Belépés
2020. július 14. kedd | 29. hét | 196. nap | 02:16 | Örs, Stella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A Lélek eljövetele
A Lélek eljövetele

,,Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni... halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól." (ApCsel 2,4.11)

Mi csak test és vér emberek vagyunk. Ezért képtelenek vagyunk felismerni Isten Lelkének jelenlétét, hacsak Ő nem alkalmaz olyan jeleket, amelyeket észlelni tudunk emberi érzékszerveinkkel. Amikor a Szentlélek Isten eljött, hogy az övéiben lakjék, tetszett neki, hogy oly módon mutassa meg jelenlétét amelyet minden ember észrevehet.
Először is ott van az a jel, amelyet a fül meg tud hallani, nevezetesen a zúgó szél hangja. Aztán az a jel, amelyet a szem meg tud látni, vagyis a gyertyaszerű lángok Isten összes választottján ott a felházban. A Szentlélek jelenlétének legmeggyőzőbb jele azonban ezeknek az embereknek a beszéde. Úgy látszik, hogy a nemzetek közötti ősrégi korlátok mindegyike ledől. Egyetlen üzenet hallható minden nyelven. Ez pedig Isten csodálatos munkáinak a története.
kalmanpiroska, 2020. május 18. hétfő, 07:28
Csendre vágyom...
Csendre vágyom...

Csendre vágyom, - de nem hangnélküli,
Embernélküli néma, süket csendre, -
Ne legyen zaj, idegmaró, folytonos robaj,
Mely mint éles tőr hasít a lelkembe.
Ne álljon meg az élet lüktetése,
De gyűlöletszülte harc némuljon el,
Szerszám zöreje, mint muzsika szólhat,
De fegyverek zaját hallgattassák el.

Csendre vágyom: áldott, békés csendre,
Hol küzdelmek után égi béke vár...
S Bánatos szívek leghalkabb sóhaja
Sem vész a semmibe - más szívhez talál.
Nem vihar előtti nyomasztó csendet,
Sem a félelem dermedt hallgatását,
Mikor a fájó szív zokogni nem mer -
Hanem a lélek felszabadulását...

Kicsiny élet-hajónk viharba került:
Sátáni erővel dúl a fergeteg...
Az emberi lelkek örvénylő mélyén
Új vihar születik, s szívünk megremeg.
Már-már elmerülünk, segítség nincsen;
Kihez forduljunk? - a hős is elesett -
Vitorláink tépett, irányt vesztettünk;
Ha segítség nem jő,
kalmanpiroska, 2020. január 14. kedd, 16:04
Csendre vágyom...
Csendre vágyom...

Csendre vágyom, - de nem hangnélküli,
Embernélküli néma, süket csendre, -
Ne legyen zaj, idegmaró, folytonos robaj,
Mely, mint éles tőr hasít a lelkembe.
Ne álljon meg az élet lüktetése,
De gyűlöletszülte harc némuljon el;
Szerszám zöreje, mint muzsika szólhat,
De fegyverek zaját hallgattassák el.

Csendre vágyom: áldott, békés csendre,
Hol küzdelmek után égi béke vár...
S bánatos szívek leghalkabb sóhaja
Sem vész a semmibe - más szívhez talál.
Nem vihar előtti nyomasztó csendet,
Sem a félelem dermedt hallgatását,
Mikor a fájó szív zokogni nem mer -
Hanem a lélek felszabadulását...

Kicsiny élet-hajónk viharba került:
Sátáni erővel dúl a fergeteg...
Az emberi lelkek örvénylő mélyén
Új vihar születik, s szívünk megremeg.
Már-már elmerülünk, segítség nincsen;
Kihez forduljunk? - a hős is elesett -
Vitorláink tépett, irányt vesztettünk;
Ha segítség nem
kalmanpiroska, 2019. november 09. szombat, 15:29
Krisztus-várás
,,Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva, azokhoz hasonlóan, akik urukat várják, mikor jön meg a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki." (Lk 12,36)

A hívő ember Krisztus-váró ember. A Krisztus-várás gondolata azonban nagyon meggyengült a mai keresztyének körében. Valamiféle szektás elhajlással gyanúsítjuk azokat, akik őszintén és komolyan várják az Úr visszajövetelét. Pedig Krisztus tanítványai erre a bizonyosságra építették rá az életüket, jövőszemléletüket, hogy Krisztus eljön, visszajön.
A Krisztus-várás állapota szüntelen figyeléssel és éberséggel jár. Aki vár valakit, méghozzá szívesen és örömmel várja, nem fog elaludni, akármilyen sötét körülötte az éjszaka, hanem ébren virraszt. Sőt, aki nem bizonytalanra, hanem biztosra vár egy kedves vendéget, az minden neszre felfigyel, mert alig várja, hogy meghallja a zörgetését.
Ha várod az Urat, mindig készen kell lenned arra, hogy megnyisd szíved ajtaját, mihelyt az ő zörgetését
kalmanpiroska, 2018. szeptember 22. szombat, 19:47
Spurgeon: A szolga tisztességet nyer
Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

A szolga tisztességet nyer

"Aki a fügefát gondozza, az eszi a gyümölcsét, és aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik."
Péld 27,18

Aki gondoz egy fügefát, élvezheti annak gyümölcsét fáradságáért. Aki híven várja jó urát, tisztességet nyer jutalmul. Krisztus Jézus pedig az uraknak Ura, a legkiválóbb gazda, micsoda kitüntetés, ha érte a legkisebb szolgálatot is végezhetjük. A földi urak szolgálata olyan, mintha vadalmafát gondoznánk és jutalmul vadalmát kapnánk. Az Úr Jézus szolgálatában a legédesebb fügét termő fügefát gondozzuk. A neki való szolgálat maga a gyönyörűség: ha kitartunk benne, az előléptetést jelent, legnagyobb eredménye az
ronix, 2018. május 12. szombat, 22:01
Alkalmazás
III. Alkalmazás

Jelenések 5,5-6: És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét. És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet.

III. Engedd, hogy az elmondottak megérjenek benned, és arra buzdítsanak, hogy szeresd az Úr Jézus Krisztust, fogadd barátoddá és életed részévé! Mivel Krisztus személyében oly csodálatos módon ötvöződnek az eltérő kiválóságok, minden megvan benne, ami méltóvá teszi szeretetedre és arra, hogy őt válaszd; minden, amivel megnyerhet és elkötelezhet téged. Minden, amit barátjától elvár vagy elvárhatna az ember, megvan Krisztusban, mégpedig a kívánható legnagyobb mértékben.
Barátodnak választanál egy igen magas rangú személyt? Az emberek előszeretettel választanak maguknál jóval magasabb rangú barátokat, mert megtisztelve érzik magukat az ilyen barátságok által. Milyen port
kalmanpiroska, 2017. augusztus 04. péntek, 22:52
Adventi gondolatok 2015 minden adventi napra
saját erődben.
Ki magában bízik, könnyen csalatkozik.
Célunk a mennyország, utunk az igazság
- ki ez útról letér, célt ugyan sose ér.
Dicső dolog ésszel, szép erővel bírni,
de rút az észt s erőt gonoszra használni.
Erősebb az, ki ellenáll a rossznak,
mint kit a vétkek magukkal hurcolnak.
Fölöttébb sok szóban tudomány ritkán van
- ha rossz kerék forog az sokat nyikorog.
Gonosz embernek ne ítélj szavából, mert
a szökött szolga nem mond jót uráról.
Ha valaki Istent igazán szereti,
embertársa iránt jó szokott az lenni.
Isten félelmével jár Isten áldása,
hasztalan enélkül ember fáradsága.
Jó és balsorsban egyként áldd az Istent,
Ő adja a sok jót, s rossztól is megment.
Két kulccsal nyílik a mennyország kapuja:
egyik az imádság, másik meg a munka.
Légy jámbor, szorgalmas, szelíd, engedelmes
- így Isten és ember előtt leszel kedves.
Mi a másé, ne bántsd, mert lelked terheled,
s e
suzymama, 2015. december 15. kedd, 09:18
23. hadísz - A jótett sok féle módja
'alhamdu-lillah' (a dicséret és a köszönet Allahot illeti) és a 'szubhána-Allah' (magasztaltassék Allah, Akinek nincs hiányossága) mondatoknak, mert ezeknek nagy súlyuk lesz a jótettek mérlegén, a Feltámadás Napján. A hadísz ezáltal ösztönzi a muszlimot arra, hogy ügyeljen ezeknek a kifejezéseknek a használatára a zikr során.
Allah dicsőítésének és magasztalásának fontosságára hívja fel a figyelmet. Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: ,,Annak a példázata, aki megemlékezik az ő Uráról és azé, aki nem teszi azt, olyan, mint az élő és a halott példázata." (al-Bukhári, Muszlim)
Az istenemlegetés könnyű cselekedet, de a jutalma nagy:
Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: ,,Aki elmondja: ,,Szubhánalláh wa bihamdih" (magasztaltassék Allah és Neki jár a hála), napjában százszor, annak eltöröltetik a bűne, még ha annyi volt is, mint a tenger hullámain úszkáló hab." (al-Al-Bukhári, Muszlim)
Mohamed Próféta ( béke
margherita, 2015. március 20. péntek, 01:11
Egri csillagok
szilidár két óra múlva lihegve jött vissza: megszöktek az 'olaszok'.4. fejezet Eger veszedelme

Nyolc év telt el. Éva ura ruháiból válogat egy külföldre utazó diák számára. Az egyik ruha zsebében talált egy Eger váráról készült rajzot. Miklós diák elmagyarázta neki azt. Éva azt tervezte, hogy az alaprajzot elküldi édesapjának, és Gergelynek. Balogh Tamás érkezett. Gergelyt kereste. A gyűrűről kérdezősködött a jövevény. Szóba elegyedtek, majd Éva képet mutatott uráról. Miután elment az idegen, Éva előtt felcsillant egy név: Jumurdzsák! Elájult. Amikor magához tért, sietett fia, Jancsi védelmére. Éva a templomba is berohant, de Jancsit nem találta. Szeptember ötödikén Gergely a siroki vár alatt ébredt. A szemben jövő kassaiaktól megtudta, hogy Szolnok a töröké. Eger közelébe értek. Dobóhoz ért Gergely és el kezdtek beszélgetni. Mekcsey és csatlakozott hozzájuk. Dobó bemutatta Gergelynek a várat, s környékét. A vár alaprajza hasonlított egy teknősbékára. A templom
tripike, 2014. szeptember 28. vasárnap, 10:04
EDGAR ALLAN POE: Tamerlán
lelkem ily hang hallatán) -
Kiáltottam győztes csatán!

Eső vert és fejem felett
Nem volt fedél - bősz szél alatt
Süket lettem, meg béna, vak.
Azt hittem: emberkéz vetett
Reám babért; s amint vadul
Hideg lég zúgott, rám ömölt,
Hallottam, amint romba hull
Sok ország - rabnép jajt üvölt -,
Hadam morajlik és a trón
Körül nyüzsög sok talpnyalóm.

Zord óra! akkor lett szivem
Vad szenvedéllyel zsarnoki,
S a trón uráról senkisem
Hinné, hogy másra született.
Higgyék! de volt egy lény, aki
Már tudta akkor is, mikor
Tüzem még ifjan égetett
(Mert húny a vágy, ha nő a kor) -
E vas-szívben volt némi kis
Hely női gyengeségnek is.

Szóval ki nem fejezhetem,
Hogy' ég az égő szerelem!
S egy tűnt arc szépségét nyomon
Követni immár nem tudom,
Mert rajza, mint a játszi szél
Emléke, már csak bennem él.
Olyan ez, mint böngészni
1vargaildyko, 2014. január 22. szerda, 12:27
szeretettel
szemközt; és az olyan vékony jószág, mint Vitoriszné, átbújhatott a kerítés-léceken vadvirágot szedni egy csorba tejesbögrébe. Most már sötét a pince a két nagy bérháztól, de mit csináljon az ember? Nagy helyiség, száraz, és nem stájgeroltak!

Erre gondol Veron, és a két, barna, száraz karja szaporán tereget. - Igen, muszáj valami vidítóat gondolni ilyenkor: a házbérről, amely már fizetve, a ruháról, ami holnapra szárad, a szomszéd pucerájról, mely megbukott hálistennek; a letudott adósságról s az uráról, hogy most megint munkába áll. - Ilyen mindenféle rendeset, mert az ember néha úgy elszomorodik; csak idegességtől kész volna lúgot inni. Ha tavasz kezdődik, mindig is ilyen furcsa változós! - Tavaly azt mondta ilyentájt az urának: "Te, meglátod, hogy egyszer én csak megindulok menni, és megyek és mind futok, amíg látok!" De tavaly rosszabb volt, mert betegeskedett, klinikára járt, meg Károly kezdett a sörivásra szokni, sok vitába voltak egymással ezen. Most már egyre tisztul az életük, az adósság
sayuri, 2013. október 02. szerda, 17:55
szeretettel
az egész komédia alatt.

Az utcán elmenők a nyílt kapun át barátságosan köszöntötték Márton bácsit. A bácsi morgott valamit, s mély tekintettel vizsgálgatta az unokáját.

- Valami mestersége van az öcsémnek? - kérdezte a bácsi.

- Mindenesetre. A Schultz és Weber cég alkalmazottja vagyok, a fölszerelő osztálynál. Az írásokkal szívesen szolgálhatok.

- Ú-úgy, szerel uraságod?

A néni leült a grádicsra, és szeretetteljesen hordozta szelíd, kék szemeit az uráról az unokájára. De egy szót se szólt, mert remegett. Ő ezt egészen másképpen képzelte.

- De tán nem is reggeliztél, édes fiam? - És elfutott a kávéért.

Dagobert úr keresztbe tette lábait az asztal mellett, s így szólt:

- Kávé? Ez a puha burzsoá csemegéje. Mi, ha szabad mondanom, tartalmasabb eledelekkel erősítjük az izmainkat.

- S mivel erősítik az izmaikat uraságtok?

- Hússal, szolgálatára.

A néni aggódó igyekezettel mindjárt
sayuri, 2013. szeptember 28. szombat, 10:43
1/4
Képek, videók
Isten lelkének gyümölcsei
dandej
2019. június 10. hétfő, 11:01
héviz_szentlélek templom0
maroka
2020. március 22. vasárnap, 21:33
riport a szentlélekkel101
maroka
2019. október 17. csütörtök, 22:17
szentlélek himnusz0610.jp
maroka
2019. június 10. hétfő, 18:32
galamb_szentlélek0519. jpg
maroka
2019. május 19. vasárnap, 16:57
galamb-szentlélek-pünk ösd
menusgabor
2018. október 10. szerda, 22:27
Szentlélek.jpg
menusgabor
2018. október 10. szerda, 22:27
Szentlélek-kép.jpg
katolikusokoldala
2018. május 21. hétfő, 14:52
jojj_szentlelek.jpg
lilagondolatok
2018. május 19. szombat, 09:34
Szentlélek templom
sanci81
2018. március 24. szombat, 18:27
Szentlélekben vagyok-e
sacimama
2017. november 02. csütörtök, 01:42
A paksi Szentlélek templ
sanci81
2017. október 08. vasárnap, 13:44
PP Övéiben szolgál
sanci81
2015. április 21. kedd, 15:36
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.