Belépés
2020. január 28. kedd | 5. hét | 28. nap | 18:44 | Károly, Karola
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Krisztussal való kapcsolat
megszilárdulás és kipróbálás ideje, ami alatt csöndben kell várnunk, amíg az új kapcsolat annyira átjár bennünket, hogy maradandó szokássá válik. Ez hasonlítható ahhoz, amikor egy sebész sínbe teszi az eltörött kart, hogy ne engedje elmozdulni. Istennek is vannak spirituális sínjei, amelyeket gyermekeire akar helyezni, hogy csöndben és nyugalomban tartsa őket, amíg átjutnak a hit első fázisán.
Néha a próba nehéz, de: ,, A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az Ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, Ő maga fog teljessé, erőssé, szilárddá és állhatatossá tenni" (1Pt 5,10). (A. B. Simpson)
Egy természeti törvény működik a bűn és a betegség kapcsolatában és ha csak sodródunk és követjük a körülmények folyamatát lesüllyedünk a kísértő hatalma alatt. De van egy másik törvénye is a Krisztus Jézusban való hívő és fizikai életnek, amihez felnőhetőnk, és ami által ellensúlyozhatjuk és legyőzhetjük a minket földre nyomó természeti törvényt. Hogy ezt
kalmanpiroska, 2020. január 27. hétfő, 16:24
Útravaló – 2020. január 25.
Saul dühösen kereste a keresztényeket. Azt gondolta, helyesen cselekszik, hiszen ott állt István megkövezésénél is. Egészen addig, amíg Jézus megszólítja őt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ezen a ponton pedig új élet kezdődik: Pál élete Krisztusban. Találkozás a Feltámadottal! Neki ilyen ember kell, mint Saul, őt választotta. Három nappal később Saul visszanyerte látását és megkapta a Szentlelket, hogy a lelke is látó legyen és tanúságot tegyen Jézusról, az Isten Fiáról. Ő pedig megmutatta neki, mennyit kell érte szenvednie. Egyre nagyobb erővel hirdette az evangéliumot és jelek kísérték útjait. Hitt Jézusban, aki magához ölelte, és tudta, hogy semmi el nem szakíthatja szeretetétől!

Magyar Kurír
maroka, 2020. január 25. szombat, 10:38
Szent Fábián pápa és Szent Sebestyén vértanú emlékeztek.....
János megyéspüspök - az evangéliumhoz kapcsolódva - kitért rá: Jézusban beteljesedtek Izajás próféta szavai. A mi betegségeinket viselte, ami fájdalmaink nehezedtek rá, az Ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Az Úr az Ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát, megkínozták és ő alázattal viselte, írta a próféta.
Sokáig az emberiség azt gondolta, hogy nekünk embereknek kell engesztelést kell adni a bűneinkért, pl. bárányt áldozni. Ezzel kiengesztelni Isten haragját, elégtételt adni bűneinkért. De Krisztusban, az igazi Bárányt, az Isten adja. Isten nem elítélni akarja az embert, megbüntetni, hanem felemelni. A bűn sebeit gyógyítani akarja, ezért lett egy velünk, mondta Székely János.
Jézus tanít minket is, hogy mi is ugyanígy éljünk: vegyük vállunkra egymás terheit. A szentek ezen az úton jártak, ahogy Szent Fábián pápa és Szent Sebestyén is, vagy Árpád-házi Szent Margit.
Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják a Jegyzetek rovatban.

Hanganyag
maroka, 2020. január 22. szerda, 14:20
Az üdvösség reménysége
megváltásunk.
Az embernek nem szabad túl keveset remélnie ebben az életben Krisztus Lelkének hatásától. Ha Krisztuséi vagyunk, bűneinkre bocsánatot nyertünk, és tudunk jót cselekedni. A bűn nem uralkodik többé rajtunk. Krisztus uralkodik rajtunk Lelke által. Szívünk megváltozott.
Ugyanakkor az embernek nem szabad túl sokat remélnie a keresztyén élettől a jelenlegi világban. Nem az életünk fogja bebizonyítani nekünk, hogy meg vagyunk váltva. Ez a bizonyosság mindig rajtunk kívül van, ti. Jézus Krisztusban. Az üdvösséget még csak hit által ragadjuk meg. Más szavakkal: reménységben élünk. És a reménység a jövőre vonatkozik.
Ez az a feszültség, amely szükségszerűen jelen van minden keresztyén megtapasztalásban: a mienk már, de még nem a mienk. Miért? Mert Isten országa már eljött, és még nem jött el a maga teljességében. Ezért még komolyabban imádkozunk: ,,Jöjjön el a te országod!" Vagy így: Uram, teljesítsd reménységemet! Siettesd azt a napot, amikor látássá válik hitem!
Amikor
kalmanpiroska, 2020. január 21. kedd, 16:08
Boldog Özsébet ünnepelték a Szent István-bazilikában .....
*
Kiegészítés
- A szentmise főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt. Szentbeszédét teljes terjedelemben közöljük.
.................
Igen Tisztelt Házelnök Úr!
Főtisztelendő Generális Atya!
Igen Tisztelt Nagykövet Úr és Államtitkár Urak!
Krisztusban Kedves Testvérek!

1. Boldog Özséb, a pálos rend alapítója 750 évvel ezelőtt fejezte be földi életét. Művének, lelkiségének eleven hordozója a pálos rend, amely többszöri megszakítás után ma ismét működik hazánkban. Hogyan vezetett Özséb útja a remeték világa és a szerzetesi élet felé? Pap volt már, a mi esztergomi székesegyházunknak, vagyis Szent Adalbert egyházának kanonokja, amikor feltűnt példamutató életével. A tudomány szeretete, az áhítat és az irgalmasság volt az a három tulajdonság,
maroka, 2020. január 21. kedd, 10:02
Imádkozott minden megszakítás nélkül.
szintén Krisztusnak, az örök vőlegénynek való odaadottságról, az evangélium a balga és az okos szüzekről, akik mind a vőlegényre vártak, de ő csak a rá éberen várakozókat, lámpásukba kellő előrelátással olajat is töltőket ismerte fel, és vitte be magával a menyegzőre.
.............
A következő percekben a bíboros prédikációját hallgatjuk, amelynek szövegét alább teljes terjedelmében közöljük:
*
Krisztusban Kedves Testvérek!
1. Szent Margitot ünnepelni jöttünk ki ide, a Duna szigetére, amely az ő nevét viseli. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki vállalta a téli hideggel járó kellemetlenséget, hogy ezzel a kis önmegtagadással is emlékezzék az áldozatvállalás nagy szentjére, Margitra. Ő vállalta a hideget és a nehéz munkát, önfeláldozóan ápolta a betegeket is. Az életének mégsem ez volt a középpontja, hanem a Krisztus iránti szeretet. Minden egyéb ebből fakadt. Ahogy a zsoltár mondja: ,,Minden
maroka, 2020. január 20. hétfő, 08:56
Remete Szent Pál 01.16
..............
- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Törekszem a cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyet Isten onnan felülről adott Jézus Krisztusban.
Testvéreim!
Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is.
Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem.
Testvéreim, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy
maroka, 2020. január 15. szerda, 08:47
Isten bölcsessége
volt, aki szörnyű halált halt. Nem! Ő az új emberiség feje volt. Népe képviselőjeként tette, amit tett. Azután feltámadt. És megint nem csak egy magányos hős volt, aki visszatér sírjából: az új termés ,,első zsengéje" volt ő.
Krisztus halálában a Sátán adta ki maradék erejét. Krisztus feltámadásában pedig Isten mutatkozott meg ereje teljében. Abban a pillanatban egy új korszakhoz vezető ajtó nyílt meg. Leszállt a menny ereje. A Szentlélek új és örök életet ad mindenkinek, aki Jézus Krisztusban hisz.
Ez az evangélium. A Krisztusban elnyerhető üdvösség útját mutatja meg most Isten. Egyszerű szavakkal történik az igehirdetés, és szerte a világon folyik az igei magvetés. Ennek az igének kell megmentenie az emberiséget és helyreállítani a világot.
Időt kell szakítanunk, és fáradságunkba kerül, hogy elsajátítsuk, hogy magunkévá tegyük ezt. Mivel csak Isten Lelke tanít meg minket Isten bölcsességére, ezért könyörögnünk kell a Szentlélekért, míg tanulmányozzuk Isten igéjét.

Napi
kalmanpiroska, 2020. január 12. vasárnap, 11:27
Erdő Péter és Veres András közösen adott hálát húszéves ....
kitüntetett eseményekben mutatta meg. Így elsősorban a születés eseményében - amelynek nem sokkal később külön ünnepet is szenteltek (karácsony) -, valamint a keresztelkedés, a napkeleti bölcsek látogatása, illetve a kánai menyegző csodájának eseményében. Mindezekben megmutatkozik Jézus személyében az a csodálatos többlet, ami az isteni jelenlét. Ma, vízkeresztkor a világegyház elsősorban a napkeleti bölcsek látogatásának evangéliumát állítja elénk, mert ebben az eseményben az látszik, hogy Krisztusban Isten nem csupán egy nép, a választott nép számára jelenik meg, hanem az egész emberiség számára.
A különféle népek bölcsei kereső, vágyakozó lélekkel tanulmányozták az igazságot: a világra, Istenre és az emberre vonatkozó nagy kérdéseket feszegettek. Egy-egy felismerésre, egy-egy nagy kérdés megfogalmazására el is jutottak. De hogy Jézus Krisztus személyében megtalálják Isten válaszát, a teljes igazságot, ehhez szükségük volt arra, hogy elinduljanak felé. Szükségük volt arra, hogy
maroka, 2020. január 07. kedd, 14:38
II. János Pál pápa homíliája az Ammani stadionban bemutatott
nem vízzel, hanem ,,Szentlélekben és tűzzel" (Lk 3,16) keresztel. Megnyílt az ég, és halljuk az Atya hangját: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem tellett" (Mt 3,17). Őbenne, Isten Fiában teljesedik be az Ábrahámnak tett ígéret és a Mózesnek adott Törvény. Jézus az ígéret megvalósítója. Az ő kereszthalála és föltámadása vezet el az élet halál fölötti, végleges győzelméhez. A föltámadás megnyitotta a paradicsom kapuit, és mi ismét beléphetünk az Élet Kertjébe. A föltámadott Krisztusban nyerjük el az ,,irgalmasságot, miként megígérte atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódának mindörökre" (Lk 1,54-55).
Jézus a Törvény beteljesedése. Egyedül a föltámadott Krisztus nyilatkoztatja ki a Vörös-tengernél és a Sinai-hegyen történtek teljes jelentését. Ő nyilatkoztatja ki az Ígéret Földjének igazi természetét, ,,ahol nem lesz többé halál" (Jel 21,4). Mivel Ő ,,az elsőszülött a halottak közül" (Kol 1,18), a feltámadott Úr minden zarándoklatunk célja: ,,az
maroka, 2020. január 07. kedd, 14:23
Mai evangélium 01.17
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől valók-e!
Szeretteim!
Bármit kérünk Istentől, megkapjuk tőle, ha megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami kedves előtte. Az ő parancsa pedig az, hogy higgyünk Fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük egymást. Így parancsolta nekünk. Aki megtartja parancsait, Istenben él, és Isten őbenne. Azt, hogy ő bennünk él, a Lélektől tudjuk, akit tőle kaptunk.
Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől valók-e! Mert sok hamis próféta lépett föl a világban.
Az Istentől való lélek erről ismerhető fel: minden lélek, amely azt vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől való. De minden olyan lélek, amely nem ezt vallja Jézusról, nem Istentől való. Ez az antikrisztus szelleme, akiről hallottátok, hogy eljön, sőt már a világban is van.
Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és győzedelmeskedtetek az antikrisztuson, mert a bennetek lakó (Isten) hatalmasabb,
maroka, 2020. január 07. kedd, 14:09
Püspöki szentmise Urunk megjelenése (Vízkereszt) 2018.01.06
Videó

- Magyar kurír
A IV. század elejétől kezdődően lett Vízkereszt napja liturgikus ünneppé és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton. A keresztények körében 312-325 között kezdett terjedni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe.
A Székesegyházban Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét. A szertartás a vízszenteléssel kezdődött. Püspök atya megáldotta a sót és a vizet, majd a sót a vízhez adta és a szenteltvízzel meghintette az egybegyűlt híveket.
Szentbeszédében - a három ma ünnepelt esemény közül - Jézus keresztségére és ezzel párhuzamosan a mi keresztségünkre irányított a a hívek figyelmét. Miért áll be a bűnbánók közé, hogy megkeresztelkedjen? - tette fel a kérdést Székely János. Azért, mert magára akarta venni a világ bűneit, adta meg a választ. A keresztvíz előre jelzi Jézus kereszten kiontott vérét.
maroka, 2020. január 06. hétfő, 22:37
1/298
Képek, videók
Találkozás Krisztussal
sacimama
2016. február 21. vasárnap, 00:39
Mennyben Krisztussal
sacimama
2015. december 27. vasárnap, 16:02
Szenvedés Krisztussal
sacimama
2014. május 18. vasárnap, 17:10
Templomban Krisztussal
sacimama
2014. január 02. csütörtök, 16:58
Jézus Krisztussal
sacimama
2013. december 17. kedd, 00:40
Krisztussal.jpg
szilvi1113
2009. április 02. csütörtök, 11:43
Jézus Krisztus Isten fia
dandej
2020. január 04. szombat, 16:18
krisztus füzére.gif
maroka
2019. szeptember 18. szerda, 11:13
krisztus kereszt auasztrá
maroka
2018. november 28. szerda, 14:29
krisztusunk1103.jpg
maroka
2018. november 03. szombat, 20:49
JÉZUS-KRISZTUS.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 11. szombat, 11:21
KRISZTUS-kép.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 09. csütörtök, 10:55
evangélium-krisztus-k- -.j
katolikusokoldala
2018. június 28. csütörtök, 14:48
Krisztus éjszakája 01.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:29
Krisztus éjszakája 02.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:29
Címkék
minden kegyelemnek, másik törvénye, Államtitkár Urak, Szent Fábián, Szent Adalbert, zsoltár mondja, Szent Sebestyén, Szent Margitot, kánai menyegzőnek, Remete Szent Pál, bennetek lakó, vőlegényre vártak, üdvösség reménysége, maga teljességében, Krisztus Lelkének, világon folyik,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.