Belépés
2020. április 01. szerda | 14. hét | 92. nap | 03:21 | Hugó
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Sarah bíboros: Esteledik, a nap már lemenőben
" Ez a világ az Egyházban még a legrosszabb pillanatokban sem jut teljes győzelemre. Most is hány titkos kis sziget, hány üde oázis, mennyi hiteles és elbűvölő lelki nagyság van benne! Teljes mértékben megértem azokat a keresztényeket, akik szenvednek attól, hogy annyi hitszegés és visszásság csúfítja el az Egyház arcát. Gyermeki szívünk néha eltelik szégyennel. Meneküljünk Mária szívébe! Hadd hívjam meg Önöket egy képzeletbeli látogatásra a római Szent Péter Bazilikába! Lépjünk be, és menjünk oda Michelangelo szépséges szobrához, a Pietához! Szemléljük ezt az Édesanyát, amint karjában tartja fia megkínzott, megalázott, köpésekkel és ostorcsapásokkal teli testét. Krisztus keze szegekkel átverve, homloka sebes a töviskoronától, az Édesanya mégis oly szelíden, oly végtelen gyöngédséggel tartja. Fiatal arca egyszerre tükröz összeszedettséget, fájdalmat és békességet. Imádja, bár nem érti megcsúfoltságában is szépséges fiát - a fiát, aki egyben az Ő Istene is. Máriához hasonlóan mi is tudjuk felismerni az Egyház beszennyezett arca mögött Krisztus arcát! Sem bűneink, sem árulásaink, sem lanyhaságunk, sem hűtlenségeink nem képesek az Egyházat elcsúfítani: egészen szép marad a szentek szépségétől, s egészen fiatal Isten fiatalságától. Tudjuk úgy szeretni, és a hit szemével úgy szemlélni az Egyházat, ahogy Mária nézte a karjába vett halott Jézust! Tudjunk könnyet hullatni az Egyházért, tudjunk szenvedni érte, ha kell, de mindig azzal a szeretetteljes és máriás gyöngédséggel viszonyuljunk hozzá, melyet Michelangelo márványszobra oly hűen kifejez. " ( Sarah bíboros: Esteledik, a nap már lemenőben " )
- A ,,Nyugati világ" összeomlásának hátterében kulturális és identitásválság húzódik meg. A Nyugat nincs tisztában önmagával, mert nem tudja, vagy nem akarja tudni, hogy ki teremtette és rendelte olyanná, amilyen volt, és amilyen ma is. Manapság számos ország, nemzet nem ismeri saját történelmét, s mindez szükségszerűen hanyatláshoz vezet, utat nyitva új barbár ,,civilizációknak". Robert Sarah
A bíboros harmadik könyvében a fenti gondolatokat fejti ki a Nicolas Diat-val való beszélgetésekben. Állítása egyszerű: világunk a szakadék szélére jutott; ezt jelzik a hit és az Egyház válsága, az elit árulása, az erkölcsi relativizmus, a határokat nem ismerő birodalomépítés, a fékevesztett kapitalizmus, az új ideológiák, a politikai kimerültség, az iszlám totalitárius megnyilvánulásai...Itt az ideje tehát a megalkuvást nem ismerő diagnózis felállításának, melyben nemcsak a fenti válságjelenségek elemzését kell elvégezni, hanem e problémák súlyosságát is tudatosítani kell. E feladatnak tesz eleget a bíboros, aki nem ragad le a puszta elemzésnél. - Bizonyítja, hogy elkerülhető az Isten, ember és reménység nélküli világ pokla. Ugyanakkor fontos lelki feladatot is ad: az embernek el kell jutnia a lélek felemelkedésének tapasztalatára, és magasabbra jutott teremtményként kell elhagynia ezt az életet, mint ahogy ide belépett...

*
- Magyar kurír oldalon Link

- Sarah bíboros: ,,Ma az Egyház leggyengébb pontja a félelem" Link

*
- A Pietà több kisebb mű után az első alkotás, amely a 24 esztendős Michelangelo Buonarroti számára meghozta a hírnevet. A francia Jean Bilhères de Lagraulas bíboros megrendelésére készült 1499-ben. Eredetileg a francia királyok által patronált Szent Petronilla-kápolnát ékesítette. A szoborcsoport, amint olasz címe a ,,Pietà" (magyar fordításban a ,,Fájdalmas anya") mutatja, azt a jelenetet ábrázolja, amikor Mária a keresztről levett Jézust gyászolja. A szobor a római Szent Péter-bazilika egyik oldalkápolnájában látható.
...............


Nagyobb kép Link
.........................................- Új megvilágításban Michelangelo Piétája a Szent Péter bazilikában Link
maroka, 2020. február 16. vasárnap, 21:01
Címkék: Meneküljünk Mária, Szent Péter Bazilikába, Robert Sarah, Nicolas Diat-val, Michelangelo Buonarroti, Szent Petronilla-kápolnát,
Kommentek
Tűnődések II. János Pál pápával
2017. október 22. vasárnap
Gondolatok a szentatyától a mindennapokra. Egyszerű szavak, melyek által mégis olyan súlyos fogalmakon gondolkodhatunk, mint szeretet, szabadság, igazság, irgalmasság - Szent II. János Pál pápa tanítása szerint.
.....
Meneküljünk Istenhez Krisztus által!
Krisztus a kereszten a szeretet erejével vonz. Soha nem szabad elválni a kereszttől!
Krisztus irgalmas, de egyszersmind hajthatatlan. Néven nevezi a jót és a rosszat, egyezség és megalkuvás nélkül, de mindig kész a bocsánatra! Aki szereti Krisztust, megtartja parancsait.
Ne féljetek szentnek lenni! A szent élet a legegyszerűbb út, melyet követve föl tudjuk fogni az igazság szépségét és Isten szeretetének szabadító erejét.
Krisztus arcát szemléljétek! Tanulmányozzátok Krisztust! Ne szűnjetek Tőle tanulni! Benne valóban megtalálható a bölcsesség és értelem kimeríthetetlen kincsestára.
A lélek az a ,,rés",
maroka, 2017. október 23. hétfő, 17:25
"Én is cigány vagyok"
Volt poziciód, de hazugságaiddal, ócska trükkjeiddel a magad idejében a nullával tetted egyenlővé az egyik legfőbb közjogi méltóság tekintélyét.

Semmid sincs a saját erődből, ugyan, dehogy vagy te cigány.

Aztán vannak a cigányállatok, igen. De még ők is különbek nálad, Fletó. A tábla, amit elkészítettek neked és a nyakadba akasztottak, még hozzájuk képest sem illet meg. Ha egy ölésre kész cigányt meglátunk, tudjuk, mire számíthatunk tőle. Elvben legalábbis van esélyünk, hogy meneküljünk, vagy ha már késő, felvegyük a küzdelmet. Aztán jöhet segítség, rendőri, járókelői, bármilyen.

Tudjuk, sokaknak nem jött. Szögi Lajos, Bándy Kata, vagy Marian Cosma hozzátartozói, borsodi, szabolcsi falvakban élő magányos és számtalanszor meglopott, kirabolt és megkínzott magányos öregasszonyok tudnának erről beszélni, már aki élve megúszta. Tudjuk, sokan közülük belehaltak.

De fordulhatott volna úgy is, hogy megússzák. Egy épp arra bóklászó rendőrjárőr, egy idejében kihívott
menusgabor, 2013. január 31. csütörtök, 12:43
A lélek ...
"A lélek a legértékesebb részünk, mert képes az igazságot felfogni és szeretni."
"A karma vérszomjas kutyái csakugyan a nyomunkban vannak. Ugyanakkor éppen ahhoz a problémához űznek minket, amelyik elől menekülni akarunk. És bármennyire meneküljünk is tőle, egyszer majd lábunk elé fogják helyezni ezt a problémát." (Szepes Mária)
fejesnemagdi, 2011. június 28. kedd, 12:32
A lowoodi árva 19. rész
istenért!

Egy ajtó kinyílt, valaki végigrohant a folyosón. Odafent most már hárman dulakodtak. Aztán egy zuhanás - és csend.

Bár egész testemben remegtem, magamra kaptam valami ruhafélét, és kiszaladtam a szobámból. Mindenki talpon volt már, valamennyi szobából rémült sugdolózás vagy kiabálás hallatszott; egyik ajtó a másik után pattant föl; a galéria megtelt a kíváncsi, riadt vendégekkel.

- Mi történt? - Ki sebesült meg? - Gyertyát kérünk! - Tűz van? - Rablók? - Hová meneküljünk? - kérdezgették összevissza a hölgyek és az urak.

Ha a hold nem világít, teljes sötétségben lettek volna. Ide-oda futkostak, összebújtak, volt, aki zokogott, volt, aki megbotlott a sötétben, és elesett. A zűrzavar tetőpontjára hágott.

- Hol a pokolban van ez a Rochester?! - kiáltott Dent ezredes. - A szobájában nincs.

- Itt vagyok! - felelt valahonnan a házigazda hangja. - Legyenek nyugodtak, nincs semmi baj. Rögtön jövök.

A galéria túlsó oldalán kinyílt
1vargaildyko, 2009. szeptember 10. csütörtök, 13:43
mert kell egy csapat…
bennem a dolog, többször is végigpörgött előttem a nap folyamán a kérdés...
Politika? Mi is az? Közélet? Társadalom? Életszínvonal? Gazdasági helyzet? Magyarság tudat?
Elkeserít és ugyanakkor felháborít, hogy idehaza is fel-felmerül a gondolat, h harmincvalahány és negyvenvalahányévesen két kisgyermekkel arra "kell" gondolnunk, hogy idegen nyelvet sajátítsunk el (nekem még oroszt kellett tanulnom, bár másképp kezdhettem volna...), akár takarítást (az a bizonyos pucolása...) is bevállalva "meneküljünk" kicsi hazámból, mert itt nem tudunk boldogulni, megszakadhatunk, és nem látunk mégsem kiutat, sőt, egyre rosszabb helyzetekben találjuk magunkat. Rettegve a holnapoktól, a bizonytalanságtól, a mindennapi megélhetésünk biztosításától. Nem vagyok se gyenge, se kibújó a problémákban, birkózok rendesen, ötleteim, terveim, elképzeléseim, menetrendem van...csak pénzem nincs. Nem hogy nincs, a baj az, h kevesebb van, mint ami fedezne dolgokat, amiket évekkel ezelőtt nyugodt szívvel vállaltam, vállaltunk.
idgie1975, 2009. április 29. szerda, 13:55
Szent Alexius III. felvonás
Bajtársaikhoz fordultak segélyért.
És megtagadták sokan a parancsot,
És majdhogynem vérontás lett belőle.
Elcsendesültek végül nagysoká,
De rád vallottak a gazok, uram,
A kapitány tajtékot hány dühében
És rád ehül a mérge most. Eretnek,
Népbolondító, hazaáruló vagy,
Ezt csikorogja haragjában és
Fegyveres néppel jön most ellened.
Nem akarom, hogy bántásod legyen,
Fuss, fuss uram, mentsd meg magad!

GLAUCUS:
Atyám, Meneküljünk!

ALEXIUS (szelíden mosolyog):
Édes kis Glaucusom!
Hányszor kiáltott ennyi év alatt
Az én nagy nyughatatlan zsarnokom:
A lelkem, a lelkem, hányszor sürgetett,
Hogy menjek innen, messze, máshova.
S nem mentem el: Mert Isten úgy akarja,
Hogy itt legyek, míg van mit tennem itt,
Amíg van ember, aki rámszorul,
És amíg mindent el nem osztogattam
A testvéreknek magamból, hogy annyim
Maradjon csak, amivel bemehessek
A
hidaszl, 2008. szeptember 24. szerda, 13:07
symbolon kártya
legszívesebben elfutnál. Azt gondolod, hogyha nem foglalkozol a dologgal, akkor nem is fogja senki észrevenni. De a "vétked" már régóta alakot öltött és most nyugtalanságot kelt benned . Úgy érzed, üldöznek, és ez valóban így is van. De az ellenség nem kívülről jön, mint ahogy kezdetben hiszed, hanem saját bensődből. Szepes Mária mondatai igazat beszélnek: "A karma vérszomjas kutyái csakugyan a nyomunkban vannak. Ugyanakkor éppen ahhoz a problémához űznek minket, amelyik elől menekülni akarunk. És bármennyire meneküljünk is tőle, egyszer majd lábunk elé fogják helyezni ezt a problémát."


b) Út a problémán keresztül

Amennyire az ezoterikus körökben az anyagtól és a testiségtől való "elszakadást" hirdetik, a te feladatod most az, hogy Vénuszoddal foglalkozz, vagyis barátkozz meg vele. Csak amit egyszer a birtokunkba vettünk, amit egészen a magunkévá tettünk, azt tudjuk végül el is engedni. Tanuld meg az életet érzéki tapasztalatként átélni, és testedet, mint
perdy, 2008. május 22. csütörtök, 14:29
Képek, videók
meneküljünk.jpg
agica2004
2011. február 28. hétfő, 13:32
031 meneküljünk.JPG
cukor1st
2008. augusztus 13. szerda, 13:40
böjtecsaba bazilikában100
maroka
2017. október 02. hétfő, 22:20
A Bazilikában
alburnus
2011. november 22. kedd, 20:25
Esztergomban a Bazilikába
rozaliacsiko
2008. szeptember 22. hétfő, 14:28
freskó a Bazilikában
zsenyenka
2007. augusztus 25. szombat, 20:41
szentmise Bazilikában
maroka
2007. augusztus 21. kedd, 21:32
Esztergomi Bazilikában
anita003
2006. szeptember 02. szombat, 11:58
Robert+De+Niro+Uma+Thu rma
liliana01
2019. szeptember 18. szerda, 19:01
roberta név.jpg
zsokica45
2018. július 14. szombat, 18:12
henike és roberta lánya..
zsokica45
2018. július 11. szerda, 10:39
rátonyi róbert.jpg
maroka
2018. július 01. vasárnap, 14:01
robert névdd.jpg
zsokica45
2018. június 16. szombat, 16:23
robert névc.jpg
zsokica45
2018. június 16. szombat, 16:22
DSCN0037Károly Róbert kir
irmus
2018. június 08. péntek, 06:20
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.