Belépés
2019. január 19. szombat | 3. hét | 19. nap | 21:56 | Sára, Márió
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
John Newton
John Newton - 1725. július 24. - 1807. december 21.


Angol rabszolga-kereskedő-hajó-kapitány volt, aki megtérése után az anglikán egyház papja lett. Ő a szerzője az Amazing Grace című vallásos éneknek.

Fiatalkora
Newton Londonban született, apja John Newton, a Földközi-tengeren hajókapitány, anyja Elizabeth Newton, aki tuberkulózisban meghalt, amikor fia még gyerek volt. 1736-ban, miután két évet töltött el egy bentlakásos iskolában, apjával tengerre szállt, és 1742-ig összesen hat utazáson vett vele részt. Apja a kanadai ontariobeli Fort York-ban kormányzója lett, de 1750-ben egy balesetben megfulladt.

Apja Jamaicába akarta küldeni egy cukornád-ültetvényre, de 1743-ban, utazása közben besorozták a haditengerészetbe, ahol a HMS Harwich-on lett tengerészkadét. Miután dezertálni próbált, Newtont elkapták, vasra verték, lefokozták közönséges tengerésszé, és a Nyugat-Indiákra küldték. Azonban amikor hajója utánpótlásért kikötött Madeira szigetén, Newtont elcserélték és átszállították egy Nyugat-Afrikába tartó rabszolga-kereskedő-hajóra.

Rabszolgakereskedő
Hat hónappal később Guinea partjainál szándékozott maradni azzal a céllal, hogy megcsinálja szerencséjét kereskedőként a Sierra Leone-hez közeli szigeteken, ám ehelyett szolgává tették, és ura brutálisan kihasználta. Megtapasztalta az éhezést, a betegséget és a kiszolgáltatottságot. Később Newton úgy emlékezett vissza magára ebben az időszakban, mint ,,pogány szabadgondolkodó, rabszolgák szolgája Afrikában." Szerencséjére rátalált egy hajóskapitány, akit apja kért meg, hogy keresse következő utazása alatt.

Megtérése
1748-ban a Greyhound fedélzetén, miközben az Atlanti kereskedelmi háromszög Afrikából Dél-Amerikába rabszolgákat, Dél-Amerikából Észak-Amerikába cukrot és Észak-Amerikából Afrikába rumot szállító útjain próbált hazatérni Angliába, óriási viharba kerültek, ami úgy tűnt, elárasztja a hajót. Newton felébredt az éjszaka közepén, és ahogy a jármű telt meg vízzel, Isten kegyelméért imádkozott. Később ezt az élményt jelölte meg kereszténnyé válásának kezdeteként. Miközben a javításra szoruló és ételben szűkölködő hajó hazaevickélt, Newton olvasni kezdte a Bibliát és más vallásos írásokat, és mire Angliába értek, már nem mondta magát pogánynak. A dátum 1748. május 10-e, olyan évforduló, amit egész életére megjegyzett. Attól a naptól fogva kerülte a káromkodást, a szerencsejátékot és az italozást.

Newton visszatért Angliába, Liverpoolba, és részben Joseph Manestay-nek, apja barátjának hatására elfoglalta az első tiszti pozíciót a Brownlow nevű rabszolga-kereskedő hajón. Guinea partjain át a Nyugat-Indiákra tartottak. Ezen utazás elején Nyugat-Afrikában (1748-49) Newton felismerte új spirituális életének elégtelenségét, és egy súlyos lázas betegség tüneteitől szenvedve, teljes egészében Isten kegyelmére bízta magát. Később úgy emlékezett vissza erre az élményre, mint az utolsó fordulópontra Isten keresésében, és az első alkalomra, amikor teljes békét élt meg.

Miután visszatért Angliába 1750-ben, Newton három további utazást tett, mint az Argyle Hercege (1750) és az Afrikai (1752-53 és 1753-54) kapitánya, mindkettő rabszolga-kereskedő-hajó. Csak 1754-ben hallott az Evangélikus megújulási mozgalomról Angliában, és hagyott fel a tengeri kereskedelemmel. Vallásos találkozókon jelent meg, ahol többek között hallotta a Metodista mozgalmat alapító George Whitefield-et és John és Charles Wesley-t.

Anglikán lelkész
1755-ben Newton Liverpool ár-apály-felügyelője lett, ismét csak Manestay hatására, és szabadidejében lehetősége volt a görög, héber és szíriai nyelvek tanulmányozására. Jól ismert laikus evangelizáló lett, és 1757-ben jelentkezett Anglikán ministránsnak, habár hét évnek kellett eltelnie, hogy felvegyék az egyház kötelékébe. Olyannyira elkeserítette a visszautasítás ebben az időszakban, hogy jelentkezett a Metodistákhoz, a Függetlenekhez, a Presbiteriánusokhoz és közvetlenül Chester Püspökénél, Lincoln Püspökénél, a canterbury-i Érseknél és a York-i Érseknél is.

Végül 1764-ben Thomas Haweis bemutatta Dartmouth Lordjának, aki befolyással volt Chester Püspökére, és aki azt javasolta Newtonnak, hogy költözzön a Buckinghamshire-ben lévő Olney-ba. 1764. április 29-én megkapta a diakónusi parancsokat, és Június 17-én pappá avatták.

Mint Olney lelkésze, Newtont részben a jómódú bankár és üzletember Henry Thornton, a Clapham-társaság egyik vezetője támogatta. Hamarosan jól ismert lett pásztori törődéséről és hitrendszeréről, és a máshitűekkel, Evangélikus lelkészekkel való barátsági miatt mind az Anglikánok, mind a nonkonformisták tiszteletét kivívta. Tizenhat évet töltött Olney-ben, mialatt oly népszerűek lettek a prédikációi, hogy a templomot ki kellett egészíteni egy karzattal, hogy be tudja fogadni az embereket, akik összegyűltek őt hallgatni.

1767-ben a költő William Cowper telepedett le Olney-ban, és barátságuk eredményeként jött létre az Olney-i Énekek (London, 1779), ami jelentős hatással volt az angol egyházi zenére. Más jól ismert dalok Newton tollából az ,,Approach, My Soul, the Mercy Seat," ,,Come, My Soul, Thy Suit Prepare", és a ,,Glorious Things of Thee are Spoken", többek között. Öt évvel később, 1772-ben Thomas Scott, aki később Biblia-kommentátor és az Egyházi Misszió Társaság alapítója lett, vette át a szomszéd falvak, Stoke Goldington és Weston Underwood parókiáját. Newtonnak köszönhető, hogy Scott cinikus 'karrier-lelkészből' igaz hívővé vált, amit Scott meg is írt The Force Of Truth (Az Igazság Ereje) című spirituális önéletrajzában.

1779-ben a filantróp Henry Thornton meghítva Newtont, hogy legyen a londoni St Mary Woolnoth templom Rektora, ahol 1807-ben bekövetkezett haláláig teljesített szolgálatot. Erősen támogatta az Anglikán Egyház evangelizációját, és mind a máshitűekkel, mind saját egyháza klérusával barátságban állt. John Newton Londonban halt meg, és Olney-ben lett eltemetve, ahol múzeum van leghíresebb fiának szentelve.

Harc a rabszolgaság eltörléséért
Néhány modern szerző kritizálta, hogy Newton látszólag elfogadta a rabszolgaságot, miközben erős Keresztény meggyőződéséről adott számot - képmutatással vádolván őt. Ezt azonban a kései XVIII. század társadalmának tükrében kell nézzük: Newton kora embere volt és hozzáállása a rabszolgasághoz az időszak modern kereskedőinél jellegzetesnek mondható. Abban az időszakban, amikor aktívan részt vett az emberkereskedelemben, még nem került John Wesley vagy más evangélikusok hatása alá. Később azonban mélyen megbánta, hogy mind elfogadta, mind személyesen részt vett a rabszolga-kereskedelemben, és csatlakozott William Wilberforce-hoz a rabszolgaság eltörléséért folytatott harcában. 1787-ben a kampány támogatására írta ,,Gondolatok az afrikai rabszolga-kereskedelemről" című esszéjét.

1785-ben arra bátorította Wilberforce-ot, Hull városának éppen megtért parlamenti képviselőjét, hogy inkább maradjon képviselő és ,,szolgálja Istent ott, ahol van", minthogy belépne az egyház kötelékébe. Wilberforce hallgatott az egykori rabszolgahajó-kapitány tanácsára, és az elkövetkező öt évtizedben sikeresen harcolt a rabszolgaság eltörléséért a Brit Birodalomban.

Író és dalszerző
1767-ben Olney-ba költözött a költő és mélyen evangélikus hívő William Cowper. A templomba járt imádkozni, és közös munkába kezdtek Newtonnal, hogy szerezzenek egy kötetnyi egyházi éneket. Cowper súlyos depressziója miatt a kiadás 1779-ig késlekedett, amikor is a kötet megjelent Olney Hymns (Olney-i Énekek) címen. A kötet tartalmazza Newtonnak az angol ajkúak által jól ismert dalait, mint a "Glorious Things of Thee are Spoken", "How Sweet the Name of Jesus Sounds!", "Come, My Soul, Thy Suit Prepare", "Approach, My Soul, the Mercy-seat", és az "Amazing Grace".

Amikor Cowper 1800-ban meghalt, néhányan azzal vádolták John Newton-t, hogy érzelemdús evangélikus prédikációival és kálvinista hittételeivel csak súlyosbította Cowper depresszióját és hozzájárult annak szélsőséges melankóliájához és végső szellemi leépüléséhez. Többek közt Robert Southey, a romantikus költő igyekezett Newton-ra hárítani a felelősséget, aki 1835-ben publikálta Cowper Élete című művét.

Apróságok
A Sierra Leone-ben található Newton nevű város nevét John Newton után kapta. Newton Olney-ban található temploma máig jótékonysági kapcsolatban áll ezzel a várossal.

Newton-t énekeinek a Gospel mozgalomra gyakorolt hosszú távú hatásáért 1982-ben a Gospel Szövetség[1] beszavazta a Gospel Hírességek Csarnokába.
katafuko, 2009. június 15. hétfő, 19:08
Címkék: John Newton, Amazing Grace, Newton Londonban, Elizabeth Newton, Fort York-ban, Apja Jamaicába,
Kommentek
Megszentelődés
,,Nem vagyok az, aki lehetnék, nem vagyok az, aki kellene hogy legyek, nem vagyok az, aki szeretnék lenni, nem vagyok az, aki remélem, hogy leszek. De hálát adok Istennek azért, hogy nem vagyok az, aki voltam egykor, és az apostollal együtt elmondhatom: 'Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok.'"

- John Newton -
kalmanpiroska, 2018. október 01. hétfő, 11:31
Híres emberek halotti maszkjai - 3. (24 kép)
sakkozó.

Alekszandr Alekszandrovics Blok orosz költő és drámaíró, az orosz szimbolizmus egyik meghatározó alakja.

Voltaire eredeti nevén François-Marie Arouet francia felvilágosodás kori író, költő és filozófus.

Sir Isaac Newton angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus és alkimista; az újkori történelem egyik kiemelkedő tudósa.

Vaszilij Konsztantyinovics Blücher orosz katona, a Szovjetunió marsallja
schuro, 2018. május 15. kedd, 15:22
Napvilágra került Tesla közel 120 éve titkosított interjúja:
a jelek, melyek jelzik a szférák zenéjét. Ha Einstein hallotta volna ezeket a hangokat, nem hozta volna létre a relativitáselméletet. Ezek a hangok az üzenetek a tudat számára, hogy az életnek van értelme, hogy az univerzum tökéletes harmóniában létezik, és a szépsége az oka és okozata a Teremtésnek. Ez a zene a csillagos ég örök körforgása.

A legkisebb csillag befejezett kompozícióval rendelkezik, valamint része az égi szimfóniának. Az ember szívdobbanása pedig része a földi szimfóniának. Newton megtudta, hogy a titok az égitestek geometriai elrendezésében és mozgásában van. Felismerte, hogy a harmónia legfőbb törvénye létezik az univerzumban. A görbült tér káosz, a káosz pedig nem zene. Einstein a zűrzavar hírnöke.

Egy igazán tanulságos és nagyon érdekes interjú, és egyben olyan dolgokról esik szó benne, amik ott és akkor nem jelenhettek volna meg.

Az emberi ész szinte fel nem foghatja, hogy mekkora tudás birtokában volt Tesla. nem is véletlen, hogy rengeteg szóbeszéd
lilagondolatok, 2018. április 21. szombat, 09:04
Híres emberek ritkán látott képei - 58 (20 kép)
Frank Sinatra, 1980

Michael Jackson és Liza Minnelli, 1980

Duran Duran együttes, 1982

John Travolta és Olivia Newton-John, 1978

Chuck Berry és Michael Jackson, 1979

Olivia Newton-John és John Travolta, 1978
schuro, 2018. február 14. szerda, 21:35
Régi idők régi zenéje - táncoslábúaknak
Show


Rock'n Roll Dance ShowRockin' Rollin' Rockabilly


John Travolta & Olivia Newton John - You're The One That I WanNicky Byrne & Karen Hauer Jive to 'Jailhouse Rock' - Strictly Come DancingFlash Mob de Kizomba vs Bachata... és pihentetőül
menusgabor, 2018. február 06. kedd, 18:15
Képek híres filmekből - 1. (30 kép)
Amanda Barrie a Carry on Cabby című filmben, 1963

John Howard Davies és Robert Newton a Twist Olivér című filmben, 1948

Greta Garbo és Conrad Nagel a The Mysterious Lady című filmben, 1928

Errol Flynn a Hét tenger ördöge című filmben, 1940

José Ferrer és Mala Powers a Cyrano de Bergerac című filmben, 1950

Liz Fraser és Joan Sims a Carry a Regardless című filmben,
schuro, 2017. december 02. szombat, 19:56
Híres emberek aláírásai.
Jr.

Marilyn Monroe

Wolfgang Amadeus Mozart

Bonaparte Napóleon

Isaac Newton

Pablo Picasso

Edgar Allan Poe

William
schuro, 2017. november 27. hétfő, 22:01
Csodálatos Kegyelem
Csodálatos Kegyelem.

Csodálatos kegyelem, milyen édes a hang, ami
megmentett egy olyan nyomorultat, mint én. Már
elvesztem, de most meglettem, vak
voltam, de most látok.

A kegyelem tanította szívemet félni
és a kegyelem könnyített félelmeimen.
Milyen értékesnek tűnt az a kegyelem
a percben, amikor hinni kezdtem.

Sok veszélyen, erőfeszítésen és kelepcén át,
már meg is érkeztünk.
Kegyelem hozott ily messze épségben
és kegyelem vezet majd haza.

Az Úr jót ígért nekem,
szava reményem záloga;
pajzsom lesz ő, és az adag
amíg élek, addig kitart.

Igen, mikor eme hús és szív megáll,
és halandó éltem véget ér;
Magamnak tudhatom, e papi ruha alatt,
az öröm és béke életét.

A föld hamarost elolvad mint a hó,
A nap abbahagyja a sütést,
De Isten, ki létrehívott engemet,
Mindörökre megmarad nekem.

Már tízezer éve itt vagyunk,
fényesen ragyogva, mint
taltos1, 2017. június 26. hétfő, 23:32
Képek, videók
Olivia Newton John
gyuszimacko
2011. április 14. csütörtök, 19:16
Leeds, Anglia.jpg
pacsakute
2017. március 26. vasárnap, 20:12
Bodiam-kastély- Anglia.jp
pacsakute
2017. március 26. vasárnap, 20:00
híd-Tower híd Anglia.gif
agica2004
2016. november 07. hétfő, 18:39
Tower-híd,London,Angli a.g
pacsakute
2016. május 19. csütörtök, 20:27
Anglia-Sidmount.jpg
pacsakute
2016. április 17. vasárnap, 17:35
2E0MNG Anglia
crse
2016. március 25. péntek, 07:12
2E0HTC Anglia
crse
2016. március 25. péntek, 07:12
Devon, Anglia
irmus
2016. február 01. hétfő, 08:11
G4ZIB Anglia
crse
2016. január 31. vasárnap, 11:22
G3YJQ Anglia
crse
2016. január 31. vasárnap, 11:22
G3SEN Anglia
crse
2016. január 29. péntek, 11:41
Anglia 97.JPG
feviroza
2015. december 30. szerda, 00:30
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.