Belépés
2019. január 19. szombat | 3. hét | 19. nap | 13:34 | Sára, Márió
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Victor Hugó
hiányomat.

(Ford.: Nemes Nagy Ágnes)
NÉMELY LÉLEKBEN


Némely lélekben, úgy, mint a fák közt szunnyadó
tóban, egyszerre két dolog is látható:
az ég, mely fényeit s felhőit tündökölve
festi rá az alig rebbenő víztükörre
s az iszap, a komor, rút, alvó, lomha mély,
hol nyüzsgő, fekete csúszómászó-had él.

fordította: Rónay György


OLYAN A SZERELEM

Olyan a szerelem, mint a gyöngyszemű harmat,
amelytől fénylik a szirom,
amelyből felszökik, kévéjében a napnak,
szivárvány-szikra, miliom.

Ne, ne hajolj reá, bárhogy vonz e merész láng,
ez a vízcseppbe zárt, percnyi kis fényözön -
mi távolabbról: mint a gyémánt,
az
menusgabor, 2018. október 07. vasárnap, 16:14
Különben mindegy...
Különben mindegy...

/Ismeretlen német költő/

Ó kis kisasszony, karcsú és törékeny,
Isten után te vagy minden reményem;
miért búsítsz hát, mondd, miért is vetsz meg?
Különben mindegy, mindenképp szeretlek.

Hajlékony termeted szívembe lépett,
nem vágyok senki mást ma már, csak téged;
miért búsítsz hát, mondd, miért is vetsz meg?
Különben mindegy, mindenképp szeretlek.

Fordította Radnóti Miklós
aranyoslila, 2018. május 16. szerda, 18:44
Ember, vándor
Christian Morgenstern

EMBER, VÁNDOR

Maradjak? nem!
Felejtés, - ím a szó,
s feledtetés! meghalni szíveinkben...
bár mennék százezer mérföldre innen,
nem lelnék ennél jobbat, ringató;
mert lásd, az "én" hazám, az fáj nekem.

Ó, messze hon!
zárt csárdák végzete!
hát senkisem tanít meg új beszédre?
ha másért nem, hogy hazatérjek, végre, -
egy napra, hogy te lennél, végre: te!
egy napra csak, hogy lenne otthonom!

Légy néma hát!
hisz jól tudod ki vagy...
kit mindig búcsú leng körül, a méla,
azt vándorként lehet szeretni néha,
de otthont nem lel, bár hazája nagy,
mert egy otthont ismer csak: önmagát.

/fordította: Radnóti Miklós/
evavicus, 2018. március 14. szerda, 14:23
Versek a világirodalomból
tavaly,
Én meg csak ültem egymagamba, jaj,
A hómezőn, s nem láttam lábnyomod,
S a csönd hangoddal nem harangozott,
S láncom szemeit számláltam: vihar
Se tépi ezt le - mondtam -, s hol a kar,
Erős karod?... -S most dúsan kortyolok
Létem csoda-kelyhéből! Furcsa, ládd:
Tett s szó nyomán nem látta éj, se nap
Izgalmad bennem - s a fehér virág
-A tied! - nem súgta, hogy te, te vagy
Közel. Ateisták ily ostobák,
Kik csak ha látnák, hinnék az Urat.
(fordította: Gáspár Endre)


Elizabeth Barrett Browning: MENNYIRE SZERETLEK / 43. PORTUGÁL SZONETT

Mennyire szeretlek? Hadd számolj csak!
Magosában, hosszában s széltében szeretlek.
A térnek hova lelkem elér, ha száll s felkél
a lét határa az Úrhoz, ki elvesz s ad.
Szeretlek halk vágyában a köznapoknak,
mikor a nap ragyog s a gyertya
menusgabor, 2018. február 12. hétfő, 19:59
Ábrándozás
Gérard de Nerval

ÁBRÁNDOZÁS

Egy dal zsong bennem s nékem többet ér,
akár egész Mozart, Rossini, Weber,
vágyódó vén ütem, borongva lépdel
s titkos varázsa már csak bennem él.

Ha hallom, lelkem ifjul kétszáz évet,
a trónon Tizenharmadik Lajos,
lankás vidék... az alkony ép megérett,
a domb arany, az ég aranyhabos,

s kővel szegett, nagy téglakastélyt látok,
lábát folyócska mossa álmatag,
körül hatalmas park, húnyó virágok,
s a színes ablakok piroslanak.

S egy ablakban fönn ép egy dáma lebben,
sötét szem, szőke haj lobog felém...
talán egy másik, régvolt életemben
már láttam egyszer - s most emlékszem én!

(Fordította: Radnóti Miklós)
evavicus, 2017. szeptember 02. szombat, 10:55
A régi híd
Conrad Ferdinand Meyer

A régi híd

Te múltból villanó sugár,
sok századéve állsz te már;
fölötted új híd íve rezgő:
ott zeng az út! s te itt pihensz.

Az út itt vén kövek között
piros virágba öltözött
és nedvesen mereng mohád
hullám emelte fátylon át.

Légből szövött ruhát leheli
reád a múlt s ösvényeden,
a szűk uton csak álom jár
élet helyett régóta már.

A visszhangban remeg ma még
egy dal, diák dalolta rég,
s a nyerítés, kürtharsogás
zaját ringatja még a sás.

Rómának erre vitt az út,
a császár rajtad át vonult;
s hogy Parricídát itt lelé,
a víz tajtékkal szórta bé.

Ha rajtad délről jött levél,
lapján aludt csel és veszély,
zsoldos jött zsákmánnyal tele,
pestis jött s döghalál vele.

Elmúlt! ez mind emlék ma már,
s oly tiszta vagy, mint indaszál,
mely rajtad zölddel fonja át
az ember bűnös lábnyomát.
evavicus, 2017. július 23. vasárnap, 16:17
Somos Miklós festőművész emlékkiállítása nyílik a Pesti Vigadó galériájában
irányú volt az érdeklődése, amellett, hogy festett verseket is írt 1972-ig. Halála után, 2012-ben jelent meg a verseit tartalmazó Már túl a falakon című kötet, amelyet Szőnyi Ferenc és Radnóti Katalin állított össze. Sokat fordított franciából és a keresztény ikonográfiával is foglalkozott: a szentek életének és az ábrázolásainak felhasználásából egy lexikonszerű gyűjteményt állított össze, amelyet még nem dolgoztak fel.

Több képzelt portrét is készített azokról az emberekről, akiknek a munkáit fordította, illetve olyan középkori szerzőknek az arcmásait festett meg, akikről nem készült portré. Példaként említette Johannes Cassianusnak, az ókori keresztény szerzetesirodalom egyik jeles szerzőjének képzeletbeli portréját, amely látható lesz a kiállításon.

Egyházi munkákat is vállalt, az 1980-as évek közepétől úgynevezett szekkókat, faliképeket festett. "Kosdon kezdte, majd Pálos Frigyes atya ajánlásával dolgozott Jánoshidán, Őrbottyánban. Kunszentmiklóson látható egy nagyobb ciklusa Szent Miklósról
velemenyezd, 2017. május 10. szerda, 16:53
Francis Jammes versei
.......

...................

.................................................ITT ÍRD A VERSET!.....................................................


...............................................Várlak a kommentekben!

CÍMEK....FORDÍTÓ NEVE....HÁNYADIK KOMMENTBEN TALÁLOD?......KI GYŰJTÖTTE?

A fiatal lány - Fordította - Kosztolányi Dezső_________(#42)- Juhászné Szunyogh Mária
A gyengélkedő fiatal lány - Fordította - Szabó Lőrinc__(#36)- Juhászné Szunyogh Mária
A ház rózsával lenne itt teli - Fordította - Radnóti Miklós_(#6)- Farkas Vilmosné
A Sacré Coeur intézetben - Fordította - Szabó Lőrinc__(#41)- Juhászné
nagyuska, 2017. május 07. vasárnap, 09:49
Április
Remy Bellau: Április

Április, te évek éke,
fák reménye,
bolyhos bimbók szoptatója:
fényed jár a fák fölött,
ág között -
s búvó zsengéinket ójja.

Április, ha jössz, a rét
sok színét,
új virágát szórod, sárga,
piros, kék s kékeslila
bomlik a
feltündöklő szép világra.

Április, Zefíreid
lesnek itt,
fák alatt vidám szövetség:
hűvös hálót bontanak
hallgatag,
hogy a szép Flórát elejtsék.

Április, szelíd kezed
hinteget
szerteszét, bokorra, fára,
könnyű szirmot, harmatot,
s illatod
leng fölöttünk, mint a pára.

Április, te kedvesem
kedvesen
bomlószőke varkocsán is
ott lebegsz, nevetve rám,
s telt nyakán
úgy ragyogsz, akár a kláris.

Április, te Cypria
illata,
teste édes szusszanása:
rétjeid fölött remeg
istenek
jószagának földi mása.

Jössz, te hívó, jó idő,
s visszajő
mind, ki
taltos1, 2017. április 22. szombat, 22:53
Georg Trakl: Gyerekkor
Georg Trakl: Gyerekkor


Füstösre ért a bodza: kék barlangja homályán
aludt a gyermekkor. A tűnt ösvényen,
ahol rőten suttog a vad fű,
most tünődik az ág. A lombsusogás

úgy harsog, mint a kék patak árja a sziklán.
Szelíd a rigó szava Hallgatagon
megy a pásztor az őszi dombról guruló nap után.

Egy kék pillanat már csak a lélek.
Félénk vad bukkan elő a fák közül és
távol alusznak a régi harangok és a sötét tanyák.

Most hívőbben ismered a homályos évek titkát,
a magányos őszt, szobák hüvössét;
és az angyali kéken lábnyomok fénylenek át.

Csöndesen zörren egy tárt ablak; könnyekig
meghat az omladozó temető, ha látod a dombon,
legendák érintik a szíved; de néha felderül a lélek,
hogyha régi emberekre és sötétarany tavaszokra gondol.

Fordította:Radnóti
gabfe, 2017. február 03. péntek, 17:28
Georg Trakl: Magános ősz
Georg Trakl: Magános őszHomályos ősz jön, telt s gyümölccsel édes,

a nyári nap halódó fénye sárga.

A széthasadt ködből még tiszta kék les;

madár ha száll, akár mesékben szállna.

Hordókra vár a bor s a csönd a széles

pincék homályán megdermedve áll ma.Amott a puszta dombon egy kereszt ül;

rozsdás erdőn bolyong a nyáj fehéren.

Egy felleg húz a tó tükrén keresztül;

a földműves pihenni tér be éppen.

Az este kékes szárnya halkan pendül

a száraz zsúptetőn s az árokszélen.Most csillag fészkel már az álmos pillán;

hűvös szobákban csöndes béke hallgat,

a szeretők szelíd szeméből immár

halk angyal lép elő, a szárnya lankadt.

És zúg a nád; kísértet hangja sír rám,

csupasz
gabfe, 2017. február 03. péntek, 17:26
Adolf Meschendörfer:Őszi vers
Adolf Meschendörfer:Őszi vers

Mint fészek meleg karokban, úgy fekszik e völgy.
Az idő álldogál. Hűvös kamrákban érik a gyümölcs.
A lila Persephone sápadt fejéve
Elbúcsúzik, álomba hull.
És hallgatag erdő int aranyos ködön át.
/fordította: Radnóti Miklós/
gabfe, 2016. május 09. hétfő, 20:45
1/11
Képek, videók
Victor Hugo - Aki vak
sanci81
2018. április 20. péntek, 17:54
Victor Hugo
egrilany51
2017. július 07. péntek, 11:16
Victor Hugo
egrilany51
2017. június 30. péntek, 07:11
Victor Hugo(4).jpg
zsu74
2016. április 30. szombat, 01:15
Victor Hugo: Mert...
sanci81
2015. február 26. csütörtök, 17:12
victor_hugo_az_elet_le gna
menusgabor
2015. január 05. hétfő, 22:23
Victor hugo.jpg
bbbarbara
2014. december 24. szerda, 19:25
Victor Hugo
borigit
2014. október 21. kedd, 10:59
Victor Hugo verse
borigit
2014. október 21. kedd, 10:50
Victor Hugo.jpg
bbbarbara
2014. augusztus 26. kedd, 20:08
tavasz victor hugo.jpg
erzsikepuskas
2014. május 12. hétfő, 11:49
x Rebbenő szemmel.GIF
gyorgyy
2007. április 19. csütörtök, 07:12
gyöngyszemű.jpg
klara50
2010. szeptember 23. csütörtök, 15:58
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.