Belépés
2018. december 16. vasárnap | 50. hét | 350. nap | 05:38 | Etelka, Aletta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Vona Erzsébet Cecília
őszinteséget!
Mondd meg az igazat másnak,
Hogy elfogadjanak Társnak!

Elköszönök Tőled, Isten Veled,
Minden jót kívánok Neked!
Legyen sikeres, boldog élted,
Legyen jobb, mint reméled!

Utoljára Neked azt kívánom,
Teljesüljön minden álom!
Légy boldog, és vidám ember,
S őrizd meg emlékem szeretettel!


BÚZAVIRÁG PÁZSIT

Nyári tarlók Búzavirága,
Lágy szellő kéklő varázsa.
Zöldellő, végtelen rétek,
Hol él ezernyi, apró Lélek.

Búzavirág vakító kéksége
Lopja magát szíved mélyébe.
Aranyló búzamező kalásza,
Nevet mosolyogva a Világra.

Réten tarka virágok sokasága,
Szívet melengető látványa.
Nap sugarában sütkéreznek,
Örömet adva szívnek, léleknek.

Szellő szárnyán üzennek Néked,
Lásd, mily csodás ez az Élet.
Ringó, hajladozó fűszálak,
Otthont adnak
menusgabor, 2018. december 10. hétfő, 20:00
Téli fák
Téli fák

Halott világban bátor éneket,
bizakodó éneket mondok,
amikor népek, tervek, lombok,
levelek lehulltak és életek.

Minden fuvallat sorsokat kavar,
hullt virágát vérző szíveknek.
A szelek csak sírnak, temetnek.
És szemfödél a zörrenő avar.

Már minden szín a tegnapé lett,
minden illat és minden élet,
gyümölcsök, lombok lehullottak.

Sívó szélben kifosztva állunk.
És mégis látszat a halálunk.
Mert a téli fák nem halottak.

Túrmezei Erzsébet
kalmanpiroska, 2018. december 07. péntek, 08:06
Sóhajok - versekben
belül sír nagyon,
Mert már tudom; ó, fájdalom:
Ez a rég elszállt sóhajom.Pablo Neruda: SÓHAJ

Nem úgy szeretlek téged, mintha rózsa, topázkő
vagy égő szegfű lennél, mely tüzes nyilakat szór:
úgy szeretlek, ahogy a vak, mély homályban leledző
dolgok szeretik egymást, lélek és árny közt, titokban.

Úgy szeretlek, akár a növény, mely nem virágzik,
és virágai fényét magába rejtve hordja,
szerelmed tette, hogy testemben él sötéten
a fojtó, sűrű illat, amely felszáll a földről.

Szeretlek, nem tudom, hogy mikortól, és mivégre,
gőg és probléma nélkül egyszerűen szeretlek
így szeretlek, mivel nem tudok másként szeretni,

csak így, csak e módon, hogy nincs külön te, nincs én,
oly közel, hogy enyém a kéz a mellemen,
oly közel, hogy pillád az én álmomra zárul.

Somlyó György
menusgabor, 2018. november 30. péntek, 13:00
Ének a mennyei fárul
Ének a mennyei fárul

Úristennek ékes,
gyümölcstermő kertje
kiszáradt, mert a gonosznak
hatalma megverte.

Nem rügyezik többet,
nem virágzik többet.
Szirombontó tavaszi szél
száraz ágat zörget.

Úristennek addig
fájt a szíve érte :
legkedvesebb égi fáját
vette, nem kímélte,

s kiszáradt kertjének
kellősközepében
nagykarácsony éjszakáján
elültette szépen.

- Simogasd melegen,
aranynap sugára,
bőven peregj, gyöngyös harmat,
a mennyei fára ! -

Gyönyörűt virágzott :
ragyogó fehéret.
Bőven termő, édes, égi
gyümölcse is érett.

De gonosz ellenség
fejszét fent már rája :
ne legyen az Úristennek
gyümölcstermő fája !

Hulljon vele porba,
mielőtt megérne ! . . .
Ki is döntötte tövestül
nagypéntek estére.

Szomorún zörgött a
száraz fáknak ága.
Még az ég is felöltözött
fekete
kalmanpiroska, 2018. november 25. vasárnap, 21:38
Káli László
KÁLI LÁSZLÓ

Káli László (Jászkisér, 1961. január 22. -) magyar költő.

Eredeti szakmáját tekintve esztergályos, de szülőfalujában volt présmester, majd taxisofőr Budapesten, bányász, magtáros, raktáros, anyagmozgató és műszakvezető, logisztikai diszpécser.

Első verseit 14 évesen írta, egy fogalmazási házi feladat helyett, és azóta kisebb nagyobb megszakításokkal, folyamatosan alkot. 1977-ben részt vett a meghívásos Diákköltők, Diákírók Országos Találkozóján. Verseit 2004 óta publikálja az interneten, nyomtatásban főként antológiákban publikál. Első önálló kötete nyomtatásban 2008 decemberében jelent meg
menusgabor, 2018. november 25. vasárnap, 21:00
Törő Zsóka
TÖRŐ ZSÓKA

Kacsa Istvánné Törő Zsóka (Nagykanizsa. 1948 09. - ) pedagógus költő. Versei elsősorban lelki életéről, az emberekhez fűződő kapcsolatairól, örömről és fájdalomról szólnak. Megtalálod bennük Őt, mert nyíltan, őszintén ír. Szereti az életet, szereti az embereket, a versek világát. Fogadjátok szeretettel lelkének dalait!

Interjúm Kacsa Zsóka pedagógussal, költővel


Versei
menusgabor, 2018. november 23. péntek, 20:30
Nincs hiába
Nincs hiába

Az első barka koszorúba kellett.
Sok most a sír. Közel, a házak mellett.
Minden kert temető. A sírhalom
közel marad, a tavaszi mosolyhoz
közel a fájdalom.

Régen nem így volt. Messze künn a holtak,
s amint az élők tovább vándoroltak,
a halál képe ködbe is veszett . . ,
árnyéka nem zavarta már a zajló,
áradó életet.

De most a mesgye szinte semmivé lett,
meddig a halál és meddig az élet.
Mosolygó tavaszban járunk-kelünk . . .
de az ibolyák között is halál van,
és szembenéz velünk.

Újra virág nyílt, újra dalok szállnak . . .
De mi ültünk küszöbén a halálnak !
Omladékok között, sírok között
tapostunk utat. Lábunk temetetlen
holtakba ütközött.

Ó, ez lehetne a mi gyógyulásunk,
hogy mulandót már öröknek ne lássunk,
hogy a kicsiny kicsiny legyen nekünk,
s a múlhatatlan életet keresse
könnyes tekintetünk !

Akkor majd feleszmélünk : Nincs
kalmanpiroska, 2018. november 22. csütörtök, 09:30
Zsefy Zsanett
rándult
testeket leköpve továbbálltak..

A kapun
- nem is olyan messze -
halkan ráfordították a zárat...


A KÖLTŐ HALÁLA
Geisz László emlékére

ha elmegyünk
díszsortűz nem robban bele a tájba
s a déli harangszó sem értünk szól
orgonasípok dallamára
tán halkan mormol imát az olvasó
földi létünk tüze és virága
egymás mellett megfér csendesen
egyik a hév, másik a szelíd alázat
az utolsó egy tűzvirág
mibe halni nem akar

de mégis kénytelen


LELKEMBE ÖLTÖZTETNÉLEK

Kint már varjak kárognak a város felett
és a csendfüggönyt tépik éhesen:
a rongyidő szakadt széleibe hámlott,
öröknek hitt szerelmes
menusgabor, 2018. november 16. péntek, 20:45
Vers
Mukli Ágnes

Ahogy tegnap
Úgy illannak el a percek,
ahogy jönnek,
életünkön átperegnek,
cserben hagynak,
ahogy tagnap, ahogy régen.
Tettre várnak,
sürgetnek, hogy tegyem dolgom
megszokottan,
elmélázva, észrevétlen.

Reggel kávé, tea forrjon,
szálló illat,
átpörgetem jegyzetemet,
gondjaimat.
Pőre fátum közbeszólhat,
ne így, ne úgy,
vedd a lapod, osztottam már,
szabad kezem.
Minden percem az életed.

Semmivé lesz minden tervem,
ködfátyol hull.
Összecsendül minden hangzat,
szólamszózat.
Fölém ér egy csillagmagzat
megtört fénye,
újraéled friss reményem.
Szünet nélkül
fényben virul őszi kertem.

Benne éled kódolt gondom,
kebelbarát,
belevegyül szél zenéje,
égre kiált.
Csillagporból örök bánat,
lázas öröm,
kerek erdő domb virága,
megkötözöm
múlt idővel
kirscha, 2018. november 16. péntek, 20:00
Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító 11.15
- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből
Betölti őt a bölcsesség és értelem lelkével.
Aki Istent féli, jót cselekszik, és aki kitart az igazság mellett, el is nyeri azt. Az igazság elébe siet, mint tiszteletreméltó anya, és mint ifjú hitves, úgy fogadja őt.
Táplálja őt az élet és értelem kenyerével, és a bölcsesség üdvöt adó vizével itatja. Az istenfélő támaszra talál a bölcsességben, és meg nem inog, benne reménykedik és meg nem szégyenül. A bölcsesség felmagasztalja őt az emberek előtt.
Amikor megnyitja száját a gyülekezetben, betölti őt a bölcsesség és az értelem, és a dicsőség ruháját adja reá. Elárasztja örömmel és ujjongással, és örök hírnévvel ajándékozza meg.
Ez az Isten igéje. Sir 15,1-6

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Minden írástudó kincseiből újat és régit hoz elő.
Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek:
A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a
maroka, 2018. november 15. csütörtök, 17:10
Gárdonyi Géza: November
felhő fátyolát arcáról levetve,
meleget sugárzott minden elevenre.
A rigóm énekelt, galambom kacagott,
az egész mindenség életre támadott:
pillangók röpködtek, bogarak szállongtak,
bársonyos poszméhek éneket brummogtak;
érett a gabona, piroslott az alma.
A föld volt az Isten kedves birodalma.

Elment.
És nyomába rabló, dúló szelek
jöttek,
s kifosztották a szép természetet.
Elvitték a fáknak zöldelő lombjait,
eltiporták kertem kedves virágait:
szagos szép fűimet a porba metélték,
kerítésemről a hajnalkát letépték,
összerongyolták a lugasom palástját,
koldussá csufiták a jó kis akácfát,
s elrabolták kertem szép drágaságait,
el napraforgóim arany-tányérait.
Fecskémet elűzték. Rigómat se látom.
Vajjon hol jár ez a sárga kis barátom?
Nyári reggeleken ablakomhoz állva,
de sokszor hallgattam vidám trillájára,
s láttam is a lomb közt, ahogy el-elbujva,
rám kandikált, s akkor versét nekem
vorosrozsa66, 2018. november 15. csütörtök, 08:29
Pozsgafa, a pénzmágnes –Így gondozd helyesen!
Pozsgafa, a pénzmágnes -Így gondozd helyesen!

Érdemes neked is szerezned egy pozsgafát, ugyanis nemcsak szép, hanem nagyon hasznos is, ráadásul úgy működik, mint egy igazi pénzmágnes! Mutatom, hogy gondozd helyesen!

Az otthonunkban található növények nem csak szépek, hanem hasznosak is, a legtöbbjük tisztítja a levegőt, és jó energiákat bocsájtanak ki magukból. Ugyanakkor érdemes odafigyelnünk a Feng Shui-ra is, mivel ez segít abban, hogy barátságos környezetet hozzunk létre, ezáltal járuljunk hozzá a sikeres, egyben kiegyensúlyozottabb élethez. A Feng Shui segít abban is, hogy megteremtsük a harmóniát, és boldogabbak lehessünk.


A szobanövények csodálatosan szépek, és pozitív hangulatot teremtenek, általuk közelebb kerülhetünk a természethez. Ráadásul tisztítják a levegőt, ezáltal kevesebb toxint lélegzünk be, emellett a port és más káros anyagokat is szűrik. A szakértők arra a
vorosrozsa66, 2018. november 13. kedd, 12:08
1/549
Képek, videók
Vona Erzsébet Cecília - E
sarkadykati
2013. július 14. vasárnap, 13:06
ha az igazat.jpg
sz719eszter
2018. március 20. kedd, 09:52
Mindig az igazat, ha fáj
alvaro-hopihe
2017. január 11. szerda, 13:44
Az igazat.....
borigit
2016. február 16. kedd, 13:37
Az igazat....jpg
pacsakute
2015. június 20. szombat, 08:03
az igazat.jpg
rzsi-
2015. január 15. csütörtök, 16:34
igazat.jpg
yvett789
2015. január 13. kedd, 16:48
igazat.png
zsokica45
2014. október 09. csütörtök, 18:33
O.V.-Igazat.jpg
agica2004
2013. március 10. vasárnap, 17:09
az_igazat.jpg
merien34
2013. január 09. szerda, 13:48
keresd az igazat
macoka65
2010. március 16. kedd, 14:06
hibáid elfogadja
lovaszmarika
2011. november 22. kedd, 16:31
amig az ember elfogadja
jakabgasparne
2009. február 17. kedd, 07:00
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.