Belépés
2020. január 21. kedd | 4. hét | 21. nap | 20:37 | Ágnes
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A bölcsesség kezdete
megtanultuk a konfirmációkor, hogy ezek nem ellentétei egymásnak, hanem más - más valóságokról beszélnek. A tudás ellentéte a tudatlanság, a hit ellentéte pedig a hitetlenség - így fogalmaztuk meg. Miért a sok kétség mégis? Talán azért, mert elménket sok dologra lehet használni. Jóra és rosszra is. Hiszen az ember bonyolult dogokat fejt meg, de ezeket a titkokat borzalmas dolgokra is használhatja. Gondoljunk a puskapór felfedezésére vagy az atommaghasadás titkára. Ha rossz kezekbe kerül egy jó ügy, az áldásból átok lesz...
Ezért nem mindegy a sorrend: hit és tudás. Hiszen a hit meghajlás a teremtő Isten előtt, övé minden bölcsesség, a titkok tudója, övé a hatalom... Az ember kutathatja a világot, de nem lehet birtokosa.
Ez Istent illeti meg. Hány olyan szörnyű dolog történt, amikor a tudást hit nélkül használták?
Hány ember pusztult bele emberi felelőtlenségekbe? Hányszor kezdte el az ember újra és újra
kiégetni, s egymásra rakni Bábel tornyának építőköveit? Mégis milyen áldás a meleg
kalmanpiroska, 2020. január 21. kedd, 19:18
Maryam versei
hagyom.

SzabadságTermészetSzakadnék

Néha még ráhajlasz az éjszakámra
S jajod szétzilálja párna-csendemet
Az elmúlás majd úgyis eltemet
Átadlak a hulló hervadásnak.

Mint büszke nyár őszi avarágyon
Égnek virít, bár fénye egyre fogy
Indulna már, de újra földre rogy
Háttal fordul fázós gyönge lábon.

Halvány szóemlékek fakulva lépnek
Ha lábnyomod marasztalni látom
Fuss, szaladj az átok-tél elébe!

Kirekesztett árvuló fejfámon
Még langy a jó, s szépek a szűzfehérek
Szakadnék, de visszaránt a gyászom.

TermészetReménytelenségSzakadt türelemmel

Mint fáradt vándor hosszú út porába
Úgy hullott az est szakadt vánkosára
Nagyokat ásít, pisla szemét zárja
Résnyi éberségét a tájra pásztázza.

Fázva gömbölyül télnek nyugodalma
Hótiszta kézzel fagyföldjét takarja
Elfoszlik a Hold
menusgabor, 2020. január 12. vasárnap, 19:30
Isten határozott
Ő az örök-élő, egy parányi szikrát -,
Hogy legyen az fiú, örökös s nem szolga;
Mert szolgáira Ő nem bízhatja titkát.

Boldog volt élete; de egyszer az ember
Elesett s azóta szolgasors a jussa;
S minden utódára átruházza vétkét,
Aki ezt a terhét Őnélküle hordja.
Mint teremtő Isten, más tervet készített:
Ami a porból lett, legyen ismét porrá;
De mit Önmagából lehelt az emberbe,
Azt Ő újjá szüli, így lesz az fiává.

Minket is utolért az ádámi átok,
És örökségünk lett a sok-sok szenvedés;
A saját vágyunk rak csapdát az utunkba
- Ami boldogítna, még csak reménykedés.
Feljajdulunk gyakran s kérdezzük: mi történt?
Ha a Teremtőnknek mi képmása lettünk,
Halál árnyékában miért kell most járnunk?
Ki életre hívott, miért nincs mellettünk?

Viharcsapdosásban Ő hallatta hangját,
De nem értettük meg így az akaratát.
Máskor szelíd hangon vigasztalni próbált;
De ez sem elég, mert nem láttuk meg
kalmanpiroska, 2020. január 08. szerda, 19:09
Adventi köznapok - december 23.
tüze és a ványolók lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megnemesíti őket, mint az aranyat és az ezüstöt szokás, hogy igazságban mutassanak be áldozatot az Úrnak." Júda és Jeruzsálem áldozata tetszeni fog akkor az Úrnak, éppúgy, mint a régmúlt időkben, mint az első években. Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom. Ő újra a fiak felé fordítja az apák szívét, és az apák felé a fiak szívét, nehogy elmenjek és átokkal sújtsam a földet.
Ez az Isten igéje. Mal 3,1-4.23-24

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Keresztelő Szent János születése.
Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédjai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De anyja ellenezte: ,,Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték:
maroka, 2019. december 23. hétfő, 18:34
Széles Kinga versei
ELVESZVE...

Csontot törő hideg szélben,
A Nagykörút sűrűjében,
Kért a lelkem, várj meg engem,
Melegítsed, fogd meg kezem.

Nem tudok így tovább menni,
Lángot, tüzet megkeresni,
Mi szívem jegét felengedi,
S nem hagyja majd kettétörni.

Fények, utak, segítsetek,
Széphez, jóhoz vezessetek,
Meghálálom, meglátjátok,
Gyermek lelken ül az átok.

Rügyben van még ifjú fája,
Gyümölcstermő koronája,
Hideg szélben fázik, reszket,
Nem találja, amit vesztett.

Reményét a szép tavasznak,
Mosolyt adó sugaraknak.

Nagykörút, s ti kedves kövek,
Szépen kérlek
SEGÍTSETEK!


ESZMÉLÉS...

Lázban fázó éjem hiányod
menusgabor, 2019. december 20. péntek, 16:00
A kobold karácsonya...
Ki lopta el a szeretetet?

A kobold otthon ücsörgött.
- Miért vagyok egyedül? - kérdezte magától.
- Mi az, hogy a szomszédokhoz nagyon sokan jöttek, hozzám pedig senki sem jött.
- Engem senki sem szeret! - kiáltott fel.
De mióta is nem szeretnek engem?
Engem, a koboldot az ember talált ki, aztán pedig sosem szerettek engem.
Itt vagyok, ragyogok, kicsi vagyok, szeplős és vörös, vagy zöld, és mégsem szeret senki!
- Akkor ti se tudjátok megélni a szeretetet! - kívánta dühében a kobold, majd bement a nappaliba, ahol már feldíszítve várta őt egy nagy fenyőfa, a rajta csillogó díszek és villogó lámpák szinte elvakították a szemét.

A kobold agytekervényei tovább csikorogtak kócos fejében, nem hagyták nyugodni az újabb gondolatai:
- Soha nem kapok senkitől egyetlen igazi ajándékot sem, aminek örülhetnék! Senki sem figyel rám igazán, pedig akkor tudhatnák, hogy mit szeretek! Ne legyen hát többé öröm a Karácsony!
- Pakoljátok tele a
simocsi, 2019. december 15. vasárnap, 15:13
Irattekercs - átok
Irattekercs - átok
Zak 5:1-6,8

Isten üzeneteiben a képeknek kitüntetett szerepük van. A szimbólum szó azt jelenti: összekötni, hídat emelni. Istenről nem tudunk másként beszélni, csak az utalás, a sejtetés nyelvén. De Ő maga is azért használja ezt a nyelvet, mert kimondhatatlan és megfoghatatlan dolgokról van szó, amikor jelenlétéről, cselekvéséről üzenetet kapunk.
E látomások is jelképek. Az irattekercs háznyi méretű:10x5 méter! Erre fér rá az átok, mely a népre következik! Egy régi arab szokás szerint az átkot ráírták egy papírra, s kiengedték a szélbe - majd elviszi, ahova kell! Az istenítélet szimbolúma ez.
A véka a gazdagság jelképe, az asszony a paráznaságé. A két legnagyobb csábítás mindannyiunk számára. Eltávolítja az Úr népéről minden bűnüket. Amikor a felebarát szeretetéről gondolkodunk, se az irigység, se a vágyakozás ne rontsa el kapcsolatainkat! Vigyázzunk erre, s kérjük, hogy zárja be az Úr a szemünket a gonosz gondolatok, kívánságok elől.
A titokzatos
kalmanpiroska, 2019. december 15. vasárnap, 12:34
Krisztus mint igaz ember és Isten halt meg értem
,,Akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten." (Róm 9,5)

A bűn, halál, átok megsemmisítése, ugynnakkor Istentől igazság, élet és áldás szerzése nem egy szent férfi műve - legyen az akár maga Gábriel is. Mivel a Szentírás minden ilyen munkát Krisztusnak tulajdonít, ebből bizonyosan következik, hogy ő maga a valódi, igazi Isten. Mert ha én azt hiszem, hogy csak az emberi természet szenvedett érettem, akkor Krisztusban haszontalan üdvözítőm van, hiszen neki magának is üdvözítőre van szüksége. De ha mindenemet fölteszem arra, hogy Krisztus mint igaz ember és Isten érettem meghalt, az többet nyom a latban, mint minden bűn, halál, pokol, minden nyomorúság és keserűség, és bőven túltesz ezeken.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. december 13. péntek, 07:31
Fogjunk kezet ismét
Fogjunk kezet ismét

Míg szemedbe nézek, nem látom a színed;
Amíg kezed fogom, érzem szívverésed.
Mi emberek vagyunk; benned testvért látok,
De időnként mégis erőt vesz rajtunk
A kaini átok.

Ekeszarvát fogtuk - gyűjtöttük az áldást;
Világgá kürtöltük: Mi szeretjük egymást!
De az osztozásnál hamis volt a mérték,
Megcsaltuk egymást, ellenségek lettünk
Mire észrevették.

A gyűlölet tüze a lelket emészti,
Gyilkoló szándékkal, testvér egymást lesi.
Otthonok szétdúlva s hol a gyermek játszott,
Vérszomjas hordák áldozata fekszik...
- Halotti színe most.

Nem lehet jó ízű a nagyobbik falat,
Ha egyik testvérnek morzsákból sem maradt.
De a testvérgyilkos sem talált békét,
Mert egyszer tőle számonkéri Isten,
Testvérének vérét.

Az "új parancsolat" már elhangzott régen,
Békecsillagot se keressünk az égen.
Fogjunk kezet ismét és szeressük egymást,
Mert verejtékünk édes
kalmanpiroska, 2019. december 04. szerda, 11:22
Ne add fel!
NE ADD FEL!


Ady Endre: TEVELED AZ ISTEN

Az Istenhez gyönge szódat emeled:
Teveled lesz akkor az Isten.

Elvesztetted szegény, kóbor magadat:
Ha szabad: segítsen az Isten.

Perc-barátok kedve már elköltözött:
Búk között itt lesz tán az Isten.

E szép élet nem sok örömet hozott:
Gondozott azonban az Isten.

Az Istenhez gyönge szódat emeled:
Teveled lesz akkor az
menusgabor, 2019. december 03. kedd, 20:00
Maszong József versei
ezt az érzést?
Megvalljam mire vágytam
Szeretlek, kívánlak örök lángban.

Emésztő tűz a szerelem
Te hoztad el nekem
Te édes drága kincsem
Másnak ilyen nincsen
Nem is adom semmiért
A világ összes kincséért,,


ELADOM A LELKEM

Mikor felettünk rút fellegek gyülekeznek,
szeretetre éhező emberek dideregnek,
bennem lángot vet a gondolat. Mondjátok,
elkorcsosult emberek! Mivé tettétek e világot?

Itt állok előttetek pőrén, igazak s gazok.
Nyújtom a szívem, belőle kedvetekre marjatok,
ki-ki mohósága szerint vétessen belőle:
a gaz gyógyuljon, az igaz erősödjön tőle,

Eladom magam értetek, lelkem kimérem,
örvényként vonaglik bennem vihar s béke, hol
tegnap még nyugodtan pergett le az idő homokja,
mára már barát s szerető a követ markolja.

Ember! ismerd fel, hogy ármány áldozata
menusgabor, 2019. november 28. csütörtök, 19:15
Mi egy vérből vagyunk...
hömpölygő folyók,
az erdők és mezők.
Ez az otthonunk itt kell élnünk,
múltunk és jövőnk, minden hozzá fűz,
álma bennünk testet ölt.
Jöhet ezer új barát,
sose keress új Hazát.

Csézy: Itthon a legjobb!

Csézy: Itthon a legjobb!Csézy: Itthon a legjobb! - KÉPERNYŐ MÉRETBENHallgassátok meg nagyon szép! Engem rázott a hidegCsézy dala gyönyörű, a hangja úgyszintén. Gyönyörű szép, akárcsak az egész Magyarország! Magyar emberhez szól és csak az értheti, aki hazáját nagyon szereti! Sose keress más hazát!


ÉN ISTENEM

Fogom
menusgabor, 2019. november 20. szerda, 19:30
1/393
Képek, videók
a bölcsesség kezdete
jakabgasparne
2010. március 18. csütörtök, 08:50
ellentetes.love-szeret et
menusgabor
2019. szeptember 16. hétfő, 19:25
Ellentétek
sanci81
2018. április 30. hétfő, 17:00
Telefon ember ellentétek
sanci81
2016. február 17. szerda, 17:29
Ellentétek vonzása.jpg
pacsakute
2015. szeptember 21. hétfő, 09:24
Mi a tejföl ellentéte?
sanci81
2015. január 17. szombat, 18:50
weöres s .ellentétek.jpg
feviroza
2014. június 12. csütörtök, 10:04
Jobb-baloldali ellentétek
furaila
2013. december 31. kedd, 08:25
Ellentétek nélkül.....jpg
pacsakute
2013. március 24. vasárnap, 13:31
Ellentétes....jpg
pacsakute
2013. február 15. péntek, 07:26
az ellentétek vonzzák egy
jegesmedve21
2012. június 21. csütörtök, 07:23
Bonyolult.jpg
sznejuci
2015. január 21. szerda, 19:07
Bonyolult az élet.jpg
menusgabor
2015. január 05. hétfő, 22:05
bonyolult az élet.jpg
lilagondolatok
2014. augusztus 09. szombat, 15:40
Bonyolult palackváza
sanci81
2014. augusztus 03. vasárnap, 09:54
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.