Belépés
2020. július 06. hétfő | 28. hét | 188. nap | 12:54 | Csaba
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Krónika 1. rész (megemlékezések, Kúria-beszámoló)
A Magyar Athletikai Club 145 évvel ezelőtt tartotta első szabadtéri versenyét - kezdte megemlékező beszédét a magyar sport napján Jakab István levezető elnök. A trianoni békediktátum idei századik évfordulója kapcsán azon magyar sportolókról is megemlékezett, akik a határainkon túl értek el sikereke, így erősítve a nemzeti összetartozást.

A Ház ugyancsak megemlékezett a jászkun önmegváltás napjára. A jászok és a kunok a XIII. században érkeztek hazánkba - ismertette Jakab István -, 275 éve pedig Mária Terézia május 6-án engedélyezte számukra a régi szabadságuk, kiváltságaik visszaváltását, amelyeket a török uralom alatt veszítettek el.

A Kúria elnökének beszámolója

Az új szabályok alkalmazásának éve volt a 2018-as a Kúria életében - mondta beszámolójában Darák Péter elnök. Ekkor lépett hatályba az új polgári (Ptk.) és a büntető törvénykönyv, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló új eljárási kódex. Az elnök hangsúlyozta: nemcsak alkalmazásukra készült fel az intézmény, de már azok kodifikációjában is részt vett.

A Kúria 2018-ban kezdte meg egy új jogintézmény, a felülvizsgálati eljárás engedélyezése egységes gyakorlatának kialakítását is, és segítséget nyújtott az elsőfokú bíróságoknak is az alkalmazási problémák megoldásában, előbb konzultációs testületek által, majd joggyakorlat-elemző csoportokon keresztül.

Darák Péter a jelentős események között említette a közigazgatási bíráskodás szervezeti reformjának jogszabályba ültetését, hozzátéve: a reform végül lekerült a napirendről, a közigazgatási felsőbírósági feladatokat továbbra is a Kúria látja el.

A legfontosabb változásnak az elnök a megengedhetőségi eljárás bevezetését nevezte. Mint mondta, végre a Kúria maga döntheti el, mely ügyeket tart az ítélkezési gyakorlat egysége szempontjából olyan fontosnak, hogy azokat érdemben elbírálja. Ez évtizedekre határozza meg a Kúria leterheltségét és gyakorlatát - mutatott rá.

Az elnök beszámolt a nyolc joggyakorlat-elemző csoport működéséről is,a többi között az országos büntetéskiszabási gyakorlat, a kötelező pszichiátriai gyógykezelés elrendelésének gyakorlata vagy a munkaviszonyhoz kapcsolódó megállapodások elemzéséről.

Folytatták a Ptk.-val kapcsolatos jogértelmezést például a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban, de fontos lépéseket tettek a civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos jogalkalmazási problémák feltárásában is.

A devizahiteleket érintő idei uniós döntés megerősítette a Kúria gyakorlatát - mondta.

A legerőteljesebb jogegységi tevékenységet 2018-ban a büntető kollégium fejtette ki - ismertette -, amely a többi között a gyermekpornográfia halmazati kérdéseiről vagy a házi őrizet részleges feloldásával összefüggésben hozott határozatot.

Szólt arról is, hogy 2018-ban, választási év révén számos választással kapcsolatos eljárást folytatott a közigazgatási kollégium. Gördülékenynek nevezte az önkormányzati tanács tevékenységét, amelynek legfontosabb döntései a telekadó, építményadó tárgyában születtek, de a közterület-használat engedélyezési gyakorlatát is vizsgálta.

Bizottság: a Kúria 2018-as célkitűzései maradéktalanul teljesültek

Az igazságügyi bizottság elnöke, Vejkey Imre (KDNP) elmondta: a bizottság még tavaly novemberben tárgyalta meg a Kúria elnökének beszámolóját, a vitában pedig megállapította, hogy a Kúria 2018-ra megfogalmazott szakmai célkitűzései maradéktalanul teljesültek, ennek alapján a testület egyhangúlag támogatta beszámolót.

Kiemelte: 2018-ban kezdődött az új büntető és polgári eljárási kódexek, valamint a közigazgatási perrendtartásról és a közigazgatási bíráskodásról szóló törvény alkalmazása a bírósági munkában, ami számos kihívást fogalmazott meg a bírósági irányító szervezet számára, az új jogegységi határozatokkal és a joggyakorlat-elemző csoport munkájával kapcsolatban.

Fidesz: a Kúria magas színvonalon végezte feladatait

Kovács Zoltán, a Fidesz vezérszónoka arról beszélt: Magyarország legfelsőbb bírói fóruma, a Kúria számos figyelemre méltó szakmai cél elérését tűzte ki 2018-ban. Ezen célok közé sorolta az egységes és magas szintű ítélkezési gyakorlat biztosítását az új jogegységi eszközökben rejlő lehetőségek kiaknázásával, a Kúria jogegységi aktusainak felülvizsgálatát, új polgári perrendtartás és az új polgári törvénykönyv alkalmazása során felmerülő jogértelmezési kérdések vizsgálatát, a civil szervetek nyilvántartásával kapcsolatos jogalkalmazási problémák feltárását, a gyakornoki program folytatását, a főtanácsadói rendszer kiépítését, és a Kúria visszatérésének lehetőségét a régi igazságügyi palotába.

Úgy értékelt: a Kúria magas színvonalon, hatékonyan végezte feladatait, erősítve ezzel a társadalom igazságszolgáltatásba vetett bizalmát. Hozzátette: a Kúria nemcsak legfelsőbb ítélkezést feladatait gyakorolja, hanem intézményként a magyar jogi tradíció megteremtője is. Jelezte: Fidesz képviselőcsoportja támogatja a beszámoló elfogadását.

Forrás: MTI
velemenyezd, 2020. május 06. szerda, 11:12
Címkék: Magyar Athletikai Club, Jakab István, Mária Terézia, Darák Péter, Vejkey Imre, Kovács Zoltán,
Kommentek
Krónika 8. rész (ügyészségi beszámoló, napirend után)
Polt Péter zárszavaA legfőbb ügyész zárszavában elmondta: a beszámolóról politikai vita folyt, s ebben a szakmaiság szerepe nehéz. "Nehéz a politikát és a szakmát egymás mellett művelni, neki tilos, és ezt nem is teszi" - fogalmazott. Jelezte: a politikai jellegű kérdésekre ennek megfelelően nem kíván reagálni, ahogy a fenyegetésekre sem, ez azokat minősíti, akik ezzel az eszközzel éltek.

Megjegyezte: azokat a szakmai kérdéseket, amelyekre most nem tud választ adni, írásban meg fogják válaszolni.

Polt Péter kitért arra: 2018-ban a gyorsító intézkedéseknek változatlanul nagy jelentőséget tulajdonítottak, az vezette őket, hogy a törvényesség mellett az időbeli tényező is javuljon.

Hangsúlyozta: az új büntetőeljárási törvény az ügyészségre is nagyobb munkaterhet és nagyobb felelősséget rakott. A fiatalkorúak büntetőügyeiről azt mondta: az ügyészségnek nem célja a fiatalkorúak megbüntetése, hanem "a megjavításukat" szeretnék elérni, és ennek jegyében használják a
velemenyezd, 2020. május 06. szerda, 17:12
Krónika 4. rész (OBH-beszámoló)
szólt az ügyhátralék ledolgozásának mértékéről is.

Az átállást az új eljárási kódexek alkalmazására a támogató csoportok létrehozása segítette - hangsúlyozta. A bíróság az ügyfeleket is számos tájékoztató anyaggal segítette.

Szavait azzal zárta: az OBH a 2018-ra elfogadott szakmai célkitűzéseit maradéktalanul megvalósította.

Fidesz: jelentősen javult az ítélkezés hatékonyságaBecsó Károly, a Fidesz vezérszónoka úgy értékelt: részletes, áttekintő, minden részletre kiterjedő beszámolóról van szó, amely kellő tájékoztatást ad, a bírák és az OBH dolgozóinak kiemelkedő, magas szintű, hatékony munkájáról.Kiemelte: az állampolgárok számára a legfontosabb érdek, hogy a minél előbb befejeződjön ügyük, és 2018-ban a perek 86 százaléka egy éven belül befejeződött, és a tárgyév végére 40 százalékkal csökkent a két éven túl folyamatban maradt peres ügyek száma az OBH megalakulásának évében mérthez képest. Ezek a számadatok is alátámasztják, hogy az ítélkezés hatékonysága
velemenyezd, 2020. május 06. szerda, 13:54
Krónika 3. rész (Kúria-beszámoló, OBH-beszámoló)
bírálata nem sérti a bírói függetlenséget.

Megjegyezte: nem volt még egy olyan kormány, amely annyit küzdött volna a magyarok jogaiért a bankokkal, multinacionális vállalatokkal szemben, mint a mostani.

A képviselő arról is beszélt, hogy az Igazságügyi Palota az igazságszolgáltatásnak épült, csak a kommunisták gondolták, hogy ne az eredeti funkcióját szolgálja, de most végre elkezdődhet az átalakítás. Az épület alkalmas arra, hogy a Kúria székhelye legyen - tette hozzá.

Az OBH elnökének beszámolója a 2018-as tevékenységről

Csaknem 1 millió 250 ezer ügy érkezett 2018-ban a bíróságokhoz - kezdte beszámolóját az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke. Senyei György Barna hozzátette: a befejezett ügyek száma ezt 3,6 százalékkal haladta meg. Minden ítélkezési szinten több ügyet zártak le a bíróságok, mint ahányat megkezdtek, az ügyhátralék 24,5 százalékkal csökkent.

Nincs azonban érdemi változás abban, hogy a központi régió bíróságai a legleterheltebbek, a Fővárosi, valamint a Budapest
velemenyezd, 2020. május 06. szerda, 12:43
Krónika 2. rész (Kúria-beszámoló)
alkalmazása.

Elképesztőnek nevezte, hogy az elmúlt években kormánypárti politikusok miként támadtak meg bírói döntéseket egyes bűncselekmények esetén, és úgy vélte, ezeket a politikai támadásokat hangsúlyosan kellett volna a Kúriának visszautasítania. Azt kérte ezért a Kúria elnökétől: ne engedje, hogy a politika beleszólása a bíróságok munkájába folytatódjék.

MSZP: javaslatok a választási és a devizahiteles ügyekben

Az MSZP a választási és a devizahiteles ügyekkel kapcsolatban fogalmazta meg javaslatait a beszámoló vitájában. Varga László (MSZP) úgy értékelt, 2018 kifejezetten megterhelő volt a Kúriának, magas volt az ügyszám az országgyűlési választások miatt. Hozzátette: a Kúria a választási ügyekben színvonalas jogorvoslati tevékenységet folytat, nemcsak a választási bizottságok, de sok esetben az Alkotmánybíróság határozatainál is megalapozottabb ítéleteket hoz.

A Kúria korábbi gyakorlatának felülvizsgálatát, illetve állásfoglalás kiadását szorgalmazta az ügyben, hogy a bíróságok
velemenyezd, 2020. május 06. szerda, 12:01
Igazságügyi szervek 2018-as beszámolóiról tárgyalnak
A hétfőn kezdődött ülés harmadik ülésnapja reggel 9 órakor kezdődik, a képviselők ekkor a magyar sport napjára és a Jászkun önmegváltásra emlékeznek.

Az első napirendi pontban a Kúria elnöke számol be szervezete jogegység-biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében végzett tavalyelőtti tevékenységéről.

Ezt követi az OBH vezetőjének, majd a legfőbb ügyész 2018-as beszámolója.

A parlament csütörtökön négy javaslat tárgyalásával folytatja aktuális ülését, amely május 11-én, hétfőn ér véget, amikor újra azonnali kérdések és válaszok hangoznak el.
velemenyezd, 2020. május 06. szerda, 07:04
Ötnapos üléssel folytatja munkáját a parlament
anyagi támogatását tekintettel arra, hogy a pártok idei állami támogatásának felét átcsoportosítják a koronavírus-járvány elleni védekezési alapba.

Szó lehet még a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról, valamint a belügyminiszter polgárok biztonságát erősítő javaslatairól is.

Szerdán a magyar sport napjára, valamint a Jászkun önmegváltás emléknapjára emlékezéssel kezdik munkájukat a képviselők, majd a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az ügyészség 2018-as beszámolóit tárgyalhatják.

Csütörtökön négy javaslatról tarthatnak általános vitát. A képviselők elsőként a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklését célzó adóváltoztatási javaslatokról, majd a kiskereskedelmi adóról szóló előterjesztésről mondhatják el a véleményüket.

Az ülésnap második felében a felnőttképzés ösztönzéséről és a nemzetiségek jogairól szóló előterjesztések kerülhetnek napirendre.

A parlament ülése május 11-én, hétfőn érhet véget, amikor újra azonnali kérdések és
velemenyezd, 2020. május 03. vasárnap, 07:04
Az Országgyűlés igazságügyi bizottsága támogatta Darák Péter és Polt Péter beszámolóját
Polt Péter kijelentette: Magyarországon a bűnözés majdnem minden területen visszaszorulóban van, a közbiztonság szilárd.

Az ügyészség bírósági eljárásokban végzett munkájáról szólva a legfőbb ügyész azt emelte ki: mind kevesebb az elhúzódó ügy, egyre több a gyorsító intézkedésekkel, bíróság elé állítással, tárgyalás mellőzésével, vagy egyezséggel folyó eljárás. A váderedményesség pedig tavaly 98,11 százalék volt, ami azonban bizonyos ügytípusokban, például korrupciós cselekményeknél, hűtlen kezelés miatt folyó eljárásokban alacsonyabb, többek között a bizonyítás nehézségei miatt.

Gyüre Csaba jobbikos képviselő felvetette, hogy egyes statisztikák szerint Magyarország egyre rosszabb helyen áll a nemzetközi rangsorokban.

Nem jó olyan országban élni, ahol rendszintű a korrupció - vélekedett az ellenzéki képviselő.Varga László szocialista képviselő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az ország egyes területein nagyon komoly gondok vannak a közbiztonsággal, az emberek bizonyos
velemenyezd, 2019. november 06. szerda, 14:22
Képek, videók
gyermekek-beszamoloi-e loz
sz719eszter
2017. december 15. péntek, 14:32
Szomorú beszámolő
anna4459
2017. augusztus 04. péntek, 09:19
beszámoló.jpg
matavkut
2010. november 07. vasárnap, 10:06
a beszámoló megvitatása.j
matavkut
2010. november 07. vasárnap, 10:06
3.beszámoló.jpg
matavkut
2010. november 07. vasárnap, 10:05
beszamolo2009evre.JPG
kmmmarika
2010. február 17. szerda, 07:40
beszamolo.JPG
kmmmarika
2009. június 24. szerda, 12:32
Szavazás a beszámolóra
erdosgeza
2009. január 17. szombat, 13:52
Élmény beszámoló
bocskai63-71
2008. november 16. vasárnap, 09:11
a beszámoló.JPG
mami7090
2008. október 14. kedd, 10:36
megemlékezésen
alburnus
2009. június 15. hétfő, 16:07
megemlékezésen2.JPG
barzillai64
2008. július 03. csütörtök, 00:12
megemlékezésen1.JPG
barzillai64
2008. július 03. csütörtök, 00:12
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.