Belépés
2018. december 11. kedd | 50. hét | 345. nap | 10:50 | Árpád
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
2018. április 13., pénteki Napiszöveg
,,Ki milyen mértékben kapott ajándékot,
aszerint használjátok azt az egymásnak
végzett szolgálatban mint jó sáfárok,
akik Isten különféle módokon kifejezett
ki nem érdemelt kedvességében részesültek"
(1Péter 4:10NW).

Bármilyen jellegű próbával
nézzünk is szembe, Jehova
képessé tud tenni minket arra,
hogy megbirkózzunk vele (1Pét 1:6NW Ennek ti nagyon örültök, bár most egy kis ideig különféle próbákkal kell szembenéznetek, melyek bánatot okoznak nektek.).
Az ő kedvességének mindig
van egy olyan megnyilvánulása,
amely éppen megfelel az
adott próbának. Az, hogy
Jehova sokféleképpen fejezi
ki a kedvességét, számos szem-
pontból a javunkra válik. Például
Isten megbocsátja a bűneinket.
Amennyiben megbánjuk őket,
és keményen küzdünk a bűnös
hajlamaink ellen, Jehova ki nem
érdemelt kedvességének köszön-
hetően megbocsáttatnak a
bűneink (1János 1:8, 9NW Ha azt állítjuk:,,Nincs bűnünk",félrevezetjük magunkat, és az igazság nincs a szívünkben.9Ha megvalljuk a bűneinket, ő megbocsátja nekünk azokat, és megtisztít minket minden igazságtalanságtól, hiszen hű és igazságos.).
Isten irgalma hálával tölt el minket,
és arra indít, hogy dicsőítsük őt.
Pál ezt írta:,,[Jehova] megsza-
badított bennünket a sötétség
hatalmából, és átvitt minket
szeretett Fiának királyságába;
őáltala van a mi váltság általi
szabadításunk, bűneink megbocsátása"(Kolosszé 1:13, 14NW Megszabadított bennünket a sötétség hatalmából, és átvitt minket szeretett Fiának a királyságába,14akinek köszönhetően megszabadulunk a váltság által, vagyis megbocsátják a bűneinket.).
Az, hogy Jehova megbocsátja
a bűneinket, számos további
áldást tesz lehetővé.
w16.07 3:7-9


charlotteani, 2018. április 13. péntek, 01:14
Címkék: Fiának királyságába, olyan megnyilvánulása, javunkra válik, igazság nincs, sötétség hatalmából, váltság által,
Kommentek
Születése és újjászületésünk
jelenti ebbe a világba - a legalsóbb rendű ajtón keresztül. Urunk születése valóban advent - idejövetel volt - felülről.

Megszületése bennem.
"Akiket ismét fájdalommal szülök, amíg ki nem ábrázolódik bennetek Krisztus" (Gal 4,19).

Mint ahogyan a történelembe kívülről lépett be Jézus, az én életembe is kívülről kell bejönnie.

Megengedtem-e, hogy személyes emberi életem Isten Fia számára "Betlehemmé" legyen?

Nem léphetek be Isten királyságába, amíg felülről meg nem születtem - a természetes születéshez nem hasonlítható módon. "Szükséges nektek újonnan születnetek!" (Jn 3,7). Nem parancs ez, hanem alapvető tény.

Az újjászületésre az a jellemző, hogy olyan tökéletesen átengedem magam Istennek, hogy Krisztus kiformálódik bennem. Mihelyt pedig ő kiábrázolódik bennem, az Ő lénye kezd munkálkodni általam.

Isten megjelent testben - a megváltás ezt a mélységes csodát lehetővé tette neked és nekem.
dandej, 2017. december 25. hétfő, 23:47
Jézus utat nyitott
Ige... És az Ige (Krisztus) (emberi) testté lett és lakozzék miközöttünk...- János 1:1,14

Jézus Krisztus isteni mivoltát egyetlen újjászületett hívő sem kérdőjelezheti meg. Az üdvösségünk alapja az a tény, hogy Jézus Krisztus isteni személy, az Istenség második tagja, Isten - a Fiú.

A szeretett tanítvány és apostol, János örökre eloszlatta a kételyt ezzel kapcsolatban a János 1:1, és 1:14-ben. Aki kételkedik ezekben az igeversekben, az nem születhetett újjá Isten királyságában, mert Jézus isteni mivolta az alapja az Őbenne való hitünknek.

Mégis, ha megnézed az Evangéliumokat, látni fogod, hogy Jézus a 33 éves földi léte alatt nem azt hirdette, hogy Ő Isten. Azt mondta, hogy Ő Isten Fia, a Messiás. Istent az Atyjának tekintette (ami feldühítette a farizeusokat), de soha nem állította, hogy Ő a Magasságos Isten. Valójában azt mondta a tanítványoknak, hogy az Atya nagyobb Nála (János 14:28).

Ennek egyszerű oka van. Nem csupán Istenként jött a
dandej, 2016. november 02. szerda, 15:12
1Krónikák 11–15-ig terjedő fejezetei
elsőként sújt le a jebuszitákra, az főember és fejedelem lesz."És Joáb, Céruja fia ment fel elsőként, és főember lett.7Dávid pedig letelepedett a nehezen megközelíthető helyen. Ezért nevezték azt Dávid városának.8És építeni kezdte a várost körös-körül, a Dombtól fogva egészen a körülötte fekvő részekig, Joáb pedig életre keltette a város többi részét.9És Dávid egyre nagyobbá lett, mert a seregek Jehovája vele volt.10Ezek pedig Dávid vitézeinek a főemberei, akik szilárdan kitartottak mellette a királyságában egész Izraellel együtt, hogy királlyá tegyék őt Jehova Izraelre vonatkozó szava szerint.11Ez Dávid vitézeinek a névsora: Jásobeám, egy hakmonitának a fia;ő volt a feje a háromnak. Háromszáz ember fölött suhogtatta lándzsáját, akik egyszerre ölettek meg.12Utána következett Eleázár, az ahóhita Dodó fia. Ez is egyike volt a három vitéznek.13Ő volt Dáviddal Pas-Dammimnál, ahova a filiszteusok egybegyűltek a harcra. Volt ott egy földdarab tele árpával;és a nép megfutamodott a filiszteusok elől.14Ő
charlotteani, 2016. szeptember 28. szerda, 21:20
Efézus 4–6-ig terjedő fejezetei
odaadta magát értetek felajánlásként és áldozatként az Istennek, kellemes illatul.3Paráznaság és bármiféle tisztátalanság vagy kapzsiság még csak ne is említtessék közöttetek, mint ahogy szent emberekhez illik,4se szégyenteljes viselkedés, se bolond beszéd, se ocsmány tréfálkozás, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás.5Mert azt tudjátok és magatok is felismeritek, hogy egyetlen paráznának vagy tisztátalannak vagy kapzsinak - azaz bálványimádónak - sincs semmi öröksége a Krisztus és az Isten királyságában.6Senki ne ámítson el titeket üres szavakkal, mert az imént említett dolgok miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira.7Ne legyetek hát részestársaikká;8mert egykor sötétség voltatok, de most világosság vagytok az Úrban. A világosság gyermekeiként járjatok továbbra is,9mert a világosság gyümölcse mindenfajta jóságból, igazságosságból és igazságból áll.10Állandóan bizonyosodjatok meg arról, hogy mi elfogadható az Úr előtt,11és ne vegyetek többé részt velük a sötétséghez tartozó gyümölcstelen
charlotteani, 2016. szeptember 12. hétfő, 22:06
2Krónikák 1-5-ig terjedő fejezetei
1. fejezet

1Salamon, Dávid fia pedig egyre jobban megerősödött királyságában. Jehova, az ő Istene vele volt, és felettébb naggyá tette őt.2És szólt Salamon az egész Izraelnek, az ezrek és a százak vezetőinek, a bíráknak és az egész Izrael összes fejedelmének, az atyai házak főinek.3Azután Salamon és vele együtt az egész gyülekezet elment a gibeoni magaslatra, mert ott volt a találkozás sátra, az igaz Isten sátra, amelyet Mózes, Jehova szolgája készített a pusztában.4Az igaz Isten ládáját azonban Dávid már fölvitte Kirját-Jeárimból arra a helyre, amelyet előkészített annak Dávid, mert sátrat állított fel neki Jeruzsálemben.5A rézoltár pedig, melyet Bécalel, Húr fiának, Urinak a fia készített, Jehova hajléka előtt volt elhelyezve, és Salamon meg a gyülekezet a szokáshoz híven ez elé járult.6Ekkor Salamon felajánlásokat mutatott be ott Jehova előtt a rézoltáron, amely a találkozás sátrához tartozott; ezer égő felajánlást mutatott be rajta.7Azon az éjszakán Isten megjelent Salamonnak, majd így szólt
charlotteani, 2016. augusztus 15. hétfő, 18:04
Prédikátor könyvének 1:1–5:20-ig terjedő fejezetei
társát. De mi lesz az egyedülállóval, aki ha elesik, nincs mellette más, hogy felemelje?11És ha ketten együtt fekszenek, megmelegszenek;de hogyan melegedhetne meg, aki egyedül van?12Ha valaki le tudná is győzni az egyedül levőt, ketten ellene állhatnak annak. A hármas kötelet nem lehet egyhamar szétszakítani.13Jobb a szűkölködő, de bölcs gyermek, mint a vén, de ostoba király, aki nem ismeri el többé, hogy figyelmeztetésre szorul.14Mert az a börtönből került ki, hogy király legyen, pedig emennek a királyságában szegénynek született.15Láttam minden élőt, kik a nap alatt járnak, hogyan megy sora a gyermeknek, aki második, aki a másik helyébe lép.16Nincs vége mindama népnek, mindazoknak, akik előtt állt;de akik utána jönnek, azok sem örülnek neki, hisz ez is hiábavalóság és szélkergetés.

5. fejezet
1Ügyelj a járásodra, ha az igaz Isten házába mész;jobb, ha valaki azért közeledik, hogy halljon valamit, mintha áldozna bolondok módjára, mivel azok nincsenek tudatában annak, hogy rosszat tesznek.2Ne
charlotteani, 2016. augusztus 08. hétfő, 19:16
Első a hit
Van Isten Igéjében két szakasz, amely rendkívül fontos a keresztyének számára. Az első a 2Péter 1,5: "A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet..." stb. A kiindulási pont, hogy van hitünk az Úr Jézus Krisztusban, mert úgy szól a parancs, hogy adjuk hitünkhöz a jó cselekedetet, valamint a többi jó tulajdonságot. Péter apostol hívőkhöz szólt, de ha valakinek kétségei vannak efelől, azt kell mondanom, hogy bűnös. Lehet valaki fiatal vagy öreg, nagyon erkölcsös vagy nem, de Isten szemében bűnös. Ezért, ha üdvözülni akar, el kell fogadnia, és meg kell értenie, hogy bűnös. Nemcsak olyan értelemben bűnös, hogy büntetést érdemel. El van veszve és nem tudja magát megmenteni. A világ beszél olyasmiről, hogy új lapot nyitni, de ez nem elégíti ki Istent. A múltbeli bűnöket is le kell törölni.
Mit lehet akkor tenni? A bűnösök büntetést érdemelnek, semmi mást, csak büntetést. A bűnösnek el kell szenvednie az örök büntetést, vagy találni valakit, aki elszenvedi helyette. Az Úr Jézus Krisztus azért jött a világra,
kalmanpiroska, 2016. július 26. kedd, 14:22
Képek, videók
Boldogság Királysága.jpg
sz719eszter
2016. június 26. vasárnap, 06:32
Törpék királysága Kunming
megyerimihaly
2009. november 18. szerda, 21:34
Törpék királysága
megyerimihaly
2009. november 18. szerda, 21:24
Krisztus királysága.jpg
zsokanita
2008. december 29. hétfő, 00:33
2166 - macskak_kiralysaga
takacsandrea3
2008. május 03. szombat, 20:40
A Macskák Királysága.hu.j
rambobby
2007. március 09. péntek, 04:42
Szeretet megnyilvánulása
sacimama
2014. október 26. vasárnap, 01:32
Szeretet megnyilvánulása
sacimama
2014. szeptember 06. szombat, 09:57
Javunkra van.jpg
dandej
2012. március 09. péntek, 12:29
ahol nincs igazság
jakabgasparne
2009. január 19. hétfő, 06:12
démon hatalmában.gif
tina64
2009. június 26. péntek, 14:42
Mate20_28valtsag.jpg
charlotteani
2016. március 18. péntek, 16:16
váltságdíj.png
astropapa58
2013. január 22. kedd, 09:45
Váltság János 17 3blogba.
charlotteani
2010. december 03. péntek, 17:40
valtsagdij.jpg
fulgytvn
2008. szeptember 17. szerda, 20:13
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.