-.jpg
katolikusokoldala
2018. január 18. csütörtök, 12:59
Kármel hegye
sacimama
2016. július 16. szombat, 20:16
Tripel Karmeliet.jpg
lacigame
2015. június 03. szerda, 17:32
imadsag__haza,Karmelit a t
xjanos
2012. július 07. szombat, 09:48
Karmelita-templom kapuja.
farkas1945
2010. december 24. péntek, 20:49
A Karmelita-templom.jpg
farkas1945
2010. december 24. péntek, 20:47
A Karmelita-templom melle
farkas1945
2010. december 24. péntek, 20:47
tűz a Karmel hegyen.jpg
klara50
2010. december 11. szombat, 23:32
Karmel hegy.jpg
klara50
2010. december 11. szombat, 23:32
Karmelita templom
manda
2008. július 30. szerda, 19:23
kegyelmekben gazdag húsvé
sacimama
2013. május 01. szerda, 17:15
A szenvedésben rejlik a g
mgabri
2007. március 24. szombat, 23:00
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.