Belépés
2018. december 16. vasárnap | 50. hét | 350. nap | 04:43 | Etelka, Aletta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ézsaiás próféta Jézus Isten fia
§ Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt! §

Ézsaiás próféta könyve >> 9: 6-7 fejezet
dandej, 2018. december 14. péntek, 13:41
2. adventi hét szerda 11.12.
Prófétája által szól az Úr: A szent és nagy hatalmú Isten kérdezi: ,,Kihez hasonlítotok ti engem? És kivel tesztek egyenlővé? Emeljétek föl tekinteteteket és lássátok: Ki alkotta mind a csillagokat? Ő, aki elvezeti seregüket, megszámolja őket, és nevén szólítja valamennyit; hatalma és nagy ereje miatt el nem marad egy sem. Miért mondod ezt, Jákob, miért beszélsz így, Izrael: »Sorsom el van rejtve az Úr elől, és igazságom elkerüli Istenem figyelmét«? Hát nem tudod és nem hallottad még, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő teremtette a föld határait. Nem lankad el és nem fárad el, és bölcsessége kifürkészhetetlen. Erőt ad a fáradtaknak, és gyámolítja a kimerültét. Még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak, az ifjak is összeeshetnek erőtlenül. De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el."
Ez az Isten igéje. Iz 40,25-31

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus magához hívja a
maroka, 2018. december 12. szerda, 10:22
A csend
Ha az éj sötétjében hallgatod a csendet, talán meghallod a hangot,
mely a végtelenig terjed. Talán meghallod a hűvös őszi szélben a
lehulló levelek utolsó sóhaját, és a magasban repülő Angyalok
szárnyának selymes suhogását. Ha bánatos a lelked ők vigaszt
visznek Neked, és ha nem is érzed, mindig fogják kezed. Puha
érintésükkel letörlik homlokodról a gond szőtte ráncokat, és ők
vigyázzák éjjelente szárnyaló álmodat. Ők a Kezdet és ők a Vég.
Az ég és a föld közötti láthatatlan egység. Ők a kiinduló pont és
a határtalan végtelen. Káoszban a rend. Tudatlanságban az
értelem. Létezésük nem rejtély és nem is titok. Láthatod őket, ha
szíved megnyitod. Én is egy ilyen Angyalt hoztam Neked, hogy
vigyázza lépteid és fogja a kezed. Hogy általa megérintsen az
Örökkévalóság. Szívedben ragyogjon a mennyei boldogság.
Lelkedbe kigyúljon a szeretet fénye és átjárja tested az isteni béke.
klarika47, 2018. december 12. szerda, 06:06
Advent 2. vasárnapja 12.09
siessünk Fiad elé. Örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Báruk próféta könyvéből
Véget ér a fogság: boldog élet várja Isten népét.
Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség ruháját, öltözzél annak a dicsőségnek díszébe, amelyet Isten ad neked mindörökre.
Öltsd fel Isten igazságának köntösét, s tedd fejedre az Örökkévaló dicsőségének koronáját, mert az Isten ismertté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt.
Isten ezt a nevet adja neked örökre: ,,Igazságosság békéje", ,,jámborság dicsősége".
Kelj fel, Jeruzsálem, állj a magaslatra, és tekints keletre! Nézd, miként gyűlnek egybe fiaid, napkelettől napnyugatig a Szent (Isten) szavára, és ujjonganak, mert Isten megemlékezett róluk.
Gyalog mentek el, ellenség hajtotta őket, de Isten mindnyájukat visszavezeti hozzád, olyan pompával
maroka, 2018. december 09. vasárnap, 21:59
Imádság
rendelésedben; hogy semmivel sem tartozol nekem; hogy akármilyen keserves állapotban legyek, mindenkor keservesebbet érdemlek, hogy te jobban tudod és jobban is akarod nálam javamat; hogy amit te akarsz, az mindenkor jobb annál, mint amit magam akarnék, és hogy most én a vándorlás földjén vagyok, ahol kevéssel meg kell elégednem, várva a mennyei hazát, ahol tökéletes boldogság és végtelen gazdagság van.
Emeld fel hát lelkemet e földi vándorútról a mennyei hazára, a veszendő földi javakról az örökkévaló mennyei javakra, hogy amikor e világ fiai törődnek, nyughatatlankodnak és vétkeznek földi boldogulásukért, én rajtad és mennyei hazámon tartsam szememet, szívemet, kívánságomat. Mostani sorsom és állapotom minden keserűségét azzal a jó reménységgel édesítsem, hogy majd felviszel engem innen ama boldog lakóhelyre, ahol minden fogyatkozásom kipótoltatik, minden keserűségem örömre fordul, minden bajom, törődésem, nyugtalanságom kedves nyugodalomra változik és ahol benned, óh mindenre elégséges Isten,
kalmanpiroska, 2018. december 08. szombat, 19:35
A kétféle ember
,,A test uralta ember beállítottsága egyet jelent a lelki halállal, és szükségképpen az örökkévaló halálba vezet, mert elidegeníti az embert Istentől, lehetetlenné téve a vele való közösséget a jelenvaló és az eljövendő világban egyaránt. Ezzel szemben a Lélek uralta ember beállítottsága az életet és békességet vonja maga után."

-John Stott-
kalmanpiroska, 2018. december 04. kedd, 15:42
Adventi titok
Saint-Exupérytıl származik a híres mondás: ,,Ha hajót akarsz építeni, tanítsd meg az embereket a széles óceán iráni vágyakozásra."
A vágyakozásban tehát olyan érı rejlik, amely képessé tesz minket arra, hogy egészen a konkrét
módon közelítsünk meg utópiákat. A vágyakozás arra ösztönözte a középkori embereket, hogy
magas dómokat építsenek. Ez az építészet a Vágyakozásból élt. A zene is a vágyakozásból él, s
ablakot nyit az égre. Végső soron minden művészet az örökkévaló, a még soha nem volt megmutatkozása.
Az egészen más iránti vágyakozásnak a kifejezése. A vágyakozásban olyan érı rejlik,amely képes szétfeszíteni a betont, képes széttörni azt a páncélt, amelyet azért építtettünk magunk köré, hogy érzéketlenek legyünk a másik világ iránt. A vágyakozás megnyitja szűk világunkat.
Nyitva tartja fölöttünk a horizontot. A vágyakozás nem zárkózik el az élet rettenetes tényei viszont rávezet minket annak a reménynek a nyomára, amelynek segítségével képesek
maroka, 2018. december 02. vasárnap, 19:42
Advent 1. vasárnapja (C év) 2018.12.02
hogy a betegeknek és a szenvedőknek vigasztalást adjon Jézus eljövetelének várása!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Elhunyt testvéreinknek pedig teljesítsd sóvárgó vágyakozását, és részesítsd őket szent színed látásában.
Hívek: Kérünk téged hallgass meg minket
Pap: Urunk; Istenünk! Gyermeki bizalommal könyörgünk hozzád: töltsd el szívünket kegyelmeddel, hogy így méltók lehessünk a karácsony örömére és békéjére! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Imádság
Örökkévaló Istenünk! Ma elindulunk adventi utunkon, megkezdődik számunkra a karácsonyi előkészület. Szeretnénk megérteni a régmúlt idők eseményeit, a te titkaidat az üdvtörténet során. Aztán megértjük, hogy tovább kell lépnünk a múltról való merengésnél és tovább kell lépnünk a jelen valóságánál és a jövőbe kell tekintenünk. A jövő felé kell fordulnunk, hogy ki tudjunk lépni a jelen sötétségéből és reménytelenségéből. Mert Jézus Krisztus újbóli megszületése világosságot támaszt körülöttünk és reményt ébreszt
maroka, 2018. december 02. vasárnap, 19:03
Megelégedettség
,,Szerintem semmi sem teszi egyszerűbbé az életet. Akármi történik, Isten tudtával történik. Elsötétül itt az értelem? Mondhatjuk, hogy történnek olyan dolgok velünk, melyek nem tartoznak a mi szeretettel kijelölt osztályrészünkhöz (Ez odatartozik, amaz nem)? Ennek alapján bizonyos dolgok nem a Mindenható irányítása alatt állnak? Minden, ami velem történik örökkévaló javam szempontjából megmérettetett. Amint elfogadom kijelölt osztályrészemet, minden egyéb elveszíti jelentőségét. A döntések sokkal könnyebbé, az irányok világosabbá, a szívem pedig összehasonlíthatatlanul nyugodtabbá válik. A nyugodt szív megelégedett azzal, amit Isten ad."

-Linda Dillow-
kalmanpiroska, 2018. december 01. szombat, 21:03
Harmonia.......
HarmoNet Harmóniakártya (2018-11-25)

Kedves agica2004 !

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Dicsfény hatja át.

Csillagok - Az Istenség jelenléte, fensőbbség, örökkévalóság, halhatatlanság, remény

,,Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, mutassatok utat..." Így szól a nóta, figyelmeztetve arra, hogy életed égi kísérői különleges üzenettel szolgálnak neked! Uralkodó bolygód üzenete ma különösen igaz rád! Olvasd el a HarmoNet horoszkópját, és ha az üzenet még abból sem válik világossá, rendelj személyre szabott horoszkópot. Égi jellegük miatt a szellemi erők, a sötétség ellentétének jelképei. Az asztrológia azon az elven működik, hogy a csillagok analógialáncai saját érzékeléssel rendelkeznek, mert tisztán részesednek az éltető isteni természetből. A természeti népek a csillagokat istenségeknek tekintették. Az égitestek
agica2004, 2018. november 25. vasárnap, 16:18
Ébredés
,,A nemtörődömségünk miatt késik az ébredés. Túl kevés időt szentelünk az előrehíváskor a lelkeknek, akik örökkévaló sorsukon szeretnének változtatni. Az evangélista szívesebben cseverészik a barátaival, s miközben a bűnösök ott esdekelnek az oltárnál, ő mohón issza az emberek dicséretét. Nem csoda hát, hogy Amerikában és Angliában is oly sok a lelki kérdésekben magára hagyott, tétován botorkáló, útkereső ember."

-Leonard Ravenhill-
kalmanpiroska, 2018. november 20. kedd, 12:11
Örökkévalóság
,,Ó, bárcsak többet foglalkoznának a hívők az örökkévalósággal! Ha életünk minden napjának minden percét 'Isten szeme előtt' élnénk, ha minden tettünket ítélőszékére gondolva vinnénk véghez, ha minden portékánkat ítélőszékére gondolva adnánk el, ha ítélőszékére gondolva fizetnénk tizedet minden vagyonunkból, s ha mi, prédikátorok, úgy készülnénk fel minden igehirdetésre, hogy közben egyik szemünket a nyomorult emberiségen, a másikat pedig Isten ítélőszékén tartanánk - nos, akkor olyan ébredést hozna a Szentlélek, amely az egész földet megrázná, és milliónyi drága lélek válna szabaddá szinte semmi idő alatt."

-Leonard Ravenhill-
kalmanpiroska, 2018. november 18. vasárnap, 16:03
1/623
Képek, videók
Isten fia,Jézus él!
dandej
2017. december 23. szombat, 17:39
Isten szeretete Jézusban
sacimama
2016. január 26. kedd, 08:10
Jézus az Isten Fia
sacimama
2015. december 24. csütörtök, 07:35
Jézus-Isten Fia.JPG
keresztenyhivek
2015. augusztus 16. vasárnap, 20:05
Isten Egyháza Jézus Krisz
sacimama
2014. október 21. kedd, 08:13
Isten ajándéka Jézus
sacimama
2014. március 12. szerda, 14:08
Jézus teremtő Istenünk
sacimama
2014. február 09. vasárnap, 02:49
Jézus Krisztus erős Isten
sacimama
2013. december 25. szerda, 22:39
Jézuson át Istenhez
sacimama
2013. július 27. szombat, 21:52
Út Istenhez Jézussal
sacimama
2013. április 01. hétfő, 22:59
Jézus Krisztus - Isten Sz
angyalcsillag
2012. március 03. szombat, 17:12
Isten Fia Jézus
dandej
2008. március 28. péntek, 12:12
Egy Gyermek születik
dandej
2016. december 06. kedd, 21:32
Amikor gyermek születik
irmus
2016. augusztus 17. szerda, 14:38
Gyermek születik
dandej
2015. december 22. kedd, 17:01
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.