Belépés
2019. szeptember 18. szerda | 38. hét | 261. nap | 03:41 | Diána
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Bodor Aladár
homlokomra.

uj_egyetem_1910A költő.

A föld bűvös lázában szülte
S nagyon szerette; néki adta
Vére javát, legédesebbjét
S szerelmes keblén táplálgatta.

Hálátlan gyermek volt. A bűnös
Prométheüsz tüzének magva
Kicsirázott forró lelkében
S kisarjadt tűzvirágot hajtva.

Szentséges bűneit, végetlen
Szerelmét minden meggyülölte,
A föld megingott lábnyomától,
Az ember reszketett előtte.

Istennel pörbe szállt, őrjöngő
Hatalma új világra vágyott
S teremtett egy ,,legyen !" szavával
Képzelme szebb, boldog világot.

Megrémült a világ s bús szívvel
Hálátlan gyermekét megölte :
S ö elvivé szivének lángját
Mint lázadó csirát, a földbe.

Pápai Hirlap 1905.


A költő útja.

Halott-szinű bús homok-óceán,
Csak a hiéna üvölt végig rajta,
Sápadva néz belé a karaván:
Ez a kárhozat
menusgabor, 2019. január 23. szerda, 19:30
Kálnoky László
agyvelőnek.

Lássa, hogy a kevély falak
sorra a semmibe omolnak;
helyükön halvány vonalak:
néhány örök képlet s viszonylat.

Költő vagy, hát ne féltsd magad
pokoltüzétől a jelennek.
Te púpként hordod zsákodat,
nem lehet azt a földre tenned.

Segítő kéz nem nyúl feléd,
s ha összerogynál, vagy kiállnál
a sorból, terhednek felét
akkor se vállalhatja más váll!

Te magad légy a költemény,
melyet hatalmával a szónak
világra hozol! Légy tömény
s elvont párlata a valónak!

Erőd pattanásig feszítsd,
így lesz tiéd, amit kerestél.
Magad kell, hogy benépesítsd
a magányt, melyre ítéltettél.
Búcsúztató

Amit szerettél, azt szerettem én,
s amit te megtagadtál, megtagadtam.
Melletted lettem hű, komoly, szerény:
úgy éreztem, hogy vak
menusgabor, 2019. január 20. vasárnap, 22:00
Juhász Gyula költészete
kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.Az utolsó vacsora

János a Mester nagy szívén
menusgabor, 2019. január 04. péntek, 21:00
Ágai Ágnes
(2010)
Hol voltam, hol nem voltam (2010).


AMIKOR A SZAVAK HALLGATNAK


figyelj rám, amikor hallgatok,
amikor a szavak hallgatnak,
mint anyaméhben a magzat.
A csendben nincs hangalakja a zajnak,
de csend sosincs,
csak hallhatatlan zajgás,
szavak gömbölyödnek,
és készülődnek a születésre,
hiszen világra kell jönniük
szabályosan és rendeltetésszerűen.

A szavak élnek, lélegzenek,
hímszavak és nőszavak,
egymást kereső és kioltó szópárocskák,
ki egymás felé tapogató szókacsok
vagy már-már alaktalan szópárlatok,
a rezgés, a mozgás muzsikája.
A valóság szóvá keményített csontozata,
a kimondás gyötrelme és beteljesülése.

Amikor a szavak hallgatnak,
amikor a mondható mondhatatlan,
amikor ajkam zárt, feszes vonal,
akkor figyelj rám -
menusgabor, 2018. október 13. szombat, 20:01
Victor Hugó
fordítása


HÍV A CSUPA VIRÁG MÁJUS

Hív a csupa virág május a rétre, ketten
kószálni, hagyd, hogy a lelkedbe keveredjen
az erdő, a mező, az árny a fák alatt,
alvó folyó partján a holdfény-zuhatag,
a kis ösvény, amely a dűlőútba torkoll,
s a langy lég s a tavasz s a roppant horizont - oly
boldogan esd vele alázatos gyönyört,
csókolja az egek kék köntösét a föld.

Jöjj, és a csillagok szűzi szeme világa,
mely annyi fátyolon át tűz le a világra,
a jó illattal és zengéssel tele fa,
a mezőkön a dél meleg fuvallata,
az árny, a fény, a hab, növények zsenge zöldje,
a természet, amely sugárzik tündökölve,
tegye, hogy tárja ki díszét - iker virág -
a szépség arcodon, s a szívedben a vágy.

(Lator László fordítása)
menusgabor, 2018. október 07. vasárnap, 16:14
Betlehemi kenyércsoda!
TÚRMEZEI ERZSÉBET:

BETLEHEMI KENYÉRCSODA

Letekintett az éhező világra
Ő, aki minket öröktől szeret,

S a betlehemi jászol szalmájára
Odatette ínségünket szánva,

Irgalmasan - a Kenyeret.
Azóta évszázadok telnek,

S az a Kenyér ezernek meg ezernek,
Éhezők millióinak elég...

Neked, nekem!
Mindenkinek, aki a pásztorok nyomában eltalál oda,

Ahogyan ők azon a csendes éjen...
Hogy insége örökre végetérjen,

S másokat is boldogan hivogasson
Osztozni az égi Kenyéren.

Betlehemi kenyércsoda!
evavicus, 2018. szeptember 05. szerda, 20:42
Tompa Mihály - Művészet és pályabér.
Tompa Mihály - Művészet és pályabér.

(Töredék.)

Boldog nép közt, dús-gazdag tartományban,
Ahol vigalmat vígalom követ:
Három kisded jött egy éjen világra,
Hogy lásson sok bút, kevés örömet.

Gazdag földön, hol a sik téreken
Terhes kalász, illatos fű terem;
Holott a hegy mélységes kebele
Megmérhetetlen kincsekkel van tele;
És a lejtőn, gyümölcsös bérc alatt:
Olaj csepeg, méz omlik, must fakad.


Boldog nép közt, mely büszke címerére,
Savát, tüzét hogy tartja ősi vére;
Hol nem ritkán, éhen s nyomorgva vész el,
Ki elindul csak szellemmel csak ésszel:
E nép között, ez áldott szép hazán,
A mély tanácsu sors határzatán,
Hogy sok bút lásson örömek helyett:
Egy éjen három kisded született.


Az éj
chillik, 2018. március 08. csütörtök, 02:33
Pilinszky János
legszebb és legkedvesebb,
égi madár, egyetlenegy!

Akár a puha szellő, hangja,
akár szelid búvó patak,
kristályosan csobog az erdőn,
bűvöl a csöpp madárkahang;
s mintha varázsos álom szállna,
édes varázslat a királyra,
hallva a madár énekét
ölébe ejti fegyverét.

S azontúl minden alkonyatkor
megáll a szálas tölgy alatt,
s a fűbe ülve, úgy vigyázza,
lesi az édes hangokat;
eljár az idő, ősz a nyárra,
szelek érkeznek a világra,
madarak, felhők útra kelnek
országútján a zord egeknek.

Sír a madár: "Jaj, el kell mennem!"
Sír a király is: "Jaj, ne menj!
Ne hagyj magamra!" - ifjú arcán
szalad a könny. - "Maradj velem!
Kovácsolok aranyból zárat,
csinálok neked aranyházat,
aranykalitkát ácsolok,
ütök rá gyémántlakatot."

De ki se mondja, s a madárka
kezére száll, és ott megül.
Bámul a király a madárra,
nézi kezét hitetlenül.
Eláll bele a
horvathzsoka, 2018. január 07. vasárnap, 11:47
Mécs László
nagy kloáka ködje kormos: tudom, feljöttél, mégse látszol
te Betlehembe hívó csillag! Úgy mennék, s merre, nem tudom...
A pásztorokkal, vándorokkal, együgyűekkel egyúton
csak mennék, míg elém virulna barmok között a játszi jászol.
És mondanám: parányi jászol! te sártekének legszebb virága,
mely tartod csöppnyi Jézusunkat, az égből csöppent tiszta mézet,
a csillagokba nőjj csodának! Nőjj szuggeráló szent igézet,
és csurgasd kelyhed édességét a mérgezett szívű világra!
És szólnék: Jézus, szent mosolygás, arany bárányka, Isten csókja,
gyöngécske harmatos kacsódat merítsd a bűzös kloákába:
s a rothadásból rózsák lesznek, bimbóz a száradt lelkek ága,
és földerül az Ember arca, és csókot hány a csillagokra...
Szurony már nem szúr emberhúsba, lehullanak minden börtönrácsok,
duruzsol mind hűlt kemence: muzsikál benne a szeretet!
Minden szegények melegszenek, és minden rongyos gyerekek
karácsonyfát, lovacskát kapnak és
horvathzsoka, 2017. december 25. hétfő, 11:59
Te vagy az utam
Te vagy az utam

Te egyre keskenyülő, drága út,
legáldottabb és békességesebb:
járlak... a szemem néha csupa könny,
a vándorlábam néha csupa seb.
Szívemben mégis rólad zeng az ének.
Te vagy az utam. Mást nem keresek.

Töviseidről: hisz, ha szúrnak is,
róluk tudom, hogy nem tévedtem el,
ha a világra ólmos köd zuhan,
semmit se látni, mégis menni kell.
Ó, utat jelző, áldott tövisek!
Jó, ha a vándor azokra figyel.

Árvaságodról: rajtad nem tolong
tarka tömeg hullámzó népe sem.
Csak könnyű-léptű testvérvándorok:
kevesen vannak, mindig kevesen.
És néha úgy kell menni egyedül:
magányosan, mégis győzedelmesen.

Ó, csak soha el ne tévesszelek!
Téveszt a köd és megcsal a setét.
Víg sokaságba botolhat a láb.
Elvesztheti a tövisek jelét.
Ha észrevétlen szélesül az út,
sírva indulok újra Tefeléd.

Téged kereslek. Téged egyedül.
Nem, egy lépést se többé más
kalmanpiroska, 2017. december 06. szerda, 15:29
Gősi Vali
Gősi Vali

Golgotán
(montázs - szenvedésre, verseimből)

Csak belélegezted könnyedén mi itt
körözött mint a vér az erek útján
de oly sovány a boldogság ami maradt
szép mosolyod s hangodat
csak néha hozza el a pirkadat
kis kavicson moccanik' kúszik az emlék
és eltűnik észrevétlenül elsiet
jajongó terhem ki érti meg?
Ki fiút szült e lángperzses világra
s fogadalmát megszegi
hogy bűn nélkül állja a sors csapásait
ha szeretni kész
megválthatja-e még
jégzátonyra futó álmait?
...és fény simult a sápadt víztükörre
a rohanó víz még a hátára vette
mielőtt a rombolást bevégezte
s mint unt szeretőt
végleg sorsára engedte...
A legfájóbbak ma is a hajnalok
ha újra és újra jeges hiányra virradok
és feltör az a makacsul élni vágyó fájás...
felszakad és élni kezd a mélységes bánat
s csak járom vigasztalhatatlanul
vég nélkül golgotámat
de hiába a Mester
horvathzsoka, 2017. október 20. péntek, 15:32
Betlehemi kenyércsoda
Betlehemi kenyércsoda

Letekintett az éhező világra
Ő, aki minket öröktől szeret,
s a betlehemi jászol szalmájára
odatette ínségünket szánva,
irgalmasan - a Kenyeret.

Azóta évszázadok telnek,
s az a Kenyér ezernek meg ezernek,
éhezők millióinak elég...
neked, nekem!
Mindenkinek, aki a pásztorok
nyomában eltalál oda,
ahogyan ők azon a csendes éjen...
hogy ínsége örökre végetérjen,
s másokat is boldogan hívogasson
osztozni az égi Kenyéren.

Betlehemi kenyércsoda!

Túrmezei Erzsébet
kalmanpiroska, 2017. október 14. szombat, 13:31
1/15
Képek, videók
aladár névb.jpg
zsokica45
2018. február 24. szombat, 17:43
Február 20. Aladár
rushlilly
2018. január 06. szombat, 13:05
söpfflin aladár 001.png
chillik
2017. április 04. kedd, 06:27
schöfflin aladár 002.png
chillik
2017. április 02. vasárnap, 15:14
kuncz aladár 002.png
chillik
2017. február 02. csütörtök, 17:54
kuncz aladár 001.png
chillik
2017. február 02. csütörtök, 17:53
Lászlóffy Aladár 1
taltos1
2015. szeptember 28. hétfő, 21:47
ALADÁR.gif
1951anna
2015. június 25. csütörtök, 05:27
Mézga Aladár
winxclubervin
2014. május 27. kedd, 16:54
aladár névv.jpg
zsokica45
2014. február 21. péntek, 21:59
százhalombatta 0922_bűvös
maroka
2017. szeptember 22. péntek, 20:40
Csukás István Bűvös virá
maria_kadar_148
2016. június 05. vasárnap, 23:00
bűvös kikelet.jpg
rozsaschvalm
2015. április 22. szerda, 09:52
Bűvös Bloom
winxclubervin
2014. május 25. vasárnap, 19:05
A bűvös furulya.gif
pacsakute
2013. június 04. kedd, 05:08
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.