Belépés
2020. január 26. vasárnap | 4. hét | 26. nap | 01:40 | Vanda, Paula
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Útravaló – 2020. január 25.
Saul dühösen kereste a keresztényeket. Azt gondolta, helyesen cselekszik, hiszen ott állt István megkövezésénél is. Egészen addig, amíg Jézus megszólítja őt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ezen a ponton pedig új élet kezdődik: Pál élete Krisztusban. Találkozás a Feltámadottal! Neki ilyen ember kell, mint Saul, őt választotta. Három nappal később Saul visszanyerte látását és megkapta a Szentlelket, hogy a lelke is látó legyen és tanúságot tegyen Jézusról, az Isten Fiáról. Ő pedig megmutatta neki, mennyit kell érte szenvednie. Egyre nagyobb erővel hirdette az evangéliumot és jelek kísérték útjait. Hitt Jézusban, aki magához ölelte, és tudta, hogy semmi el nem szakíthatja szeretetétől!

Magyar Kurír
maroka, 2020. január 25. szombat, 10:38
Kolozsvár, szentmise a ferences templomban. 01.26
Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervező bizottságának sajtóreferensével Zsuffa Tündével és néhány munkatársával, útra kelünk Erdélyben és meglátogatunk néhány helységet. Vendégeink azért jönnek, hogy beszéljenek a mi Urunk Jézus Krisztus áldott szentségi jelenlétéről az Oltáriszentségről, és annak tiszteletére szervezett budapesti nagy találkozóról. 2020 szeptember derekán szervezett találkozóra mindannyiunkat szeretnének meghívni. Sőt azt szeretnék, hogy az idén elsőáldozásra készülő gyerekek Budapesten járuljanak első szentáldozásukhoz. Fontos lenne tudni, hogy körülbelül hányan lennének akik az idén Budapesten akarnak elsőáldozók lenni? Hányan készülünk az Eucharisztikus Kongresszus találkozójára?
Kedves vendégeink, minden információt a Kongresszussal kapcsolatosan megosztanak velünk a szentmisék végén, ezért is nagy-nagy szeretettel hívlak, várlak, gyertek, hogy imádkozzunk együtt, jó testvérekként
maroka, 2020. január 24. péntek, 21:59
Az ökumenikus imaest 01.23.
lévő világ sodrása. Jó lenne meghallgatni Jézust, visszatérni oda amit az Isten teremt, az embermentés állapotára.
Székely János megyéspüspök utalt rá, hogy a reformáció óta eltelt időszakban milyen sokat tanultak a katolikusok a protestánsoktól - pl., hogy Isten kegyelme ingyenes ajándék, amit nem kell és nem is lehet kiérdemelni, vagy a Szentírás ismeretének fontosságát, az anyanyelv ápolását, a világi hívek apostoli szerepének erősebbé tételét. Az ökumené azt jelenti: tisztul a hitünk, Krisztus vezet minket az egység útján.
Lackner Pál, nyugalmazott tábori püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának referense hangsúlyozta: Jézus mindenkihez érkezett, mindenkit hív a vele való közösségbe. És ez azt is jelenti, hogy az Úr vacsora nagy lehetőség a Krisztussal való közösség megélése. De van még mint tenni, pl. mert még mindig nem tudunk együtt ünnepelni az Úr asztalánál, mondta Lackner Pál.
Az ökumenikus imaest zárásaként az egyházi vezetők Isten áldását kérték a
maroka, 2020. január 24. péntek, 11:28
Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító 01.24
nővérek száma gyorsan növekedett, még Ferenc életében 12 kolostoruk jött létre.
1622-ben Ferenc December 27-én agyvérzést kapott, és másnap meghalt.[/b[
Ünnepét 1969-ben áttették január 24-re, temetésének napjára.
Istenünk, te a lelkek üdvössége érdekében úgy akartad, hogy Szalézi Szent Ferenc püspök mindenkinek mindene legyen. Segíts, hogy példája szerint mi is fáradhatatlanul szolgáljuk embertársainkat, és így mindenkor tanúságot tegyünk szereteted hatalmáról! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
*
Bosco Szent János az általa alapított rendet Szalézi Szent Ferencről nevezte el. Magáévá tette Szalézi Szent Ferenc jelmondatát: ,,Lelkeket adj, Uram, a többit vedd el!" Arról, miért választotta a paraszti származású, egyszerű pap, Don Bosco a gazdag, arisztokrata származású püspököt példaképül, bővebben ITT olvashatnak.
maroka, 2020. január 24. péntek, 10:17
2. évközi hét péntek 01.24
választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét - akiket Boanergesznek, vagyis ,,mennydörgés fiainak" hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Ezek az evangélium igéi. Mk 3,13-19
...................

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Te mindenkit arra hívsz, hogy részese legyen Isten országának, s ebből az országból senki sincs kizárva származása vagy nyelve miatt. Még a legnagyobb bűnösök is meghívást kapnak, hogy megtérjenek és elfogadják Isten megbocsátó irgalmát. Te senkit sem zársz ki az üdvösségből, azaz mindenki üdvözülhet, hacsak valaki önmagát nem zárja ki. Segíts megértenem, hogy az üdvösségre szóló meghívás nekem is szól és arra hittel válaszoljak! Vezess engem az üdvösség, az örök élet
maroka, 2020. január 24. péntek, 10:02
Ő átvitt minket Isten országába
Ő átvitt minket Isten országába

,,Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába." (Kol 1,13)

A Biblia azt mondja, hogy mi vagy az ördög hatalmában élünk, vagy Jézus uralma alá kerültünk. Vagy fekete, vagy fehér. Szeretnénk egymást és önmagunkat a szürkeség tartományába beosztani, amelyet valahová az ördög és Isten országa közé helyeznénk. De a valóság az, hogy az ember vagy kívül van vagy belül. Vagy az ördögé, vagy Krisztusé. A keresztyének felszabadultan magasztalhatják Istent, aki megszabadította őket a sötétség hatalmából, és ávitte őket szeretett Fiának országába. Mostantól fogva szabad, kell és lehet az ő új uruk parancsa szerint élni.
Figyeld meg, hogy Isten ,,szabadságharcában" két külön ,,hadművelet" van. Az első az, hogy ő megszabadított minket a sötétségből, a másik pedig, hogy átvitt Krisztus országába. Az első a felszabadító hadművelet volt. Kihozott bennünket a fogolytáborból. A második hadművelet azoknak az
kalmanpiroska, 2020. január 23. csütörtök, 15:03
Ő átvitt minket Isten országába
Ő átvitt minket Isten országába

,,Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába." (Kol 1,13)

A Biblia azt mondja, hogy mi vagy az ördög hatalmában élünk, vagy Jézus uralma alá kerültünk. Vagy fekete, vagy fehér. Szeretnénk egymást és önmagunkat a szürkeség tartományába beosztani, amelyet valahová az ördög és Isten országa közé helyeznénk. De a valóság az, hogy az ember vagy kívül van vagy belül. Vagy az ördögé, vagy Krisztusé. A keresztyének felszabadultan magasztalhatják Istent, aki megszabadította őket a sötétség hatalmából, és ávitte őket szeretett Fiának országába. Mostantól fogva szabad, kell és lehet az ő új uruk parancsa szerint élni.
Figyeld meg, hogy Isten ,,szabadságharcában" két külön ,,hadművelet" van. Az első az, hogy ő megszabadított minket a sötétségből, a másik pedig, hogy átvitt Krisztus országába. Az első a felszabadító hadművelet volt. Kihozott bennünket a fogolytáborból. A második
kalmanpiroska, 2020. január 23. csütörtök, 15:00
Déván a ministránsaimmal megfogjuk egymás kézét
...............
A szentmise végén Déván a ministránsaimmal megfogjuk egymás kézét, és egy nagy kézfogásban megköszönjük Istennek is, hogy: "JÓK VOLTUNK!"
Fontosnak látom, hogy a gyerekek érezzék, hogy értük van a templom, végül is értük halt meg Jézus Krisztus kétezer évvel ezelőtt, és a szentmisén is értük jön el az Oltáriszentségben közénk! Jó tudni, érezni, hogy a nagy Istentiszteletben, mi nem mellékes díszletei vagyunk a liturgiának, hisz az angyalok, - bár nálunknál sokkal jobban megérdemlik - mégsem lesznek elsőáldozók, nem járulhatnak szentáldozáshoz, de mi botladozó földi vándorok, igen!
Nem az oltárterítő tündöklő fehérsége meg a kehely aranyos ragyogása hozza közénk Megváltónkat, hanem a templomot megtöltő gyerekek, felnőttek IGENJE! Ahogyan Mária igenje kellett az első megtestesüléshez, ugyanúgy a pap, a ministránsok és a hívek jelenléte által kimondott "igen" hozza a földre az
maroka, 2020. január 23. csütörtök, 09:55
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!
Szűz Mária, a dicsőséges szeretet édesanyja, aki soha nem hagytál magára egyetlen segítségért kiáltó gyermeket sem! Édesanyám, akinek keze szüntelenül dolgozik hőn szeretett gyermekeiért, mivel lényedet az isteni szeretet és a szíveden túlcsorduló végtelen irgalmasság élteti, fordítsd felém együttérzéssel teli arcod! Tekints a seregnyi 'csomóra', mely életemet fojtogatja!
Ismered reménytelenségem és fájdalmam. Tudod, mennyire megkötöznek engem e csomók. Mária, édesanya, akit Isten azzal bízott meg, hogy kioldozd gyermekeid életének csomóit, kezedbe helyezem életem szalagját. Senki, még a gonosz sem ragadhatja el azt irgalmas segítségedtől. Egyetlen csomó sincs a kezedben, amelyet ne tudnál kioldozni.
Irgalmad, és fiadnál, Jézusnál, az én szabadítómnál való közbenjáró hatalmad által fogadd el a mai napon e 'csomót' (nevezzük meg, ha lehetséges). Isten dicsőségére kérlek, oldozd ki azt mindörökre! Benned remélek.
Te vagy égi édesanyánk, akit Isten nekünk adott, te vagy az én törékenységem
suzymama, 2020. január 22. szerda, 21:34
Szent Fábián pápa és Szent Sebestyén vértanú emlékeztek.....
Székely János megyéspüspök - az evangéliumhoz kapcsolódva - kitért rá: Jézusban beteljesedtek Izajás próféta szavai. A mi betegségeinket viselte, ami fájdalmaink nehezedtek rá, az Ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Az Úr az Ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát, megkínozták és ő alázattal viselte, írta a próféta.
Sokáig az emberiség azt gondolta, hogy nekünk embereknek kell engesztelést kell adni a bűneinkért, pl. bárányt áldozni. Ezzel kiengesztelni Isten haragját, elégtételt adni bűneinkért. De Krisztusban, az igazi Bárányt, az Isten adja. Isten nem elítélni akarja az embert, megbüntetni, hanem felemelni. A bűn sebeit gyógyítani akarja, ezért lett egy velünk, mondta Székely János.
Jézus tanít minket is, hogy mi is ugyanígy éljünk: vegyük vállunkra egymás terheit. A szentek ezen az úton jártak, ahogy Szent Fábián pápa és Szent Sebestyén is, vagy Árpád-házi Szent Margit.
Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják a Jegyzetek rovatban.

Hanganyag
maroka, 2020. január 22. szerda, 14:20
Mai szentek 01.22
Boldog Batthyány-Strattmann László
Szent Vince diakónus és vértanú
- Kettőjükről az igenaptár oldalon

- Orvos volt a hercegek között Boldog Batthyány-Strattmann László
Boldog Batthyány-Strattmann László nemcsak a beteg szemeket gyógyította, hanem arra is gondja volt, hogy a hit szemeit gyógyítsa, és nyitogassa azokat Isten titkaira. A boldoggá avatott hitvallóra és szemorvosra emlékezünk liturgikus emléknapján, január 22-én.
................

....................
Istenünk, te Boldog Batthyány-Strattmann László hitvallót csodálatos buzgósággal ajándékoztad meg, hogy a szegényeken és a betegeken segítsen, családja iránt pedig
maroka, 2020. január 22. szerda, 13:58
Az üdvösség reménysége
váltva?" Remélem, meg leszek. Az üdvösség jövő is. Ne felejtsd el, a reménység, amit lát valaki, nem reménység. Jobban megértjük ezt a helyzetet, ha úgy gondolunk a bűnbocsánatra, mint ami Isten országa gyümölcsei közül az első. Mivel Jézus eljött a világba, az ,,ország" erői már működnek. De még nem alakult meg a maga teljességében. Erre még várnunk kell, amíg Jézus újból eljön. Az lesz a mi teljes és végleges megváltásunk.
Az embernek nem szabad túl keveset remélnie ebben az életben Krisztus Lelkének hatásától. Ha Krisztuséi vagyunk, bűneinkre bocsánatot nyertünk, és tudunk jót cselekedni. A bűn nem uralkodik többé rajtunk. Krisztus uralkodik rajtunk Lelke által. Szívünk megváltozott.
Ugyanakkor az embernek nem szabad túl sokat remélnie a keresztyén élettől a jelenlegi világban. Nem az életünk fogja bebizonyítani nekünk, hogy meg vagyunk váltva. Ez a bizonyosság mindig rajtunk kívül van, ti. Jézus Krisztusban. Az üdvösséget még csak hit által ragadjuk meg. Más szavakkal:
kalmanpiroska, 2020. január 21. kedd, 16:08
1/2395
Képek, videók
Ballada a senki fiáról
jakabgasparne
2009. június 18. csütörtök, 05:57
Isten szeretete Jézusban
sacimama
2016. január 26. kedd, 08:10
Aki Jézusban marad
sacimama
2014. december 13. szombat, 01:38
Hit Jézusban
sacimama
2014. szeptember 22. hétfő, 01:02
Üdvösség Jézusban
sacimama
2013. november 02. szombat, 01:39
Jézusban bízom
sacimama
2013. június 10. hétfő, 01:52
magyar kurír fotó0527.jpg
maroka
2019. május 27. hétfő, 23:45
ponton hid.jpg
relisisi
2017. február 21. kedd, 09:29
ponton hid,cazaban.jpg
relisisi
2015. február 18. szerda, 17:06
egy ponton.jpg
yvett789
2015. január 11. vasárnap, 18:07
nagyvarad,pontonhid1.j pg
relisisi
2014. február 02. vasárnap, 20:27
nagyvarad,pontonhid.jp g
relisisi
2014. február 02. vasárnap, 20:27
Egy 58-as Merc. Ponton
wob
2012. május 09. szerda, 09:05
1948-PONTONHÍD A DUNÁN.jp
biharijudit
2012. május 01. kedd, 15:45
ponton merci.jpg
agica2004
2011. március 11. péntek, 12:40
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.