Belépés
2019. december 10. kedd | 50. hét | 344. nap | 05:31 | Judit
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Torquato Tasso – A megszabadított Jeruzsálem
https://image.ibb.co/dhZ6US/A_megszabad_tott_Jeruzs_lem_01.jpg [/kep]

2.
Oh Múzsa, Te, ki homlokodra nem fűzsz
Múló babért, minőt Helikon ád,
De fönn, az égi sergek közt, dicső szűz,
Van örök fényü csillagkoronád,
Tetőled szálljon most keblembe szent tűz,
Te gyujtsad énekem s ne érje vád,
Ha ékesítem a való beszédet,
Más bájt szövén abba, nemcsak tiédet.

3.
Tudod, hogy a világ mind arra tódul,
Hová Parnassus önti csábjait,
S a költeménynyel fűszeres valótul
Rögzött se fél, oly édesen javít.


Így a beteg gyermek, ha kóstolóul
Mézzel kenők a csésze ajkait,
A keserű nedvet csalódva iszsza,
Hogy a csalásban éltét nyerje vissza.

4.
Nagylelkü Álfonz, te, ki engemet
Révpartra vűl, midőn, tévedt zarándok,
Hánykódva szirtek és
chillik, 2018. május 10. csütörtök, 02:57
TORQUATO TASSO: Megszabadított Jeruzsálem
két része végcsapást felette:
Őt nem hagyá az ég, s zászlai
Alá megtértek bolygó társai.

2.
Oh Múzsa, Te, ki homlokodra nem fűzsz
Múló babért, minőt Helikon ád,
De fönn, az égi sergek közt, dicső szűz,
Van örök fényü csillagkoronád,
Tetőled szálljon most keblembe szent tűz,
Te gyujtsad énekem s ne érje vád,
Ha ékesítem a való beszédet,
Más bájt szövén abba, nemcsak tiédet.

3.
Tudod, hogy a világ mind arra tódul,
Hová Parnassus önti csábjait,
S a költeménynyel fűszeres valótul
Rögzött se fél, oly édesen javít.
Így a beteg gyermek, ha kóstolóul
Mézzel kenők a csésze ajkait,
A keserű nedvet csalódva iszsza,
Hogy a csalásban éltét nyerje vissza.

4.
Nagylelkü Álfonz, te, ki engemet
Révpartra vűl, midőn, tévedt zarándok,
Hánykódva szirtek és hullámok felett,
Már azt hivém, legott elborulándok,
Vedd nyájas arczczal ím e versemet.
Szent fogadásul mintegy ez
gabfe, 2015. március 11. szerda, 18:58
Dsida Jenő‎Lelátó a Parnassusról
Dsida Jenő‎:Lelátó a Parnassusról

Mindent neked adok

Tied ez a márciusi hóvirág
az asztalodon.
S az a lángbaszökkenő vörös ház
a láthatáron, az élet fölött.

Tied az a fekete tó,
a fákkal szegélyezett,
hová a bolyongások erdejéből
egy titkos éjjel eljutunk.

Tied a törpék hosszú menete
s az az elnyugodott óriás,
akit letakart arccal, csöndesen
magamban cipelek.
yulchee, 2014. március 16. vasárnap, 08:29
Barcsay Ábrahám. A Békességhez.
Barcsay Ábrahám. A Békességhez.

Óhajtott Békesség! ki nyájas orcáddal
Nyugalmat parancsolsz dicső koronáddal,
Nemzeteknek intesz olaj-ágacskákkal,
S e földnek pihenést szerzesz szent munkáddal;

Béhunyja szavadra Méduza1 szemeit,
Nem önti világra Cocytus2 vizeit,
S nem nyujtja katlanba kárhozott mérgeit,
Hogy abba márthassuk halál eszközeit.

Az egyenetlenség emberek szívéből
Kitér királyoknak tántorgó székéből,
Nem nyerhet mennykövet Jupiter kezéből,
Sem pusztító hadat poklok fenekéből.

Elűzted régenten Simois3 partjáról,
Azután végezvén nemzetek sorsáról,
Bölcs rendelést tettél Vestának4 lángjáról,
S most myrthusok nőnek Ilion5 hamváról.

De onnét hová tűnt? hol kívánt pusztítást?
Hová taszította a kegyes Éneást?6
Micsoda mezőkön parancsolt vérontást?
Mely vad
gabfe, 2014. március 03. hétfő, 18:04
szeretettel
VEGYES KÖLTEMÉNYEK.

Hogy mily tarka volt az élet,
E lajstromból megítéled.

ŐRSZEM A PARNASSUSON.[30]

Babérliget
Árnyán hűlni,
Gyepes sziget
Partján űlni,
Életemnek
Szökő kutak közt örűlni:
Ezt öröklém mint víg gyermek.
S így neveltek
Az ifjúság
Csöndes ölén égi Múzsák,
S hogy Apollo fényét zengjem,
A forrás-dús
Zöld Parnassus
Emlein itattak engem,
Adván jós költő-igéket,
Ajkaimra szűz pecsétet.

S szerény szárnynyal
Száll a csalogány körűltem.
Bokor árnyán, lombon által
Száz rokon hang egyesűlten
Játszik bele álmaimba
Szerelemmel andalítva.
S ím szivemben sűrün kelnek
Nyájas társas gerjedelmek,
A barátság, a szeretet,
Hegyen, völgyön,
Vizen, földön
Szítja Phébus az életet.
Édes, lanyha szellő ered,
S mind, kiket Apolló szeret,
Jön s
sayuri, 2013. október 12. szombat, 15:15
x
pusztíthatott.17
Örök tavasz folyja esztendő részeit,
S gazdag harmat szállván Sinesek mezeit,
Nem sujtja igában ott lakos ökreit,
A föld ingyen osztja minden gyümölcseit.
Nékünk is épülnek ugyan városaink,
Változnak falukká régi szállásaink,
Emelkednek sűrűn fényes templomaink,
Szűntelen tömjénnyel égnek oltáraink.
A Bővség18 szarvából önti adományit,
Melyekkel eltöltvén Duna tartományit,
Már hazánkba hívja világ tudományit
S közinkbe szólítja Parnassus19 leányit.
Ajándékid ezek, ó áldott Békesség!
Sőt ha verseinket kedvelli Istenség,
Tied a dícséret, övé a dicsőség,
Csak boldogságunkat ne kövesse ínség.

15. Egy sebes katonának sóhajtása a megtörődött
vitézeknek számokra épült pesti nagy házra.
Nyugodalom-helye csonka Caesároknak,
Rév-partja fa-lábon úszó Sándoroknak,
Oszlopa kis zsoldért megtört mártiroknak,
Bárkája megaggott s romlott bajnokoknak,
Te vagy temetője sok jeles
nagyuska, 2012. augusztus 27. hétfő, 09:15
x
szépségének,
Hogy eltitkolhassa ragyáit szívének,
Festékkel mázolja ráncait bőrének.
Láttam vén anyóst is kendőzött arcával,
Néző-helyre jőni görbült derekával,
Láttam pípeskedni újmódi búbjával,
S őt is nyájaskodni agg Filémonjával.

34. [Visszaemlékezés.]
Radvánszky Jánosnak.
...Adósod maradok talán mindenben, egyedül a barátságbeli állandóságban... nem esmérem magamat hijánosnak... Serkenget is Musák társaságára -
De messze Parnassus zöldellő hegyétől,
Radván és Muránynak mosolygó völgyétől,
Távul nagy Apolló mennyei tüzétől
El vagyok rekesztve Múzsák seregétől.
Hol vagynak az idők, midőn kebeledben
Nyugodhatott szívem s nézhetett szívedben?
Hol az arany órák, midőn szép kertedben
Örömet találtunk egész természetben?
Meglopott hív társad szedvén virágokat
S ölében hordozván kedves magzatokat,
Közinkbe terjesztett drága illatokat
És tekintetivel tett még szebb
nagyuska, 2012. május 27. vasárnap, 17:18
x
vitézi melljeken.
Ott mossák némelyek véres köntösöket,
Mások pedig fogván gyilkos fegyvereket,
Azokból készítnek szántó-eszközöket,
Mások ló helyében cserélnek ökröket.
Azok, kik tábori föld-mérést értettek,
Meredek bástyákat s sáncot építettek,
E babonás vízből alég merítettek,
S immár mulatozó-házat méregettek.
Sokan azok közül, kik perben borúltak,
S Verbőcz homályiban már meg is vakúltak,
Ez édes forrásnál midőn megtisztúltak,
Még onnét Parnassus felé elindúltak.
Látnád ott módinak13 első eredetét,
Mert hamar megúnván maga öltözetét,
Ki-ki megkivánja szomszédja köntösét,
S leibelért ád dolmányt és plundráért mentét.14
Nem szólok arca, fő s haj míveléséről,
Egyik hogy veti el kalpagját fejéről,
Hogy oldja csimbókját15 a más üstökéről,
S hogy metszi bajuszát ajaka széléről.
Hát még az asszonyok sok-féle ruháját
Egyik a másiknak hogy adja szoknyáját,
Ez nyakába veti másnak
nagyuska, 2011. december 29. csütörtök, 16:54
Megszabadított Jeruzsálem
hagyá az ég, s zászlai
Alá megtértek bolygó társai.

2.
Oh Múzsa, Te, ki homlokodra nem fűzsz
Múló babért, minőt Helikon ád,
De fönn, az égi sergek közt, dicső szűz,
Van örök fényü csillagkoronád,
Tetőled szálljon most keblembe szent tűz,
Te gyujtsad énekem s ne érje vád,
Ha ékesítem a való beszédet,
Más bájt szövén abba, nemcsak tiédet.

3.
Tudod, hogy a világ mind arra tódul,
Hová Parnassus önti csábjait,
S a költeménynyel fűszeres valótul
Rögzött se fél, oly édesen javít.
Így a beteg gyermek, ha kóstolóul
Mézzel kenők a csésze ajkait,
A keserű nedvet csalódva iszsza,
Hogy a csalásban éltét nyerje vissza.

4.
Nagylelkü Álfonz, te, ki engemet
Révpartra vűl, midőn, tévedt zarándok,
Hánykódva szirtek és hullámok felett,
Már azt hivém, legott elborulándok,
Vedd nyájas arczczal ím e versemet.
Szent
skorpiolilike, 2011. április 25. hétfő, 13:08
Barcsay ÁbrahámA Békességhez.
Barcsay Ábrahám

A Békességhez.

Óhajtott Békesség! ki nyájas orcáddal
Nyugalmat parancsolsz dicső koronáddal,
Nemzeteknek intesz olaj-ágacskákkal,
S e földnek pihenést szerzesz szent munkáddal;

Béhunyja szavadra Méduza1 szemeit,
Nem önti világra Cocytus2 vizeit,
S nem nyujtja katlanba kárhozott mérgeit,
Hogy abba márthassuk halál eszközeit.

Az egyenetlenség emberek szívéből
Kitér királyoknak tántorgó székéből,
Nem nyerhet mennykövet Jupiter kezéből,
Sem pusztító hadat poklok fenekéből.

Elűzted régenten Simois3 partjáról,
Azután végezvén nemzetek sorsáról,
Bölcs rendelést tettél Vestának4 lángjáról,
S most myrthusok nőnek Ilion5 hamváról.

De onnét hová tűnt? hol kívánt pusztítást?
Hová taszította a kegyes Éneást?6
Micsoda mezőkön parancsolt vérontást?
Mely
gabfe, 2011. március 03. csütörtök, 19:36
1/2
Képek, videók
250px-Torquato_Tasso-G ran
skorpiolilike
2011. április 25. hétfő, 13:10
Torquato_Tasso.jpg
skorpiolilike
2011. április 25. hétfő, 08:20
Torquato Tasso -Sorrento.
skorpiolilike
2011. április 25. hétfő, 08:19
portrait_torquato_tass o_h
skorpiolilike
2011. április 25. hétfő, 08:19
A megszabadított Jeruzsál
chillik
2018. május 10. csütörtök, 03:26
kun-bela-1919-beszedet -ta
agica2004
2018. július 23. hétfő, 15:38
Beszédet mond, Beregszász
azenujsagom
2014. november 01. szombat, 06:31
Istenünknek beszédét
bbszabrina
2013. november 07. csütörtök, 10:25
Wittner Mária beszédet mo
furaila
2007. szeptember 27. csütörtök, 02:06
a világ mindig gyönyörű.j
sz719eszter
2018. május 18. péntek, 15:25
A világ minden szeretete
sanci81
2018. január 05. péntek, 17:51
Osho-A-vilag-minden-sz ere
menusgabor
2016. október 11. kedd, 17:38
A világ és minden ami ben
borigit
2016. január 21. csütörtök, 14:51
Mind a világ.jpg
chillik
2015. december 09. szerda, 06:41
Mind a világ 002.jpg
chillik
2015. december 09. szerda, 06:41
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.