Belépés
2020. április 02. csütörtök | 14. hét | 93. nap | 17:09 | Áron
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Nincs Cím
MEDJUGORJEI IMA
Istenem, Atyánk! Hisszük, hogy megmentesz az örök kárhozattól. Kérünk Téged, mentsd meg világunkat, ezt a világot, ahová egyszülött Fiadat küldted, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Te vagy az egyetlen reményünk, Ó Örök Szeretet. Mindenható Istenünk, kérünk, tekints a bűnösökre, mint tévelygő fiaidra és lányaidra.
Forró szeretettel kérünk, könyörülj rajtunk, Urunk, mert nem látunk más kiutat a jelen idő zűrzavarából. Segítsen minket a Te szerető Mindenhatóságod. Nyújtsd felénk óvó-védő karjaidat, és űzd el a gonoszt tőlünk.
Istenünk, Atyánk, kérünk: légy irgalmas századunkhoz; e kor embereihez, a mérhetetlen nagy hitetlenség miatt. Könyörülj a tudósokon és világosítsd meg gondolkodásukat a Te Lelkeddel. Istenünk, Atyánk, kérünk könyörülj a kicsinyeken, akik semmiről sem tehetnek, és akik nem tehetnek arról, hogy: ebbe a hazugságokkal és tévedésekkel teli gonosz világba születtek. A Te igazságoddal gyújts világot a lelkünkben; és minden kicsi és kiszolgáltatott gyermek lelkében is!
Jézusom, fogadd a Te kegyelmedbe az én bűnöktől terhelt lelkemet, egész életemet. Atyám, irgalmasság Atyja, vedd el tőlem a szenvedés keserű kelyhét. De ne az én akaratom, hanem a Te szent akaratod teljesedjék be, mindörökre. Ámen.
Imádkozzunk el három Miatyánkot, három Üdvözlégyet és három Dicsőséget!
maroka, 2020. március 26. csütörtök, 08:57
Címkék: Nincs Cím, Kérünk Téged, Jézus Krisztust, Örök Szeretet, Mindenható Istenünk, örök kárhozattól,
Kommentek
Kun Magdolna: Fohász Istenhez
Fohász Istenhez

Halld meg, Uram mindannyiunk kérlelő szavát,
és engedd, hogy megnyerjük ezt az utolsó csatát,
mert hiszem, mind megtanultuk így bezárva és félve,
hogy nagy veszélyben van a jövő nemzedéke.

Kérünk téged, jó Uram, hogy bocsáss meg nekünk,
és védelmezd a családunk, védd meg életünk,
mert senki nincs, ki segítene, aki útmutatást adna,
ebbe a végtelenül gonosz, könyörtelen harcba.

Kérünk téged, óvd és védd az emberéletet,
és ne hagyd kínok között meghalni az elesetteket,
mert ők azok az ártatlanok, kik mind-mind elhitték,
a sok hazugsággal teli szavak szép ígéretét.

Tudom, hogy vétkeztünk, és nagyot hibáztunk,
de hidd el, ma már mindannyian tisztábban látunk,
mert rádöbbentünk arra, hogy mit sem ér az élet,
ha elveszítjük családunkat, s ha elveszítünk
lilagondolatok, 2020. március 29. vasárnap, 12:19
Kun Magdolna: Fohász az Istenhez
....................
Halld meg, Uram mindannyiunk kérlelő szavát,
és engedd, hogy megnyerjük ezt az utolsó csatát,
mert hiszem, mind megtanultuk így bezárva és félve,
hogy nagy veszélyben van a jövő nemzedéke.

Kérünk téged, jó Uram, hogy bocsáss meg nekünk,
és védelmezd a családunk, védd meg életünk,
mert senki nincs, ki segítene, aki útmutatást adna,
ebbe a végtelenül gonosz, könyörtelen harcba.

Kérünk téged, óvd és védd az emberéletet,
és ne hagyd kínok között meghalni az elesetteket,
mert ők azok az ártatlanok, kik mind-mind elhitték,
a sok hazugsággal teli szavak szép ígéretét.

Tudom, hogy vétkeztünk, és nagyot hibáztunk,
de hidd el, ma már mindannyian tisztábban látunk,
mert rádöbbentünk arra, hogy mit sem ér az élet,
ha elveszítjük családunkat, s ha elveszítünk téged.
maroka, 2020. március 28. szombat, 18:42
Varga László püspök: Taps a pedagógusoknak is!
Az alábbiakban Varga László kaposvári megyéspüspök írását olvashatják, melyben köszönetét fejezi ki a pedagógusoknak, idősebb és fiatal tanároknak, a hitoktatóknak és a rájuk bízott diákoknak az online oktatásban való helytállásukért.
A világ mindennap tapssal köszöni meg az egészségügyben, szociális otthonokban hősies munkát végző orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek, rendészeti dolgozóknak, a honvédségnek áldozatos, néha emberfeletti erőt kívánó munkáját.
A hálának ezt a világméretű megnyilvánulását csak támogatni tudom, külön köszönetet mondva a Kaposvári Egyházmegyében és a többi egyházmegye szociális intézményeiben dolgozóknak!
Ugyanakkor embert próbáló feladat elé kerültek a pedagógusaink is a hirtelen, minden előkészület nélkül, szükségből bevezetett online oktatás miatt.
Köszönöm az idősebb tanároknak, akiknek az online tér nem lételemük, azt a sok plusz áldozatot, amit diákjaikért hoznak. Köszönöm, hogy készek tanulni, mint a jó papok, holtukig!
Köszönöm a fiatalabb pedagógusok
maroka, 2020. március 26. csütörtök, 08:06
Imádságok a szenvedőkért, gyógyítókért, az egész világért...
Imádságok a szenvedőkért, gyógyítókért, az egész világért járvány idejére
,,Bizakodó gyermekekként fordulunk az Atyához. Mindennap megtesszük, napjában többször is, most viszont a koronavírus-járvány által keményen megpróbált emberiség számára esedezünk irgalomért. És együtt tesszük ezt, minden egyházhoz, közösséghez és hagyományhoz tartozó hívők, bármilyen életkorúak, nyelvűek és nemzetiségűek legyünk is. Imádkozzunk a betegekért és családjukért, az egészségügyi dolgozókért és az őket segítőkért, a hatóságokért, a rendvédelmi szervekért és az önkéntesekért, közösségeink szolgálattevőiért!" - mondta Ferenc pápa a ma déli közös imádság előtt.
Az alábbiakban a járvány idejére megfogalmazott imádságokat tesszük közzé:

*
- SZENT II. JÁNOS PÁL IMÁJA
Lábaidhoz térdelek, oh, Keresztre feszített Jézus,
imádlak Téged, és hálát adok Néked az életemért.
Te letörlöd a könnyeimet, támaszom vagy nehéz pillana¬taimban, meghallgatod a panaszomat, és
maroka, 2020. március 25. szerda, 16:07
Kun Magdolna: Ima értünk
Ima értünk

Sorsunk immár, Istenem, a te kezedben van,
így hozzád fohászkodunk a továbbiakban,
s téged kérünk, adj erőt, hogy túlélje a világ,
ezt a végsőnek látszó halálos csapást.

Nézd azt a sok ártatlan, gyönge öreget,
kik az élettel szemben vesztesek lettek,
mert az emberi gonoszság nem ismer határt,
s csak játéknak veszi az életért futást.

Pedig nekik is van gyermekük, van kedves unokájuk,
kik szeretettel, tisztelettel gondolnak reájuk,
s kiknek szívük szakad meg, ha már időnap előtt
elvesztik a szülőt, vagy a drága nagyszülőt.

Óvd hát, Uram, óvjad őket, s mind-mind azokat,
kik betegeket ápolnak, kik lelket gyógyítnak,
mert csak úgy nyerhetünk békét, diadalt, csatát,
ha a megmérettetésben te is mellénk állsz.

Amíg te vagy, ki erőt ad, nem kell attól félni,
hogy
lilagondolatok, 2020. március 15. vasárnap, 08:20
Rendkívüli kilenced
élethelyzetből.
Ebben a reményben helyezzük oltalmad alá betegeinket és családjaikat:
Szent Fiad húsvéti misztériuma adjon üdvös enyhülést a testüknek és lelküknek.
Segíts mindannyiunknak, hogy mindenki megcselekedje a rábízott feladatokat,
felszítva magában a kölcsönös testvériség lelkületét.
Támogasd az orvosokat és az egészségügyi dolgozókat,
tanítókat és szociális munkásokat, hogy állhatatosan végezzék munkájukat.
Te vagy a fáradtak menedéke és a gyöngék támasza,
kérünk Téged, hogy a Boldogságos Szűz Mária, és különösen az orvos, gyógyító szentek közbenjárására
tarts távol tőlünk minden ártalmat.
Szabadíts meg a minket sújtó járványtól,
hogy békében folytathassuk az életünket,
és megújult szívvel dicsérve adhassunk hálát Neked!
Bízunk Benned és Hozzád könyörgünk a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
A világ felajánlása Máriának, a Keresztények Segítségének (március 24.)
Mária, Keresztények Segítsége,
Krisztus és az
suzymama, 2020. március 15. vasárnap, 00:14
Imalánc az egész világon a korona vírús fertőzés idején
bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak; erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk.
Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívünket békéddel. És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden a régi lehessen. Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért.
Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék. Hogy egyszer meg fogunk halni és nem tudunk mindent kontrollálni. Hogy csak Te vagy örök. Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik. Tégy minket hálássá mindazért, amit krízisek nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagyunk.
Bízunk Benned.
maroka, 2020. március 14. szombat, 23:03
Képek, videók
kérünk urunk.jpg
paka68
2018. április 08. vasárnap, 11:51
Szentlélek úgy kérünk....
kkm
2017. május 30. kedd, 08:03
ebédet kérünk.....jpg
agica2004
2013. augusztus 17. szombat, 14:32
Urunk kérünk.....jpg
marcsip49
2012. április 06. péntek, 19:01
Szemétpostát nem kérünk!
zoldkaszino
2011. január 03. hétfő, 06:53
Istenünk kérünk.....bmp
bongyi53
2010. október 19. kedd, 19:36
tavaszt kérünk
jakabgasparne
2010. március 13. szombat, 13:50
csendet kerunk.jpg
agica2004
2007. szeptember 28. péntek, 14:05
Nagy mosolyt kérünk....jp
szuszi1988
2006. szeptember 21. csütörtök, 21:25
Nagy mosolyt kérünk...
brigigirl
2006. július 27. csütörtök, 12:36
KrisztustrC3B3non.jpg
jupiter21
2011. február 06. vasárnap, 09:29
Krisztust követni
korall44
2008. március 23. vasárnap, 16:15
Emléketekre örök szeretet
rushlilly
2018. június 12. kedd, 14:53
A szeretet örök
cuppika59
2017. november 14. kedd, 08:55
Szeretet...az örök életbe
cuppika59
2017. november 14. kedd, 08:53
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.