Belépés
2020. március 30. hétfő | 14. hét | 90. nap | 07:01 | Zalán
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szenvedés
,,Bár megaláztalak téged, többé nem foglak megalázni" (Náh 1,12).

Határa van a szenvedésünknek. Isten küldi ezt, aztán eltávolítja. Talán panaszkodsz, így szólva: ,,Mikor lesz ennek vége?" Bárcsak nyugodtan várnánk és türelmesen elviselnénk az Úr akaratát, amíg Ő megjön. Atyánk félreteszi a botot, amikor használatával tervezett célja teljesen végbemegy.
A szenvedést azért küldi, hogy megpróbáljon minket, és ez véget ér azonnal, mihelyt arra késztetett, hogy bizonyítsuk dicséretét és tiszteletét. Valójában nem akarjuk, hogy a nehézségek távozzanak addig, amíg Isten ki nem váltja belőlünk mindazt a tiszteletet, amit neki adhatunk.
Ma talán az a helyzet, hogy ,,nagy a csöndesség" (Mt 8,26). De ki tudja, hogy a szaggató hullámok mikor szabadulnak el a tükörsima tengeren, ahol sirályok ülnek a szelíd habokon?
Egy hosszú megpróbáltatás utána cséplőeszköz a helyére kerül, és a gabonát betakarítják a csűrbe. Mielőtt sok idő telne el, éppen olyan boldogok lehetünk, mint amennyire szomorúak vagyunk ma.
Az Úrnak nem nehéz az éjszakát nappallá változtatnia. Ő, aki a felhőket küldi, éppen olyan könnyen el is űzheti azokat. Bátorodjunk fel - a helyzet gyorsan megváltozhat. Énekeljük Isten dicséretét az arra való várakozásban, ami következik! (Charles H. Spurgeon)
,,Az aratás Ura" (Lk 10,2) nem mindig csépel minket. Próbái csupán egy időszakra szólnak, és a záporok hamarosan elmúlnak. ,,Csak egy pillanatig tart haragja" (Zsolt 30,6). ,,Pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk" (2Kor 4,17). A próbák elvégzik szolgálatukat.
Még az a tény is, hogy próbákkal nézünk szembe, azt bizonyítja, hogy Urunknak van valami értéke bennünk, mert különben nem pazarolna olyan sok időt és energiát ránk. Krisztus nem próbálna meg minket akkor, ha nem látná, hogy a hit drága fémje összekeveredett természetünk köves anyagával, és ezt tisztává meg széppé finomít bennünket, amikor Ő átkényszerít minket a tüzes megpróbáltatáson.
Légy türelmes, ó, szenvedő! A tisztító tűz kárpótol minket próbáinkért, mihelyt meglátjuk az ,,örök dicsőséget, ami ellensúlyozza azokat mind". Már csupán az Ő ajánlásának a meghallása, hogy ,,jól van" (Mt 25,21), megtiszteltetés a szent angyalok előtt; megdicsőülés Krisztusban, hogy visszatükrözzük az Ő dicsőségét - ó, ez több mint elegendő jutalom lesz minden megpróbáltatásunkért.
Mint ahogy a nagy inga óra súlyai vagy a hajót stabilizáló terhek szükségesek, hogy ezek megfelelően működjenek, ugyanígy hatnak a próbák is a lélekre. A legfinomabb illatokat csak óriási nyomás által lehet megnyerni; a legszebb virágok a legelszigeteltebb, havas csúcsokon nőnek; a legszebb drágakövek azok, amelyek a leghosszabb ideig csiszolódtak az ékszerész keze alatt, és a legfenségesebb szobrok állták ki a véső legtöbb ütését. Mindezek azonban alá vannak vetve Isten törvényének. Semmi olyan nem történik, amit nem mindenekfeletti gonddal és előrelátással terveztek el.

L. B. Cowman
kalmanpiroska, 2020. február 16. vasárnap, 20:12
Címkék: Énekeljük Isten, Charles, szenvedést azért, nehézségek távozzanak, szaggató hullámok, tükörsima tengeren,
Kommentek
Isten már mindent elintézett
bűneiből." (Mt 1,21)

Az ókori őrnek az éjszakai várakozás minden bizonnyal hosszabbnak tűnt, mint a modern munkásnak az, amíg várja az éjjeli váltást. Izráelben az őrnek nem volt órája. Nem tudta, hány óra van már mögötte. Minden, amit tehetett, csak annyi volt, hogy keletre nézett, és várta az új nap első jelét. Költőnk összeveti az éjszaki őrnek ezt a sóvárgó várakozását a maga vágyakozásával: ,,Én lelkem erős hittel az Urat óhajtja, mint a virrasztó éjjel a virradtát várja" - énekeljük a 130. zsoltár 3. versében.
Az első őrök, akikkel az Újszövetségben találkozunk, pásztorok, akik ,,őrködtek éjszaka nyájuk mellett". Ez lett a történelem legemlékezetesebb éjjele, mert megjelent a fény, mielőtt az éjszakának vége volt. Azok az őrök voltak az elsők, akik meghallották, hogy Jézus megszületett.
Jézus volt az, akire a 130. zsoltár költője várakozott. Miért? Azért, mert Jézus meg tudja tenni azt, amire egyedül Isten képes, nevezetesen, hogy megszabadítson a
kalmanpiroska, 2020. január 18. szombat, 14:59
Isten megjelent testben
,,Nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben." (1Tim 3,16)

Krisztust megismerni, vagyis azt, hogy ő emberré lett és oly mélyen megalázkodott, hogy a legmegvetettebb és legméltatlanabb embernek tekintették, Isten őt gyötörte és csapással sújtotta, ezt pedig a mi bűneink miatt viselte el, ez a keresztyének igazi értékes tudománya és legnagyobb bölcsessége. Az ördögnek nem is lehet egyébbel nagyobb szenvedést okozni, ellene jobban védekezni, mint azzal, hogy Jézus Krisztusról és az ő emberré lételéről tanítunk, prédikálunk, énekelünk és beszélünk. Ezért bizony nagyon tetszik nekem, ha a templomban szép lassan énekeljük: Et homo factus est; et verbum caro factum est (ez azt jelenti: és ő emberré lett; és az Ige testté lett). Az ördög nem bírja hallani e szavakat, előlük mérföldekre elmenekül, mert átérzi tartalmukat. Ha e szavak szívünkben felvidítanának, az ördög attól úgy megijedne és megrettenne, hogy jól menne dolgunk. De a világ megveti Istennek minden munkáját és Igéjét,
kalmanpiroska, 2019. december 29. vasárnap, 20:48
Útravaló – 2019. szeptember 29
Nemrég egy, a ferences prédikációkról szóló konferencián egyik előadó magából kikelve beszélt arról, hogy a XV. századi ferencesek milyen világellenesek voltak, mert a bálok, a kártya, a díszes ruhák és okkult dolgok ellen emeltek szót igehirdetéseikben. Ez igaz is; Sienai Szent Bernardin nem győzte hangsúlyozni: amíg rászorulók vannak környezetünkben, nem tobzódhatunk olyan dolgokban, amelyek nélkül is szép életet élhetünk, főként nem, ha azok önmagukban bűnös cselekmények. A mai evangélium történeti szintű olvasata éppen erre adhat indíttatást: azokat a költségeket, amelyek bűnös életvitelem fenntartói, adjam a környezetemben élő szegényeknek, így a rossz dolgoktól való tartózkodás egyben jó cselekedet lesz, amely életet ad mások számára.
A dúsgazdag és a szegény Lázár példázata mindezek után elénk állítja a szenvedő Igazat, akit a városon kívülre hurcoltak, megsebeztek és keresztre feszítettek. Ő az Atya végső hívószava, aki maga a Kinyilatkoztatás. ,,Krisztus minden emberi vonása az Atya igéje,
maroka, 2019. szeptember 29. vasárnap, 14:28
Útravaló – 2019. április 22., húsvéthétfő
Bevezetett titeket az Úr a tejjel-mézzel folyó földre, hogy az Úr törvénye legyen mindig ajkatokon... énekeljük a szentmise kezdőénekében, mert a megkereszteltek e napon tejet és mézet kaptak az áldozás után, amivel Isten országába való eljutásukat érzékeltették velük. A liturgiában nyolc napra megáll az idő, e héten ugyanis azt az egy napot ünnepeljük, amelyből örök életünk sarjadt, és ahová földi életünk tart: a feltámadás napját. Szent Péter sírjánál vagyunk, mert amiként az apostolok Péter tapasztalatába illesztve mérlegelték saját húsvéti Krisztus-élményük hitelességét, úgy a jövendő korok egyháza sem önmagába, hanem az apostoli egyházba fogadja be a megkeresztelteket, Jézus szava szerint, ők lesznek bíráink.
maroka, 2019. április 22. hétfő, 22:26
Húsvéti üzenet
És lásátok, Isten betartotta igéretét

A világon sok üres sir van, mert mindig voltak és lesznek sirrablók. De a világon csak két üres sir van, amelyik nem azért üres, mert kirabolták, hanem azért, mert aki benne feküdt, az feltámadt, illetve mennybe vitték. Mindkét üres sir Jeruzsálemben van : a Szent Sir-bazilikában van, az Úr Jézus üres sirja, ahonnan húsvétvasárnap feltámadt. A Kedron-völgyében van Szűz Máris sirja, ahova temették, de Szent Fia testével-lelkével a mennybe vitte.
Az üres sir ma is a feltámadást hirdeti. Olyan világos bizonyiték volt az üres sir, hogy szent Péter a püspöki beszédben úgy hivatkozik rá, mint Jeruzsálemben közismert tényre. Ezért hiresztelte el a "Főtanács", hogy tanitványai ellopták Jézus holttestét, mert az üres sir tényét nem lehetett letagadni.
Húsvétvasárnap hajnalban a kenetvivő szent asszonyok jelentik az apostoloknak, hogy üresen találták a sirt. Szent Péter és Szent János a sirhoz rohant. A halotti lepedő és az arcot takaró izadságkendő
wob, 2019. április 21. vasárnap, 05:40
Útravaló – 2019. április 7., nagyböjt 5. vasárnapja
Képen: Szent Péter apostol bazilikája
............
Miközben Jézust fokozatosan sarokba szorítják üldözői, Ő igaz ítéletet kér az Atyától a szentmise kezdőénekében: ,,Szolgáltass nekem igazságot, Istenem...", az evangéliumban pedig a Mester az Olajfák hegyéről érkezik a templomba. Megkezdi saját szenvedésének és a templom áldozatának összefűzését, hogy az Atya akaratára mondott igenje végleg szétfeszítse az ószövetség keretét, és helyére lépjen újszövetségi papsága: ő lett az Oltár, a Pap és az áldozati Bárány - énekeljük a húsvét prefációjában. Szent Péter apostol bazilikájába zarándokol ma az Egyház, itt éli át, hogy a bűnös asszony ő maga, akinek szánalomra méltósága irgalomra indítja Urát.
maroka, 2019. április 07. vasárnap, 07:58
Útravaló – 2019. március 31., nagyböjt 4. vasárnapja
Képen: Szent Kereszt-bazilika
...........
Ezt a napot áthatja Jeruzsálemnek, a béke városának képe. Már az introitusban is énekeljük: ,,Vigadozzál, Jeruzsálem, gyűljetek egybe, kik szeretitek őt, vigaszának teljével, hogy beteljetek!" - hisz a Jeruzsálemi Szent Kereszt-bazilikában állomásozik ma Rómában az Egyház. Jeruzsálem: ahol Krisztus meghalt és feltámadt; a templom, ahol megújul ez az áldozat; az Egyház, amely felmagasztalja Krisztust, Aki általa gyűjti egybe a keresztelendőket; a menny szimbóluma, ahová mindnyájunk zarándoklata tart. A szent város képe tehát magába foglalja mindazt, amivel Isten magához akarja békíteni az emberiséget. Mi, akiket megkereszteltek, ebben élünk, és ebből szakadunk ki bűneinkkel, ahogy az otthonát elhagyó fiú sem csak távolra kerül, hanem eltékozolja lényegét, feléli önmagát.
A tékozló fiú apja otthon marad, de már messziről meglátja hazatérő gyermekét.
maroka, 2019. március 31. vasárnap, 09:03
Képek, videók
Énekeljünk
irmus
2010. március 31. szerda, 19:16
énekeljünk
paniko
2008. szeptember 05. péntek, 14:14
akkor, énekeljünk?
credo77
2008. február 24. vasárnap, 00:30
0 a Dr Charles Ronald.jpg
lovaszmarika
2019. szeptember 14. szombat, 12:31
0 a a Charles Dr. David J
lovaszmarika
2019. augusztus 06. kedd, 16:59
0 a CharlesDr Laboratory.
lovaszmarika
2019. június 29. szombat, 17:09
Jacques-Charles_Oudry_ Por
charlotteani
2018. december 18. kedd, 22:56
nice-king-charles-span iel
charlotteani
2018. december 18. kedd, 22:37
cute-king-charles-span iel
charlotteani
2018. december 18. kedd, 22:23
cavalier-king-charles- spa
charlotteani
2018. december 18. kedd, 22:22
a szenvedéstől.jpg
sz719eszter
2018. május 26. szombat, 13:30
KG A szenvedéstől
sanci81
2015. augusztus 25. kedd, 17:47
A nehézségek....jpg
kkm
2017. június 10. szombat, 20:22
nehézségek közt megtörve.
relisisi
2015. január 13. kedd, 16:09
Nehézségek 1.jpg
szilvia108
2009. július 22. szerda, 10:57
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.