Belépés
2020. július 13. hétfő | 29. hét | 195. nap | 18:51 | Jenő
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A Disznófejű Nagyúr 19.
...avagy a bankárok végrehajtanak.../2.

Különösen aktív volt nemzetgazdaságunk tönkretételében és az egész magyar társadalom életszínvonalának lerombolásában Michel Camdessus, a Valutaalap vezérigazgatója, aki 1989 október 23-a óta napjainkig többször felkereste Magyarországot, és látogatásai alkalmával, valamint New Yorkban és Washingtonban folytatott hivatalos és félhivatalos megbeszélések során, a magyar kormánynak és a Magyar Nemzeti Banknak kifejezett direktívákat adott országunk gazdasági és pénzügyi politikáját illetően. Az, hogy Camdessus úr ezeket az abszolút jogellenes beavatkozásait belügyeinkbe és egész nemzeti közéletünkbe a Valutaalap által országunknak nyújtandó kölcsönök előfeltételeiként álcázta, nem változtat eljárása törvénytelenségén és felháborító voltán: a nemzetközi bankároknak ez a magasrangú fullajtárja nagyon jól tudta, hogy hazánknak égető szüksége volt a Valutaalap kedvező minősítésére, mert anélkül partravetett halként vergődhetett volna a nemzetközi pénzvilágban, sőt a külkereskedelemben is, nem beszélve arról, hogy ilyen minősítés nélkül Magyarország még az Európa Parlament és más európai egységszervezetek tagságát nem nyerte volna el.

Ugyanezt a politikát folytatták hazánkkal és nemzetgazdaságunkkal kapcsolatban a Világbank egymást követő elnökei és a Világbank által Magyarországra kiküldött, gyakran harmad- és negyedrangú pénzügyi és gazdasági ún. "szakértők", akik még a legszükségesebb alapismeretekkel sem rendelkeztek a magyar gazdasági és társadalmi viszonyokat illetően, és ilyen ismeretek megszerzésére nem is igen törekedtek. Évek távlatából visszatekintve, még az is elképzelhető, hogy a bankárok szándékosan ilyen tudatlan és ostoba kiküldötteket menesztettek szegény hazánk nyakára, hogy ne is kérdezzenek és informálódjanak, csak pontosan és hiány nélkül közvetítsék megbízóik számukra szánt utasításait.

Camdessus úr első jelentős, végzetes következményekkel járó beletenyerelése a magyar gazdaságpolitikába már közvetlenül az 1990 tavaszán lezajlott országgyűlési választások második fordulója után megtörtént, amikor az Európa Tanács parlamentje, bizonyára nem véletlenül, "megtisztelte" hazánkat tanácskozásainak Budapesten való megtartásával. Camdessus úrnak ezen az értekezleten való fellépését és ott elhangzott felszólalását a következőkben foglalta össze a MAGYAR NEMZET 1990. május 17-i száma:

"Michel Camdessus azzal érvelt igen világosan, hogy a piacgazdaságot nem lehet fokozatosan felépíteni. A Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója kijelentette persze, hogy a változásnak ára van. De nincs más lehetőség, mint a gyors cselekvés, mert a gazdaság egymással összefüggő részelemekből áll. Szükség van az árak fölszabadítására, de a bérliberalizációra is. Ekként kell ösztönözni a piac érvényesülését, és ösztönözni a teljesítményt, de be kell látni, hogy nincs teljes foglalkoztatottság. Nincs értelme elzárkózni a külföldtől, a versenytől, világpiaci árakat kell meghonosítani, és minél előbb bevezetni a nemzeti valuta konvertibilitását... A rendkívül nagy befolyású nemzetközi intézet pénzügyi vezetője (az IMF és Magyarország megállapodásaitól függ a nyugati pénzvilág jóindulata) azt mondta, elképzelhetetlen a lépcsőzetes fejlődés, ez ugyanis határozatlanságot szülne, és elodázná a problémák megoldását."

Camdessus úr eme aranyköpéseit így kommentáltam a Nemzeti Újság 1990. június 1-i számában "Különvélemény" címmel és "A Nemzetközi Valutaalap téveszméi" alcímmel megjelent írásomban:

"Elismerjük, hogy Michel Camdessus - már pozíciójánál fogva is - kitűnő nemzetközi pénzszakértő, de szerényen mindjárt azt is meg kell jegyeznünk, hogy éppen korunk nemzetközi pénzszakértőinek köszönhetjük a stagflációt, vagyis azt a korábban ismeretlen jelenséget, hogy a gazdasági élet stagnálása ellenére is, tartós és jelentős mértékű infláció van. A klasszikus közgazdaságtani elmélet és az 1939 előtti gyakorlati tapasztalatok szerint is, ha egy országban pang a gazdasági élet, akkor - a kereslet csökkenése folytán - defláció következik be, nem infláció, vagyis az árak esnek, és ebből kifolyólag, a valuta értéke emelkedik. Infláció tehát csak akkor jogosult, amikor fellendül a gazdasági élet, és a megnövekedett kereslet következtében az árak emelkednek, és a valuta értéke csökken.

1945 után azonban ez a helyzet megváltozott, éppen a nemzetközi pénzszakértők tevékenysége folytán. Így lépett fel a tőkés országokban az a most már krónikussá vált, rendkívül káros és a lakosság jelentős elszegényedésével járó jelenség - és erre számos példát idézhetnénk -, hogy a gazdasági élet nagyfokú pangása ellenére is, egyre nagyobb infláció tapasztalható. Mit jelent ez egy átlagember számára? Azt, hogy keresete jelentős mértékben csökken, a megélhetési költségek pedig hasonló mértékben emelkednek. Nyilvánvaló, hogy ez rendkívül súlyos szociális problémákat von maga után, különösen, ha a kamatláb is felszökken és egyben nagymérvű munkanélküliség is áll be a rossz gazdasági helyzet miatt. Mindez a nemzetközi pénzszakértők 'érdeme'.

Camdessus úr fejtegetéseit ezért már tisztán közgazdasági szempontból is erősen meg kell kérdőjeleznünk, de még inkább a magyar nép mindennapi megélhetési gondjai szempontjából. A jelenlegi magyar árszínvonal ugyanis úgy van megállapítva, hogy a nyugdíjasok és kiskeresetű dolgozók éppen éhen ne haljanak. Ha viszont - mint ő tolmácsolja - egyik napról a másikra felszabadítjuk az árakat és bevezetjük a világpiaci árszínvonalat, akkor a munkabéreket és a nyugdíjakat is a tőkés országok szintjére kell egyik napról a másikra emelnünk, különben a magyar nép széles rétegei egyszerűen éhenhalnának, és még a nagykeresetűek is jelentős megélhetési problémákkal küzdenének."

Itt részleteztem, hogy az akkori világpiaci árszínvonal figyelembe vételével, a nyugdíjakat minimum havi 400 dollár, a minimális munkabéreket pedig havi 1.500 dollár forint ellenértékében kellene megállapítani, majd így folytattam:

"Ilyen borzalmas megterhelést természetesen sem a magyar államháztartás, sem a magyar nemzetgazdaság nem képes elviselni, és a magyar gazdasági élet napok alatt összeomlana.

A világpiaci árakat ugyanis valóban be lehetne vezetni egyik napról a másikra - ami ugyan tiszta őrültség lenne -, de a világszinttől messze elmaradt és egyáltalán nem gazdaságosan termelő magyar ipart és mezőgazdaságot nem lehetne hasonlóképpen modernizálni. Ezek termékei, illetve azok piaci ára - a roppant súlyos munkabérterhek miatt - egyszerűen nem lennének versenyképesek a világpiacon, vagyis eladhatatlanokká válnának.

Csodálkozunk, hogy Camdessus úr mindezt nem volt képes felmérni, de ez a helyzet, ezért gazdasági elképzeléseit abszolút nonszensznek kell minősítenünk. Egész nyilvánvaló, hogy országunk a magyar nép teljes nyomorba döntése nélkül csak igen fokozatosan térhet át a világpiaci ár- és bérszínvonalra, és ez évekbe fog telni, éppúgy, mint a magyar ipar és mezőgazdaság nyugati szintre emelése. Érdekes, hogy a konferencián megjelent magyar politikusok - akiknek többségére, sajnos, a 'vak vezet világtalan' elve alkalmazható - erre nem mutattak rá, sőt 'hallgattak, mint az anyagcsere elégiája a zöld hajában' (Szabó Dezső). Pedig mindezt egy régivágású számadó juhász is azonnal megmondta volna.

Így hát Ausztráliából hazatelepült magyar jogásznak kellett ezt elmondania, bízva abban, hogy az új kormány nem esik annyira hasra a nyugati 'szakértők' előtt, hogy a magyar nép ellen ezt az esztelen merényletet elkövesse.
loverboy70, 2009. február 01. vasárnap, 18:34
Címkék: Disznófejű Nagyúr, Michel Camdessus, Magyar Nemzeti Banknak, Európa Parlament, Európa Tanács, Nemzetközi Valutaalap,
Kommentek
Szerintetek a trollkodás az magánügy vagy politikai kérdés?
Donaldduck...Mivel ebben a fene nagy diktatúrában nem kérnek számon, azt írsz le amit akarsz....:D De arra megen nem válaszoltál, hogy bűn-é a csoportosítás, vagy szimpla matek....Halmazok létrehozása, i tak dalse....:D

Decotext....Ha egy picinke jobb lét jutna a muszlim világba, hiába agitálnál öngyilkos merénylőket.... Akinek van mit veszítenie, az nem fogja megöngyilkolászni magát, sem egyedül, sem társaságban.... Ahogyan a Hitler szónoklatok sem értek volna semmit, ha a pénzéhes Soros-jugend (illetve azok jogelődje)nem taszítja nyomorba és bérrabszolgaságba az embereket. Azt lehet hergelni, akinek nincs mit veszíteni....Akinek van vesztenivalója, az már legföljebb kényszerhatására fog belelépni ilyen szarságba.

A disznófejű nagyúr a bajok forrása....Remélem Adyt nem tartod populista zorbánista költőnek!....:D

Putnok, azért pénzt tegyél félre a kötélre, mert ma olyan pártnak ül utódja a parlamentben aki az akasztottak családjának kiszámlázta a kötelet. Ma meg szociálisan és
hatibacsi, 2017. június 25. vasárnap, 10:17
Ady Endre – Harc a nagyúrral
Ady Endre - Harc a nagyúrral

Megöl a disznófejű Nagyúr,
Éreztem, megöl, ha hagyom,
Vigyorgott rám és ült meredten:
Az aranyon ült, az aranyon,
Éreztem, megöl, ha hagyom.


Sertés testét, az undokot, én
Simogattam. Ő remegett.
»Nézd meg, ki vagyok« (súgtam néki)
S meglékeltem a fejemet,
Agyamba nézett s nevetett.

(Vad vágyak vad kalandorának
Tart talán?) S térdre hulltam ott.
A zúgó Élet partján voltunk,
Ketten voltunk, alkonyodott:
»Add az aranyod, aranyod.«

»Engem egy pillanat megölhet,
Nekem már várni nem szabad,
Engem szólítnak útra, kéjre
Titokzatos hívó szavak,
Nekem már várni nem szabad.«


»A te szivedet serte védi,
Az én belsőm fekély, galád.
Az én
chillik, 2016. május 12. csütörtök, 04:41
Bűnök
Vannak bűneim, csak úgy mint másnak
ne vádolj, hisz az élet megteszi,
nincs kegyelem, Isten majd számon kér
büntet-e, vagy vétkem elengedi?

Bűnben él a fél világ, rettenet
vannak még "disznófejű nagyurak",
élni kellene de hogyan s minek
döngessünk nyithatatlan kapukat?

A rák zabálja édes húsunkat
Ó, szülőanyák segítsetek hát
de az anyák is bűnben égtek rég
tisztul már testül, lelkük odaát.

Bűnösök vagyunk mi egytől-egyig
a hidak nem bírják a súlyokat,
szabaduljunk az átkos tehertől
hát meg kell tennünk ezt a nagy utat.

Bűnben cicázni, mint ringó nádszál
meghajolva, ide-oda bújva,
senki sem kaphat majd feloldozást
csak ha rálelünk az igaz útra.
babi610805, 2016. május 04. szerda, 09:18
Ady Endre : Harc a Nagyúrral
Megöl a disznófejű Nagyúr,
Éreztem, megöl, ha hagyom,
Vigyorgott rám és ült meredten:
Az aranyon ült, az aranyon,
Éreztem, megöl, ha hagyom.
Sertés testét, az undokot, én
Simogattam. Ő remegett.
,,Nézd meg, ki vagyok" (súgtam neki)
S meglékeltem a fejemet,
Agyamba nézett s nevetett.

(Vad vágyak vad kalandorának
Tart talán?) S térdre hulltam ott.
A zúgó Élet partján voltunk,
Ketten voltunk, alkonyodott:
,,Add az aranyod, aranyod."

,,Engem egy pillanat megölhet,
Nekem már várni nem szabad,
Engem szólítnak útra, kéjre
Titokzatos hívó szavak,
Nekem már várni nem szabad."

,,A te szivedet serte védi,
Az én belsőm fekély, galád.
Az én szivem mégis az áldott:
Az Élet marta fel, a Vágy.
Arany kell. Mennem kell tovább."

,,Az én jachtomra vár a tenger,
Ezer sátor vár énreám,
Idegen nap, idegen balzsam,
Idegen mámor, új leány,
Mind énreám vár,
klementinagidro, 2015. október 08. csütörtök, 15:09
Harc a Nagyúrral.....
Megöl a disznófejű Nagyúr,
Éreztem, megöl, ha hagyom,
Vigyorgott rám és ült meredten:
Az aranyon ült, az aranyon,
Éreztem, megöl, ha hagyom.
Sertés testét, az undokot, én
Simogattam. Ő remegett.
,,Nézd meg, ki vagyok" (súgtam neki)
S meglékeltem a fejemet,
Agyamba nézett s nevetett.

(Vad vágyak vad kalandorának
Tart talán?) S térdre hulltam ott.
A zúgó Élet partján voltunk,
Ketten voltunk, alkonyodott:
,,Add az aranyod, aranyod."

,,Engem egy pillanat megölhet,
Nekem már várni nem szabad,
Engem szólítnak útra, kéjre
Titokzatos hívó szavak,
Nekem már várni nem szabad."

,,A te szivedet serte védi,
Az én belsőm fekély, galád.
Az én szivem mégis az áldott:
Az Élet marta fel, a Vágy.
Arany kell. Mennem kell tovább."

,,Az én jachtomra vár a tenger,
Ezer
nagyiful, 2013. március 05. kedd, 07:26
Ady Endre : Harc a Nagyúrral
Megöl a disznófejű Nagyúr,
Éreztem, megöl, ha hagyom,
Vigyorgott rám és ült meredten:
Az aranyon ült, az aranyon,
Éreztem, megöl, ha hagyom.
Sertés testét, az undokot, én
Simogattam. Ő remegett.
,,Nézd meg, ki vagyok" (súgtam neki)
S meglékeltem a fejemet,
Agyamba nézett s nevetett.

(Vad vágyak vad kalandorának
Tart talán?) S térdre hulltam ott.
A zúgó Élet partján voltunk,
Ketten voltunk, alkonyodott:
,,Add az aranyod, aranyod."

,,Engem egy pillanat megölhet,
Nekem már várni nem szabad,
Engem szólítnak útra, kéjre
Titokzatos hívó szavak,
Nekem már várni nem szabad."

,,A te szivedet serte védi,
Az én belsőm fekély, galád.
Az én szivem mégis az áldott:
Az Élet marta fel, a Vágy.
Arany kell. Mennem kell tovább."

,,Az én jachtomra vár a tenger,
Ezer sátor vár énreám,
Idegen nap, idegen balzsam,
Idegen mámor, új leány,
Mind
jupiter21, 2013. március 03. vasárnap, 17:45
Ady
HARC A NAGYÚRRAL
Megöl a disznófejű Nagyúr,
Éreztem, megöl, ha hagyom,
Vigyorgott rám és ült meredten:
Az aranyon ült, az aranyon,
Éreztem, megöl, ha hagyom.
Sertés testét, az undokot, én
Simogattam. Ő remegett.
»Nézd meg, ki vagyok« (súgtam néki)
S meglékeltem a fejemet,
Agyamba nézett s nevetett.
(Vad vágyak vad kalandorának
Tart talán?) S térdre hulltam ott.
A zúgó Élet partján voltunk,
Ketten voltunk, alkonyodott:
»Add az aranyod, aranyod.«
»Engem egy pillanat megölhet,
Nekem már várni nem szabad,
Engem szólítnak útra, kéjre
Titokzatos hívó szavak,
Nekem már várni nem szabad.«
»A te szivedet serte védi,
Az én belsőm fekély, galád.
Az én szivem mégis az áldott:
Az Élet marta fel, a Vágy.
Arany kell. Mennem kell tovább.«
»Az én jachtomra vár a tenger,
Ezer sátor vár énreám,
Idegen nap, idegen balzsam,
Idegen mámor,
basikele, 2012. október 20. szombat, 09:40
szeretettel
megakadnak vagy körben forognak a gondolatok. A nyavalyatörésnél tökéletesen megállnak; a költőnél a körforgásból rím és refrén lesznek. A nyavalyatörős alszik; a migrénesnél álom és ébrenlét áthatják egymást; az ihlet félálom. Aki a költőt felriasztja (mint az, aki bekopogott Coleridge Kubla Khanjába), megöli a verset. Ébren legfeljebb fordítani lehet.

Izgalom, feszültség, nyugtalanság előzi meg a rohamot... a költő kávéházi márványasztala mellett egyszerre csak attól fél, hogy megöli a Disznófejű Nagyúr... boldog feloldás követi az öntudat visszatérését, egy "kompenzációs euforia", egy exegi monumentum aere perennius...[51] a boldogság, amely a költőt arra készteti, hogy rögtön felolvassa, továbbadja újszülött versét. Az epilepsziás és a fejgörcsös beteg számára csak illúzió, hogy ez volt a végső és utolsó roham. A költő megborzad, ha arra gondol, hogy vége a versszülésnek. A három beteg közül a költő az, aki remegve gondol arra a lehetőségre, hogy meggyógyulhat.

Mindhármuknál közös,
sayuri, 2012. május 10. csütörtök, 13:05
Képek, videók
disznófejű nagyúr
faciendum
2008. december 20. szombat, 17:49
A-BANKÁROK-DIKTÁLJÁK-A -TÖ
menusgabor
2015. január 16. péntek, 17:43
magyar királyság címere07
maroka
2020. július 11. szombat, 19:12
ffi foci_magyarok.jpg
maroka
2020. július 07. kedd, 22:49
magyarbőd.jpg
liliana01
2020. június 13. szombat, 18:26
Osztrák-Magyar Monarchia
furaila
2020. június 05. péntek, 01:10
magyar-anyák-1140x520. jpg
menusgabor
2020. május 22. péntek, 21:47
magyar.jpg
liliana01
2020. április 29. szerda, 19:49
Babits Áldás a magyarra.j
menusgabor
2020. április 06. hétfő, 21:16
Ábrányi Él a magyar.jpg
menusgabor
2020. április 06. hétfő, 19:06
A+Magyar+Királyság+cím erp
menusgabor
2020. február 29. szombat, 07:33
Isten áldja meg a magyart
menusgabor
2020. február 15. szombat, 22:25
a kormánynak.jpg
agica2004
2014. április 03. csütörtök, 11:46
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.