Belépés
2018. december 16. vasárnap | 50. hét | 350. nap | 05:35 | Etelka, Aletta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Drunvalo Melchizedek: Az Élet Virágának ősi titka /Részlet/
* A Nefilim lázadás és fajunk eredete

Valamikor a 300.000 - 200.000 éve eltelt időszakban a Nefilim munkások fellázadtak. A sumér táblák nagy részletességgel számolnak be erről az eseményről. A munkások fellázadtak vezetőik ellen; nem akarták tovább folytatni a kitermelést. Elképzelhetjük, amint a munkások így szólnak: "Nem csináljuk tovább".

A lázadás gondot jelentett a vezetőknek, összeültek hát, hogy eldöntsék, mitévők legyenek. Úgy határoztak, hogy kiválasztanak egyet a Földön létező életformák közül, amely - az én értelmezésem szerint - az emlősök egyike volt. Azután ennek az emlősnek a vérét összekeverték agyaggal, majd egy fiatal Nefilim férfi spermáját a másik két alkotóval elegyítették. A tábla kémcsőszerű tárggyal a kezükben ábrázolja őket, amint egy lombikból valamit egy másikba öntenek, hogy egy új életformát hozzanak létre. Terveik szerint az emlősök egyikének DNS-ét valamint saját DNS-üket használták fel egy új, a Földön akkortájt létezőknél sokkal fejlettebb életforma megteremtéséhez, amelyet a Nefilimek ellenőrzésük alatt tarthattak, s melynek egyetlen feladata az aranykitermelés volt.

A sumér írások értelmében azért teremttettünk, hogy rabszolgák legyünk. Szándékaik szerint - miután megszerezték az összes aranyat, amelyre bolygójuk megmentéséhez szükségük volt - távozásukat megelőzte volna fajunk megsemmisítése. Nem akartak életben hagyni minket. E történet hallatán a legtöbb ember azt gondolja: "Biztosan nem rólunk van szó, efféle dolgokhoz mi túl nemes lények vagyunk." Ám a Föld legősibb feljegyzései azt állítják, hogy ez az igazság. Emlékezzünk, a sumér a legrégebbi ismert nyelv a világon, sokkal ősibb, mint a Szent Biblia vagy a Korán. Úgy tűnik, mintha a Biblia a sumér kultúra hamvaiból született volna meg.

A tudomány felfedezése majdnem ilyen érdekes. Pontosan azon a helyen, ahol a sumér iratok szerint az aranykitermelés folyt, a régészek aranybányákra leltek. Megítélésük szerint az aranybányák mintegy 100.000 évesek. Igazán érdekes, hogy a Homo sapiens (azaz mi) aranyat bányászott ezen a területen. Csontjainkat megtalálták a helyszínen. Ezekben az ősi bányákban már legalább 200.000 éve folyt kitermelés, és a régészek szerint is már 200.000 évvel ezelőtt megjelent itt az ember. Vajon milyen okból bányásztunk aranyat 100.000 évvel ezelőtt? Miért volt rá szükségünk? Az arany a lágy fémek közé tartozik, nem olyasmi, amit más fémekhez hasonlóan lehet felhasználni. Nem bukkantak túl gyakran aranyra az ősi leletek között. Akkor meg miért végeztük a kitermelést, és hová lett a bányászott arany?

* Éva az aranybányákból jött?

Azontúl ott van az úgynevezett Éva-elmélet, amelyet hosszú időn át megpróbáltak háttérbe szorítani.

A tudósok kiválasztották a DNS egy bizonyos alkotóelemét és analizálták, hogy kiderüljön melyik elem keletkezett előbb, s kiszámították, hogy az emberiség első tagja körülbelül
150 - 200.000 évvel ezelőtt élhetett. Ez az első személy, akit a kutatók Évának neveztek el, történetesen éppen arról a helyről származott, ahol a sumérek állítása szerint az aranykitermelést folytattuk! Azóta már elvetették ezt a teóriát, mert léteznek más módjai is a DNS eredetvizsgálatának. Én mégis meglepőnek tartom, hogy ez az elmélet éppen azt a völgyet jelölte meg, ahol a sumér feljegyzések értelmében történetünk kezdetét vette.

* Thoth verziója fajunk eredetéről

Most pedig vessük össze Thoth változatát az előbbiekkel. Ő, a Melkizedek hagyománnyal egyetértésben azon a véleményen van, hogy fajunk nem 350.000 évvel ezelőtt keletkezett, mint Sitchin mondja, hanem pontosan 200.207 éve (1993-tól számítva), azaz Kr. e.
198.214-ben született meg. Thoth szerint fajunk legelső képviselői egy Dél-Afrika nyugati partjai mentén elhelyezkedő, Gondwanaföld nevű szigeten éltek. Nem tudom, hogy milyen volt e Gondwanaföld alakja: de nem is érdekes, a lényeg az, hogy azon a részen terült el. Az emberi fajt már eleve erre a szigetre helyezték, mert így biztosítottnak látták, hogy nem hagyják el a területet. Amikor már elérték azt a fejlettségi fokot, hogy a Nefilimek hasznukat vehették, Afrika és más területek aranylelőhelyeire telepítették az általuk teremtett lényeket, ahol aranykitermelésre és más szolgálatok teljesítésére alkalmazták őket. Tehát az emberi faj őstípusa Gondwanaföld szigetén fejlődött és formálódott mintegy 50 - 70.000 éven keresztül.

E földtömeget több részre szakadása előtti állapotában Gondwanaföldnek nevezik. A nevet Nyugat-Afrika törzseinek teremtés-mítoszaiból vették, melyek mindegyike másképpen vélekedik a teremtés mikéntjéről, ám az összes történeten egy közös szál fut hajszálnyira ugyanolyan módon. Mindannyian azt állítják, hogy nyugatról jöttek, egy Afrika nyugati partjánál elterülő szigetről, Gondwanaról. Ebben az egyben mindannyian egyetértenek, a zuluk kivételével, akik elmondásuk szerint az űrből érkeztek.

A sumér iratok ábrázolása alapján az emberi lények magassága a Nefilimekének körülbelül az egyharmada. Hozzánk képest valóságos óriásnak számítanak. 3-4,8 méter magasak voltak, ha hihetünk a feljegyzéseknek. Én magam ugyan nem látok semmi okot, hogy miért hazudnának. Thoth elmondása szerint is léteztek a Földön óriások, azt azonban nem említette, kifélék voltak, s mást sem közölt róluk. A biblia soraiban ugyanerről olvashatunk. Egy részletet idézünk a genezis 6. fejezetéből:
"Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdenének a föld színén, és leányaik születének" - a sokasodásra vonatkozó kijelentés nagy jelentőséggel bír (rögtön elmagyarázom miért) - "És láták az Istennek fiai (gondolkozzunk csak el róla, a szöveg többes számot használ "az Istennek fiai") "az emberek leányait, hogy szépek azok és vevének magoknak feleségeket mindazok közül, kiket megkedveltek vala. És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test;" (ez azt sejteti, hogy az "Isten" is test) "legyen életének ideje százhúsz esztendő. Az óriások valának a Földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bemenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szülének nékik. Ezek ama hatalmasok, akik eleitől fogva híres-neves emberek voltak."

A Biblia e kis részletét már többféleképpen értelmezték. Ám a sumér feljegyzések teljesen más megvilágításba helyezik e sorokat, különösen, ha a régebbi Bibliákat tanulmányozzuk, melyek tartalmazzák az óriások neveit is. A keresztény Biblia "Nephilimnek" nevezi őket; a szó hangzása pontosan olyan, mint azé az elnevezésé, amelyet a sumér iratok adnak meg. A Bibliának mintegy 900 változata létezik a világon, és csaknem mindegyikük beszámol az óriások létezéséről, és nagy részük Nefilimnek nevezi őket.

* Az emberi faj fogantatása: a sziriuszbeliek szerepe

Thoth azt mondja, hogy léteztek a Földön óriások, de ez minden. Nem számol be arról, hogyan kerültek ide, vagy honnan jöttek. Annyit mondott el, hogy a fajunk megteremtésekor ezek az óriások váltak az emberiség szülőanyjává. Azt mesélte, hogy közülük heten összegyűltek, levetették fizikai testüket, tudatosan átlépték a halál kapuját, és hét egymásba kapcsolódó tudat-gömb mintát formáltak, épp olyat, mint a Genezis-mintázat (melyről az 5. fejezetben lesz szó). Ebből az összeolvadásból egy fehéres-kékes fényű láng keletkezett, amelyet az ősiek az Élet Virágának hívtak, és amelyet a Föld méhébe helyeztek.

Az egyiptomiak a Föld méhét az Amenti Csarnokának nevezték. A név egy negyedik dimenzióbeli helyet takar, amely harmadik-dimenzionálisan mintegy ezer mérföldes mélységben rejtőzik a Föld felszíne alatt, és egy negyedik dimenzióbeli folyosón keresztül a Nagy Piramishoz kapcsolódik. Az Amenti Csarnoka használatának egyik elsődleges célja új fajok teremtése volt. Fibonacci arányai szerint. Belsejében egy kőszerű anyagból készült terem található. A terem közepén egy kocka alakú kőtömb helyezkedik el, s annak tetején fénylik a Nefilimek által életre hívott láng. A 1,2 - 1,5 méter magas, és körülbelül 0.9 méter átmérőjű lángnyelv kékesfehér fényben ragyog. Ez a tiszta prána, tiszta tudatosság voltaképpen a planetáris "petesejt", melyet számunkra alkottak meg, hogy megtegyük kezdő lépéseinket az emberinek nevezett új evolúciós fejlődésnek.

Thoth azt mondja, hogy ha van anya, valahol lennie kell egy apának is. Az apának, illetve az apa spermájának pedig a rendszeren vagy testen kívülről kell származnia. Amikor tehát a Nefilimek előkészületeket tettek egy új faj megteremtésére, egy messzi csillagról - a Szíriusz B-től harmadik bolygó kifelé - származó másik faj már készülődött földi utazására. E faj 32 tagja érkezett a földre, 16 férfi és 16 nő, egyetlen házassági közösséget alkotva. Szintén óriások voltak, magasságuk akkora lehetett, mint a Nefilimeké. A Nefilimek elsősorban harmadik dimenzióbéli lények voltak, a szíriuszbeliek azonban a negyedik dimenzió síkját lakták.

A harminckét ugyanazon házasságban élő ember ideája alighanem furcsán hangozhat. Minthogy mi a Nap fényét tükrözzük, a földi szokások szerint egy nő és egy férfi köt egymással házasságot. Napunk egy protonnal és egy elektronnal rendelkező hidrogén csillag. A hidrogén atom mintáját másoljuk, ezért házasodunk ilyen módon, egy férfi egy nővel. Ha olyan bolygókra látogatnánk, melyek két protonnal, két elektronnal és két neutronnal rendelkező hélium csillag körül keringenek, úgy találnák, hogy két férfi köt házasságot két nővel a gyermeknemzés céljából. Az olyan öreg csillagok, mint a Szíriusz B, amely nem más, mint egy magasan fejlett fehér törpe, 32 elemi részecskéből felépülő rendszert alkotnak.

A szíriuszbeliek tehát eljöttek a Földre és pontosan tudták mi a dolguk. Egyenesen az Amenti Csarnokának méhébe siettek, pontosan a piramis alá és a csarnokban fénylő lángnyelv elé. Ezek a lények minden dolgot fénynek fogtak fel. Értették a gondolat és az érzelem közötti kapcsolatot. Egyszerűen létrehoztak 32, egyenként 76 centiméter magas, körülbelül 1 méter széles és durván 5,4 - 6 méter hosszúságú rózsakvarc alapot. A "semmiből" teremtették (nagyon magas szintű mágia) őket a láng köré. Arccal lefelé lefeküdtek erre a lapokra, férfi és nő felváltva, úgy, hogy fejük a középpont, a lángok felé nézett. A szíriuszbeliek megtermékenyítették a lángot, azaz a Nefilimek petesejtjét vagy összeolvadtak vele. A harmadik dimenzió síkján a Nefilim tudósok a laboratóriumi körülmények között létrehozott emberi tojásokat hét Nefilim nő méhébe helyezték, amelyekből végül világra jöttek az "első" módosított emberi lények (különféle rasszok - vagy csak az egyik ?). Az emberi petesejt mindössze 24 óra leforgása alatt megtermékenyül - legalábbis az első nyolc sejt kialakulásán keresztül lezajlik az alapvető folyamat. A fogantatás planetáris szinten azonban teljesen másképpen megy végbe. Thoth elmondása alapján a sziriuszbeliek megközelítőleg 2000 évig feküdtek a láng körül mozdulatlanul, hogy megtermékenyítsék a Földet az új fajjal. Végül 2000 év múltán az "első" emberi lények meglátták a napvilágot Gondwana szigetén, Dél-Afrika nyugati partjánál.
eposz, 2018. augusztus 24. péntek, 16:56
Címkék: Drunvalo Melchizedek, Élet Virágának, Szent Biblia, Amenti Csarnokának, Nagy Piramishoz, Amenti Csarnoka,
Kommentek
Drunvalo Melchizedek - Az Élet Virágának ősi titka
Az Anyaföldnek felajánlott, 1985 és 1994 között elhangzott Élet Virága előadások szerkesztett átirata

Negyedik Fejezet

Az elvetélt tudatfejlődés és a Krisztus-háló megalkotása

A lemuriaiak tudatformáló tevékenysége

Lemuria halhatatlan lényei szülőföldjükről egy, az újonnan kiemelkedett Atlantisz kontinens északi részén elhelyezkedő apró szigetre "repültek". Hosszú ideig várakoztak a szigeten, melyet ők maguk Udalnak neveztek, majd nekiláttak szellemi tudományuk újjáteremtésének. Ha láttuk volna őket, bizonyára nem értettük volna, hogy mit csinálnak; alighanem azt gondoltuk volna, hogy elment az eszük. Hogy beszámolhassak tetteikről, először valami mást kell bemutatnom.

* Az emberi agy szerkezete

Képzeljünk el egy kör alakot ami az emberi koponyát szimbolizálja és mutatja be felülnézetből. Az emberi agy két összetevőre, a jobb és a bal agyféltekére tagolódik.

A bal oldal a férfi, a jobb pedig a női jellegű oldal, s kettejüket a corpus
eposz, 2018. július 07. szombat, 04:27
Érdekességek
vágyaink. Csak kis lépésekkel haladunk előre és nem változik akkorát az életünk, mint ahogy szeretnénk. A szív teréből teremtés viszont az egység energiaminőségében tart, amit innen teremtesz, az könnyedén és ellenhatások nélkül valósul meg.

A szívből élt élet sokkal tágabb játékteret biztosít, sokkal több örömet, sokkal több csodát, a létezésben lelt bizalmat, játékosságot, erőt és szenvedélyt. Ehhez az egyik leghatékonyabb út a szív szakrális terébe való belépés módszere, amely Drunvalo Melchizedek tanítása alapján már Magyarországon is elérhető A Megvilágosodó Szív Ébredése tanfolyam címmel. A világhírű kurzus magyar változata abban is különleges, hogy már a ragyogó színekkel, egyedülállóan kialakított helyszín is visszavezet az önfeledt gyermeki létállapotba, amikor még természetes módon képesek voltunk a szívünkben létezni. Itt minden azt sugallja: az öröm a tiéd, mindig is az volt és bármikor visszatérhetsz ebbe az állapotba. A kulináris gyönyöröket biztosító egész napi étkezés pedig -
kirscha, 2016. május 03. kedd, 10:58
Különleges képességű emberek - Trükk vagy valóság?
Ahogyan a világ változik, úgy fejlődik vele az ember is. Vagy fordítva? Annyi bizonyos, hogy a technikai fejlődés sebessége mindenkit elkápráztat, pedig mi, emberek hozzuk létre az eszközeit. De vajon visszahat-e ránk ez a fejvesztett változás?
Különös gyermekek csoportja

Létezik a világ gyermekeinek egy olyan csoportja, amely képes volt megváltoztatni saját DNS-ét. Ennek oka pedig a HIV vírus, vagyis az AIDS. Los Angelesben egy olyan jelenséggel találkoztak a tudósok, amelyet spontán genetikai mutációnak neveztek el. Ez azt jelenti, hogy az egyén a túlélés érdekében képes megváltoztatni genetikai kódját. Olyan esetekről van szó, amelyekben a veleszületetten fertőzött gyermek szervezetéből egyszer csak eltűnt a halálos vírus még mielőtt aktivizálódhatott volna. Mi több, ezek a gyermekek 3000-szeresen ellenállóbbak lettek a vírussal szemben, mint egy átlagos szervezet. A világ összlakosságának egy százalékát érinti ez a mutáció, ami megközelítve 70 millió embert jelent! Hogy pontosan mi is
anna4459, 2014. november 01. szombat, 17:01
ezoteria
ér 2012. december 21-ével, s valószínűleg ez az elsőre riasztónak tűnő, félreértett tény indíthatta el a világvége-próféciák tömkelegét. Pedig a maják időszámítási módszere nagyon is pontos volt, sok tekintetben pontosabb, mint a mai számítógépes kalkulációink. Ám ők mégsem a világ végét jósolták meg, sőt!
Az ősi maja nép sok mindent tudott, látott előre, sok olyan információ birtokában voltak, amely a mai nyugati ember számára nemhogy teljesen ismeretlen, de egyenesen meghökkentő. Drunvalo Melchizedek, aki évtizedeken keresztül tanult ennek az ősi civilizációnak a ma élő képviselőitől, a guatemalai vének tanácsától, kicsit más megvilágításba helyezi a maja jóslatot és feltárja a valódi jelentőségét.

Eszerint a maják naptára nem azért ér véget 2012. december 21-én, mert véget ér a világunk, hanem éppen ellenkezőleg: egy új korszak kezdődik. Néhány éve már az előző korszakból a következőbe vezető átmenet időszakában élünk -
faciendum, 2012. december 28. péntek, 21:20
2012.december: elkezdődik a szív kora
2012. december 21-ével, s valószínűleg ez az elsőre riasztónak tűnő, félreértett tény indíthatta el a világvége-próféciák tömkelegét. Pedig a maják időszámítási módszere nagyon is pontos volt, sok tekintetben pontosabb, mint a mai számítógépes kalkulációink. Ám ők mégsem a világ végét jósolták meg, sőt!

Az ősi maja nép sok mindent tudott, látott előre, sok olyan információ birtokában voltak, amely a mai nyugati ember számára nemhogy teljesen ismeretlen, de egyenesen meghökkentő. Drunvalo Melchizedek, aki évtizedeken keresztül tanult ennek az ősi civilizációnak a ma élő képviselőitől, a guatemalai vének tanácsától, kicsit más megvilágításba helyezi a maja jóslatot és feltárja a valódi jelentőségét.

Eszerint a maják naptára nem azért ér véget 2012. december 21-én, mert véget ér a világunk, hanem éppen ellenkezőleg: egy új korszak kezdődik. Néhány éve már az előző korszakból a következőbe vezető átmenet időszakában élünk
baratha, 2012. december 08. szombat, 10:02
2012.december: elkezdődik a szív kora
2012. december 21-ével, s valószínűleg ez az elsőre riasztónak tűnő, félreértett tény indíthatta el a világvége-próféciák tömkelegét. Pedig a maják időszámítási módszere nagyon is pontos volt, sok tekintetben pontosabb, mint a mai számítógépes kalkulációink. Ám ők mégsem a világ végét jósolták meg, sőt!

Az ősi maja nép sok mindent tudott, látott előre, sok olyan információ birtokában voltak, amely a mai nyugati ember számára nemhogy teljesen ismeretlen, de egyenesen meghökkentő. Drunvalo Melchizedek, aki évtizedeken keresztül tanult ennek az ősi civilizációnak a ma élő képviselőitől, a guatemalai vének tanácsától, kicsit más megvilágításba helyezi a maja jóslatot és feltárja a valódi jelentőségét.

Eszerint a maják naptára nem azért ér véget 2012. december 21-én, mert véget ér a világunk, hanem éppen ellenkezőleg: egy új korszak kezdődik. Néhány éve már az előző korszakból a következőbe vezető átmenet időszakában élünk - egyáltalán nem véletlen, hogy annyi változás, átalakulás
fejesnemagdi, 2012. december 07. péntek, 18:33
Merkaba
univerzum minden teremtménye körül létezik.

Amikor a MerKaBa az emberi test körül az univerzum tiszta szeretetén keresztül aktívvá válik, tökéletes védelmet biztosít. A MerKaBa fénytest, Atlantisz és Mu idején mindenki körül aktiválva volt.

Atlantisz elsüllyedését követően, az emberiség elfelejtette, hogy ezt az élő Szent geometriai mezőt, miképpen is lehet aktívvá tenni.

A MerKaBa aktiválásához szükséges kulcs, a MerKaBa Meditáció, csak nemrégiben került Drunvalo Melchizedek által ismét nyilvánosságra mindazok számára, akik készen állnak elsajátítani ezt a tudást.

A MerKaBa mező aktiválásának rendkívül fontos szerepe van a rezgésszint változásban, melyen jelenleg a Földanya és az Emberiség együttesen halad át. A MerKaBa meditáció megkönnyíti a spirituális aktiválást és nagymértékben segíti a spirituális fejlődést, valamint a csakrarendszer tökéletes kiegyensúlyozását szolgálja és elvezet az agyféltekék harmonizálásához.

A jobb oldali agyfélteke - az
faciendum, 2012. november 23. péntek, 12:39
Képek, videók
Drunvalo Melchizedek.jpg
cipello
2010. május 26. szerda, 13:45
Az élet virágának
irmus
2011. február 13. vasárnap, 10:51
Melchizedek5.jpg
sz719eszter
2017. szeptember 17. vasárnap, 12:17
Élet virága-melchizedek_h
margoboszi
2014. november 15. szombat, 15:33
Melchizedek.jpg
zafir28
2010. november 23. kedd, 11:38
Református táblakép
furaila
2017. szeptember 20. szerda, 16:52
jelzo tablak,foto deak le
relisisi
2017. február 21. kedd, 09:28
táblák jelei.jpg
kicsoda57
2014. november 28. péntek, 22:13
Útjelző táblák.jpg
lilagondolatok
2014. június 01. vasárnap, 11:50
10x7 cm fa táblák
bobci
2014. február 12. szerda, 11:39
Útjelző táblák újraértelm
basikele
2013. augusztus 31. szombat, 01:37
táblakép.jpg
rapets
2013. május 12. vasárnap, 16:50
Bakonysztk.-táblák
groszmadel
2013. április 11. csütörtök, 07:30
figyelmeztető táblák
lacipecsenye
2012. október 21. vasárnap, 20:00
macis táblák.gif
kicsifarkas
2012. március 29. csütörtök, 15:46
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.