Belépés
2020. július 15. szerda | 29. hét | 197. nap | 11:25 | Henrik, Roland
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szent Bonaventura püspök és egyháztanító 07.15
kincseit, amelyekből tanítását meríti; amelyek tanításának mélységet és izzást kölcsönöznek. Szent Tamás kérésére Bonaventura elhúzta a függönyt, és látogatója - nem kis ámulatára - nem látott ott egyebet, mint egy keresztet. Bonaventura mosolyogva mutatott rá: ,,Ez az én könyvtáram!"
Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy akik Szent Bonaventura püspök mennyei születésnapját ünnepeljük, kiváló tudásán épüljünk, és lángoló szeretetét folytonosan utánozzuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

*
- Szent Bonaventura: Ima a Szentlélek hét ajándékáért
Kérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett. keresztre fesztített és megdicsőült egyszülött Fia által, hogy árassza belénk a hét ajándék Szentlelkét, aki minden teljességével rajta nyugodott!
Add meg nekünk
- a bölcsesség ajándékát, hogy az élet fájának, aki te vagy igazában, gyümölcsét,
maroka, 2020. július 15. szerda, 08:45
Egy - sokakért
Egy - sokakért

,,Ádám... előképe az eljövendőnek." (Róm 5,14)

Hogyan lehet mindnyájunknak üdvössége egy embernek a halála és feltámadása által?
Megérthetjük, hogy miként lehetséges ez, ha Krisztusra mint reprezentánsra gondolunk, azaz olyan valakire, aki sokak érdekében cselekszik.
A képviselet gondolata nem idegen számunkra. Mindannyian tudjuk, hogy egy szülő cselekedetei hogyan hatnak az egész családra, jó vagy rossz értelemben. Az Ószövetségből tudunk példákat olyan királyokra vonatkozóan, akiknek cselekedetei döntőek voltak a nemzetre nézve. A mai mamutvállalatokat néhányan igazgatják, s ezek a néhányak sokak érdekében döntenek. Ádám tettei azonban az emberiségre nézve voltak döntőek. És ha meg akarjuk mutatni Krisztus munkájának a hatókörét, mint aki sokakat képviselt, akkor Ádám a legjobb példa.
Ádám áll ott a kezdeteknél, mint a bűn oka és eredete. Pál szavaival élve (12.v.) a bűn egy olyan hatalom, amelyik egy ajtón át jött be, s ezt az ajtót
kalmanpiroska, 2020. július 15. szerda, 07:10
A szeretet
A szeretet

,,Isten pedig irántunk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt érettünk, amikor még bűnösök voltunk." (Róm 5,8 - Ravasz László fordítása.)

Fontos dolog, hogy a kisujjunkban legyenek a Biblia alapvető tanításai. Például képesnek kell lennünk arra, hogy a Bibliából megmutassuk, mit jelent a hit által való megigazulás. Képesnek kell lennünk arra, hogy ezt a tant kifejtsük saját szavainkkal barátainknak.
Ezt az alapvető tanítást mindig az a veszély fenyegeti, hogy elvész. Ezért olyan jól kell értenünk azt, hogy amikor tanult emberek és simabeszédű szónokok eltérő tant ajánlanak is, mi ragaszkodjunk a bűnös embernek a Jézus Krisztusban való hit általi megigazulásához. Nem úgy kell kitartanunk emellett az evangélium mellett, mintha az életünk ettől függene, hanem mivel csakugyan ettől függ az életünk.
Manapság a hamis tanítóknak egész serege létezik. Szükségünk van olyanokra, akik meg tudják különböztetni az egészséges tant a hamistól.
kalmanpiroska, 2020. július 14. kedd, 20:11
Lellisi Szent Kamill áldozópap 07.14 - betegápolói hivatás
- Igenaptár oldalon

- Romai katolikus oldal

- Lellisi Szent Kamill (Bucchianico, 1550. május 25. - Róma, 1614. július 14.) itáliai pap, katolikus szent, a kamilliánusok rendjének megalapítója.
Lellisi Kamillót 1746-ban avatták szentté. 1886-ban lett a kórházak, a betegek és a haldoklók védőszentje. A neve ott szerepel azokban az imákban, melyeket a haldoklókért mondanak.
1929-ben XI. Piusz pápa az ő oltalma alá helyezte a betegápolói hivatást.
Ünnepét 1762-ben vették fel a római naptárba, július 18-i dátummal. 1969-ben áthelyezték július 14-re.
Szent Kamill és társai a betegek szolgálatára, segítésére adták életüket. A beteg ember ellátása áldozatos feladat. Vegyük észre életünkben a mindennapok hűsége mellett az áldozatvállalás szükségességét
maroka, 2020. július 14. kedd, 08:52
Felszentelték az ország első Romzsa Tódor oltalmába ajánlott
nemcsak saját nevében, hanem mások nevében és másokért is imádkozik. Valahányszor ebben a kis centrális terű, bizánci kupolás templomban imádkozunk, akkor fohászkodunk minden emberért, de különösen is a ránk bízottakért, a helyben lakókért; életükért, békességükért, egészségükért, és imádkozunk a földkerekség népeiért, akik oly nehezen találnak vissza az igaz hithez. Folytatjuk azt az egyházi életet, amelyet a Szentháromság Egy Istentől kaptunk ajándékba, és amelynek középpontjában a mi Urunk Jézus Krisztus, Üdvözítőnk és Megváltónk műve áll. Továbbra is tiszteljük a szenteket, az ő megfestett ikonjaikat is, tiszteljük mindazt, amit Egyházunk két évezred során hagyományosan tisztelt" - mondta Atanáz püspök. A szertartáson a Mezőkövesden lakókért is könyörgött a főpásztor, hogy legyen Isten hozzájuk irgalmas, kegyelmes, és szabadítsa meg a várost a járványtól és minden olyan megpróbáltatástól, amely az erőiket meghaladná.
A templomszentelés szertartásán Tállai András miniszterhelyettes,
maroka, 2020. július 14. kedd, 08:14
Útravaló – 2020. július 14
Bizony milyen könnyen felejt az ember! A bűnbeesés története is így kezdődik: elfelejtik, mit kért Isten. És folyamatosan ebben a felejtésben élünk. A képünkre formált világ még inkább a feledés homályába borítja Istent és az ő műveit. Ezért is tartja olyan fontosnak már az Ószövetség embere is az emlékezést, Isten szabadító művének évente való ünneplését, ezért is hangsúlyozza az Egyház is, hogy minden szentmise emlékezés is Krisztus megváltó művére, áldozatára, feltámadására. Jézus ezért idézi fel az ószövetségi városokat, hogy emlékezzenek, hogy okuljanak. Emlékezzünk mi is az életünk eseményeire, növekedjünk az önismeretben, okuljunk hibáinkból, és Isten megbocsátó irgalmában bízva éljünk.

Magyar Kurír
maroka, 2020. július 14. kedd, 08:08
Evangélium
A valódi evangélium radikálisan kizárólagos. Jézus nem egy út, hanem Ő az út, és minden más út... - nos, azok egyáltalán nem utak. Ha a keresztyénség csak egy apró lépést tenne az ökumené felé, és a határozott névelőt határozatlanra cserélné, a botránynak már vége is lenne: a keresztyénség és a világ barátok lehetnének. Mégis, amikor ez megtörténik, a keresztyénség megszűnik keresztyénség lenni, Krisztust megtagadja, és a világ Megváltó nélkül marad.

Paul Washer
kalmanpiroska, 2020. július 13. hétfő, 20:43
Evangélium
A keresztyén evangélium botrány az ember és kultúrája számára, mert megteszi azt az egyetlen dolgot, amit az ember a leginkább el akar kerülni: önáltató álmából felzavarva ráébreszti bukott és lázadó állapotának realitására, és arra hívja, hogy függetlenségét feladva alárendelje magát Istennek, a megtérés és a Jézus Krisztusba vetett hit által.

Paul Washer
kalmanpiroska, 2020. július 13. hétfő, 20:39
Film készül a Líbiában lefejezett kopt vértanúkról
támogatásával építették fel nagyon rövid idő alatt Szalamutban.
,,A videofelvételt, amely a lefejezésükről készült - mondta el a Fides hírügynökségnek Anba Antoniosz Aziz Mina, Gíza emeritus püspöke a huszonegy vértanú kivégzését követően -, úgy készítették el, mint egy vérfagyasztó mozifilmet, hogy rémületet keltsen. Mégis ezen a sátáni módon megrendezett, a vérszomjas gyűlöletet ábrázoló felvételen látszik, hogy néhány vértanú a barbár kivégzés pillanatában azt ismételgeti: Uram, Jézus Krisztus. Jézus neve volt az utolsó szó, amely elhagyta az ajkukat. Amint az első vértanúk a szenvedésük idején, ők is rábízták magukat Jézusra, aki nem sokkal később magához fogadja őket. Így ünnepelték győzelmüket, azt a győzelmet, amit semmiféle hóhér nem vehet el tőlük. A vértanúság utolsó pillanataiban suttogott név vértanúságuk pecsétje volt."

Fordította: Thullner Zsuzsanna
Forrás: Fides.org
Fotó: Vatican News;
maroka, 2020. július 13. hétfő, 18:22
Újraindulnak a zarándoklatok Lourdes-ba
helye a világ számára, ahol megnyílik az ég ablaka a földre - fogalmazott a betegszállító szövetség elnöke. - A lourdes-i kegyhely, a máriás ima és a szent helyek táplálják a lelket, ezáltal lendületet adnak, hogy szembenézzünk a jövőbeli kihívásokkal. Ha a lélek rendben van, Istentől megerősítést nyer, az a testi egészség javára is válik. Ne feledjük, hogy a keresztény üzenet, a keresztény kinyilatkoztatás az ember testi és lelki egységét tanítja. A Szentháromság második személye Jézus Krisztusban ölt testet, vagyis e két szempont összekapcsolódik. Hitünk azt tanítja, hogy testben és lélekben fogunk föltámadni.
A járvány idején az egész társadalom igyekezett megóvni a törékenyebbek egészségét és megmenteni minden beteget. Ez ráirányította a figyelmet minden egyes emberi élet értékére, amelyet az OFTAL tanúsít azzal, hogy a betegeket Lourdes-ba szállítja. Ez a szenvedők világa iránti figyelem feléledését jelzi, vagyis nem rejtjük el, hanem előtérbe helyezzük a betegeket, tükrözve a szövetség
maroka, 2020. július 13. hétfő, 17:59
Ferenc pápa vasárnap délben 07.12
elimádkozásakor a Szentatya először a magvetőről szóló jézusi példabeszédről elmélkedett, utána pedig megemlékezett a tengeren és az egészségügyi pasztorációban dolgozókról.
Kedves testvérek, jó napot kívánok!
A mai, vasárnapi evangéliumban (vö. Mt 13,1-23) Jézus a magvetőről szóló példabeszédet meséli el egy nagy tömegnek. Ebben a példabeszédben, melyet mindannyian jól ismerünk, a magvető négy különböző talajra veti a magot.
Isten igéje, melyet a magok jelképeznek, nem elvont ige, hanem maga Krisztus, az Atya Igéje, aki megtestesült Mária méhében. Ezért Isten igéjének befogadása azt jelenti, hogy Krisztus személyét, magát Krisztust fogadjuk be.
Isten igéjének fogadása többféle módon történhet. Fogadhatjuk útként, ahová azonnal odaszállnak a madarak, és felcsipegetik a magokat. Ez a szétszórtság, korunk nagy veszélye. Mivel megannyi szóbeszéd és ideológia zaklatásának vagyunk kitéve, és gyötörnek a szétforgácsolódás állandó lehetőségei házon belül és kívül, elveszíthetjük a csend,
maroka, 2020. július 13. hétfő, 08:22
15. évközi hét hétfő 07.13
belefáradtam, hogy elviseljem!
Amikor kinyújtjátok kezeteket, eltakarom szememet előletek; akármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg, mert kezetek csupa vér. Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg.
El gonosz tetteitekkel színem elől, ne tegyetek többé rosszat! Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, és védelmezzétek az özvegyet."
Ez az Isten igéje. Iz 1,10-17

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Krisztus követése súlyos áldozatokat is követelhet tőlünk.
Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak! Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a mennyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége.
Aki atyját vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám.
maroka, 2020. július 13. hétfő, 08:13
1/2444
Képek, videók
Szent Bonaventura
sacimama
2015. május 14. csütörtök, 02:49
bonaventura püspök.jpg
maroka
2017. július 15. szombat, 19:00
Az erdő bölcsessége.jpg
pacsakute
2020. július 02. csütörtök, 16:19
0 a Dalai láma bölcsesség
lovaszmarika
2018. augusztus 03. péntek, 21:41
Az évezredek bölcsessége
sanci81
2018. július 10. kedd, 17:50
BÖLCSESSÉG.jpg
katolikusokoldala
2018. július 10. kedd, 12:27
Bölcsességröl
csalogany13
2018. május 21. hétfő, 20:55
Indián bölcsesség
anna4459
2018. február 19. hétfő, 21:53
Bölcsesség 01.jpg
chillik
2018. február 17. szombat, 05:21
Bölcsesség 02.jpg
chillik
2018. február 17. szombat, 05:21
Sri-Chinmoy-bölcsesség -id
lilagondolatok
2018. január 10. szerda, 10:17
A bölcsesség nem a fejünk
borigit
2017. december 03. vasárnap, 09:46
zen_bölcsesség.JPG
2kovijuli
2017. április 30. vasárnap, 15:26
derűs bölcsességek
sacimama
2016. szeptember 22. csütörtök, 17:13
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.