Belépés
2020. július 14. kedd | 29. hét | 196. nap | 02:19 | Örs, Stella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Krisztus-várás
,,Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva, azokhoz hasonlóan, akik urukat várják, mikor jön meg a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki." (Lk 12,36)

A hívő ember Krisztus-váró ember. A Krisztus-várás gondolata azonban nagyon meggyengült a mai keresztyének körében. Valamiféle szektás elhajlással gyanúsítjuk azokat, akik őszintén és komolyan várják az Úr visszajövetelét. Pedig Krisztus tanítványai erre a bizonyosságra építették rá az életüket, jövőszemléletüket, hogy Krisztus eljön, visszajön.
A Krisztus-várás állapota szüntelen figyeléssel és éberséggel jár. Aki vár valakit, méghozzá szívesen és örömmel várja, nem fog elaludni, akármilyen sötét körülötte az éjszaka, hanem ébren virraszt. Sőt, aki nem bizonytalanra, hanem biztosra vár egy kedves vendéget, az minden neszre felfigyel, mert alig várja, hogy meghallja a zörgetését.
Ha várod az Urat, mindig készen kell lenned arra, hogy megnyisd szíved ajtaját, mihelyt az ő zörgetését meghallod. Mit tennél, ha most, ebben a pillanatban újra megjelenne Jézus ebben a világban, testileg is látható formában?

VÁRNI * Ismertem két hasonló sorsú asszonyt, akiknek a férje már több éve távol, hadifogságban volt. A két asszony azonban nagyon eltérő módon élte meg ezt a helyzetet. Egyikük minduntalan távollevő uráról beszélt, és szüntelenül hazavárta. A másik asszony ura távollétében belemerült az élet zajos szórakozásaiba, a világ örömeibe, s csak igen ritkán tett említést távollevő férjéről.
Te várod-e az Urat?

* Szabadulás a pogányok gyalázásától - Jóel 2,18-22

Szikszai Béni
kalmanpiroska, 2018. szeptember 22. szombat, 19:47
Címkék: Pedig Krisztus, Szikszai Béni, hívő ember, bizonyosságra építették, kedves vendéget, minden neszre,
Kommentek
Útravaló – 2020. május 24. - Urunk mennybe menetetele
bizalomteljes odafordulást ,,a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk" (Zsid 4,16); annak testünk-lelkünk átirányításával való várását, aki az elmenetel és a végső visszatérés közötti időben újból és újból visszatér az Eucharisztiában. Ezért is imádkozták az első keresztények a szentmise zárásakor: ,,Marana tha" (jöjj el, Uram) vagy ,,Maran atha" (az Úr eljött). Fontos tehát tudatosítanunk, hogy a szentmise nem baráti lakoma, hanem feszült figyelem, Istenre irányultság Krisztus felajánlásában és befogadásában.
A középkori liturgikus könyvek iniciáléin e nap jeleneténél gyakran ábrázolják Jézust úgy, mint akinek már csak két lábfejét nem takarják az ég felhői, a hegy tetején pedig, ahonnan felemelkedett, két lábnyom marad, ami egyszerre jelzi fölemelkedésének helyét és valamiképpen itt maradását. Ezt a képi motívumot nyugodtan azonosíthatjuk a tanítvánnyá formálásnak a mai evangéliumban hallott két feladatával: kereszteljetek és tanítsatok, hogy hatalmam
maroka, 2020. május 24. vasárnap, 08:00
A békesség szigete - a békességről
győzelem.

HA mások rosszkedvét, ingerültségét, panaszkodását, minden
rendszertelenségét, pontatlanságát, amelyről te nem tehetsz,
- bár azokat nem helyesled -, mérgelődés és zúgolódás nélkül
elviseled, akkor -
az győzelem.

HA a körülötted lévők különcségét, lelki érzéketlenségét, saját hibáik
iránti vakságát elnézed, ha másoktól mindenféle üldözést elszenvedsz
s mind elviseled úgy, amint azt Jézus Krisztus hordozta, akkor -
az győzelem.

HA sohasem célod beszélgetésben saját személyedet vagy munkádat,
sikereidet kiemelni, ha nem vágyol mások ajánlására, dicséretére,
ha szeretsz ismeretlen maradni, hogy Krisztusban elrejtett életed
legyen, akkor -
az győzelem.

2. Korinthus 6:1-10, Róma 8:35-39.
menusgabor, 2019. október 03. csütörtök, 18:18
Uram, tehozzád futok - Krisztus várás
Videó

Uram Tehozzád futok, élő vízre szomjazom,
Közelséged, ó mily jó énnekem.
Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem,
Úgy kívánlak Téged, Istenem.

Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek,
Ajkam beszéli a Te igazságodat.
Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon,
Nagyon szeretlek Téged, Jézusom.
maroka, 2019. augusztus 09. péntek, 19:09
Feltámadás után: Az Örömút
keresztút ott végződik, hogy Jézust a sírba teszik. A húsvéti misztérium fényében azonban ez hiányosnak tűnik, ezért néhol, mint tizenötödik állomást, hozzáadják Jézus feltámadását is.

Az ötletet a Via Lucis ábrázolásáról egy ősi felirat ihlette, amelyet a San Callisto katakombák falán találtak. A felirat Szent Pálnak a Korintusiaknak írt első leveléből származik, válaszul a jelentésre, hogy a közösség egyes tagjai tagadják a feltámadást: ,,Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írások szerint, eltemették és harmadnap feltámadt, az Írások szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is."(1Kor 15,3-8)

Palumbieri atya ebből a feliratból kiindulva, más evangéliumi események társításával összeállított
maroka, 2019. május 16. csütörtök, 17:49
Angyalszó - Jézus bevonulása Jeruzsálembe
Úgy tűnik, hogy szamárháton érkezés jelképes cselekedetét megértették az emberek, Jézusban meglátják az érkező Messiás-királyt.
Ezen nincs mit csodálkoznunk, hiszen a Messiás-várás fokozott volt ebben az időben és mindenki jól ismerte Zakariás próféta jövendölését: ,,Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket, Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod: igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jő, szamár hátán, szamárnak csikaján" (Zak 9,9)

Indulnom kell nyomodban
Urunk, Jézus Krisztus! Az isteni irgalom, a megbocsátás, a kegyelem tebenned árad felénk. Nem félelemmel és rettegéssel gondolunk mennyei Atyánkra, hanem a kibékülés vágya, a gyógyulás vágya, a lelki felemelkedés vágya vezet minket hozzá, és a szeretet segít minket a bűnbánat útján.
Te tudatosan vállaltad a szenvedést és az önfeláldozást, mert az Atya ezt az áldozatot kívánta tőled az emberekkel való végső és teljes kiengesztelődés érdekében. Nekem is indulnom kell nyomodban a keresztúton.

Királyként
maroka, 2019. április 14. vasárnap, 20:34
Dicsőség!... Békesség!...
Benne egyedüli Uradat!
Mondj le magadról! Hajoljon meg elméd,
bűnös lelkeddel várd az Ő kegyelmét,
bölcs parancs irányítsa éltedet,
s a békességet akkor, így megnyered!

Békesség!... Ó, éhezzük már ezt nagyon
a háborgó vizen, tajtékzó habon.
Vajha megjelenne a zúgó ár fölött,
a szívben, az országban s nemzetek között!
De jaj, nem értettük az égi szózatot,
melyben Isten békéhez utat mutatott,
nem akarjuk a lelkünket kitárni,
nem akarjuk Krisztust a szívünkbe zárni;
nem, nem, az Ő számára nincs helyünk,
tanácsot, életet Tőle nem veszünk.
Hallgatjuk csak rossz szívünket, eszünket,
s ezer bűn, nyomor tép, üldöz bennünket!

Álljunk meg a gonoszság ösvényén,
ébredjünk a halálos ür szélén,
hajoljunk Isten elé bűnvallásra,
táruljon szívünk Messiás-várásra!
Sejtelmes éj... Pásztorok... Betlehem...
Harsona harsog... Fény űz sötétséget.
Dicsőség mennyben! A földön békesség!
Karácsony...
kalmanpiroska, 2019. március 30. szombat, 20:17
Venyercsán László versei
gondolod,
hogy tenálad okosabb
nem akad sehol.
De tudod-e, mi okból,
mi végre vagy a földön?
Hamar elrobog
az idő-vonat!


ÖNMEGTAGADÁS

Nekem új szívem, új arcom
nincsen, csak a halott régi.
Ami az élet bennem.
azok az Isten igéi.

És nem vagyok, én csak voltam.
Aki más, az nem én vagyok;
Krisztusban szöktek a szárba
a romolhatatlan magok.

A szeretet új teremtés,
a szelíd alázat útja,
mely a halálon át vezet
magamhoz újra és újra!
PEDIG KÖZEL VAN MÁR

Úton van, siet...
Köd rejti arcát,
ha szelíd is hangja,
ám hangosan kiált!
Nagy, sugárzó fénye,
kibírhatatlan.
Pedig közel van
menusgabor, 2019. március 11. hétfő, 11:45
Advent 3. vasárnapja 12.16
ülne.
Ez az Isten igéje. Szof 3,14-18a

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Közel van az Úr, örüljetek!
Testvéreim!
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.
Ez az Isten igéje. Fil 4,4-7

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Hogyan készüljünk a Megváltó eljövetelére?
Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: ,,Mit tegyünk?"
,,Akinek két ruhája van - válaszolta -, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen."
Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: ,,Mester, mit
maroka, 2018. december 16. vasárnap, 08:58
Képek, videók
krisztus szelid fénye0202
maroka
2020. február 02. vasárnap, 19:49
Jézus Krisztus Isten fia
dandej
2020. január 04. szombat, 16:18
krisztus füzére.gif
maroka
2019. szeptember 18. szerda, 11:13
krisztus kereszt auasztrá
maroka
2018. november 28. szerda, 14:29
krisztusunk1103.jpg
maroka
2018. november 03. szombat, 20:49
JÉZUS-KRISZTUS.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 11. szombat, 11:21
KRISZTUS-kép.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 09. csütörtök, 10:55
evangélium-krisztus-k- -.j
katolikusokoldala
2018. június 28. csütörtök, 14:48
Krisztus éjszakája 01.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:29
Krisztus éjszakája 02.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:29
Krisztus éjszakája 03.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:28
Az yperni Krisztus elött
chillik
2018. június 03. vasárnap, 03:07
Szikszai Béni Karácsony u
mester126mari
2010. december 27. hétfő, 12:07
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.