Belépés
2018. december 18. kedd | 51. hét | 352. nap | 23:21 | Auguszta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az Atya a szívedet nézi
,,Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást." (Mt 6,7)

Legtöbbet a szívünkkel harcolunk, azután a nyelvünkkel, amely fenntartás nélkül kiszolgálja gonosz szívünket. ,,Mert a szív teljességéből szól a száj."
Hívő közösségekben jó volna hadat indítani a beszédben való fegyelmezetlenség és a hosszú lére eresztett imádságok ellen. Vannak, akik olyan hosszan magyarázkodnak Isten előtt, mintha neki fogalma sem volna mindarról, amit kérnek tőle. Nem törődnek azzal, hogy a többiek elalszanak, és gondolatban már messze járnak, mire mondandójuk végére érnek. Valahányszor ilyet tapasztalok, erős bennem a kísértés, hogy kimenjek és dolog után nézzek, mint hogy a véget nem erő szóáradatot hallgassam. Attól tartok, nem én lennék az első eltávozó. A Szentlélek Isten már rég nincs jelen ilyenkor.

SZAVAK HELYETT * Az ókori spártaiak a beszédben is önfegyelemre nevelték magukat és másokat is. Egyszer, amikor egy éhínségben szenvedő vidékről követek érkeztek hozzájuk, és megrendítő szavakkal hosszasan ecsetelni kezdték saját nyomorúságukat. Spárta főemberei üres kézzel küldték el őket. ,,Nem tudjuk, mit akartok, mert beszédetek elejét már régen elfelejtettük, a végét meg nem értjük" - mondták. Nem sokkal ezután újból megjelentek a követek, és üres zsákjaikra mutatva így szóltak: ,,Töltsétek meg zsákjainkat, mert üresek." A spártaiak megtöltötték a zsákokat, és azt mondták: ,,Máskor jobban takarékoskodjatok a szavakkal, hiszen már első alkalommal láttuk, hogy üres a zsákotok."

* Az Atya a szívedet nézi - Mt 6,1-8

Szikszai Béni
kalmanpiroska, 2018. október 12. péntek, 08:07
Címkék: Szentlélek Isten, Szikszai Béni, szívedet nézi, szívünkkel harcolunk, szív teljességéből, beszédben való,
Kommentek
Imádat
,,Magamban elképzelem, hogy a királyok Királya előtt hajlok meg, aki az ő hatalmas trónján ülő Mennyei Atyám. Aztán elképzelem magamat, hogy gyermekként fejemet drága édesapám ölébe hajtom, miközben ő finoman megsimogatja hajamat. Imádom őt, és dicsőséget adok neki mindazért, aki ő, és hálát mindazért, amit tett, legfőképpen, hogy családjába fogadott.
Gyakran kinyitom a Bibliámat és dicsőítem Istent, amint elolvasok egyet a Zsoltárok közül. Számomra nem jön természetesen akaratom alárendelése neki, mivel szeretem kezemben tartani a dolgok irányítását. Amikor azt kérem tőle, hogy segítsen nekem meghajtani előtte egész életemet, akkor arcommal megérintem a padlót, és széttárom karjaimat, így is kifejezve, hogy megadom magam neki. Gondolatban lába elé borulok Máriához hasonlóan, aki áldozatkész szeretetből Jézus lábára öntötte a drága kenetet. Ebben az alázatos testhelyzetben könnyebb számomra föladni mindazt, ami az enyém azért, hogy megnyerjem mindazt, amit ő ad nekem. Betölt jelenlétével, és
kalmanpiroska, 2018. december 18. kedd, 16:43
Adventi köznapok - december 18.
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Szent József angyali jelenésből tudja meg, hogy Mária gyermeke a Szentlélektől van
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől." Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten." Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki. - Mt 1,18-24
maroka, 2018. december 18. kedd, 12:52
Felemás iga
szív teljességgel a világból való és a világban van. Borzalmas felfedezés! Ki írhatja le az ilyen felfedezés keserű következményeit, a szív gyötrelmét, a lelkiismeret szemrehányásait, a zűrzavart és a szégyent, az erőforrás és az áldások elveszítését, a szellemi békesség és öröm eljátszását, egy hasznos élet feláldozását? Ki írhatná le mindezt? Az ember felébredt csalóka álmából és felnyitja a szemét a félelmetes valóságra, vagyis arra hogy egy életre össze van zárva 'Béliállal'! Igen, így nevezi a Szentlélek. Ez nem következtetés, amelyre egy bizonyos érvelés során lehet eljutni; hanem a Szentírás világos és határozott állítása, ezért hát az egész olyan valakire vonatkozik, aki bármilyen indítékból, vagy bármilyen érvelés hatására, vagy bármilyen hamis fondorlatok áldozataként vállalta a házasság felemás igáját.
Olvasóm, ha a felemás iga felvételének veszélye fenyeget, hadd kérjelek meg komolyan és tiszta szívből arra, hogy először állj meg és mérlegeld az ügyet a szentély mérlegén, mielőtt egy
kalmanpiroska, 2018. december 17. hétfő, 17:04
Miért történt meg a karácsony?
arra a bűnre utal, amit az Ördög szorgalmaz. A nyolcadik vers első részében azt olvashatjuk, hogy ,,Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva." Jézus tehát az ördögnek azokat a munkáit jött lerontani, amelyek a bűn munkái.
Nos, János kétszer is elmondja, hogy a karácsony - amikor Isten Fia testet öltött - azért történt meg, hogy Jézus elvegye a bűnt, vagyis lerombolja az ördög munkáit, azaz a bűnt. Jézus szűztől született, a Szentlélek által (Máté 1,18-20), ,,gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben" (Lukács 2,52), és tökéletesen engedelmes és bűntelen volt egész életében és szolgálatában, egészen a haláláig, sőt a kereszthalálig (Fil 2,5-8; Zsid 4,15) azért, hogy az ördög munkáit lerontsa - hogy elvegye a bűnt.
A mi bűnünket. Hadd váljon ez személyessé számunkra, és szeressük Őt ezért. Hadd váljanak Pál apostol személyes szavai a mi szavainkká: ,,azt az életet pedig,
kalmanpiroska, 2018. december 17. hétfő, 09:00
Miről szól az advent?
Miről szól az advent?

,,Mert az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." (Márk 10,45)

A karácsony Krisztus világba való eljöveteléről szól. Isten Fiáról, aki az Atyával létezett mindörökké, mint ,,Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása" (Zsid 1,3), aki emberi természetet öltött magára, és emberré lett.
Egy gyermek szűztől való születéséről szól, aki csodálatos módon a Szentlélektől fogantatott, és így lett az Isten Fia, nem úgy, ahogy mi vagyunk Isten gyermekei, hanem teljesen egyedi módon (Lk 1,35).
Egy Jézus nevű ember eljöveteléről szól, akiben ,,benne lakik az istenség egész teljessége testileg" (Kol 2,9).
Az ,,idők teljességének" az eljöveteléről szól, amit a régimúlt idők prófétái megjövendöltek, hogy uralkodó fog születni Betlehemben (Mik 5,2); hogy egy gyermek születik, akit úgy hívnak majd, hogy ,,Csodálatos Tanácsos, Erős Isten,
kalmanpiroska, 2018. december 16. vasárnap, 16:39
Advent 3. vasárnapja,
az Örvendezés vasárnapj

Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped Karácsony ünnepét.
Add kérünk, hogy Üdvözítőnk születésének nagy napjára elérkezve örvendező lélekkel, áhítatosan ünnepeljünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.
suzymama, 2018. december 16. vasárnap, 10:00
Új honfoglalás 12.16
alámerülnek, hogy aztán újra felemelkedjenek, ha elhatározzák, hogy visszatérnek Jerikó és Jeruzsálem oldalára, a jobb partra, azzal egy új kezdet esélyét kapják, egy új honfoglalásét: a megtérését.
- Az Úr szava pedig elkíséri őket az új honfoglalás útján. Nemcsak tekercs formájában lesz a kezük ügyében, nemcsak a szívükben viszik magukkal, hanem rejtetten közöttük fog lakást venni: ,,De eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy a saruja szíját megoldjam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket" - ígéri János (Lk 3,16).
És ezen a ponton kapcsolódik be a mai olvasó, a mai keresztény közösség a Jordán bal partján lejátszódó történetbe. A keresztséggel egyszer már hazát vettünk az Ígéret földjén, de újra meg újra át kell mennünk a folyón, mert még mindig vannak közöttünk ruhátlanok és éhezők, még mindig van közöttünk erőszakoskodás és hamis vád - még nem valósult meg az Ország. De csatlakozik hozzánk Isten finom szava: szelíden jön,
maroka, 2018. december 16. vasárnap, 09:06
Advent 3. vasárnapja 12.16
követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva."
Megkérdezték őt a katonák is: ,,Hát mi mit tegyünk?"
Nekik így felelt: ,,Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal."
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: ,,Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben elégesse."
És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget.
Ezek az evangélium igéi. Lk 3,10-18
Képen: Andrea del Castagno: Keresztelő Szent János
maroka, 2018. december 16. vasárnap, 08:58
Képek, videók
galamb-szentlélek-pünk ösd
menusgabor
2018. október 10. szerda, 22:27
Szentlélek.jpg
menusgabor
2018. október 10. szerda, 22:27
Szentlélek-kép.jpg
katolikusokoldala
2018. május 21. hétfő, 14:52
jojj_szentlelek.jpg
lilagondolatok
2018. május 19. szombat, 09:34
Szentlélek templom
sanci81
2018. március 24. szombat, 18:27
Szentlélekben vagyok-e
sacimama
2017. november 02. csütörtök, 01:42
A paksi Szentlélek templ
sanci81
2017. október 08. vasárnap, 13:44
szentlélek
tinka1951
2017. június 05. hétfő, 07:36
pünkösdi szentlélek.jpg
maroka
2017. június 02. péntek, 16:36
Szentlélek úgy kérünk....
kkm
2017. május 30. kedd, 08:03
Szikszai Béni Karácsony u
mester126mari
2010. december 27. hétfő, 12:07
a szívedet.jpg
sz719eszter
2018. április 23. hétfő, 16:32
Őrizd meg szívedet.jpg
borigit
2016. október 27. csütörtök, 07:51
osho-kövesd_a_szívedet _bá
menusgabor
2016. október 13. csütörtök, 22:25
Rázd meg szívedet 01.jpg
chillik
2016. augusztus 07. vasárnap, 06:45
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.