Belépés
2020. június 02. kedd | 23. hét | 154. nap | 04:38 | Kármen, Anita
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Isten dicsőítése
Téged Isten áldunk Téged vallunk miurunknak,
Téged az egész föld úgy imád mint örök Atyját

Szent vagy, szent vagy, szent vagy seregek ura, Istene!
.........................
Könyörülj mirajtunk! Úristen, könyörögj mirajtunk!
Teljesedjen, Uram, mirajtunk a Te irgalmasságod,
amiképen reméltünk Tebenned!

Nicetas
kalmanpiroska, 2020. január 20. hétfő, 21:52
Címkék: Téged Isten, egész föld, irgalmasságod, teljesedjen, miurunknak, dicsőítése,
Kommentek
Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja 06.01
,,Íme, a te anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.
Ezek az evangélium igéi. Jn 19,25-27

Könyörögjünk:
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a Boldogságos Szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket!
Lektor: 1. Urunk, te Szűz Anyádat rendelted Egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a szent hitben N. pápánkat, N. főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Urunk, Szűz Anyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3. Urunk, Szűz Anyád a mi nagyasszonyunk és patrónánk. Az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4. Urunk, Szűz Anyád a mi édes reménységünk. Az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az
maroka, 2020. június 01. hétfő, 08:01
Hogyan kezdjük a napunkat Istennel?
fogunk annak teljes mélységében megérteni, és sosem tudjuk eléggé áttekinteni? Nem elég ez arra, hogy mindez megelégedettségünk forrása legyen? Ez vajon nem elég ok az örömre, hogy láthatjuk az Úr szépségét, dicsőítjük Őt, imádhatjuk az Ő nevét? Vajon nekünk nincs semmink, amit elmondhatnánk Neki, elismerve az Ő leereszkedő kegyelmét és jóindulatát irántunk, amit mi ne fejezhetnénk ki az Őiránta való szeretettel vagy a Neki való engedelmességgel? ,,Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged" (Jn. 21: 17).

Istennek, mint barátunknak, minden nap van mit mondania a Szentíráson keresztül, amelyben meg kell hallanunk az Ő hangját, az Ő gondviselésén és tudatunkon keresztül; Ő kész minket meghallgatni függetlenül attól, hogy akarunk-e Neki valamit feleletként mondani vagy sem; és nagyon barátságtalanok vagyunk, ha nem felelünk. Amikor azt mondja nekünk, hogy ,,Keressétek az én orcámat!", akkor vajon nem úgy kellene szívünkkel Neki felelni, mint annak, akit mi
kalmanpiroska, 2020. május 31. vasárnap, 22:47
Isten jósága
szépségét és hatalmasságát. Éppen ezért Isten igazsága egyaránt magában foglalja a jóságát és az ítéletét is. Amikor Isten megbünteti a meg nem tért embereket a pokolban, nem részesíti őket a jóságában. De mégsem szűnik meg jónak lenni. A szentsége és igazsága vezeti a jóságának adományát. Éppen ezért a jósága különösen azok felé árad ki, akik félik Őt, és benne keresnek menedéket. "Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket" (Zsolt 31,19).
Azonban tisztelettel és hittel az ember nem érdemelheti ki Isten jóságát. Véges, teljes függőségben levő bűnösök nem érdemelhetnek ki semmit Istennél. Istennek a bűnösök felé mutatott jósága mindig ingyenes, és nem lehet kiérdemelni. Miért van akkor az, hogy Isten hajlamos megmutatni hatalmas jóságát azoknak, akik félik Őt és nála keresnek menedéket? Ez azért van, mert az ilyenfajta tisztelet és hit bemutatja Isten
kalmanpiroska, 2020. május 31. vasárnap, 19:34
Pünkösdi ének Osvát Ernőnek
ekét
undorral rúgja szét a villogó hantot -

és tudom, ha kiér és alkonyattájban két ökre előtt hazafelé ballag
s a jó tavaszi szél inge alá lehel
ő csak nyomorának pállott szagát érzi
és a szennyes csöppet, mi bordái közt siet -

az út két oldalán ibolyák langalnak,
félrehajlik lángjuk ahogy ő elvonul dús trágyaszagában
lehajtott fővel cipelve súlyos, érett gondolatjait
át a zajongó évszakokon, lassan, erjedt keservében, némán, ki-kiköpve.

Nem ismer ő téged, mennybéli Úristen! Vidám ünnepeden
ő sötét tolvajként tekereg az aranyhullámokkal csengő földeknek partjain
vagy ül az istálló megett... lent, lent nagy mélységben... föl-fölveti fejét
századok ködén át
nem látja a házat, melyből a tizenkét férfiú kilépett lángnyelveddel fején.

Ezzel számot adhatsz... Mert, nézd, még fia is, ki egykor megérté
a szót, amely onnan rebbent minden népnek és minden nyelveken,
kedvese ölében, dicsősége csúcsán, egyetlen
liliana01, 2020. május 31. vasárnap, 15:29
„Hozzátok ide!”
ezeket alkalmaknak tekinted majd arra, hogy új áldásokat és szabadulást kapj, amiket más módon nem nyerhetnél meg.
Az Úr folyton ezt mondja neked: ,,Hozzátok ide!" Erősen tartsd az edényeket előtte, hittel és
imádsággal! Maradj csöndben nála, és hagyd abba nyugtalan kapkodásodat, amíg Ő dolgozni nem kezd! Ne tégy semmi olyant, amit Ő maga nem parancsolt meg! Engedj időt Istennek a munkálkodásra, és Ő biztosan elvégzi! Aztán azok a próbák, amelyek azzal fenyegetnek, hogy
legyőznek téged elkeseredéssel és kiábrándulással, Istennek lehetőségekké válnak, hogy kinyilatkoztassa irgalmát és dicsőségét az életedben olyan módon, ahogy még soha nem ismerted ezelőtt.
,,Hozzátok [hiányaitokat] ide hozzám!" (A. B. Simpson)

,,Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban" (Fil 4,19).

Milyen csodálatos forrás - ,,Isten"! Milyen utánpótlás - ,,az Ő gazdagsága
kalmanpiroska, 2020. május 30. szombat, 07:40
húsvét 7. hét péntek 05.29
,,Legeltesd juhaimat!"
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: ,,Simon, János fia, szeretsz engem?" Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: ,,Szeretsz engem?", és ezt válaszolta: ,,Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!" Jézus pedig ismét ezt mondta: ,,Legeltesd juhaimat!
Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod." Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: ,,Kövess engem!"
Ezek az evangélium igéi. Jn 21,15-19
...........

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor parancsba adtad az apostoloknak, hogy elmenvén az egész világra tegyenek minden embert tanítványoddá és kereszteljék meg őket. Az
maroka, 2020. május 29. péntek, 07:15
István király Szűz Máriának....
az Országot.
Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is."
Ezek az evangélium igéi.

Pap: Kérjük, testvéreim, az Istent, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket!
Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Áldd meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán!
3. Add. hogy az Egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára!
4. Áldd meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát!
5. Tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre!
Pap: Urunk, Istenünk, áldd meg Nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva
maroka, 2020. május 28. csütörtök, 08:20
A Lélek mint biztosíték
A Lélek mint biztosíték

,,Az Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a Lelket." (2Kor 5,5)

Azt a szót amelyet szövegünk ,,zálognak" fordít, más bibliafordítások a ,,foglaló" vagy a ,,biztosíték" szóval adják vissza. A mindennapi nyelvben előlegnek hívnánk. Ha előleget fizetünk valamire, ezzel azt a szándékunkat fejezzük ki, hogy le fogjuk bonyolítani az üzletet. Az üzletemberek tudják, hogy nem számíthatnak komolyan a vevőre, hacsak nem kaptak foglalót vagy előleget. Az előleg biztosíték vagy foglaló, garancia, hogy eleget fogunk tenni az összes további kötelezettségünknek.
A Szentlélek Isten valamennyi ígérete a teljesítésének kezdete. Isten szándékában áll, hogy nekünk egy új és jobb életet adjon, egy új és jobb testben, egy új és jobb földön. Egy részlet azonban már ki van fizetve: a Szentlélek eljött. Ez az előleg Isten biztosítéka, hogy az összes többi ,,eljövendő".
A Szentlélek a kapcsolat a
kalmanpiroska, 2020. május 28. csütörtök, 07:27
Képek, videók
Isten éltessen téged.gif
vorosrozsa66
2018. április 21. szombat, 23:51
Keresselek Téged Istenem
sacimama
2015. április 08. szerda, 11:10
Isten éltessen Téged.jpg
margoboszi
2014. december 02. kedd, 19:43
Áldjon meg az Isten Téged
margoboszi
2013. október 19. szombat, 16:20
Áldjon meg az Isten Téged
cipello
2013. szeptember 26. csütörtök, 16:49
Isten szeret Téged.jpg
pacsakute
2013. augusztus 03. szombat, 15:58
Isten szeret téged
sacimama
2013. július 21. vasárnap, 23:34
isten megáld Téged.gif
korall44
2010. február 06. szombat, 15:22
Énekelj te egész Föld.jpg
pacsakute
2012. december 22. szombat, 20:26
Az egész földet.jpg
szakkonyviro
2008. május 07. szerda, 18:44
Az egész földet.jpg
lalapapi
2008. május 07. szerda, 18:36
Az egész földet.jpg
kovicsont
2008. május 07. szerda, 18:27
Az egész földet.jpg
karmababa
2008. május 07. szerda, 18:18
Az egész földet.jpg
karimas
2008. május 07. szerda, 18:10
Az egész földet.jpg
harasziszi
2008. május 07. szerda, 18:01
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.