Belépés
2019. december 06. péntek | 49. hét | 340. nap | 10:14 | Miklós
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Balog Zoltán: a kereszténység bármilyen eszmerendszerrel kapcsolatra léphet
valamifajta kapcsolatra, de maga a kereszténység életgyakorlat és semmiképpen sem ideológia, ezért "ideológiai eszmerendszerekbe nem is szorítható be".

Azt is mondta: a keresztény gondolkodás módszeréhez mindenképpen hozzátartozik egyfajta távolságtartás, a dolgoknak az örökkévalóság mértéke szerinti szemlélése.

Ez jelenti az éppen adott helyzet "gyógyító relativizálását" és egyben "felemelkedést", a világ felülről szemlélését - is.

Balog Zoltán kiemelte: a kereszténység központi gondolata a krisztusi szabadság, amely az ember teremtettségéből következik.

A bibliai történetet idézte, melyben a farizeusok megkérdezik Jézust, szabad-e adót fizetni a császárnak. Jézus visszakérdez: "kinek a képe van a pénzen?", amire a farizeusok válasza ez: a császáré.

Jézus ezután következő tanítását, "adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené" általában félreértik. Úgy gondolják, az ember fele-fele arányban tartozik javaival Istenek és a császárnak.

A lényeg azonban
velemenyezd, 2019. december 04. szerda, 19:21
Megigazulás
"A megigazulás nemcsak annyit jelent, hogy bűneink bocsánatot nyertek, hanem azt is, hogy Isten örökre igaznak jelentett ki, és Jézus Krisztus tökéletességébe öltöztetett minket. Amikor ránk néz, nem egy bűnöst lát, hanem saját igaz gyermekét; Krisztusban, az Ő szentségébe és igazságába öltözötten lát minket mindörökre. Mi magunk rejtve vagyunk: egyéniségünk és életünk Krisztus tökéletességében áll Isten előtt."

- Martyn Lloyd-Jones -
kalmanpiroska, 2019. december 04. szerda, 16:59
Igazság
megtért, a júdeabeli gyülekezetek hallottak arról, hogy aki egykor a keresztyén hit ellensége volt, most az evangélium lelkes hirdetője és védelmezője lett. Ez egészen csodálatos fordulat volt.

Ma is történnek ilyen látványos irányváltozások.

Lord Littleton és Gilbert West közösen elhatározták, hogy küzdenek azok hite ellen, akik a Bibliát védelmezik. Littleton Saul megtéréséről szóló híradás ellen akart bizonyítékokat gyűjteni, míg West hitelesen akarta bizonyítani, hogy Jézus Krisztus feltámadása nem más, mint mítosz. Mindkettőjüknek el kellett ismerniük, hogy elég járatlanok a Bibliában, és arra a meggyőződésre jutottak: ,,Ha becsületesek akarunk lenni, akkor legalább alaposan meg kell vizsgálnunk a rendelkezésünkre álló bizonyítékokat." Gyakran összevetették, hogy meddig jutottak el a kutatásaikban, és az egyik ilyen beszélgetésük alkalmával Littleton elmondta barátjának, hogy lassanként kezdi úgy érezni, mégiscsak lehet valami a dologban. A másik erre azt felelte, hogy
kalmanpiroska, 2019. december 03. kedd, 17:34
...akik sírnak
...akik sírnak
Mt 5,4

Aki csak nevet, vagy aki még csak sír, az hiányállapotban van. A nevetés elmúlik, a sírás elcsendesedik. Aki azonban sok nyugtalanság, izgalom után, vagy vészhelyzetből szabadulva éli át, hogy ,,van Istenem", az valóban boldog ember.
Ehhez sokszor kell nevetni, s átélni, hogy a nevetés még nem öröm.. Sokszor kell sírni, s megtapasztalni, hogy vágyaim betöltése még nem a boldogság, amiért sírtam, nem lett enyém azzal sem, ha netán megkaptam - dologi értelemben. Pl. attól hogy valaki megkapja a társát, még nem lesz boldog, akkor sem, ha sokat sírt érte.
Ugyanúgy lehet vele boldogtalan is, ha nem veszi komolyan, hogy nem önzése kielégítésére kapta, hanem csiszolódásra, Isten dicsőségének megélésére, s hogy megtanuljon végre igazán szeretni.
A bűneik felett síró, s megbocsátást megélő emberek már nagyon közel vannak a boldogsághoz, mert az örömében síró éli át a legnagyobb csodát. A befelé síró, aki kifelé mosolyog, miközben csorog a
kalmanpiroska, 2019. december 03. kedd, 17:29
Építs zenével is
amelynek oly sok énekelnivalója lenne, mint a keresztyéneknek, és nincs a földön nép, amelynek oly gazdag öröksége lenne zsoltárokban, korálokban, hívő énekekben, mint a keresztyéneknek. Koráljaink fenséges nyelvezettel fejezik ki azt, amit gyakran érzünk, amit azonban szavakkal kifejezni nem tudunk. Egyes énekek olyan gondolatokat tartalmaznak, amelyek messze felülhaladják saját tapasztalatainkat, vannak koráljaink, amelyek a teljes önátadásról beszélnek, mint pl. ,,Mindent neked adok át Jézus Krisztusom." De azért együtt énekelhetjük ezeket is, mint szívünk célját és reménységét.

A hívő énekeknél nem a ritmus, a dallam vagy az összhangzat a lényeg. A fontos az, hogy az üzenetük szívből fakad, és a Szentlélek erejében Istenhez emelkedik. Jól fejezte ki ezt a fölismerést Mary Bowley:

Ó Uram, mi múlik azon,
hogy milyen szép az énekünk,
ha nem Lelked indításából
kérünk arra, hogy légy velünk!

Isten Lelke az éneklést éppúgy fel tudja használni, mint az Ige
kalmanpiroska, 2019. december 02. hétfő, 07:38
advent első vasárnapja,
Ma van advent első vasárnapja, a vízkereszt utáni első vasárnapig tartó karácsonyi ünnepkör és az egyházi év kezdete.
A Szent András ünnepéhez (november 30.) legközelebb eső vasárnaptól Jézus Krisztus születésének napjáig, december 25-ig tartó advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyra való előkészület ideje. A szó a latin adventus Domini, az Úr eljövetele kifejezésből származik, mégpedig kettős értelemben: Jézus Krisztus megszületése Betlehemben és második eljövetele az idők végezetével. A négy vasárnap további jelentéssel is bővült: az Úr négy eljövetelét szimbolizálja először a megtestesülésben, másodszor a kegyelemben, harmadszor a halálunkban, negyedszer az ítéletkor, amelyre készülnünk kell. A liturgiában az advent színe a lila, kivéve advent harmadik vasárnapját (Gaudete vasárnap), amikor szabad rózsaszínt használni.

Kezdetben csak egy adventi vasárnapot
foldinefehereva, 2019. december 01. vasárnap, 23:31
Boldogtalan emberek
"Vannak akiket csak teológiai szempontból érdekli az evangélium. Az értelmük dolgozik, de a megismert igazságot egyáltalán nem alkalmazzák az életükben. Nemcsak Jézus Krisztus kegyelme hiányzik az életükből, de gyakran még az emberi kedvesség is. Előbb-utóbb nehézségekbe ütköznek, és boldogtalanná válnak. Szomorú, hogy amikor egy ilyen ember haldoklik, az az evangélium, amiről vitatkozott, érvelt, és amit védett, nem hoz számára enyhülést, mert sohasem érte el a szívét és az akaratát, csak az értelmét."

- Martyn Lloyd-Jones -
kalmanpiroska, 2019. december 01. vasárnap, 20:37
Sátán
"A Sátán igen ravaszul dolgozik. Nemcsak ügyes és hatalmas, de ráadásul rejtőzködő is... Egyedül arra vágyik, hogy lerombolja Isten művét; azon belül is leginkább a Jézus Krisztus által kapott kegyelem hatását. Ezért attól a pillanattól fogva, hogy keresztyénné lettünk, a Sátán figyelmét különösen magunkra vonjuk... az ördög különös figyelemmel mesterkedik, hogy boldogtalanná tegyen."

- Martyn Lloyd-Jones -
kalmanpiroska, 2019. december 01. vasárnap, 19:51
Amit sosem szabad elfelednünk
"Aki azt gondolja, hogy elég, ha hisz Jézus Krisztusban, és máris minden gondja tovaszáll, előbb-utóbb biztosan elcsügged. Isten kegyelmével kerültünk ebbe a csodálatos, természetfölötti életbe. De sosem szabad elfelednünk, hogy egy másik erő ellenünk dolgozik. Mi Isten országának a polgárai vagyunk, de a Biblia arról is szól, hogy van egy ellenségünk: egy másik, szintén természetfölötti hatalom, amely állandóan támad minket."

- Martyn Lloyd-Jones -
kalmanpiroska, 2019. december 01. vasárnap, 19:41
Tiéd az ország, hatalom!
Tiéd az ország, hatalom!

Urrá tetted az embert a föld világán,
hatalmába adtál növényt, állatot,
uralma nőtt a föld mélyén, vizek árján
s a lég is néki ellent nem állhatott.
Ez a sok győzelem vakká tett bennünket,
elbizakodtunk rút-gonoszul, nagyon,
feledtük, hogy kezedben tartod éltünket,
hogy Tiéd az ország és a hatalom!

És megmozdúlt olyankor a föld alattunk,
megrendíté azt mindenható kezed,
széthullt a dicsbabér, amelyet arattunk
és láttuk: erőnkben bíznunk nem lehet.
Vagy mikor büszkén néztünk nagy tengerekre,
Úrnak hittük magunkat a zajló habon,
tomboló orkán tanított félelmedre,
hogy lássuk: Tiéd az ország, hatalom.

Tiéd az ország. A föld minden országa.
Te vagy Úr népek és nemzeek fölött,
eggyé lesz nálad a föld sok királysága,
nem teszel választást nép és nép között.
Előtted egy nagy család az emberiség
s csak Téged illet fölötte uralom,
Tőled nyer éltet minden
kalmanpiroska, 2019. november 30. szombat, 11:00
Bármikor
,,Bizony, hamar eljövök." Jelenések 22,20

Minél közelebb jutunk az idők végéhez, annál többen adják fel a reménységet arra nézve, hogy az Úr Jézus Krisztus bármely pillanatban visszajöhet. Pedig az igazság független attól, hogy mit mondanak róla az emberek.

Tény az, hogy az Úr Jézus bármikor visszajöhet. Nem tudjuk sem a napját, sem az óráját annak, hogy mikor jön el a Vőlegény, hogy menyasszonyát magához vegye; ez pedig azt jelenti, hogy akár a mai napon is visszajöhet. Már nincsen több prófécia, amelynek be kellene teljesednie, mielőtt meghalljuk a riadó hangját, a főangyal szavát és Isten harsonáját. Igaz, még nehéz idők várnak a Gyülekezetre itt e földön, de a ,,nagy nyomorúság" idején bekövetkező borzalmakban már nem lesz része. Ha a Gyülekezetnek át kell mennie ezen a nyomorúságon, akkor ez egyúttal azt is jelentené, hogy az Úr legalább hét éven belül nem jöhetne el, mivel természetesen most még nem élünk ebben a nyomorúságban; s ha majd eljön, akkor az hét évig fog
kalmanpiroska, 2019. november 28. csütörtök, 08:20
Csodálatos képek a Feltétel Nélküli Szeretetről
azért, hogy nőjön keze és lába, de egy idő után rájött, hogy hálásnak kell lennie azért, amiért él, hogy Isten ezzel feladatot és kihívást adott neki, és célt kell keresnie az életében.

Életének egyik fordulópontja az volt, amikor édesanyja mutatott neki egy újságcikket, amely egy súlyosan fogyatékos férfiról szólt. Vujicic megértette, hogy nincs egyedül, akinek ilyen nehéz sors jutott. Másik pedig az, amikor tizenöt éves korában elolvasta János evangéliumának 9. fejezetét, amelyben Jézus Krisztus találkozik egy születése óta vak emberrel. Az embereknek azon kérdésére, miért született így ez az ember, Jézus azt feleli: azért, hogy nyilvánvalóvá váljanak rajta keresztül Isten tettei.

Életének célja és értelme végül az lett, hogy meséljen embertársainak Isten szeretetéről, és megerősítse őket abban, hogy valósítsák meg álmaikat.

Sok gyakorlással és akaraterővel megpróbálta megoldani a mindennap előtte tornyosuló feladatokat. Két lábujjának segítségével megtanult írni, gépelni,
menusgabor, 2019. november 24. vasárnap, 15:45
1/2384
Képek, videók
Balogh Zoltán.png
agica2004
2014. augusztus 31. vasárnap, 15:45
Balogh Zoltán
agica2004
2014. április 02. szerda, 13:39
O.V.-kereszténysége.jp g
agica2004
2017. május 16. kedd, 19:36
kereszténység Krisztusban
sacimama
2016. január 18. hétfő, 21:28
A kereszténységben, hissz
chillik
2015. december 07. hétfő, 06:36
Kereszténység
sacimama
2015. március 01. vasárnap, 01:27
A kapcsolatról M.Ilonkátó
csalogany13
2011. szeptember 27. kedd, 09:51
Obama- gondolkodás.jpg
agica2004
2017. február 01. szerda, 14:29
Pozitív gondolkodás
sacimama
2015. szeptember 04. péntek, 10:33
Gondolkodás.png
kicsoda57
2015. augusztus 11. kedd, 21:29
gondolkodás.jpg
bbbarbara
2015. augusztus 05. szerda, 21:56
gondolkodás.jpg
rzsi-
2015. január 15. csütörtök, 16:35
Pozitív gondolkodás
anna4459
2014. október 08. szerda, 20:53
Női gondolkodás egyszerűs
pacsakute
2014. augusztus 17. vasárnap, 14:11
A gondolkodás.jpg
pacsakute
2014. augusztus 07. csütörtök, 07:18
Címkék
idők végéhez, krisztusi szabadság, másik erre, igazság független, Feltétel Nélküli Szeretetről, befelé síró, latin adventus, nevetés elmúlik, ember fele-fele, reménységet arra, föld világán, üzenetük szívből, főangyal szavát, Jézus Krisztusban, kereszténység központi, dallam vagy,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.