Belépés
2020. május 27. szerda | 22. hét | 148. nap | 00:50 | Hella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A Szentlélek útja
,,Az emberek is alkotnak vallásos jellegű egyesüléseket, ezeknél azonban nem alapvető feltétel, hogy mindenki a Jézus vére által megszabadult legyen. Ez nem a Szentlélek útja. A Lélek csak az Úr Jézushoz gyűjt, annak alapján, amit Jézus Krisztus tett. Krisztusról, mint az élő Isten Fiáról való bizonyságtétel az a szikla, amelyen a Gyülekezet épül. Nem a vallásos nézetekben való egyetértés hív életre igazi közösséget, hanem az, hogy mindnyájuknak egy az élete, összekapcsolva a megdicsőült Fővel a mennyben."

-C. H. Mackintosh-
kalmanpiroska, 2019. április 15. hétfő, 13:33
Címkék: Jézus Krisztus, Isten Fiáról, vallásos nézetekben, megdicsőült Fővel, összekapcsolva, bizonyságtétel,
Kommentek
húsvét 7. hét szerda 05.27
nélkül könnyek között figyelmeztettelek mindnyájatokat!
Most pedig Istennek és az ő kegyelme igéjének ajánllak titeket. Neki ugyanis hatalma van arra, hogy fölépítse művét, és megadja nektek az összes szentekkel közös örökséget. Nem kívántam senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját. Jól tudjátok, hogy amire magamnak vagy társaimnak szüksége volt, azt a kezem munkájával szereztem meg. Minden tekintetben példát adtam nektek, hogyan kell dolgozni, és ezzel a gyengéket segíteni. Így emlékezünk Urunk Jézus Krisztus szavaira: »Nagyobb boldogság adni, mint kapni.«"
Szavait befejezvén, Pál apostol letérdelt, és mindnyájukkal közösen imádkozott. Valamennyien hangos sírásra fakadtak, és nyakába borulva csókolgatták. Leginkább az a mondása fájt nekik, hogy többé nem fogják viszontlátni.
Aztán kikísérték a hajóhoz.
Ez az Isten igéje. ApCsel 20,28-38

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Jézus tanítványai legyenek egy, miként ő is egy az Atyával!
Abban az időben Jézus az
maroka, 2020. május 26. kedd, 22:02
Jöjj Szentlélek, jöjj közénk
Jöjj Szentlélek, jöjj közénk,
jöjj el fényességünk!
Jöjj tüzes lélek,
lobbantsd lángra szívünk!

Jöjj Atyánk Lelke, hozz fényt nekünk!
Küldd el a mennyből Lelked nagy erejét!
Jöjj életünkbe, hozz gyógyulást,
szívünk és a testünk égi kenetre vár!

Örömteli Lélek, Egyház öröme,
fakaszd fel szívünkből
a Bárány üzenetét!

Ismertesd meg vélünk Atyánk szeretetét!
Tárd fel előttünk Krisztus tekintetét!

Mindent betöltő Fény, életvíz Forrás,
általad kiáltson a néped alleluját!

Igaz tanú, Lélek magaddal ragadsz,
hirdessük a földön, hogy Jézus
velünk maradt!

Videó
maroka, 2020. május 26. kedd, 21:56
A megváltó óra
A megváltó óra

Az a különös meghatározottság, mely az epifánia ünnepét körüllengi, oly régi, mint maga az ünnep. Annyit bizonyosan tudunk, hogy már jóval karácsony előtt ünnepelték. Az epifánia mind a keleti, mind a nyugati országok egyházaiban a téli évforduló legnagyobb ünnepének számított. Az eredetét homály rejti. Amit tudunk, hogy ősidők óta négy esemény jelentette ezen a napon az emlékezés tárgyát: Krisztus születése, Krisztus megkeresztelkedése, a Kánai menyegző, a napkeleti királyok érkezése.
Akárhogy is van, az egyház Krisztus születését a 4. századtól kiemelte az epifánia ünnep köréből. ... Az, hogy Krisztus születésének ünnepét és Krisztus megkeresztelkedésének napját elválasztották egymástól, nagy jelentőséggel bírt. Gnosztikus és eretnek keleti körökben az a gondolat született meg: Jézus megkeresztelésének napja a születés tulajdonképpeni napja, ekkor született Krisztus, az Isten fia. ... Ebben azonban veszélyes tévedés lehetősége rejlett. Mégpedig annak a figyelmen kívül hagyása,
kalmanpiroska, 2020. május 26. kedd, 20:46
Pio atya szentmiséje
Élet legfőbb Főpap, Veled, Benned és Általad legyek a világ számára szent és tökéletes áldozat."
Ez a sebekkel ékes kapucinus egész papi életében szemléletessé tudta tenni a Golgota drámáját a hívek számára. Hiszen minden szentmiséjében titokzatosan átélte Jézus szenvedését, kereszthalálát.
Teste gyakran fájdalmasan megvonaglott. Sápadt arcán patakokban ömlött a könny. Önként osztozott annak szenvedésében, akit Isten a bűn hordozójává tett értünk (2 Kor. 5,21.). Együtt szenvedett az Úr jézus Krisztussal a bűn miatt. Szívét mély szomorúság töltötte el, ha arra gondolt, milyen kevesen viszonozzák az Úr Jézus szeretetét. Rendalapítójával együtt keservesen sírt: " Nem szeretik a Szeretetet" és irgalmasságának nagy tetteire csak lekicsinyléssel, hálátlansággal és közömbösséggel válaszolnak.
Pio atya szentmiséjének hatására sokan megtértek. Papok is így nyilatkoztak: Ilyen szentmise után többé nem tudunk felületesen, elkapkodva misézni.
A zarándokok alig aludtak valamit. Már hajnali két órakor
maroka, 2020. május 26. kedd, 12:48
Néri Szent Fülöp áldozópap 05.22
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Arra irányuljanak gondolataitok, ami szent!
Testvéreim!
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé.
Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.
Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos; arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Istene!
Ez az Isten igéje. Fil 3,4-9

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Azt akarom, hogy ott legyenek velem, ahol én vagyok.
Az utolsó vacsorán Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott:
,,Szent Atyám,
maroka, 2020. május 26. kedd, 09:44
Illés Judit versei
az ember
Találgat, latolgat
Egyszercsak észreveszi
Elmúlik a földi lét maholnap .

Keres az ember
Keresek én is
Találgatsz Te is
Mire is születtél
Míg végre rádöbben
Feleszmél
Az élet Jézusban több ennél.

Kiteljesedik az élet
Feléled a remény
Hit által
Jézusban meglátod
Életed egyetlen lehetőségét
MEGVÁLTÓD!

Add , Uram
Kérlek Tégedet
Minél több ember éljen
Teljes életet !
Életet Krisztusban
Ki által szeretet, remény és hit
Egymásba fogódzva
Eljönnek maholnap.

Elhozzák amit kerestél
Kiteljesedik az élet
Nem kell más, csak szeressél!


Lélek és élet


A lélek csendje,
Az élet rendje.
A lélek szava,
Az élet maga.

A lélek rendje,
Az élet csendje.
A lélek maga,
Az élet szava.


Mégis...


Úgy vágyik
menusgabor, 2020. május 25. hétfő, 21:00
húsvét 7. hét hétfő 05.25
evangéliumot!" Segíts, hogy hűséges tanítványaid legyünk, hozzád vezessük az embereket! Segíts felismernünk, hogy ez a mi küldetésünk!

Elmélkedés
Az Úr arról beszél a mai evangéliumban, hogy őbenne találjuk meg lelkünk békességét, és nincs okunk félelemre, mert ő legyőzte a világot, s vele mi is legyőzhetjük a világ kísértéseit.
Jézusnak az volt a küldetése, hogy a szeretet örömhírét elhozza a mennyei Atyától az embereknek. Amikor mi elfogadjuk ezt az örömhírt és döntést hozunk, hogy a krisztusi szeretet-törvény szerint élünk, akkor ez a mi válaszunk Istennek, ez a hit, ez a mi személyes hitünknek a kifejeződése. A hit által kapcsolódunk az Atyához, ezért ha egyedül is vagyunk, mégsem vagyunk magányosak, mert Isten mindig velünk van. A hit útján járunk, amelyen Jézus vezet minket.
Mit jelent számunkra az, hogy Jézussal járunk a hit útján? Ő adja nekünk a legfontosabbakat: a lelki békességet és nyugalmat. Ő világítja meg földi életünk értelmét és célját, Isten keresését és
maroka, 2020. május 25. hétfő, 08:09
Az evangélium, ami üdvözít
lennie. Úgy vágyakozunk ezekre a pillanatnyi örömökre, mintha érdemesek volnának ekkora ragaszkodásra. Nekünk egyetlen igazság mellett kell kitartanunk, mégpedig az evangélium legnagyobb ígérete, az üdvösség mellett. Minden más ígéret és előny jelentéktelen összehasonlítva ezzel az eggyel: az evangélium Isten hatalma az üdvösségre, és mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül.
Péter apostol szerint a hívő hitének az üdvösség az igazi végeredménye és célja. Ez áll minden mögött, amit Krisztus tett az Ő népéért, minden hívőnek ez után kellene sóvárognia, és e cél felé igyekeznie. Isten nem tud nagyobb ajándékot adni, és a hívőnek nem lehet nagyobb reménysége és motivációja, mint a végső üdvösség Jézus Krisztus evangéliuma által.
Amikor rádöbbenünk, mik voltunk Krisztus előtt, és mit érdemeltünk abban az állapotban, ez még jobban felemeli az evangéliumot a szemünkben. Természetünk és cselekedeteink szerint bűnösök, és a végsőkig romlottak voltunk, törvénytiprók és bűnözők; Isten
kalmanpiroska, 2020. május 24. vasárnap, 22:49
Képek, videók
Jézus Krisztus Isten fia
dandej
2020. január 04. szombat, 16:18
JÉZUS-KRISZTUS.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 11. szombat, 11:21
Jézus a Krisztus
dandej
2018. március 29. csütörtök, 16:59
Jézus Krisztus.JPG
liliana01
2017. április 18. kedd, 18:24
jezus-krisztus-kereszt eny
menusgabor
2016. október 04. kedd, 20:48
jezus-krisztus-feltama das
borigit
2016. május 30. hétfő, 14:11
Megváltás Jézus Krisztus
sacimama
2016. március 26. szombat, 09:32
PJ Jézus Krisztus.jpg
sz719eszter
2016. március 20. vasárnap, 18:45
Jézus Krisztus
irmus
2016. március 20. vasárnap, 14:33
jezus_krisztus_224549_ 611
paka68
2016. január 30. szombat, 16:57
jezus_krisztus_szulete se.
borigit
2015. december 15. kedd, 13:13
Ballada a senki fiáról
jakabgasparne
2009. június 18. csütörtök, 05:57
verses vallásos0102.png
maroka
2020. január 02. csütörtök, 11:03
vallásos újév0102.jpg
maroka
2020. január 02. csütörtök, 11:02
vallásos kép0330.jpg
maroka
2019. március 30. szombat, 10:55
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.