Belépés
2018. december 16. vasárnap | 50. hét | 350. nap | 04:58 | Etelka, Aletta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
2. adventi hét péntek 12.14
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Isten védi a választott népet, de hűséget vár tőle.
Különben nincs kiút a bajból.
Ezt mondja az Úr, a te Megváltód, Izrael Szentje: ,,Én az Úr, a te Istened arra tanítalak, ami javadra válik, és arra az útra vezetlek, amelyen járnod kell. Ha megtartottad volna parancsaimat, békéd olyan lenne, mint a folyam, igazságod, mint a tenger hullámai. Nemzetséged annyi volna, mint a föveny, és ivadékod, mint a homokszem. Neved sohasem tűnne el, és nem halványodnék el szemem előtt."
Ez az Isten igéje. Iz 48,17-19

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ne tartozzunk azok közé, akik sem a Keresztelőre, sem a Messiásra nem hallgatnak!
Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: ,,Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: »Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.« Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: »Ördöge
maroka, 2018. december 14. péntek, 08:13
2. adventi hét csütörtök 12.13
akinek el kell jönnie. Akinek füle van, hallja meg!
Ezek az evangélium igéi. Mt 11,11-15

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Az Úr megmutatja mindenható erejét: az őt váróknak mint gyengéd anya, a gőgösöknek mint szigorú bíró.
Prófétája által szól az Úr:
Én, az Úr, a te Istened, én ragadtam meg jobbodat. Én szólok hozzád így: Ne félj! Én megsegítelek. Ne félj hát, Jákob, te, szegény féreg, te, maroknyi Izrael. Az Úr mondja ezt neked: Én magam vagyok a te gyámolod. Izrael Szentje, a te Megváltód. Nézd, cséplőszánná teszlek, új és éles fogú cséplőszánná. Hegyeket csépelsz és törsz majd össze, halmokat zúzol pozdorjává. Szélnek engeded majd, és a szél elsodorja őket, a forgószél szétszórja mind. De te ujjongsz majd az Úrban, és dicsekszel Izrael Szentjében. Vizet keresnek a szűkölködők és a szegények, de nincs, a nyelvük száraz a szomjúságtól. Én, az Úr, meghallgatom őket, én, Izraelnek Istene, nem hagyom el őket. Folyókat fakasztok a kopár dombokon, és forrásokat a völgyek
maroka, 2018. december 13. csütörtök, 13:59
Advent 1. vasárnapja (C év) 2018.12.02
OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
Isten elküldi a Messiást, aki Dávid nemzetségéből születik.
Íme, jönnek majd napok - mondja az Úr -, amikor teljesítem a jót, amelyet Izrael házának és Júda házának megígértem:
Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat támasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt az országban. Azokban a napokban megszabadul Júda, és biztonságban él Jeruzsálem. És a várost így hívják majd: ,,Az Úr a mi igazságunk!"
Ez az Isten igéje. Jer 33,14-16

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből
Krisztus e jövetelére erősítse meg szívünket az Úr.
Testvéreim!
Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye állhatatossá szíveteket, hogy feddhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk, Jézus majd eljön, összes szentjének kíséretében.
Továbbá kérünk és intünk titeket,
maroka, 2018. december 02. vasárnap, 19:03
2018. november 5., hétfői Napiszöveg
,,Én, Jehova, vagyok a te Istened,
aki arra tanítalak, ami javadra válik"
(Ézsaiás 48:17NW Ezt mondja Jehova, a te megváltód, Izrael szentje:
,,Én, Jehova, vagyok a te Istened,
aki arra tanítalak, ami javadra válik,
aki azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.).

Jehova értékeli, ha igyekszünk
a legjobban felhasználni az időnket,
hogy rendszeresen olvassuk és
tanulmányozzuk a Bibliát (Efézus 5:15, 16NW Így hát mindig gondosan figyeljetek arra, hogy bölcsen viselkedjetek, ne pedig ostobán.16A lehető legjobban használjátok ki az időtöket, mivel a napok gonoszak.).
Persze el kell ismerni, hogy nem
tudunk egyforma figyelmet
szentelni minden szellemi tápláléknak.
De vigyázzunk, nehogy belees-
sünk egy csapdába. Mi lehet ez?
Fennáll a veszélye, hogy a szellemi
táplálék egy részéből nem merítünk
hasznot, ha úgy érezzük, nem
nekünk szól. Például mi van akkor,
ha a Biblia bizonyos
charlotteani, 2018. november 06. kedd, 20:55
KÜLDETÉS: Ki a te Saulod?
gondolták volna, hogy keresztyénné lesz, azt pedig még kevésbé feltételezték volna róla, hogy az Újszövetség nagy részének szerzője lesz.

Krisztussal való találkozása előtti életéről így írt:
,,féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt" (Galata 1:13).

Tehát, amikor Isten szólította Anániást, hogy menjen el, és imádkozzon Saulért, Anániás nem nagyon rajongott az ötletért: ,,Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai elé." (ApCsel 9:13-15).

Anániás tudta, mit tett Saul az egyházzal. Azt azonban csak ezután tudta meg, hogy Isten munkálkodott Saul szívében. Néhány rövid év múlva Isten arra fogja használni Pált, hogy megérintse a világot, de először
dandej, 2018. október 27. szombat, 13:43
Mikor vizen mégy át, én veled vagyok
És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel:
Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak,
ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.

Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izráelnek Szentje, a te megtartód,
adtam váltságodba Égyiptomot, Kúst és Sebát helyetted.

Ézsaiás 43
dandej, 2018. október 12. péntek, 20:37
Ne félj, mert megváltottalak!
De most azt mondja az Örökkévaló,aki teremtett téged, Jákób,aki téged alkotott, Izráel:

,,Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, enyém vagy!

Mikor vízen kelsz át,veled vagyok.Ha folyókon,azok el nem borítanak.

Mikor tűzön mész keresztül,téged meg nem éget,lángja nem emészt meg,

mert én vagyok Istened, az Örökkévaló,Izráel Szentje, Szabadítód.

Ézsaiás 43
dandej, 2018. október 11. csütörtök, 23:44
Szent XXIII. János pápa
- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Amint a pásztor juhainak gondját viseli, magam gondoskodom nyájamról - mondja az Úr.
Ezt mondja az Úr, az Isten:
,,Íme, én magam keresem meg juhaimat, és magam gondoskodom róluk. Amint a pásztor számba veszi nyáját azon a napon, amikor megáll szétszéledt juhai között, íme, én is gondjaimba veszem juhaimat, amelyek szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a sötét fellegek napján szétszóródtak. Kivezetem őket a népek közül, összegyűjtöm őket az országokból, és visszaviszem őket saját hazájukba. Izrael hegyein legeltetem őket, a völgyekben és az ország lakott tájain. Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz a legelőjük. Jó legelőn pihennek majd, kövér legelőn, Izrael hegyein.
Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le pihenőre őket - mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, és gondozom a kövéret és
maroka, 2018. október 11. csütörtök, 14:07
Isten akarata a ti megszentelődésetek
,,Mert a nép Isten akaratát tudakolni jön hozzám." (2Móz 18,15)

Talán te is naponta elimádkozod velem együtt, hogy ,,legyen meg a te akaratod", mégis olyan nehezen tudunk beletörődni Isten akaratába. Imádságainkban mindig a magunk óhajának teljesítését kérjük, és Isten akaratára legtöbbször nem is vagyunk kíváncsiak.
Isten be akarta vinni választott népét Kánaán földjére. Ránk vonatkozóan is ez Isten akarata. Veled és velem is ezt akarja: bevinni a szentek szentjébe. Ma is igaz, hogy Isten nem gyönyörködik a hitetlen halálában, ,,hanem abban, hogy a gonosz megtérjen az útjáról, és éljen". ,,Mert ez Isten akarata, a ti megszentelődésetek" - olvassuk a páli levelekben.
A megszentelődés a megtéréssel kezdődik. Ez az első lépés, amikor az ember elkezdi az Úr akaratát tudakolni. Pál apostolnak is ez volt az első kérdése a megtérése után: ,,Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?" Izráel népe reggeltől estig állva várta a választ, amikor
kalmanpiroska, 2018. augusztus 22. szerda, 16:19
Szent Charbel Makhlouf áldozópap
- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Sirák fiának könyvéből
Alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz az Istennél.
Fiam, alázattal vidd végbe tetteidet, és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál. Nagy vagy? Annál inkább alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz Istennél. Mivelhogy igen nagy az Isten hatalma, tiszteletben tartják az alázatosak.
Ami túl nehéz neked, azt ne keresd, és ami erődön felül van, azt ne kutasd; hanem amit Isten megparancsolt neked, azzal törődj, és ne légy kíváncsi többi művére! Szükséged úgy sincs arra, hogy azt szemléld, ami úgyis elrejtett titok.
Ne törd magadat erődet meghaladó dolgok után, és ne légy kíváncsi a többi művére! Olyan tanítást kaptál, amely meghaladja az ember értelmét. Vakmerő kíváncsiságukban sokan eltévedtek, és hiábavalóság fogva tartja elméjüket.
Ez az Isten igéje. Sir 3,19-26

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ti, akik elhagytatok mindent és követtetek engem, százannyit kaptok.
Egy
maroka, 2018. július 27. péntek, 11:41
Szent lennék? Én?
való.
Hogy Isten szent, azt jelenti, hogy Isten más. Más, mint te meg én. Sehol nem találkozol senki más olyannal, mint amilyen Isten. Ő egészen más, Isten csak Egy van. Isten nagyon különleges, senki sem található a világmindenségben, aki Hozzá hasonló lenne. Ezért nevezik a mennyet is így: Isten szentséges lakóhelye. "De - kérdezed - akkor közeledhetünk-e Istenhez? Nem kell-e nagyon félnünk Tőle? Hogy Isten más, az nem azt jelenti, hogy nem törődik velünk?"
A Bibliában valahol azt olvassuk, hogy Izrael Szentje az Ő népe között lakik. Hogyan lehetséges az, hogy az Ő mássága engem, aki egészen más vagyok, mint ő, és bűnös is, nem semmisít meg? Ám ha azt tenné, az nem a megbékélést szolgálná. Amikor Isten az emberhez közeledik, tettében áldozat leledzik. Isten szeretetének titka Fiában, az Úr Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá. Isten más - ez éppen szeretetének ebből a tettéből tűnik ki. Ki adná oda legkedvesebbjét úgy, mint Ő? Isten megteszi ezt, mert Ő szent. Nem hat meg, hogy ez az Isten az Ő
kalmanpiroska, 2018. július 02. hétfő, 07:22
Hóseás
Hóseás
(Hóseás 1-3. rész)

Ezt a nőt,
kinek háza bárki előtt kitárul,
kihez tódul a nép messzi határrul,
kinek országszerte céda híre van,
vegyem, Uram, feleségül? - Ez szavam.

És ha majd
hűtlenségét elviselni nem tudod,
kihajítod, magad mellől elcsapod,
égrekiált bűne, mellyel vétkezett:
Menj el érte, magad mellé visszavedd.

Népem is
számtalanszor így lett hűtlen Urához.
Mennyi undok bálványt ölelt magához!
Életed is azt hirdesse, mit szavad:
Izráelnek Férje, Szentje - hű marad!

Siklós József
kalmanpiroska, 2018. június 16. szombat, 11:28
1/23
Képek, videók
könyv-kotelezo-olvasma nyo
agica2004
2017. május 16. kedd, 18:41
A kedvenc olvasmánya..jpg
basikele
2012. október 03. szerda, 02:40
ennyi kötelezö olvasmány.
jakabgasparne
2010. március 13. szombat, 15:34
ennyi kötelezö olvasmány.
sarkadykati
2010. február 13. szombat, 01:26
kötelező olvasmány
perzsi
2007. augusztus 29. szerda, 09:28
olvasmany.jpg
agica2004
2006. október 21. szombat, 17:32
Mindenszentek szentjei
sacimama
2016. október 30. vasárnap, 01:34
A Sikátor Szentje.hu.c.jp
finike
2007. augusztus 06. hétfő, 11:39
evangelium könyv1202.jpg
maroka
2018. december 02. vasárnap, 18:46
JÉZUSkép-evangélium--. jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 26. vasárnap, 13:27
EVangelium---.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 20. hétfő, 10:14
EVAngéliumkép.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 18. szombat, 15:51
evangélium-krisztus-k- -.j
katolikusokoldala
2018. június 28. csütörtök, 14:48
evangelium könyv0624.jpg
maroka
2018. június 24. vasárnap, 23:35
Evangelium-mai---.jpg
katolikusokoldala
2018. március 02. péntek, 18:54
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.