Belépés
2019. május 26. vasárnap | 21. hét | 146. nap | 23:38 | Fülöp, Evelin
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Kápolna a Kőhegyen Budaörs
A Dunántúl irányából Budapestre tartó utazó Budaörs magasában balkézről hófehér kápolnát pillant meg a Kőhegyen. A látvány különösen sötétedés után megkapó, hisz a kivilágított fehér falak még jobban dominálnak az apró fénylő pontokkal teleszórt sötét domboldalon.
Valószínűleg csak kevesen ismerik a kápolna történetét, még kevesebben pedig építőjének és építésének kalandos históriáját. Minderről itt és most nem kívánok részletesen szólni, hisz több, a témáról szóló kiadvány, például: A kőhegyi-kápolna búcsúja című, Grósz András által 2011-ben írt és a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány segítségével 2014-ben megjelentetett füzetecske híven tudósít. (A budaörsi plébánián bárki ingyen hozzájuthat a szép kiállítású, korabeli fényképekkel gazdagon illusztrált anyaghoz.)
Célom, hogy a magyarországi Mária-jelenések és a későbbi zarándokközpontok sorában értelmezzem, valamint magyarázni próbáljam miért nem vált (mindeddig) Budaörs-Kőhegy ismertebbé a magyar és külföldi hívek körében, amikor az egyházilag igazolt csodás momentumok vetekednek Isten Anyjának lourdes-i vagy fatimai jelenéseivel. Különösen, hogy a ,,kőhegyi remete", látnok és kápolnaépítő Wendler Ferenc születésének bicentenáriumát ünnepelhetjük 2015-ben.
A Mária Terézia császárnő által Budaörs környékére betelepített német földműves családok egyikének, a szászországi Meissenből származó Wendlerek Ferenc névre keresztelt fiúgyermeke 1815. június 29-én látta meg a napvilágot. Álombéli Mária-látomásai 1841-ben kezdődtek. 1853-ban pedig egy agyagbánya beomlása okozta balesetben - állítása szerint - csak a Szűzanya oltalma mentette meg az életét. Ekkor határozta el, hogy semmilyen anyagi nehézséggel sem törődve kápolnát épít a Steinberg (Kőhegy) csúcsán. Ez a cél az akkori budaörsi plébános, az esztergomi prímás, a Wendler família és a budaörsi német közösség összefogásával 1855. október 15-ére megvalósult. A jelenések hitelességét vizsgáló egyházi szervek magához a szentatyához, IX. Pius pápához fordultak, aki jóváhagyta a kápolna felszentelését, sőt fogadalmi Mária-szobrot is küldött tisztelete jeléül. Wendler Ferenc felesége halála után felköltözött a kápolna mellé, és itt élt remeteségben, míg 1897-ben ő is elhunyt. A kápolna gondozását fia, Wendler András, később pedig a budaörsi egyházközség vállalta. A II. világháborúban, majd az azt követő kommunista diktatúrában a kápolna szinte teljesen megsemmisült.
Kegyeletes lelkek, Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata, valamint számos kül- és belföldi adakozó hozzájárulásával épülhetett újjá a rendszerváltást követően. A székesfehérvári püspök 2003. október 15-én, a kápolnabúcsú napján szentelte fel az eredetivel azonos formában elkészült fogadalmi kápolnát.
Eddig a múlt. És a jövő? A Kőhegy, a kápolna, a rekonstruált Szentháromság-szobor a budaörsi hívek liturgikus és kulturális életének részét képezik. Visszatért a Passiójáték háború előtti megrendezésének hagyománya is. Mindezek ellenére látogatottsága, közismertsége messze elmarad Máriapócs, a nemzeti kegyhely rangra emelt Mátraverebély-Szentkút és egyéb neves búcsújáró helyek mögött. Bár a jelenéseket direkt csoda csak Wendler Ferenc személyében igazolta, az azokat vizsgáló egyházi bizottságok nem mehettek el annak ténye mellett, hogy Wendler már a Szeplőtelen Fogantatás dogmájának 1854. december 8-án történt kihirdetése előtt Szeplőtelen Fogantatásként beszél a Szűzanyáról az álombeli kinyilatkoztatás nyomán. Ekkor még a lourdes-i jelenés előtt vagyunk legalább négy évvel, és IX. Pius megítélése is pozitív a budaörsi jelenségeket illetően. Felvetődik tehát: míg Lourdes-ban immár 156 éve folyik milliók zarándoklata a Massabielle-barlang előtt, a portugáliai Fatimában pedig 1917 óta, nem tarthat-e a budaörsi Kőhegy, Wendler Ferenc életáldozata és nem utolsósorban a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária oltalma nagyobb figyelmet (ha kell további vizsgálatokat, kutatást) az erre hivatott egyházi személyek és szervezetek részéről?
Itt az alkalom, a kőhegyi remete születésének 200. évfordulója. Az ünnepi esemény elkövetkeztéig még sok mulasztást lehet pótolni.

/Karner András/
maroka, 2018. szeptember 06. csütörtök, 22:14
Címkék: Kőhegyen Budaörs, Grósz András, Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány, Isten Anyjának, Wendler Ferenc, Mária Terézia,
Kommentek
Áder: felbecsülhetetlen a Magyarország ügyét szívügyüknek tekintők összefogása
Az államfő köszöntőjében úgy fogalmazott, a konferencia vendégei hazájukban is mindig Magyarországot képviselik, és eközben pontosabb, hitelesebb képet mutatnak Magyarországról a világnak, mint bármilyen kampány vagy újsághír.

Áder János felelevenítette az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik fontos katonai vezetőjének, Répásy Mihálynak az emlékét, akit harci sikerei ellenére az utánpótlás biztosítására rendeltek ki. Répásy Mihály sorsa tanulságos példa arra, hogy háborúban, de békében is mit ér a szervezőmunka, amely ritkán látványos, de annál hasznosabb, nélkülözhetetlenebb - mondta a köztársasági elnök.

Kiemelte, ehhez hasonlóan "Magyarország Barátai" is valamennyien megmutatják, mekkora szellemi és gazdasági erőforrás "egy megfelelő ember a megfelelő helyen". A személyes jelenléten keresztül sugárzott hitelesség, s az ennek révén elért bizalom ugyanis pótolhatatlan - tette hozzá Áder János.

Vizi E. Szilveszter, a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke beszédében köszönetet
velemenyezd, 2019. május 03. péntek, 16:14
A Bárány
,,Mint a bárány, ha vágóhídra viszik." Ézsaiás 53,7b

Láttam egyszer egy bárányt kimúlni. Megrendítő, ugyanakkor borzalmas látvány volt.

Amikor a levágás helyére vitték, különösképpen szeretetre méltónak tűnt, a gyerekek szívesen megcirógatták és dédelgették volna. Minden állatfajta kicsinyei kedvesek - kiscicák, kölyökkutyák, kiscsibék, borjak és csikók -, de a kisbárány különösen vonzó.

Ahogy ott állt, maga volt a megtestesült ártatlanság. Makulátlan fehér bundája a tisztaságról beszélt. Szelíd volt, tehetetlen és védtelen. Különösen a szeme volt kifejezésteljes; félelemről, fájdalomról, gyötrelemről beszélt. Teljesen indokolatlannak látszott, hogy ilyen fiatal, szép teremtményt levágjanak.

Azután összekötözték a lábát, és a szenvedő bárány az oldalán feküdt, zihálva, mintha sejtené közeli végét. A mészáros egyetlen gyors mozdulattal elvágta a torkát, a vér a földre ömlött. A kicsiny test néhányat vonaglott, azután nem mozdult többé. A szelíd bárány
kalmanpiroska, 2019. április 09. kedd, 07:46
Útravaló – 2019. február 3.
születésünk előtt történik velünk valami, ennek ellenére eszünkbe sem jut, hogy Istennek legalább annyi köze van az életünkhöz, mint szüleinknek. Pál apostol gyönyörűen írja: ,,Amíg gyermek voltam, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek... de amikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait." Ilyen értelemben sokan gyermekek maradnak.
Ha valaki Isten tervei szerint szeretné alakítani életét, mindig tapasztalni fogja a szenvedést, különösen, ha prófétai küldetése van. Mert elégedetlenkedést vált ki azokból, akiknek privilegizált helyzetét, előnyeit veszélyezteti a prófétai szó. Hasonlóan esnek neki a názáretiek Jézusnak is, aki nemcsak a könyvtekercsből olvasott, hanem gondolataikból is: ,,lássuk, mit teszel? mit tudsz tenni?" - hangosítja ki meg sem fogalmazott kérdéseiket. Ezek a gondolatok nagyon közel vannak a sátán zaklatásához, aki a pusztában megkísérti őt. A názáretiek azt kívánják tőle, hogy mutasson
maroka, 2019. február 03. vasárnap, 12:59
Félidejénél jár Bergendy Péter Post Mortem című filmjének forgatása
A Post Mortem közvetlenül az első világháború után, a spanyolnáthajárvány idején játszódik egy faluban, amelynek különösen sok a halottja. Erre a vidékre érkezik Tomás, a post mortem-fotós (Klem Viktor), aki családjuk körében fényképezi az elhunytakat. A kísértetjárta faluban élő kislány, Anna (Hais Fruzsina) Tomás segítségét kéri, és ketten szállnak szembe a szelleminvázióval.

"Negyvenegy nap alatt vesszük fel ezt a bonyolult és akcióval teli történetet, most vagyunk túl a felén, de még mindig akadnak olyan szereplők, akikkel először találkozom a forgatáson" - mondta Bergendy.

A csaknem kétórás, szélesvásznú filmet digitális kamerával veszik fel, a technikai felszerelésen nem, inkább a forgatási napok számán spóroltak, hiszen ideális esetben 50-60 nap kellett volna. Sok a hosszas előkészítést igénylő akciójelenet, és a kísértetfilm hangulatának megteremtésére is időt kell szánni. "A párbeszédes jelenetek pörögnek, de a horrorhangulatot és -világot létrehozni nehezebb, mint gondoltam" -
velemenyezd, 2019. január 29. kedd, 11:41
Az ember mint a teremtő [...]
szubsztancia az alapja. Ha sematikusan akarjuk ábrázolni az embert (rajzolva), az alsóbb ember egy szellemi szubsztanciából álló képződmény, s mennél inkább haladunk a fej felé, annál inkább alakul az ember fizikai szubsztanciából. A fej fizikai szubsztanciából képződik, a lábak viszont, bár ez groteszkül hangzik, szellemi szubsztanciából alakulnak. Így kell hát rajzolnunk az embert: a fej felé haladva átmegy a szellemi szubsztancia a fizikaiba, a fizikai szubsztanciát főként a fej tartalmazza. Ezzel szemben különösen szép, ahogyan - mondhatnám - a szellemi szubsztancia kiterjeszkedik ott, ahol az ember lábát-kezét a térbe nyújtja. Valóban, mintha az lenne kéznek és lábnak a legfontosabb, hogy megtöltse őt az oly lényeges szellemi szubsztancia. Igen, ez így van, a kéz és a láb a szellemi subsztanciában úszik, viszont a fej tömör, fizikai szubsztanciából álló képződmény.

De egy ilyen képletben, amilyen az ember, nem csak a szubsztanciákat kell megkülönböztetnünk. Meg kell különböztetnünk
eposz, 2019. január 17. csütörtök, 14:29
Édes túrókrém
krém

Hozzávalók:

1/2 kg túró
1 nagy pohár joghurt
Kevés citrom leve
csipet só
5 evk. porcukor (vagy kristálycukor)
3 cs. vaniliáscukor
25 dkg fagyasztott erdei gyümölcs keverék, vagy szeder, vagy málna, vagy eper önmagában
Tejszínhab

Ez nem csak finom, hanem látványos édesség is. Kiváló látványos vendégváró, de ehhez időzítened kell! Az alap túrókrémet elkészítjük a fent megadott alapanyagokból. A piros gyümölcsök savanyúsága miatt ezt a típust különösen cukrozzuk. Ha cukorbeteg van a családban, akkor porrá tört cukorpótlóval is elkészíthető a finomság.
Az erdei gyümölcsöket, ha a piacon vettük mossuk meg, ha fagyasztott termék, akkor már előkészített. A nem fagyasztott gyümölcsöket - bár nem hasznos a tápértékének - a cél érdekében fagyasszuk le a főzőcske előtt 3-4 órával. Majd az alap túrókrém elkészültekor fagyasztva helyezzük bele a gyümölcsöket. A krémet eztán 3 órára a sima hűtőszekrénybe tesszük.
A gyümölcsök lassan
klarika47, 2018. december 23. vasárnap, 17:00
EU-Afrika Fórum - Szakértő: látványos fejlődésen ment keresztül Afrika az elmúlt 15 évben
A kutató szerint a fejlődés elsősorban nem a segélyeknek köszönhető, hanem annak, hogy az afrikai politikusok rájöttek, nem kell minden szerződést aláírni, s érdekeiket érvényesíthetik a globális piacon.

A világgazdaság nagy szereplői körében Afrika továbbra is nyersanyagtermelőként szerepel, így nem cél, hogy megerősödjön a feldolgozóipar, hiszen ekkor nőne a nyersanyagok ára.

Hiába áramlott be a kontinensre éves szinten 50-60 milliárd dollárnyi fejlesztési segély, sok esetben ennek nem volt eredménye. Mostanra viszont megváltozott az afrikai vezetők hozzáállása, s inkább a már feljebb említett szektort fejlesztik, mert ez teremt munkahelyeket - mondta a szakértő.

Jelentősen több európai befektetést szorgalmazott Afrikában Sebastian Kurz osztrák kancellár kedden Bécsben az EU-Afrika Fórumon. Orbán Viktor magyar miniszterelnök megerősítette: a magyar kormány álláspontja, hogy a segítséget kell Afrikába vinni, és nem pedig a bajt behozni ide, Európába, és különösen nem
velemenyezd, 2018. december 19. szerda, 09:31
Anilogue - Martina Scarpelli Egg című rövid animációja nyerte a fődíjat
A rövidfilmes mezőny zsűrije - Ambrus Ferenc producer, a Puppetworks Stúdió vezetője, valamint Pedro Rivero spanyol és Drasko Ivezic horvát animációs filmes - szerint Martina Scarpelli kétdimenziós animációs filmjében, amely egy anorexiás nő szubjektív világát mutatja be, "hipnotikus módon, hibátlan narrációval és minimalista, tökéletes eszközökkel fejezte ki magát, amivel egészen új élményt nyújt".

Liszka Tamás fesztiváligazgató az MTI-nek elmondta, hogy a zsűri különösen azt értékelte a rendezőnő munkájában, hogy az ábrázolt témát mindenki számára átélhetővé tette. Mint hozzátette: az Anilogue filmfesztiválon hagyományosan a rövidfilmes verseny győztese kap pénzjutalmat, 2000 eurót, amely lehetővé teszi egy következő filmterv elindítását.

A zsűri különdíjjal jutalmazta Hegyi Olivér Take Me Please című MOMÉ-n készült diplomafilmjét, a portugál David Doutel és Vasco Sá Auguro (Ómen) című filmjét és a horvát Igor Grubic How Steel Was Tempered (Hogyan edzették az acélt) című alkotását.

Az
velemenyezd, 2018. december 01. szombat, 19:02
Képek, videók
kőhegyek.jpg
bbbarbara
2016. október 21. péntek, 21:26
kőhegyek.JPG
bbbarbara
2014. november 23. vasárnap, 15:38
Különösen szeressétek a g
sanci81
2018. augusztus 11. szombat, 19:10
KÜLÖNÖSEN SZÉP TÁJAK..jpg
mailona
2012. szeptember 30. vasárnap, 19:47
különösen szép csendélet.
kata420
2011. június 09. csütörtök, 20:54
különösen csinos nő.jpg
rochlitzne
2010. szeptember 02. csütörtök, 08:30
Irénkétől különösen érdek
rochlitzne
2010. március 14. vasárnap, 08:37
virág különösen szép.jpg
1maszatka
2009. október 26. hétfő, 21:22
kép nő különösen.gif
1maszatka
2009. október 26. hétfő, 20:09
különösen szép kép.png
rochlitzne
2009. október 21. szerda, 12:21
Különösen Veszélyes.hu.jp
rambobby
2007. május 01. kedd, 10:19
Kivilágított úton
sanci81
2018. február 02. péntek, 16:52
esti kivilágitott házak.p
rochlitzne
2015. február 03. kedd, 16:20
Kivilágitott fa.jpg
gosztmagdi
2012. december 21. péntek, 22:04
kivilágított fenyő
lovaszmarika
2011. december 17. szombat, 13:26
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.