Belépés
2019. október 20. vasárnap | 42. hét | 293. nap | 02:56 | Vendel
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Prédikálás
"Hisz okosok lévén, örömest eltűritek az eszteleneket." (2Kor 11,19)

A gonosz prédikátoroknak megvan az a szerencséje, hogy az emberek minden bolondságukat elhordozzák, és eltűrik; és bár felfogják és érzik, hogy nagyon bolondok, úgy gondolják, hogy ez majd elmúlik, esztelenségüket pedig mentségükre hozzák fel. Az igaz tanítóknak bezzeg semmit nem tudnak be érdemként, hanem szavaikat és tetteiket lesik, hátha megfoghatnák őket, és ha találnak valahol valamit, ami szálkának tűnik, azonnal hatalmas gerendát csinálnak belőle. Türelemről szó sincs, csak ítélet van, kárhoztatás és megvetés. Ezért kellemetlen tisztség a prédikálás, mert ha valaki nem egyedül Isten dicsőségét és embertársai javát nézi, képtelen kitartani benne. A prédikátornak dolgoznia kell, a dicsőséget és a hasznot másnak kell átengednie, az ő jutalma törvényszerűen a veszteség és a gúny. Itt szeretni kell jutalom nélkül, és azért sem engedni, hogy elveszítsük a kedvünket. Ezt Isten Lelkének kell elvégeznie, a test és vér képtelen erre.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. június 22. szombat, 15:08
Címkék: Isten Lelkének, Luther Márton, gonosz prédikátoroknak, emberek minden, igaz tanítóknak, prédikátornak dolgoznia,
Kommentek
Müller Péter: Sorsról és életről
gondoltunk és hittünk. Tudod, miért? Mert ha a rossz okát kutattad, sohasem önmagadba, hanem másokra néztél.

________

Mindenki élni akar. Én mégis láttam embert meghalni azért, mert az induló villamos lépcsőjén nem a korláthoz kapott először, hanem a táskájához, amelyben a pénze volt. Az volt a fontos neki.

-------------

Megérteni egy másik embert csak úgy lehet, ha gondolod a gondolatait, érzed az érzéseit, gyűlölöd a gyűlöleteit, féled a félelmeit és átéled lelkének minden önáltató hazugságát. Ha látod, mivel csapja be önmagát, és főleg, hogy mennyit tud erről. Rendszerint semmit, vagy nagyon keveset.

-----------

"Az embereknek mankót kell adni." Ez a mondat az idiotizmus csúcsa! Teljesen nyilvánvaló, hogy az embert a saját lábára kell állítani.

-----------

A legelső, amit egy gyereknek meg kell tanítani, az nem a számtan és a geometria, hanem az, hogy legyen önmaga. Erős, derűs, önbizalommal teli ember, aki -
lilagondolatok, 2019. szeptember 17. kedd, 11:00
Amíg van még remény
Fegyelmezd meg a fiadat, amíg még van remény, de ne engedd, hogy haragod elragadjon, és összetörd! Példabeszédek 19.18

Olyan társadalomban élünk, amely nagyon sok mindent eltűr. Kivált a gyermeknevelés terén hallgatnak az emberek szívesebben a pszichológusok és szociológusok tanácsára, mint a Szentírás tanítására. Sok felnőtt, akiket olyan szülők neveltek, akik bizony nem riadtak vissza a fegyelmezéstől, elhatározzák, hogy gyermekeiknek nagy szabadságot adnak személyiségük akadálytalan kifejlesztésére. És milyen eredménnyel?

Az ilyen gyermekek a belső bizonytalanság érzésével nőnek fel. Csődöt mondanak a társadalomban. Nehezen boldogulnak problémáikkal és gondjaikkal, kábítószerhez vagy alkoholhoz menekülnek. Néhány évi szigorúság egész biztosan egyszerűbbé tette volna életük hátralevő részét.

Nem meglepő, hogy az ilyen fiatalok rendetlen életet folytatnak. Külső megjelenésük, lakásuk, szokásaik mind-mind gondatlan és kaotikus meggyőződésükről vallanak.

Beérik a
kalmanpiroska, 2019. szeptember 16. hétfő, 10:27
Szűz Mária szent neve 09.12 II. rész
elnyerjük.
Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: ,,Abba! Atyám!"
Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.
Ez az Isten igéje.
vagy
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy fogadott fiakká legyünk.
Testvéreim!
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden mennyei áldásával a szeretetben megáldott minket Krisztus által. Őbenne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket.
Őbenne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz.
maroka, 2019. szeptember 10. kedd, 13:53
Beiktatták Udvardy György veszprémi érseket
Szentatya megtisztelő bizalmát és kinevező bulláját, melyben az igen nagy múltú, gazdag hitélettel és kulturális hagyománnyal rendelkező Veszprémi Főegyházmegye élére nevezte ki főpásztornak. ,,Örömmel és szeretettel vagyok itt közöttetek, kedves testvérek, hogy Anyaszentegyházunk megbízásából szolgáljalak benneteket az üdvösség útján. Az Egyházam küldött, ezért a küldő szó hűségében, teremtő erejében bízva és imáitoktól támogatva bátran bízom rá magamat és a most megkezdett szolgálatomat az Egyház Lelkének a vezetésére" - tette hozzá.
Az új érsek, tudva, hogy feladata Jézus Krisztusnak és az ő evangéliumának hirdetése, kész vállalni minden feladatot, betartani és betartatni minden egyházi és világi előírást, amely a Veszprémi Főegyházmegye vezetésével jár.
Udvardy György háláját fejezte ki, hogy a Pécsi Egyházmegyében szolgálhatott. Megköszönte az együttműködést a papságnak, a világi munkatársaknak, az egyházmegyei hivatal munkatársainak, a híveknek, a helyi közösségek és
maroka, 2019. szeptember 01. vasárnap, 09:52
Madách Imre versei
ingere;
Az szülé, mivel csak kérkedünk,
S társadalmunk ennek gyermeke.

7

Az angyalt oltárképen a müvész
Csak a gyomor tájáig festi le;
Azért angyal, onnan mi emberek,
Ah, nem vagyunk egyenlőek vele.

8

El a lángésszel - rontás lényege
Mint Istené, ki rontással teremt.
Nem fér kicsinyesen elrendezett
Földünkre ez sem, ront tehát mindent.
S ha a végetlent érzi a tömeg
És dült sorompó van csak körüle,
Megdöbben lelkének legmélyeig
Gyötörvén őt kicsinység érzete.

Annak legjobb minden csak úgy, mint van,
Új békót rá, ha tűri, tűrje azt.
S ha rég megszenvedt bűn megtestesűl
Imádja ostorát, a megszokást.
Mért fél egymástól, és önkénytesen
Mint börtönőr egymást mért őrizi?
Mért a miljó tűrő ember között
A sok egyes, hogy miljó feledi.

9

Óh hiú ember, nyelvedben is
Szemtelen hizelkedel magadnak,
A jót emberségesnek hivod
És embertelen
menusgabor, 2019. augusztus 31. szombat, 18:00
M. Laurens versei
humusz.
Mert a kövér földnek mindkettő érték,
Még ha strófáim a gazok sem érték.
Ha szép virágai belőlem nőnek,
Akkor is hasznára válok e földnek.
Mert e földön mindegyik ember érték,
Ezt igazolják az isteni mércék.

A föld befogad majd mindenkit békén,
S nem tűnődik el jó vagy rossz emlékén.
Együtt lesz ott a bátor és a gyáva,
A zseni, s a tehetségtelen pária*.
Szabaddá válik ott szegény és fogoly,
Rögökké válik a lenéző mosoly.
Hol a föld lelkének lírája szárnyal,
Eggyé válunk majd a szülőanyánkkal.


S NEKED IS...

Mindenkinek szüksége van
egy őszinte, segítő kézre,
s hogy valaki azt súgja neki,
hogy megérti: és megérte.

Mindenkinek kell valaki,
hogy néhanap mellette álljon,
még ha pusztán lélekben is,
de kérő keze: rátaláljon.
Egy
menusgabor, 2019. július 26. péntek, 17:15
Ferenc pápa 06.19. katekézise
Ferenc pápa: Az igazság, az őszinteség és a szeretet nyelvét mindenki megérti! 2019. június 19
únius 19-én a Szentatya folytatta az Apostolok cselekedeteiről szóló katekézissorozatát. A pünkösdkor kiáradó Szentlélekről elmélkedett, aki Istenhez vonz bennünket, átalakítja életünket, erőt ad az erőtlen emberi szónak, és kitágítja szívünket. Egyedül a szeretet Lelke tudja humanizálni és testvérivé tenni kapcsolatainkat.
Az igazság és a szeretet nyelvét mindenki megérti! Ha szíved igazságával, ha őszintén, szeretettel közeledsz másokhoz, mindenki megért! Ha nem is tudsz beszélni, egy simogatással megérteted magad, ha az őszinte és szeretetből fakad!

..........
A Lélek viszi végbe az isteni vonzást: Isten behálóz bennünket az ő Szeretetével, és így bevon a történelem irányításába és olyan folyamatok elindításába, amelyeken keresztül átszűrődik az új élet. Egyedül Isten Lelkének van ugyanis hatalma arra,
maroka, 2019. június 21. péntek, 09:28
Képek, videók
Isten lelkének gyümölcsei
dandej
2019. június 10. hétfő, 11:01
Luther Márton a reformáci
furaila
2016. október 30. vasárnap, 20:05
Luther Márton
simonmveronika
2007. február 06. kedd, 19:17
Rab prédikátorok éneke 01
chillik
2018. január 05. péntek, 19:45
Rab prédikátorok éneke 02
chillik
2018. január 05. péntek, 19:45
Rab prédikátorok éneke 03
chillik
2018. január 05. péntek, 19:44
Prédikátorok 3-13.png
pacsakute
2012. december 19. szerda, 18:58
Emberek világa
eva6
2019. február 24. vasárnap, 16:40
Hálás emberek boldogok
dandej
2019. január 25. péntek, 21:34
kiváló emberek1013.jpg
maroka
2018. október 13. szombat, 20:38
Legerősebb emberek...
cipello
2018. szeptember 24. hétfő, 11:10
a lassú emberek.jpg
sz719eszter
2018. augusztus 09. csütörtök, 13:12
Figyelj oda az emberekre
sanci81
2018. augusztus 03. péntek, 18:41
engedd hogy az emberek.jp
sz719eszter
2018. július 31. kedd, 18:24
Az embereknek szükségük v
sanci81
2018. július 26. csütörtök, 17:29
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.