Belépés
2020. július 12. vasárnap | 28. hét | 194. nap | 18:53 | Izabella, Dalma
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hívek mehetnek a templomba szentmisére
Rendelkezések a kijárási korlátozás május 4-étől érvénybe lépő enyhítése utáni időszakra
A kijárási korlátozás enyhítése utáni időszakban a Szombathelyi Egyházmegye területén a következő rendelkezések lépnek életbe.
A hívek továbbra is fel vannak mentve a vasár- és ünnepnapi Szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Igyekezzünk azonban otthonainkban családi közös imádsággal, a Szentmisébe a médián keresztül való bekapcsolódással megszentelni a vasárnapot!
A hétköznapi Szentmisék május 4-étől kezdve megtarthatóak a templomokban. A templomok kilincseit, padjait rendszeresen fertőtlenítsük!
Vasárnap is megtarthatóak a Szentmisék abban az esetben, ha megoldható a hívek közötti 1,5 méteres távolság. Kivételt képeznek a 1,5 méteres távolság betartásának kötelezettsége alól az egy háztartásban élők. Ahol a templom kis mérete miatt nem megoldható a vasárnapi Szentmise biztonságos végzése, ott továbbra se legyenek a hívek jelenlétében ünnepelt Szentmisék. Ahol ez növeli a biztonságot és kivitelezhető, javasoljuk a szabadtéri Szentmisék tartását.
A szenteltvíz tartók továbbra is legyenek üresek. Továbbra is mindenki kézbe áldozzon. A békeköszöntésnél a kézfogás továbbra sem lehetséges.
Kérjük az idősebb, ill. gyengébb egészségű testvéreket, hogy továbbra is otthonról kapcsolódjanak be a Szentmisékbe. Kérem az idősebb, ill. gyengébb egészségű atyákat, hogy vagy egyáltalán ne végezzenek még nép jelentében Szentmisét, vagy különlegesen is tegyenek meg minden lehetséges óvintézkedést.
A Szentmisén vagy litánián, Szentségimádáson kívül egyéb, nagyobb létszámú rendezvényeket továbbra se szervezzenek a plébániák.
Gyóntatás lehetséges a 1,5 m távolság megtartásával. Az esküvőket lehetőség szerint tegyék át későbbi időpontra. Ha nem lehetséges, az óvintézkedések maximális megtartásával ünnepeljék. Keresztelés, amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben, betartva a higiéniai előírásokat. Temetéseknél továbbra is a szabadtéri ravatalozót részesítsük előnyben.
Ahol nagyobb a járványveszély, a plébános a helyi viszonyokra való tekintettel további korlátozásokat vezethet be.
Tartsuk be a hatósági, akár országos, akár önkormányzati rendelkezéseket!
Legyünk továbbra is egyek az imádságban! Figyeljünk oda idősebb testvéreinkre! Lehetőségeinkhez képest segítsük a legszegényebbeket! Kérjük Isten áldását és segítségét, kérjük a Szűzanya, valamint Boldog Batthyány László és Boldog Brenner János közbenjárását!

Dr. Székely János megyéspüspök
maroka, 2020. május 04. hétfő, 15:21
Címkék: Szombathelyi Egyházmegye, Kérjük Isten, Boldog Batthyány László, Boldog Brenner János, Székely János, templomba szentmisére,
Kommentek
Isten ujja – Cserháti Ferenc püspök a világjárványról
évfordulóknak a keresztények vallási jelleget szoktak adni.
A világjárvány kitörése előtt tehát úgy terveztem, hogy Münchenen keresztül Helsinkibe repülök. A külföldi híreket figyelve azonban már akkor arra gondoltam: lehet, hogy nem jutok el a finn fővárosba, vagy ha mégis, akkor nem egykönnyen térhetek majd haza Magyarországra. Ezért lemondtam a lelkipásztori látogatásról. De a helsinki utazásom szervezői kérték, hogy legalább online módon ünnepeljek velük, hiszen már mindent előkészítettek a szentmisére. Vállalták, hogy kivetítőn keresztül közvetítik majd a szertartást. Két nap alatt igyekeztem megszervezni, hogy online misét tudjak bemutatni nekik. Idehaza akkor még nem sokan foglalkoztak ennek a technikai lebonyolításával. Próbáltam skype-on keresztül megoldani magam, másoktól is kértem technikai eligazítást, de nem sikerült biztonságos kapcsolatot kiépítenünk. Akkor eszembe jutott, hogy a gazdagréti plébános, Szederkényi Károly atya online szokta közvetíteni a vasárnapi szentmiséket, így tőle
maroka, 2020. június 20. szombat, 13:24
Budapestre figyelt a világ
1938-ban Magyarország és Budapest csodálatos házigazdája volt a rendezvénynek. Erről tanúskodtak a kongresszus után küldött táviratok, köszönőlevelek.
Nyolcvankét évvel ezelőtt késő délután harangszóra indult a papság menete a Vajdahunyad várától a Hősök terére. A fehér karinges kispapok imára kulcsolt kézzel, négyes sorokba rendeződve nyitották az ünneplő klérus felvonulását. A szerzetesrendek, világi papság, kanonokok, apátok, prépostok után 190 püspök és 37 érsek sétált a nyitóünnepség helyszínére. A kardinálisok élén a házigazda Serédi Jusztinián hercegprímás haladt, mögötte a többi bíborossal.
Harsonaszó csendült. A fanfár már azt jelezte, hogy elindul Eugenio Pacelli bíboros, pápai legátus is. A hívek térdelve fogadták az egyházfő küldöttét és az általa közvetített pápai áldást.
.............
Ünnep baljós árnyakkal
A feszült történelmi helyzetben különös jelentősége volt a katolikus világeseménynek. A
maroka, 2020. május 29. péntek, 15:18
Zárt templomok a járvány idején
közvetítésekbe, néha mégis üres élmény volt. Hiányzott a közösség élményétől kezdve, a közvetlen közelből hallható prédikáción keresztül, a szentáldozásig, minden...
De tudom: kellett ez az “elszakadás" ahhoz, hogy valóban ünnep legyen számomra a vasárnap.
Hosszú idő után először tudatosult bennem, hogy miért olyan különleges, miért olyan fontos megünnepelni, megszentelni az Úr napját. Ezelőtt egyértelmű volt az, hogy reggel felkelünk, elkészülünk, beülünk az autóba és elmegyünk szentmisére. Egyértelmű volt, hogy közösen énekelünk, imádkozunk, kezet fogunk. Egyértelmű volt, hogy megöleljük egymást, váltunk pár mondatot, és egyértelmű volt az, hogy utána vidámabban, feltöltődve ülünk le az asztal köré a családi ebédhez.
Az, hogy mindez egyik pillanatról a másikra megszűnt, megtanított hálásnak lenni a vasárnapokért. Megtanított arra, hogy ami most egyértelműnek tűnik, nem is biztos hogy az. Csupán hozzászoktam. Hány meg hány ilyen dolog van az életünkben, amihez annyira
maroka, 2020. május 22. péntek, 10:16
Santina Nigro vallomása Pio atyáról
Ha sírsz, máskor nem jövök el hozzátok"
Paolo Nigro 1940-ben fejezte be egyetemi filozófiatanulmányait. Meggyőződéses ateista volt, felesége azonban, akit árvaként kármelita nővérek neveltek, mélyen hívő. Tarantóban kezdték közös életüket. Paolo néhány év múlva súlyos mellhártyagyulladást kapott, olyannyira, hogy 1950 tavaszán az orvosok lemondtak róla.
Áprilisban egy szombat este 10 órakor két férfi kopogtatott. Bemutatkoztak, és azt mondták, Pio atya küldte őket, hogy elmondjanak egy rózsafüzért az itt lakó súlyos betegért. Az asszony soha nem hallott még Pio atyáról, ráadásul Paolónak két hete magas láza volt, időnként delíriumos állapotba került, és ott volt a két kicsi gyerek. Férjével megbeszélve végül mégis beengedte az idegeneket.
A két férfi letérdelt, és áhítattal imádkozta a rózsafüzért. A beteg azonban nyugtalanul azt mondogatta a feleségének: ,,Maria, küldd el azt a csuklyás szerzetest az ágy végétől!" Az asszony úgy vélte, férje a magas láztól hallucinál. Az ima
maroka, 2020. május 19. kedd, 08:18
Veres András püspök: Csodák kísérték II. János Pál imádságos
szeretném sem az elődeit, sem az utódait, csupán azt szeretném kifejezni, hogy Szent II. János Pál pápasága életemnek egy nagyon meghatározó és hosszú időszakára esett, és az ő nevét hallva rengeteg szép személyes emlék jut eszembe. Az ő személye nagy hatással volt egész kispapi, majd papi életem alakulására, és nem utolsósorban hadd tegyem hozzá, hogy II. János Pál pápa szentelt püspökké.

A másik: az imádság. Néhány alkalommal a magánkápolnájában is részt vehettem egy-egy szentmisén. A szentmisére érkezve láttuk őt imádkozni: megdöbbentő élmény volt. A Szentatya nagy csöndben imádkozott, csak néha hagyta el az ajkát sóhajszerűen egy-egy szó.
Nem értettük, hogy mit mondott. De azóta is sokszor belém hasított, hogy egy pápának az egész világért, az egész világegyházért kell imádkoznia, ezt a felelősséget hordozni Isten előtt óriási teher lehet. Ezek a felsóhajtások ebből fakadhattak.

A harmadik: a csoda tulajdonította, hogy a Szűzanya keze eltérítette a lövedéket,
maroka, 2020. május 18. hétfő, 08:35
Látogatás San Giovanni Rotondóba.
Wojtyła bíboros, Andrej Deskur püspök és hat lengyel pap mutatnak be szentmisét a Csodatévő Szűzanya templomának kriptájában, Pio atya sírjával szemben. Ugyan, mint említettük, személyesen csupán egyszer találkoztak, és Karol atya két levelet írt Pio atyához, mégis kijelenthetjük, hogy a kapucinus szerzetes a távoli 1948 áprilisa óta folyamatos lelki kapcsolatban állt Wojtyła bíborossal, mégpedig az imádságon keresztül. Mialatt a kardinális a szentmiséjére készül, bizonyára visszaemlékszik arra a szentmisére, amelyet egykor Pio atya mutatott be, és amelyen ő maga is jelen volt. Felidézi annak mélyen áhítatos és imádságos légkörét, amelyben a szentmisét bemutató pap teljesen és tökéletesen eggyé vált az oltáron felajánlott áldozattal, és ez oly mélyen megrázta és egyben meghatotta a jelen lévő híveket. Ez a szentmise mélyen belevésődött a bíboros szívébe és lelkébe is.

A szentmise napja november 2-a, halottak napja volt, ezért tehát rövid szentbeszédében Wojtyła bíboros megemlékezett az összes
maroka, 2020. május 14. csütörtök, 08:16
Élő rózsafüzér-imalánc indult hazánkban
Az ima lényege: a vállalt egy órát rózsafüzér imádsággal töltsd el minden nap addig, amíg nem lehet újra szentmisére menni!
.............
Március 22-én a pesti ferences plébánia híveinek kezdeményezésére élő rózsafüzér-imalánc indult hazánkban.
Az imalánc lényege, hogy megszakítás nélkül, éjjel-nappal folyamatosan szálljon fel az imádság, az engesztelés az Úrhoz, hogy mielőbb vége legyen a járványnak.

Mindenki az önmaga által vállalt órában imádkozza a rózsafüzért
- hétfőn az örvendetes,
- kedden a fájdalmas,
- szerdán a dicsőséges,
- csütörtökön a világosság,
- pénteken a fájdalmas,
- szombaton az örvendetes,
- vasárnap a dicsőséges rózsafüzér titkaival.

* * *

Az ima lényege: a vállalt egy órát rózsafüzér imádsággal töltsd el minden nap addig, amíg nem lehet újra szentmisére menni!
Aki valamilyen
maroka, 2020. április 25. szombat, 15:09
Képek, videók
Szentmisére a nyeregbe
zsula10
2009. június 20. szombat, 22:32
A Szombathelyi Tanárképző
ufologus
2008. július 18. péntek, 13:06
A szombathelyi székesegyh
isukaking
2007. február 06. kedd, 18:48
Ide kérjük a sört:)
boszormacs
2007. december 12. szerda, 05:52
ide kerjuk a levelet
_kati_
2007. november 12. hétfő, 20:25
Kérjük adója 1%-val támog
ibolya64
2007. március 17. szombat, 00:39
Mobilt kérjük kikapcsolni
beta88
2006. július 15. szombat, 08:13
Boldog_Batthyany-Strat tma
rochlitzne
2009. október 12. hétfő, 13:51
brenner jános1214.jpg
maroka
2019. december 14. szombat, 21:25
freskó brenner jánosról10
maroka
2019. október 23. szerda, 10:54
brenner kános erkelye1023
maroka
2019. október 23. szerda, 10:33
brenner jános0226.jpg
maroka
2019. február 26. kedd, 12:29
brenner jános emlék0816.j
maroka
2018. augusztus 16. csütörtök, 11:28
brenner János.jpg
maroka
2018. május 01. kedd, 19:36
szombathely_006_brenne r.j
rzsi-
2015. január 24. szombat, 12:31
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.