Belépés
2020. május 25. hétfő | 22. hét | 146. nap | 08:57 | Orbán
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Mosonmagyaróvári kórház, 1956 - 4. rész
A mosonmagyaróvári kórház szerepe az 1956. október 26-ai sortűz sebesültjeinek ellátásában

A mosonmagyaróvári sortűzzel mélyebben 2007-ben kezdtem foglalkozni. 2009-ben a www.emlekhely1956-movar.egalnet.hu c. honlapunk létrehozásával megállíthatatlanná vált az a kutató, gyűjtő, feldolgozó, emlékmegőrző stb .. munka,melyet azóta is végzek. A Kórház '56-os szerepével részletesebben 2010-ben Dr. Székelyhidi Lászlón keresztül ismerkedtem meg. Majd egy országos pályamunka kapcsán további kutatásokat végeztem (2012). Most, öt évvel később, ebbe a blogomba készítek egy fotó, dokumentum albumot ( folyamatosan bővítem majd), Kórház 1956 címen a Képtáramban található és ötvenhat visszaemlékezést fogok bejegyezni. Az egyes szövegek hol rövidebbek, hol hosszabbak lesznek, hol sebesült emlékezik, hol orvos, hol látogató, családtag, stb.. A visszaemlékezőkről semmit nem írok. Csak a szavaik hatnak.

23. ,, Két héttel ezelőtt kapott a mosonmagyaróvári kórház első alkalommal gyógyszerszállítmányt Olaszországból és Nyugat-Németországból. Az elmúlt héten ismét érkezett egy teherautó gyógyszer a kórházba, most már a Magyar Vöröskereszt budapesti központján keresztül jött a külföldi gyógyszer.
A kórházban teljes a rend. A betegek élelmiszer ellátása jó, a kórtermek is melegek. A megyei Tanács egészségügyi osztálya egy teherautó szénnel segítette a kórházat, hogy ott a mosodát is működtessék.
A mosonmagyaróvári fegyverhasználat sebesültjei közül - a jó kórházi kezelés következtében - kilencet ismét elbocsátott a kórház."

24.,,Mosonmagyaróváron 55 ember életét követelte a hatalom sortüze, a mentők 30 sérültet szállítottak a helyi kórházba. Később, győri mentősök érkeztek az óvári kórházba és ők szállították el a legsúlyosabb sérülteket a győri kórházba vagy még tovább, esetleg Budapestre illetve Ausztriába is, bár oda nem kizárt az osztrák mentőkocsival való szállítás."

25. " Az asszony súlyos sérültje volt az 1956. október 26-ai mosonmagyaróvári sortűznek, mely sebesülés maradandó károsodást okozott járásában és élete végéig az azzal járó fájdalmakat is el kellett viselnie."

26. ,,Mintegy 250-en sebesültek meg. A pusztítás iszonyatos volt. Határőrök és civilek mentőkön, teherautókon hordták a sebesülteket és a halottakat Győrbe, sőt Budapestre is, mivel a mosonmagyaróvári kórház képtelen volt ennyi sérült ellátására."

27.,, Hamar híre ment a városban, hogy kik sebesültek, kik haltak meg. Tudomásom szerint az utcánkban egy fiatalember lábát érte találat. Őt otthon ápolták, súlyos sebe ellenére. ( Az óvatosság, - mint később bebizonyosodott, nem volt hiábavaló, hisz november végén a pufajkások, az ismét előkerült ÁVO-sok a kórház adatai alapján igyekeznek megtalálni a tömegvérengzés túlélőit, a fegyvertelen tüntetőket."

28.,, A halottak számához hasonlóan több, egymásnak ellentmondó adat ismeretes a sebesültekről is. A kérdés tisztázását nehezítette, hogy korlátozottan kerültek elő korabeli kórházi dokumentumok, valamint az, hogy a könnyebb sérültek elsősegélynyújtás után lakásukra távoztak és ezeket semmiféle dokumentumban nem rögzítették. Nem sikerült adatokat felkutatni - mivel időközben megszűnt - a Győri Katonai Kórházban sem.
A mosonmagyaróvári kórház sebészeti naplója, valamint a győri Zrínyi utcai kórház adatai alapján összesen 63 sebesült adatai ismeretesek. A sérültek közül a győri kórházban három meghalt. Arra nézve nincsenek adatok, hogy a mosonmagyaróvári kórházban hányan haltak meg, részben sérülésük súlyossága, részben az ellátatlanságuk következtében. A sérültek a lőfegyverekből származó lövedékektől, valamint a kézigránátok robbanásánál szétrepülő szilánkoktól keletkeztek.
...
A lövések, de elsősorban a kézigránát-robbanások következtében néhányan maradandó egészségkárosodást szenvedtek. Három sérültnek amputálni kellett a lábát. ..."

29. Képzeletbeli beszélgetés egy korabeli '56-os dokumentumról

- Kérem, mesélje el, hogy mi ez az '56-os kordokumentum a képen és mit tudhatunk meg róla?

- A képen látható dokumentum a mosonmagyaróvári Karolina Kórház Sebészeti osztályos naplója 1954. IX.1 és 1958. VIII.25. között. Annyi bizonyos, hogy a mosonmagyaróvári 1956. október 26-ai sortűz sebesültjeinek a helyi kórház sebészeti osztályára vitt részéből több tucat nevet tartalmaz.

- Mit lehet kiolvasni a felvett adatokból?

- Csak feltételezve, hogy az október 26-án bejegyzettek mind sortűz sérültek, kivéve egyet, de róla később, akkor megállapítható, hogy harmincöt személy került az osztályra. Ebből huszonhat férfi és kilenc nő. A férfiakból tizenhét nőtlen, kilenc nős. A nőknél kettő férjes, egy elvált, egy özvegy és öt hajadon. A férfiaknál a legidősebb 1904-es születésű, a legfiatalabbak 1941-es és 1942-es születésűek. Egy-egy fő született 1914-ben, 1917-ben, 1919-ben, 1920 -ban és '26-ban. A legtöbben 1934 és 1939 között születtek. Vagyis 17 és 22 évesek voltak.
A nők közül a legidősebb 1897-es és 1907-es születésű. A legfiatalabbak 16-17 évesek.

- Milyen információk találhatók még a sérültekről?

- Pontosan kiolvasható az emberek lakóhelye is. Óvári lakcím bejegyzett huszonegy fő. De van csornai, mosonszentjánosi, horvátkimlei, rajkai és máriakálnoki lakos is. A legérdekesebbek a konviktusi lakcímmel beírtak. Öten vannak és biztos, hogy - egy kivételével- az Akadémia hallgatói voltak. Ezt a lakcím mellett a születési évszámuk is alátámasztja.

- A név, születési idő, lakcím, felvétel napja mellett a sérülésre, annak kezelésére és a kórházban töltött napok számára is van utalás a naplóban?

- Igen, de nem eléggé részletesen. Néhány sebesültnél olvasható csak, hogy milyen típusú a sérülés és, hogy milyen kezelést/kezeléseket alkalmaztak. Ami viszont pontos adat minden bejegyzettnél, a felvétel napja mellett, a bent tartózkodás napjainak száma és a kibocsátás dátuma, ami viszont nem feltétlen jelenti a gyógyultan távozás idejét. Erre később mondok konkrét példát is. De visszatérve a kórházi kezelés napjaira. Megdöbbentő, hogy sokaknak rendkívül hosszú ideig kellett a kórházban maradniuk. Ebből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy ők nagyon súlyos sérüléseket szenvedtek. Köztük vannak a konviktusi lakcíműek is, azaz az akadémisták. Nyilvánvaló tehát, hogy a hat hősi halottá vált gazdász mellett, ezek a sebesültek is a sortüzek homlokterében tartózkodtak. S itt most csak a naplóban szereplő négy hallgatóról beszélek.

- Milyen skálán mozognak az ápolási napok száma?

- A legkevesebb egy nap volt, de erről külön majd, mert az illető nem sortűz sérült. Úgyhogy így mondom: 2 és 10 nap közötti ellátott tíz fő. 11és 20 nap közötti ellátott szintén tíz fő. 21 és 30 nap közötti ellátott öt fő. További bejegyzés még a 44,52,78,79,84,112 és a 217 kórházi nap.

- A naplóban szereplő sortűz sérültek közül valamennyien felépültek?

- Szerencsére igen, de nem mindegyikük a helyi kórházban. Akiket név szerint a sebészeti naplón kívül a nagy nyilvánosság előtt is lehet ismerni az Gieber Katalin, aki tanársegéd volt az Akadémián és ő is a konviktusban lakott. Az ő visszaemlékezését sérülésére, majd a rendkívül hosszú ideig tartó gyógyulására az emlekhely1956-movar.egalnet.hu weboldal Visszaemlékezések almenüjének 1989-es mappája tartalmazza, illetve a másik négy akadémista közül háromnak Béres László, Rózsa István, Vass László visszaemlékezését, plusz egy Gieber Katalin összevont írást, Nagy Miklós: Óvári gazdászok és tanáraik az 1956-os forradalomban című 2014-es hiánypótló könyvéből ismerhetjük meg.

- Említett még egy olyan személyt, aki szintén szerepel a naplóban az október 26-ai felvételnél, de nem sortűz sérültként. Ki ő?

- Igen. A neve Stefkó József, aki szintén a sebészeti osztályra került, de másnap a fertőző osztályra helyezték. Sorsáról az említett weboldal Archívum almenüjének A népharag című mappája illetve a Gieber visszaemlékezés ír.

- Van-e még valaki, akiről szólni szeretne a napló kapcsán?

- Szeretném megemlíteni Pintér Ferenc 1936-os születésű személy nevét, aki 1956. november 4-én került a sebészetre és csak 1957. január 12-én, 69 nap után bocsátottak ki a kórházból. Ő lőtt sérülésekkel került felvételre. Élettörténetét a Mosonvármegye című újság 2007. december 15-ei számából ismerhetjük. A mosonmagyaróvári Pintér Ferenc
az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított példamutató helytállása elismeréseként
2014-ben Magyar Bronz Érdemkereszt Kitüntetésben részesült.

- Köszönöm a beszélgetést.
azenujsagom, 2017. október 30. hétfő, 05:27
Címkék: Székelyhidi Lászlón, Magyar Vöröskereszt, Győri Katonai Kórházban, Karolina Kórház Sebészeti, Gieber Katalin, Béres László,
Kommentek
Tihanyi Árpád már nincs az 1956-os tudásbázisban
A forradalom leverése utáni Győri-perben, - mely a mosonmagyaróvári 1956. október 26-ai sortűz megtorlása, a népharag áldozataivá vált három ávós tiszttért való elégtétel - hét embert ítéltek halálra és végeztek ki. Nem beszélve Szigethy Attila tragikus körülmények közötti haláláról.
Mártírok, vértanúk ők.

A nemrég felfedezett 1956-os tudásbázisban a Diákok menüpont alatt található Hősök almenüben a Győri-per hét kivégzettje közül azonban csak két személyt nevesítenek meg. Földes Gábort ( I. rendű vádlott) és Gulyás Lajost ( III. rendű vádlott). Tihanyi Árpádot pedig már nem, holott október 26-án ő is Mosonmagyaróvárra jön a további vérengzések elkerülése végett, majd .... a per II. rendű vádlottja lesz!

A másik négy mártírhalált haltról sem tesznek említést: Czifrik Lajos, Kiss Antal, Weintrager László, Zsigmond Imre.

De nem csak ők hiányoznak. Még vagy kétszáz kivégzett személyről nem emlékeznek meg.
Mindösszesen tizenhét név és szócikk található a HŐSÖK
azenujsagom, 2020. május 16. szombat, 05:52
Gulyás Lajos az 1956-os Tudásbázisban
Az interneten elérhető '56-os tudásbázisban a Diákoknak c. főmenüpont alatt a Hősök almenüben az alábbi olvasható Gulyás Lajosról:

"Gulyás Lajos (1918-1957) református lelkész. Pozsonyból a mosonmagyaróvári eseményekre ért haza, ahol egyből a vérengzés ellen foglalt állást, és így mentett meg egy ÁVH-s tisztet, Máté Lajost is. Máté 1957 elején felkereste Gulyást, és tudatta vele, hogy valószínűleg hamarosan elfogják, és halálra fogják ítélni, ezért az tanácsolta a lelkésznek, hogy szökjön át a határon. Gulyás meg volt győződve, hogy semmit nem tett, ezért maradt. A mosonmagyaróvári sortűzzel kapcsolatos győri koncepciós perben halálra ítélték."

Nevénél arcképe, szócikkénél a balatonszepezdi emlékműve látható.
azenujsagom, 2020. május 14. csütörtök, 06:12
30 éve szabadon 2.
30 éve lesz az is, hogy 1990. szeptember 30-án és október 14-én tartották Magyarországon az első szabad önkormányzati választást, amellyel egyben megszűnt hazánkban a közigazgatás tanácsi struktúrája. A rendszerváltozás utáni helyhatósági választások közül az 1990-es volt az egyetlen, amelyen két fordulóban dőlt el a polgármesteri és az önkormányzati képviselői mandátumok sorsa. A mosonmagyaróvári képviselőtestület is '56-ra hozta meg az első határozatát, ahogy az ogy. is 1990. május 2-án.

Az ogy. október 23-at nemzeti ünneppé nyilvánította, a mosonmagyaróvári önkormányzati képviselőtestület pedig az 1/1990 (x.16.) határozattal október 26-ot, az 1956. október 26-ai sortűz napját, Gyásznappá.

Úgyhogy harminc éves lesz ez is.
azenujsagom, 2020. május 06. szerda, 06:30
Mosonmagyaróvári Kortárs Művészeti Lexikon
Szeretett Éder Vilmos festőművész barátom halála előtt nem sokkal írtam le egy Mosonmagyaróvári Kortárs Művészeti Lexikon felállításának ötletét. Szomorú, hogy Éder Vilmos szócikkét fekete keretbe kell tennem.

Éder Vilmos (Mosonmagyaróvár, 1942. május 1. - Kaposvár, 2020.április 5.)
Foglalkozása(i): építészmérnök, festőművész

Mosonmagyaróváron érettségizett, majd Budapesten építészmérnöki diplomát szerzett 1967-ben. Még ebben az évben Kaposvárra költözött. Itt élt és dolgozott építőtervezőként a 2000-es évek elejéig. Művészeti tevékenységét nyugalomba vonulását követően Kaposfőn teljesítette ki. Festészetet Mosonmagyaróváron tanult Tallós Prohászka István és Hagyik István tanítványaként. Az építészkar rajzi tanszékén Gróh János és Nemcsics Antal tanították. Szülővárosához tartozását a Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület alakulásakor erősítette meg, mint alapító - és rendes tag. 2004-től e társaság keretein belül mutatta be alkotásait helyben, de Lébényben,
azenujsagom, 2020. május 01. péntek, 08:17
Nekrológ
alkotásán visszaköszönnek még Kaposvár kedves tájai és a Balaton csodálatos világa. Munkái további részét vallásos tárgyú képei jelentik, mely szülőhelye, Moson vallásos hagyományában, a gyermekkor, a nevelés lélekformáló hatásában gyökereznek. A teljes Mária-legendárium feldolgozását önálló kiállításán mutatta be Csepregen, A Napba öltözött asszony címmel.

Éder Vilmos munkásságában külön fejezetet alkotnak azon történelmi témájú képei, melyek az 1956-os forradalom és szabadságharc mosonmagyaróvári eseményeire emlékeztetnek. Megfestette az 1956. október 26-ai sortűz áldozatai közül a személyesen is ismert Demeter János (1939-1956) alakját, ahogy Magyar Katalin (1940-1956), Budapesten hősi halált halt diáklány tragédiáját is.

Éder Vilmos hazajárt és itthon volt Mosonmagyaróváron!

A Tallós Prohászka István Egyesület minden évi tárlatának, a ,,Blitz" nemzetközi művésztalálkozó - és kiállításnak állandó résztvevője. Jelenlétével mindig megtisztelte más
azenujsagom, 2020. április 22. szerda, 07:32
Koronavírus - Telefonos és online tanácsadás a krónikus betegeknek országszerte
felnőtteknek.

A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház honlapján húsz rehabilitációs oktatóvideót tett közzé, amelyekben egyebek mellett az otthon ápolt beteg helyes fektetését, felállítását, a járás segítését és a testet átmozgató tornagyakorlatokat mutatnak be - mondta Tamás László János, a kórház főigazgatója az MTI-nek.

Hozzátette, valamennyi szakrendelésen telefonos konzultációt tartanak, de sok beteg e-mailben is felteszi a kérdéseket az esetleges további teendőiről.

A mosonmagyaróvári Karolina Kórház és Rendelőintézetben a gyermekosztály orvosai Facebook-oldalt működtetnek, amelyen reagálni tudnak a szülők feltett kérdéseire.

A Debreceni Egyetem klinikai központjában és a Kenézy egyetemi kórházban a szakrendeléseket és a szakambulanciákat érintő elektronikus egészségügyi szolgáltatást - virtuális ambulanciát - vezetnek be - közölte az egyetem sajtóirodája az MTI-vel. A virtuális ambulancián telefonon kikérdezik a jelentkező beteget, majd a megfelelő szakorvoshoz irányítják, aki
velemenyezd, 2020. április 16. csütörtök, 17:42
Elhunyt Éder Vilmos festőművész
78 éves korában elhunyt Éder Vilmos mosonmagyaróvári születésű festőművész.
A helyi gimnáziumi érettségi után építészmérnöki diplomát szerzett, majd Kaposváron
alapított családot és dolgozott nyugdíjba vonulásáig.
Mosonmagyaróvárhoz tartozását a Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület
alakulásakor erősítette meg, mint alapító és rendes tag.
2004 óta az egyesület kiállításain mindig szerepelt mind alkotásaival, mind személyével.

Az én barátságom Éder Vilmossal '56-os.
Nem egy alkotását ajándékba adta, hogy a
rendezett '56-os kiállításainkon bemutathassuk.

Legutóbb még személyesen hozta el két
képét, amit Magyar Katalinról (1940-1956) és Demeter
Jánosról (1939-1956) készített.

A képeket az állandó 1956-os Művészeti Galériánk 2019. november 4-ei ünnepélyes megnyitójára bekereteztettük.
Sajnos a megnyitóra egészségügyi okok miatt nem tudott eljönni, de megbeszéltük, hogy
majd tavasszal találkozunk.

Nagyon
azenujsagom, 2020. április 15. szerda, 06:01
Rácz János: Az andaui lista
menekültek minél hamarabb segítséget kapjanak Ausztriában. Nádas Róbert és családja a megfelelő helyen volt a megfelelő időben közel háromezer magyarnak segítettek; együttműködtek az osztrák Vöröskereszttel, vizet és élelmet biztosítottak a magyar menekülteknek. A mentési munkában Nádas Róbert édesanyja Jura Anna és testvére Nádas Alíz is aktívan részt vettek.

Nádas Sándor, Róbert édesapja Hanságújmajorban az Eszterházy-uradalom főintézője és fővadásza volt. Nádas Róbert apja nyomdokain a Mosonmagyaróvári Akadémia elvégzése után ugyanitt volt segédtiszt és intéző.

Az intézői lakásuk éppen ott feküdt az andaui híd közelében, ahol több ezren keltek át a szabadság elérésének reményében. Nádas Sándor traktorokat indított az osztrák menekülttáborokhoz, közben arra is volt gondja, hogy a későbbi kapcsolattartás reményében egy kis füzetecskébe vezesse a vele kapcsolatba került magyar emigránsok adatait. Nevek, születési adatok, lakcímek, 1460 bejegyzés, közel háromezer nő, gyermek és férfi
azenujsagom, 2020. április 11. szombat, 06:35
Képek, videók
Mosonmagyaróvár
azenujsagom
2017. október 28. szombat, 05:48
Május 28. Mosonmagyaróvár
azenujsagom
2015. május 28. csütörtök, 05:15
Mosonmagyaróváron
bzsuzsanna
2014. június 18. szerda, 12:19
Mosonmagyaróvár, Csaba u.
apabybe
2014. február 07. péntek, 15:27
mosonmagyaróvár
lacipecsenye
2011. november 02. szerda, 11:14
Aqua Kft. Mosonmagyaróvár
zoldkaszino
2010. december 31. péntek, 07:12
Mosonmagyaróvár
timi032
2009. március 27. péntek, 10:34
Mosonmagyaróvár
antitokiohotel
2007. március 12. hétfő, 13:24
székelyhidi Balázs
niki69
2006. december 07. csütörtök, 17:47
magyar vöröskereszt.jpg
sarkadykati
2014. június 09. hétfő, 17:15
magyar vöröskereszt.jpg
snbela44
2014. június 01. vasárnap, 17:54
62_magyar_voroskereszt .jp
mezixy
2009. február 10. kedd, 19:42
ölelés a kórházban.jpg
durcimarcika
2018. április 13. péntek, 10:10
kórházban.jpg
durcimarcika
2018. április 13. péntek, 10:09
Golfozó a kórházban
sanci81
2017. július 22. szombat, 17:27
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.