Belépés
2019. április 23. kedd | 17. hét | 113. nap | 00:43 | Béla
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A gyülekezetben való részvétel
,,Természetesen amint a bibliatanító nem pótolhatja az Istennel való személyes együttlétet, ugyanúgy az Istennel kettesben eltöltött idő sem lehet mentségünk arra, hogy elhanyagoljuk az alkalmakat, amiket Isten ad Igéjének tanulmányozására, vagy arra, hogy részesüljünk a gyülekezet szolgálatában."

-Richard Bennett-
kalmanpiroska, 2018. november 09. péntek, 11:20
Címkék: gyülekezetben való, gyülekezet szolgálatában, tanulmányozására, szolgálatában, elhanyagoljuk, természetesen,
Kommentek
Egyedül az Írás
,,...nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket" 1János 2,27

Ez az Ige első pillantásra problémát állít elénk. Ha nincs szükségünk arra, hogy valaki tanítson bennünket, akkor miért adott a megdicsőült Úr tanítókat, ,,hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére" (Ef 4,11-12)?

Ahhoz, hogy János szándékát jobban megértsük, talán segít egy kissé, ha ismerjük a levél hátterét. Amikor a levél keletkezett, a gyülekezetben hamis tanítók jártak, az úgynevezett gnosztikusok. Ezek a tévtanítók valamikor komoly hívőknek adták ki magukat, és közösségre jutottak a helyi gyülekezetekkel. De azután különváltak tőlük, hogy téves nézeteiket Krisztus Istenségéről és ember voltáról tovább terjesszék.

Azt állították magukról, hogy magasabb rendű ismereteik vannak, ezért a ,,gnosztikus" kifejezés is (a görög ,,gnózis" - ,,ismeret, megismerés, tudás" szóból). Valószínűleg valami effélét mondtak a keresztyéneknek: ,,Amitek van, az jó, de nekünk van még
kalmanpiroska, 2019. április 10. szerda, 07:25
Az Úr Jézus egyháza
,,Isten népében jelen kell lennie a közösségnek, szellemi és testületi értelemben egyaránt; de nem valami hamis formában, mintha az emberi közösség önmagában cél volna, hanem a helyi gyülekezetben, misszióban, iskolában vagy bárhol, a személyes megváltás folyományaként kell megnyilvánulnia. Ez az Úr Jézus Krisztus valódi egyháza; nem csupán a szervezet, hanem olyan emberek csoportja, akik egyenként Isten követői, és akiket a Szentlélek gyűjtött össze egy bizonyos cél érdekében akár egy konkrét helyzetben, akár egy tágabb területen. Az Úr Jézus egyháza olyan emberek csoportja kell hogy legyen, akik megváltást nyertek, és az igaz tanítás talaján gyűltek egymás mellé. Ám ugyanakkor az egyházban példaszerűen csökkenie kellene az emberek közötti szociológiai feszültségeknek, amelyek a bűn miatt jöttek létre."

-Francis A. Schaeffer-
kalmanpiroska, 2019. április 05. péntek, 16:43
Az egyetlen, Aki tökéletes
valamilyen jellembeli gyöngesége.

Isten belénk plántálta a tökéletesség utáni vágyat. De jó, ha gyakorlatiak vagyunk: soha, sehol nem találunk tökéletességet a nap alatt.

A fiatalok könnyen jutnak ara a gondolatra, hogy az ő családjuk az egyetlen, amelyben viszályok vannak. Vagy azt gondolják, hogy csak nekik vannak olyan szüleik, akik nem valami ragyogó személyiségek.

Könnyen megesik, hogy csalódunk a magunk gyülekezetében, és állandóan azt gondoljuk, hogy a másik gyülekezetben minden kitűnően megy.

Vagy egész életünk során mindig tökéletes barátokat keresünk. Elvárjuk tőlük, hogy tökéletesek legyenek, holott mi magunk nyilván nem vagyunk azok.

Ezért jó, ha nyíltan szembenézünk azzal a ténnyel, hogy mindenkinek megvannak a maga hibái és gyöngeségei: az egyik feltűnőbb, a másik kevésbé az. Minél kimagaslóbb valamely személyiség, annál jobban látszanak a hibái. Ezért jól tesszük, ha hívő testvéreink jó tulajdonságait hangsúlyozzuk ahelyett, hogy hibáik
kalmanpiroska, 2019. február 16. szombat, 07:46
Most
életének terhei tartják vissza a keresztyén munkától. Elhatározza, hogy megvárja a nyugdíjaztatását, amikor szabad lesz, és életének hátralevő részét teljesen az Úr rendelkezésére bocsátja. Mikor azután végre nyugdíjba megy, addigra teljesen elpárolog belőle az energia és a szellemi látás, és elpihen a kényelmes életben.

Vagy talán megállapítjuk, hogy olyan emberekkel vagyunk kénytelenek együtt dolgozni, akik nem fogadnak bennünket elég gyöngéden. Talán ezeknek az embereknek szavuk van a gyülekezetben. És noha hűségesek és keményen dolgoznak, mi problematikusnak találjuk őket. És mit teszünk ilyenkor? Duzzogva félrevonulunk, és várunk néhány kiváló személy temetésére. De ez nem válik be. Az ilyen emberek többnyire bámulatosan hosszú életűek. Temetésekre várni meglehetősen meddő dolog.

József nem várta meg, amíg kiszabadul a börtönből, hogy majd akkor odaszánja valaminek az életét. Szolgálata volt Isten számára a börtönben is. Dániel is a babiloni fogság során tett erőteljes bizonyságot
kalmanpiroska, 2019. február 14. csütörtök, 08:28
Dencs Lenke református gyülekezet
MÁVnál dolgozott, mint műszaki rajzoló. Ekkor kezdődött az a betegsége, mely egyre inkább a ház négy fala közé zárta. Utóbb szüleivel és testvére családjával a kőbányai kertvárosban élt. Szülei elhunytával Sztranyovszkyné, Ibolya testvére lett áldozatos gondviselője. Bár betegsége és a nagy távolság okán nem járhatott templomunkba, mégis a gyülekezet közismert tagja volt.
Havonta 10-12 cserkész Balogh Ali bá' parancsnok vezetésével nála tartotta a foglalkozást.
Szintén havonként a gyülekezetben szolgáló katechéta vitte el az ifjúsági csoport jó néhány tagját.
A házban nem akadt elegendő szék. Sebaj! Padlón ülve énekeltek, imádkoztak, előadást hallgattak,
beszélgettek. Így nemcsak az ifjúsági óra részese lehetett, de ismerte név szerint az ifjúságot.
Mindeközben kivirult a lélek. 2012-ben kis kötetben száz verse jelent meg
,,Mint a szép híves patak" címmel.

- Kicsiny mécses c. vers
"Kicsiny, pislogó mécses az életem.
Te tudod Uram,
maroka, 2019. február 05. kedd, 10:43
Harag
Gyerekeknél gyakran tapasztalni ilyet, de ránk, felnőttekre is éppúgy igaz. Sok házasságban a felek egyike erősebb természet, és ő akarja megmondani, hogy mi hogy legyen otthon, fittyet hányva a másik elképzeléseire vagy józan megítélésére, ám ha ez nem megy könnyen, felkapja a vizet. (Tudom, hogy az Ef 5,22-23-ban és az 1Pt 3,1-7-ben szereplő alapelvek irányadóak ilyen helyzetekben, de most azzal a haraggal foglalkozom, amelyet az szülhet, ha a felek nem tartják be ezeket az igei útmutatásokat.) Akár a gyülekezetben vagy egy missziós szervezet berkeiben is adódhat hasonló helyzet. Egy erős és határozott véleménnyel rendelkező személy akarja vinni a prímet, és dühbe gurul, ha mások szembeszegülnek vele. Ezekben az esetekben az önzés a harag oka: az illető a saját akaratát szeretné keresztülvinni.
Mások haragjára is válaszolhatunk haraggal. A férj arra számít, hogy este vacsorával várja a felesége, de nem fogadja terített asztal, s erre mindennek lehordja az asszonyt. Ettől aztán a feleség is dühbe
kalmanpiroska, 2019. január 31. csütörtök, 20:01
Dúsgazdag koldusok
,,Minden a tietek." 1Korintus 3,21-23

A korintusi ,,szentek" emberi vezető személyiségek fölött vitáztak a gyülekezetben. Voltak, akik Pált tartották eszményképüknek, másoknak Apollós volt a kedvencük. Ismét mások úgy gondolták, hogy Kéfás az, aki mindezek fölött áll. Pál tisztázza előttük, milyen nevetséges az, hogy választásukat egy emberre korlátozzák, holott minden az övék. Tehát ahelyett, hogy azt mondanák: ,,Apollós az enyém", inkább mondják azt, hogy ,,Pál, Apollós és Kéfás, mind az enyémek".

Kiváltképpen érvényes ez az Ige ma. Tévelygünk, ha Luther, Kálvin, Wesley, Booth, Darby vagy valaki más nagy személyiség kizárólagos követőinek mondjuk magunkat. Mindezek a férfiak a mieink, és mi örvendezhetünk annak a világosságnak, amely valamennyiükből árad felénk. De sohase legyünk csupán egyetlen ember követői.

De nemcsak az Úr szolgái a mieink. A világ is a mienk. Isten örökösei és Krisztus örököstársai vagyunk. Egy napon visszatérünk majd, és az Úr
kalmanpiroska, 2019. január 14. hétfő, 09:00
2019. Január 9., szerdai napiszöveg
akar építeni, nem ül le előbb,
és nem számítja ki a költségeket, hogy lássa, telik-e neki arra, hogy elkészüljön vele?).
Pál apostol a Júdeában élő
testvérek részére gyűjtött segélyt.
Biztosította, hogy olyan emberek
továbbítsák az összeget, akik mindenben
becsületesen járnak el, ,,nemcsak
Jehova színe előtt, hanem az
emberek színe előtt is"
(2Korintusz 8:18-21NW Vele együtt pedig elküldjük azt a testvért is, akit az összes gyülekezetben dicsérnek a jó hír hirdetéséért.
19Emellett a gyülekezetek az útitársunknak is kinevezték őt, hogy segítsen nekünk, amikor elvisszük ezt az adományt,
hogy szétosszuk az Úr dicsőségére és annak bizonyítására, hogy szívesen segítünk másoknak.
20Így elkerüljük, hogy bárki is megvádoljon bennünket a ránk bízott bőkezű adomány miatt.
21Mert,,mindenben becsületesek vagyunk, nemcsak Jehova előtt, hanem az emberek előtt is".).
Ezsdrás és Pál példáját követve
a
charlotteani, 2019. január 09. szerda, 04:54
Képek, videók
A gyülekezetben 01.jpg
chillik
2017. december 25. hétfő, 05:20
A gyülekezetben 02.jpg
chillik
2017. december 25. hétfő, 05:20
A gyülekezetben 03.jpg
chillik
2017. december 25. hétfő, 05:18
A gyülekezetben 04.jpg
chillik
2017. december 25. hétfő, 05:18
A gyülekezetben 05.jpg
chillik
2017. december 25. hétfő, 05:17
_Erdély szolgálatában.jpg
furaila
2008. november 30. vasárnap, 23:55
Biblia tanulmányozás
sacimama
2015. augusztus 22. szombat, 01:44
Ige tanulmányozás
sacimama
2013. június 24. hétfő, 00:24
Elmélyült tanulmányozás
bocchyta
2008. július 06. vasárnap, 19:27
Elhanyagolt, véres szívün
chillik
2016. szeptember 14. szerda, 06:24
Elhagyatva,elhanyagolv a.j
takacsjozsefne
2009. október 12. hétfő, 15:10
Elhanyagolva_brd.jpg
mfmm
2009. május 22. péntek, 09:03
Elhanyagolva_ff_brd.jp g
mfmm
2009. május 22. péntek, 09:02
Elhanyagolt hobbikert
formen
2008. január 30. szerda, 19:36
az elhanyagolt bonsai fác
kristof205
2007. január 21. vasárnap, 23:18
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.