Belépés
2019. szeptember 19. csütörtök | 38. hét | 262. nap | 04:31 | Vilhelmina
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Útravaló – 2019. július 12.
,,Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé." Jézus felkészíti apostolait a küldetésre. A bárány egyszerűségét kéri tőlük, ami nem birkatermészetet jelent, hanem az odaadottságot, egészen az életáldozatig. Emberileg nem sok esélyük volt a győzelemre, de Isten országának szegletköve az élő Krisztus. Jelen van az apostolok szavaiban és cselekedeteiben, a részegyházakban ugyanúgy, mint az egészben. Jézus tudja, hogy a világ fejedelme támadni fogja az apostolokat, ezért Szentlelket adja ajándékba nekik, aki megtanítja őket mindenre, és eszükbe juttat mindent. Ha állhatatosan kitartanak, üdvözülnek, mert ez nem emberi mű, hanem Isten műve! Ő küld téged, hogy őt add mindenkinek!
maroka, 2019. július 12. péntek, 13:21
Minden ember Isten remekműve
Szolgája lehetsz az igazságnak amikor a kereszt balga bölcsességét hirdeted; szolgálja lehetsz az embernek azzal, hogy meglátod bennük az Isten remekművét, akik tiszteletet érdemelnek. Önmagad odaadását, önzetlenséget, a szeretet útját keresd papi szolgálatodban"
Diakónusszentelés Szombathelyen
2019. június 15., szombat
......
Június 15-én diakónussá szentelte Bóka Balázs papnövendéket Székely János szombathelyi megyéspüspök a Sarlós Boldogasszny-székesegyházban. Az esemény egyben hálaadás is volt az egyházmegye papjaiért, különösen is azokért, akik idén ünneplik szentelésük jubileumát.
Minden évben várva várt pillanat az egyházmegye életében a diakónus-és papszentelés. Az elmúlt években sajnos nem került erre sor, de a Szombathelyi Egyházmegyében élő hívek kitartóan imádkoztak új hivatásokért és a szemináriumokban tanuló papnövendékekért. Így érkezett el június 15., amikor Székely János megyéspüspök
maroka, 2019. június 15. szombat, 18:30
Ferenc pápa új ünnepet rendelt el.
együttes szenvedésére (compassio) is megváltó Fiával, részesedésére az üdvösséget hozó szenvedésből.

2. Új liturgikus emléknap, mint ,,pünkösd folytatása"
A liturgikus emléknap megválasztása átgondolt döntés eredménye, hiszen az Istenszülő közbenjáró imájának nagyon is köze van a pünkösdi Lélek-áradáshoz: ,,ott volt a teremben, ahol az apostolok arra készültek, hogy átvegyék a Szentléleknek, az igazság lelkének ezt a küldetését" (II. János Pál, Redemptoris Mater, 26). Az apostolok cselekedeteiben olvassuk ugyanis a tanítványokról: ,,Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt" (1,14).
Az angyali üdvözlet és a pünkösdi Lélek-áradás közötti egyik szembetűnő párhuzam: Gábor angyal a Magasságbeli erejéről (Lk 1,35) beszél, Jézus ígérete pedig így szól: ,,Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a Magasságból való erőt" (Lk 24,49). Az angyali üdvözletkor Máriára száll
lilagondolatok, 2019. június 10. hétfő, 12:30
Ferenc pápa új ünnepet rendelt el.
(compassio) is megváltó Fiával, részesedésére az üdvösséget hozó szenvedésből.

2. Új liturgikus emléknap, mint ,,pünkösd folytatása"
A liturgikus emléknap megválasztása átgondolt döntés eredménye, hiszen az Istenszülő közbenjáró imájának nagyon is köze van a pünkösdi Lélek-áradáshoz: ,,ott volt a teremben, ahol az apostolok arra készültek, hogy átvegyék a Szentléleknek, az igazság lelkének ezt a küldetését" (II. János Pál, Redemptoris Mater, 26). Az apostolok cselekedeteiben olvassuk ugyanis a tanítványokról: ,,Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt" (1,14).
Az angyali üdvözlet és a pünkösdi Lélek-áradás közötti egyik szembetűnő párhuzam: Gábor angyal a Magasságbeli erejéről (Lk 1,35) beszél, Jézus ígérete pedig így szól: ,,Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a Magasságból való erőt" (Lk 24,49). Az angyali
maroka, 2019. június 10. hétfő, 12:11
Útravaló – 2019. június 9., pünkösd
beszédünkben mintha a test ellensége lenne. Mintha ellentétben állnának. Szent Máté írja evangéliumában: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.
Mégis mi történik ma? A Lélek lesz az, ami feltámasztja a félénk, bezárkózott tanítványokat, és átveszi az irányítást a test felett, és legyőzi az akadályokat, kinyitja a bezárt ajtót, és vezeti a tanítványokat a másik ember, a közösség felé. A Szentlélek nem ellensége a testnek, nem küzd ellene, hanem erővel tölti el.
Azt olvastuk Az apostolok cselekedeteiben, hogy ,,heves szélvihar" rázta meg a házat, ahol együtt voltak az apostolok. Nemcsak a házat, testvérek, hanem az apostolokat is megrázta ez a heves szél. Felkavarta őket teljesen, és a Lélek indítására kezdenek beszélni. Bár mi is megtapasztalnánk a Léleknek ezt a felkavaró élményét, bár jobban éreznénk a Lélek indítását - sokszor gondolunk erre. De nézzünk csak magunkba: hány esetben hessegettük el a segítés szándékát, hány esetben léptünk tovább, amikor segíthettünk volna, hány
maroka, 2019. június 09. vasárnap, 07:34
Erdő Péter bíboros gondolatai nagyhétre
vértanú elmondja, hogy a szentmiséhez szervesen hozzátartozott az adakozás az özvegyek, árvák, betegek, szükséget szenvedők, bebörtönzöttek, átutazók és más rászorulók javára. A szentmisét pedig vasárnap tartották és ezt kifejezetten azzal indokolták, hogy Krisztus ezen a napon támadt fel és jelent meg apostolainak (1Apol. 67,6-7).
Ugyanilyen régi az utolsó vacsora hagyománya is. Már Szent Pál - szinte liturgikus formában - közli az Eucharisztia alapításnak szavait, az Apostolok Cselekedeteiben pedig azt olvassuk, hogy az első jeruzsálemi hívő közösség tagjai még együtt imádkoztak a néppel a templomban, de a kenyértörést házaknál végezték (ApCsel 2,42.46). Ugyanitt Szent Lukács elbeszéli Pál apostol utazását Troászba. Ott többes szám első személyben mondja: ,,a hét első napján összegyűltünk kenyértörésre" (ApCsel 20,7). A húsvét, az Eucharisztia és a vasárnap tehát szorosan összetartozik. Ez volt és mindmáig ez keresztény hitünk és életünk középpontja és alkotó ereje. Ez az a
maroka, 2019. április 18. csütörtök, 16:59
Isten szuverenitása
Isten szuverenitása

A másik két egymást kiegészítő igazságpár, melyet érdemes fontolóra vennünk, hogy Isten szuverén, ugyanakkor szenvedő Isten is. Ez tulajdonképpen nem más, mint a filozófusok által használt fogalmak - Isten ,,mindenható", illetve ,,jó" - bibliai megfogalmazása. A Biblia túlmutat ezeken az absztrakt fogalmakon, és nem egyszerűen mindenhatónak, hanem szuverénnek ábrázolja Istent, aki a történelem minden eseménye fölött uralkodik. Ráadásul a Biblia Istene nem egyszerűen ,,jó és szeretetteljes", hanem személyesen el is jön közénk, és több gonoszságnak, szenvedésnek és fájdalomnak veti alá magát, mint amit bármelyikünk valaha is átélhetne. Rittgers szerint mindaddig nem találhatjuk meg a szenvedés értelmét és végső megoldását, amíg ezt a két igazságot nem ismerjük fel:

A Biblia Istene... együtt szenved az emberiséggel - leginkább a kereszten -, ugyanakkor szuverén módon a szenvedés fölött áll. E két meggyőződés egyaránt
kalmanpiroska, 2019. február 11. hétfő, 20:07
Szent István első vértanú 12.26 - Magyar kurír
megpecsételte bátor tanúságtételét. Halála előtt így kiáltott: ,,Úr Jézus, vedd magadhoz a lelkemet.
.................
Jézus születését az Egyház liturgiája nyolc napon keresztül ünnepli, karácsony másnapján azonban a liturgia fehér színe pirosra változik: a vér és a szenvedés színére. Az első keresztény vértanúra emlékezünk ma.
István diakónus vértanúságát Szent Lukács örökítette meg az Apostolok cselekedeteiben (6,1-8,2). István a hét diakónus egyike volt, akiket az apostolok azért választottak, hogy az imádságnak és az ige szolgálatának éljenek.
A hét diakónus közül Lukács kiemeli Istvánt, aki ,,hittel és Szentlélekkel eltelt férfi" volt. ,,Kegyelemmel és erővel eltelve csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a libertinusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és asiaiak zsinagógájából némelyek ellene támadtak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal, de bölcsességével és a Lélekkel
maroka, 2018. december 26. szerda, 18:46
Erdő Péterrel ünnepelt a hallássérült közössé
felkutatására, vagy arra, amikor évszázadokkal később a Szovjetunióban a húsvéti szertartásokról hazaindulókat a templom előtt géppuskatűz várta.
De emlékszik az Egyház Szent István vértanú imájára is, aki haldokolva azt kiáltotta: ,,Uram, ne ródd fel nekik bűnül!" (ApCsel 7,60). Ha az első vértanú Isten bocsánatát kérte azok számára, akik megkövezték, nekünk is nemzedékről nemzedékre imádkoznunk kell az üldözőkért is. És Isten válasza azonnali, de diszkrét és titokzatos. Az Apostolok Cselekedeteiben István meggyilkolása után egy rövid mondat áll: ,,és Saul helyeselte (István) meggyilkolását" (ApCsel 8,1). Saulból később Szent Pál lett és Krisztus apostola, aki bejárta az akkor ismert világot. Már ekkor megmutatkozott, hogy magvetés a vértanúk vére, hogy az Egyházat a Szentlélek ereje kíséri.
- Ezért Szent István ünnepe a karácsony titkának mélyére vezet bennünket. Felszólít arra, hogy mi is tegyünk tanúságot Krisztusról, hogy kísérjük szolidáris szeretettel az üldözött
maroka, 2018. december 26. szerda, 18:38
Erdő Péter mutatta be a nagycsütörtök esti szentmisét ......
fontos közéleti személyiség (Dani Dayan izraeli főkonzul 2018. február 1-jén a Park East Synagoge-ban tartott megemlékezésen) azt mondta: ,,A választott népet nem a törvény előírásai őrizték meg élő közösségként, hanem a közös emlékezet". Igaz ez, testvérek, az Újszövetség választott népére, az egyházra is. Jézus halála és feltámadása után az Utolsó Vacsora emlékének nemcsak felidézésére, de jelenvalóvá tételére, külön közösségként gyűltek egybe Jézus tanítványai. Már az Apostolok Cselekedeteiben arról olvasunk, hogy a hívők még együtt imádkoznak a néppel a Jeruzsálemi Templomban, de a kenyértörést már házanként végzik (vö. Ap Csel 2, 46), az csak az ő ünnepük. Azóta minden eucharisztikus ünneplés, minden szentmise annak az egyszeri titokzatos, Jézussal elköltött Utolsó Vacsorának a megújítása. Több mint egy közös emlék felidézése, mert az esemény mélysége, tartalma, átlényegítő ereje válik jelenvalóvá.
2. De különösen is emlékezés, esztendőnként visszatérő nagy emlékezés az Utolsó Vacsorára
maroka, 2018. március 30. péntek, 07:08
Ferenc pápa: A megváltás ingyenes
áldozás kegyelme és gyümölcse: Krisztus testével táplálkozunk, hogy mi, akik eszünk belőle, az ő élő testévé legyünk a mai világban.
Az egység misztériuma ez, az Egyház ugyanis Krisztus áldozatával és az ő közbenjárásával egyesül, és ebben a megvilágításban [kell néznünk, hogy], ,,a katakombákban gyakran szélesre tárt karokkal, orante testtartásban imádkozó nő alakjában ábrázolják az Egyházat - az Egyház, aki imádkozik; jó arra gondolni, hogy az Egyház imádkozik; az Apostolok cselekedeteiben van egy szakasz, amely arról szól, hogy Péter börtönben van, a keresztény közösség pedig ,,szüntelenül imádkozott érte" [ApCsel 12,5]; az Egyház, aki imádkozik, az orante-Egyház; azért megyünk misére, hogy orante-Egyház legyünk -, ,,mely - mint a kereszten karjait kitáró Krisztus - őáltala, ővele és őbenne felajánlja önmagát és közbenjár minden emberért."
Az eucharisztikus ima azt kéri Istentől, hogy gyűjtse egybe összes gyermekét a szeretet tökéletességében,
maroka, 2018. március 08. csütörtök, 10:01
Ferenc pápa üzenete a betegek XXVI. világnapjára
kívánja meg, hogy a beteg személy méltóságát tartsák tiszteletben és mindig ez álljon a gyógyítás középpontjában. Ezeket az elveket kell követnie azoknak a keresztényeknek is, akik állami intézményekben dolgoznak, és akiknek szolgálatukkal az Evangéliumról kell hiteles tanúságot tenniük.
- 6. Jézus Egyházára hagyta gyógyító hatalmát: ,,Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: [...] ha betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak" (Mk 16,17-18). Az Apostolok Cselekedeteiben olvassuk a Péter (vö. ApCsel 3,4-8) és Pál (ApCsel 14,8-11) által végbevitt csodák leírását. Jézus adományának megfelel az Egyház feladata, amely tudja, hogy ugyanazzal a gyengéd és együttérző tekintettel kell a betegekre néznie, mint az Úrnak. Az egészségügyben végzett lelkipásztori munka szükséges és lényegi feladat marad és az is fog maradni mindig, amelyet megújult lendülettel kell végezni az egyházközségi szinttől a legkiválóbb egészségügyi központokig mindenütt. Nem feledkezhetünk itt
maroka, 2018. február 11. vasárnap, 16:08
1/8
Képek, videók
SzKT-Utravaló Absolon R..
agica2004
2016. június 29. szerda, 21:03
Szép útravaló.
alvaro-hopihe
2016. június 16. csütörtök, 15:05
Útravalóul
irmus
2015. március 28. szombat, 16:36
Szép jó reggelt-Útravalóu
margoboszi
2012. december 18. kedd, 15:35
Fontos útravaló.jpg
pacsakute
2012. október 12. péntek, 20:28
útravaló.png
wegnerzs
2011. augusztus 28. vasárnap, 18:10
útravaló.jpg
agica2004
2011. június 02. csütörtök, 15:24
Útravaló pünkösdig.jpg
mailona
2011. május 06. péntek, 23:58
útravaló
lovaszmarika
2011. május 05. csütörtök, 14:56
napi útravaló
lovaszmarika
2011. május 05. csütörtök, 14:54
Utravalo3.jpg
jupiter21
2011. január 21. péntek, 14:10
Mészáros Ferenc Útravaló.
mester126mari
2011. január 17. hétfő, 12:11
Farkasok az éjszakában.jp
pacsakute
2019. február 25. hétfő, 22:04
000_indianlany_farkaso kka
vorosrozsa66
2018. március 04. vasárnap, 14:39
Farkasok között
sanci81
2018. január 22. hétfő, 17:05
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.