Belépés
2020. május 31. vasárnap | 22. hét | 152. nap | 03:23 | Angéla, Petronella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Mennyei harmat
,,Olyan leszek Izráelnek, mint a harmat." (Hóseás 14,6).

A harmat a frissesség forrása. Ezzel a természet gondoskodik arról, hogy megújuljon a föld arca. Éjszaka hull, és nélküle a növényzet kihalna. A harmatnak ezt a hatalmas megújító értékét gyakran elismerik a Szentírásban, és a szellemi felfrissülés szimbólumaként használják. Mint ahogy a természet megfürdik a harmatban, az Úr ugyanúgy megújítja népét. A Titusz 3,5-ben a spirituális felfrissülésnek ugyanez a gondolata kapcsolatban van a Szent Lélek szolgálatával, és úgy utalnak rá, mint ami ,,az újjászületés fürdője... a Szent Lélek által".
Sok keresztény lelki munkás nem ismeri fel a mennyei harmat fontosságát az életében, és ennek következménye a frissesség és az energia hiánya. Lelkük elszárad és ellankad a harmat hiánya miatt.
Valószínű elismered annak a munkásnak az ostobaságát, aki egész nap dolgozik anélkül, hogy táplálkozna, de felismered-e Isten szolgájának az ostobaságát, aki próbál működni
kalmanpiroska, 2020. január 31. péntek, 19:11
2. évközi hét szerda 01.22
OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből
Az ifjú Dávid Isten nevében legyőzi a hatalmas Góliátot.
(A filiszteusok elleni hadakozás idején történt. Az óriás termetű Góliát azt ajánlotta, hogy csata helyett párviadal döntse el, hogy ki legyen a győztes. De senki se mert kiállni ellene.)
Végül is Dávid jelentkezett Saul királynál, és azt mondta: ,,Ne veszítsük el bátorságunkat! Én, a te szolgád, elmegyek, és megvívok ezzel a filiszteussal."
Saul megpróbálta lebeszélni: ,,Nem bírsz te szembeszállni és megvívni ezzel a filiszteussal, mert te még csak gyermek vagy, ez meg harcban edzett férfiú ifjúságától fogva." Dávid erre azt felelte: ,,Az Úr már nemegyszer megszabadított az oroszlán meg a medve karmai közül. Most is megszabadít majd ennek a filiszteusnak kezéből." Erre Saul ráhagyta: ,,Menj, és az Úr legyen veled!"
Dávid ekkor fogta a botját, kiválasztott magának a patakból öt sima követ, és beletette tarisznyájába. Majd parittyájával a kezében elindult
maroka, 2020. január 22. szerda, 13:30
Helyezd Istent közéd és ellenséged közé!
elutasítani minden emberi segítséget. Kisebb próbákban talán hozzájuk folyamodtál, de most teljesen Őrá kell hagyatkoznod, mindenható Barátodra. Helyezd Istent közéd és ellenséged közé! Ászá erő hiányának tudatában úgy látta Jahvét, mint aki Zerah hadserege és saját maga között állt. Ebben nem tévedett. Azt olvassuk, hogy ,,megverte azért az Úr az etiópokat" (2Krón 14,12), mintha mennyei harcosok vetették volna be magukat Izráel nevében az ellenséggel szemben, és azok elmenekültek. Aztán Izráelnek csak össze kellett gyűjtenie a zsákmányt. A mi Istenünk a ,,Seregek Ura" (Ézs 10,16), aki bármelyik pillanatban bevethet váratlan erősítéseket, hogy megsegítse az Ő népét. Higgyük el, hogy Ő velünk van nehézségeink között, és ami zavar téged, elmenekül előle, mint felhők a szélben. (F. B. Meyer)

Mikor nem marad semmi támasz,
S a bástyák összeomlanak,
Mikor már csak Istenben bízhatsz,
Akkor lehetsz legbiztosabb.

Jobb hitben járni, mint látásban,
Az
kalmanpiroska, 2020. január 05. vasárnap, 19:27
Ferenc pápa: Adjunk bele mindent, amikor imádkozunk!
...........
2019. április 4., csütörtök | 18:51
A Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott pápai szentmisén április 4-én magánszemélyként részt vett Sergio Mattarella olasz államfő - tájékoztatott a Szentszék Sajtótermének megbízott igazgatója, Alessandro Gisotti.
Bátran imádkozzunk, őszintén beszélve az Úrral, nem langyos módon, hanem mindent beleadva - buzdított Ferenc pápa. Csütörtök reggeli homíliájában az imára összpontosított. A böjt és a szeretetcselekedetek mellett az ima a harmadik tevékenység, amellyel a nagyböjtben húsvétra készülünk.
A napi olvasmány (Kiv 32,7-14) a közbenjáró imáról szól, amellyel Mózes Istenhez fordul a népért. Az aranyborjú miatt Isten így szól Mózeshez: ,,Hagyj engem, hadd izzék fel haragom ellenük, hogy eltöröljem őket." Mózes azonban könyörög az Úrnak, hogy ne tegye. Úgy beszél Istennel, mint mester a tanítvánnyal. Igyekszik meggyőzni szelíden, de
maroka, 2019. április 06. szombat, 10:28
Advent 2. vasárnapja 12.09
Kezdőének:
Sion népe, íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére. (Vö. Iz 30,19.30)

Könyörgés:
Mindenható, irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé. Örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Báruk próféta könyvéből
Véget ér a fogság: boldog élet várja Isten népét.
Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség ruháját, öltözzél annak a dicsőségnek díszébe, amelyet Isten ad neked mindörökre.
Öltsd fel Isten igazságának köntösét, s tedd fejedre az Örökkévaló dicsőségének koronáját, mert az Isten ismertté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt.
Isten ezt a nevet adja neked örökre: ,,Igazságosság békéje", ,,jámborság dicsősége".
Kelj fel, Jeruzsálem, állj a magaslatra, és tekints keletre!
maroka, 2018. december 09. vasárnap, 21:59
2018. május 28., hétfői Napiszöveg
2018. május 28., hétfői Napiszöveg

,,Ellenségeskedést idézek elő
közted és az asszony között, a te
utódod és az ő utódja között.
Az összezúzza a fejed"(1Mózes 3:15NW És ellenségeskedést idézek elő közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Az összezúzza a fejed, te pedig annak sarkát sebzed meg).

Isten királyságának a királya-
ként Jézus összezúzza a
kígyó fejét, és Sátán lázadá-
sának az utolsó nyomait is
eltünteti a világegyetemből.
Jézus mindent megtett, hogy
a tanítványai átérezzék, milyen
fontos szerepe van Isten király-
ságának. A keresztelkedése
után nyomban elkezdte hirdetni
,,Isten királyságának jó hírét",
amerre csak járt (Lukács 4:43NW Ő azonban így szólt hozzájuk:,,Más városoknak is hirdetnem kell az Isten királyságáról szóló jó hírt, mert Isten ezért küldött el.").
Mielőtt visszatért az égbe, azt
az utasítást adta a
charlotteani, 2018. május 28. hétfő, 22:49
Igazságos lenne, ha az április 14-i tüntetést a kormány hasonlóan kezelné mint a 2006-osokat?
"Senki más, hanem, TE VOLTÁL AZ, aki a 32-ben azt írta — idézem"

Ott is van a linkben az egzakt elhangzott mondat. De amennyiben szembántalmaid akadnának, kimásolom csak a te kedvedért:

"The author of The Transformation of War forcefully stated that, as of now, there are already nuclear warheads aimed against Rome and other European capitals that render the threat credible "

Fordítás:

"A "Háború Átalakulásá"-nak a szerzője nyomatékosan kijelentette, hogy e pillanatban Róma és egyéb európai fővárosok szerepelnek atomtöltetek célkeresztjében, amelyek a veszélyt valóssá teszik"

Az egyetlen téves információ, amit közöltem, az volt, hogy a nagyobb városokra irányulnak ezek az atomtöltetek. Nem néztem utána a szó szerinti kijelentésnek. Miután ez megtörtént, most már legalább alá is tudom támasztani az állításom.
Tehát: ha úri kedvük úgy diktálja, nem minden nagyobb városra fognak atomot szórni, "csak" a fővárosokra. Ahhhhhhhh, máris jobban érzem
szensavasutlezaras, 2018. április 14. szombat, 01:50
01.17 evangelium
......
Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert: ,,Állj ide középre!" Aztán megkérdezte a körülállókat: ,,Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?" Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: ,,Nyújtsd ki a kezedet!" A beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult. Erre a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus vesztét.
Magyar Kurír

Imádság
Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit, melyeket már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el az idő. Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban,
maroka, 2018. január 17. szerda, 11:01
Advent 4. vasárnapja 12.24.
Kezdőének:
Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassátok közénk az Igazat! Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt! (Iz 45,8)

Könyörgés:
Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Sámuel, második könyvéből
Dávid királysága a családjából származó Messiás révén szilárdan áll mindörökké.
Amikor Dávid király mára házában lakott, és az Úr nyugalmat adott neki körös-körül minden ellenségétől, a király így szólt Nátán prófétához: ,,Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr ládája meg, sátorban lakik." Erre Nátán ezt mondta a királynak: ,,Tedd meg mindazt, amit szándékozol, mert veled van az. Úr."
Még
maroka, 2017. december 24. vasárnap, 06:46
2017. december 10.,vasárnapi Napiszöveg
,,Uram, ebben az időben állítod helyre
Izraelnek a királyságot?"
(Cselekedetek 1:6NW Mikor aztán egybegyűltek, kérdezgetni kezdték őt:,,Uram, ebben az időben állítod helyre Izraelnek a királyságot?).

Mielőtt Jézus felment az égbe,
az apostolok a fenti kérdést tették fel.
Jézus válaszából kiderül, hogy
akkor még nem jött el az ideje annak,
hogy megtudják, mikor kezd majd
uralkodni Isten Királysága. Azt mondta
nekik, hogy összpontosítsanak inkább
a prédikálómunkára (Cselekedetek 1:7, 8NW Ő ezt mondta nekik:,,Nem a ti dolgotok, hogy tudomást szerezzetek azokról az időkről vagy időszakokról, amelyeket az Atya a saját fennhatósága alá helyezett;8de erőt kaptok majd, amikor a szent szellem eljön rátok, és tanúim lesztek mind Jeruzsálemben, mind egész Júdeában, és Szamáriában, és a föld legtávolabbi részéig.").
Mindamellett Jézus arra buzdította
a követőit, hogy várakozással
tekintsenek előre a Királyság
charlotteani, 2017. december 10. vasárnap, 23:13
Nem értem ezt a nacionalizmust. Van aki igen?
AZ USA kilp az UNESCO-ból! Egyszer már kiléptek aztán
2003-ban vissza könyörogték magukat! Most azért távoznak
mert a Gasa, palesztin területét is UNESCO tagnak vették fel!
Nos, ez Izrael miatt nem tetszik nekik! Igaz ezek már 2011-ben
beszüntették a tagságdij fizetését s 2013-ban szavazati jogot
vesztettek!

Ja és Hebron a világörökség része lett, ami szintén
nem tetszik Izraelnek! Nekem meg nem tetszik, hogy
építkeznek ahol nem szabadna mert fittyethánynak
minden nemzetközi döntésre!
decotext, 2017. október 12. csütörtök, 17:12
2017. október 3., keddi Napiszöveg
,,Saul arról beszélt fiának, Jonatánnak,
és minden szolgájának, hogy meg kell ölni Dávidot"
(1Sámuel 19:1NW).

Mivel Saul eltökélte, hogy megöli
Dávidot, Jonatán nehéz helyzetbe
került:kihez legyen lojális?
Bár szövetséget kötött Dáviddal,
az apjának is alá volt rendelve.
Jonatán azonban tudta, hogy Isten
Dáviddal van, és nem Saullal.
Éppen ezért a Dávid iránti lojalitása
fontosabb volt számára, mint az,
hogy Saulhoz legyen lojális.
Figyelmeztette Dávidot, hogy
rejtőzzön el, majd beszélt Saullal,
és jót mondott Dávidról (1Sámuel 19:1-6NW Végül aztán Saul arról beszélt fiának,
Jonatánnak, és minden szolgájának, hogy meg kell ölni Dávidot.2Jonatán, Saul fia,
nagyon kedvelte Dávidot. Ezért Jonatán megmondta Dávidnak:
,,Saul, az apám meg akar ölni téged. Most azért, kérlek, vigyázz magadra reggel!
Titkos helyen tartózkodj, és maradj a rejtekhelyeden!3Én pedig kimegyek,
charlotteani, 2017. október 03. kedd, 18:34
1/10
Képek, videók
sZENT LÉLEK FÉNYE ÉS A FE
furaila
2017. június 03. szombat, 23:08
Laufenburg Szent Lélek te
menusgabor
2017. február 11. szombat, 21:36
Szent Lélek ünnepére 01.j
chillik
2016. október 08. szombat, 05:32
Szent Lélek ünnepére 02.j
chillik
2016. október 08. szombat, 05:31
Szent Lélek ünnepére 03.j
chillik
2016. október 08. szombat, 05:31
Szent Lélek karavánja 01.
chillik
2016. augusztus 21. vasárnap, 07:33
Szent Lélek karavánja 02.
chillik
2016. augusztus 21. vasárnap, 07:32
Szent Lélek karavánja 03.
chillik
2016. augusztus 21. vasárnap, 07:32
Jöjj Szent Lélek.jpg
kkm
2015. október 04. vasárnap, 16:53
SR Jöjj Szent Lélek
sanci81
2015. június 14. vasárnap, 12:18
Jöjj Szent Lélek.jpg
rozsaschvalm
2015. május 23. szombat, 21:27
Szent.Lélek.jpg
keresztenyhivek
2015. május 22. péntek, 17:46
Téli frissesség.jpg
gigi55
2012. május 23. szerda, 12:43
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.