Belépés
2020. július 14. kedd | 29. hét | 196. nap | 05:47 | Örs, Stella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
„Egyszerű pásztor, térdeden állj…”
Korzenszky Richárd gondolatai karácsony előtt
...........


Korzenszky Richárd OSB bencés szerzetes, volt tihanyi apát december 19-én gondolatai
Az ünnepek visszatérnek. Hozzátartoznak ahhoz a múló élethez, amely napról napra látszólag kevesebb lesz, de amely az idő múlásával egyre teljesebbé válik.
Az ünnepek mintegy megállítják az időt. Kiszakítanak bennünket ebből a mulandóságból, és áthelyeznek abba az időtlen állapotba, amit örökkévalóságnak nevezünk, ahol egyek vagyunk mindannyian, élők és holtak, ,,voltak" és ,,lettek".
Egy régi levélből idézek: ,,Nagyítót fogok a szemem elé, úgy írom ezt a néhány sort. Egy éve már, hogy hordozom szívemben a 2005. évi éjféli mise kimenőre énekelt »Fel nagy örömre, ma született« ének végső sorát: »Egyszerű pásztor, térdeden állj, / mert ez az égi s földi Király!« Gyönyörű volt a sok ember éneke. Csak úgy zengett a templom. Hogy mi maradt a tavalyi karácsony ajándékaiból, nem tudom már. De ennek a misének az áhítata s az ének zengése egész évben elkísért. Kívánok boldog karácsonyt - egy rossz szemű öregasszony, aki nagy kínlódva írta ezt a pár sort. Szeretettel."
Hogy mi marad a karácsonyi ajándékozásból, nem tudjuk. De az ünnep lényege elkísér minket, és átível a mi mulandóságunk fölött.
Visszatérnek az ünnepek, énekeikkel, szövegeikkel: nem lehet másként.
A karácsonyi ünnepi szentmisének az evangéliuma hosszú-hosszú ideje, már több mint ezer éve: ,,Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige." (Jn 1,1) Aki értünk, emberekért leszállott a mennyből. Megtestesült és emberré lett.
Emberré lett, hogy mi részesülhessünk az Isten életéből.
A véges ember és a végtelen Isten feszültsége jelen van az idők kezdetétől fogva minden mulandó ember életében, amióta világ a világ, amióta ember az ember. És a végességben szeretnénk megtapasztalni a végtelent - személyes életünkben. Közös életünkben. Közösségi életünkben. Társadalmi életünkben.
Elbírod-e te még az Istent? A szeretetet és a békét?
Lehetne arról beszélni, hogy a kereszténység, amely szenteket sarjasztott itt, Európában, az európaiak felelőtlensége, langyossága révén itt, Európában napjainkban csődöt mondott. Nem a világban. ,,A pokol kapui nem vesznek erőt rajta" - halljuk a Szentírás szavait. Ugyanakkor nem ígértetett meg sem Magyarországnak, sem Európának, hogy az idők végezetéig fönnáll.
Rajtunk áll, hogy befogadjuk-e az Isten Igéjét. Rajtunk áll, hogy valóban Istennek tekintjük-e az Istent, és pornak tekintjük-e azt, ami por.
Karácsony ünnepe valóság kell hogy legyen a világban. Még nem veszett el sem a hazánk, sem Európa, s nem veszett el a világ. Mert az Isten: végtelen - az ember véges. És megvan bennünk, véges emberekben a vágy a végtelen után.
,,Egyszerű pásztor, térdeden állj, / Mert ez az égi s földi Király!"
,,Minden általa lett. Nélküle semmi sem lett, ami lett." Ennek a teremtett világnak a rendjét elfogadni annyit jelent, mint leborulni a teremtő Isten előtt. És ha leborulok a teremtő Isten előtt, ha elfogadom ennek a világnak a rendjét, ha tisztelem ebben a világban az életet, akkor remélhetem, bízva remélhetem, hogy az Isten lakást vesz a szívemben. Akkor remélhetem, hogy mindannyian az Isten gyermekei vagyunk, akik bizalommal szólítjuk meg az Istent: ,,Mi Atyánk! Aki a mennyekben vagy..."
De a mennyekben lévő Isten itt van közöttünk, itt, a földön, a legkisebb gyermekben, a legelesettebb, a legkiszolgáltatottabb szegényben, mindenkiben, aki segítségünkre szorul.
Megállni egyenesen az ember előtt, és leborulni alázattal az Isten előtt - a kettő tulajdonképpen összefügg. S akkor lesz értelmes az életünk, ha felismerjük minden emberben a bennünket meglátogató, közénk jövő Krisztust, akinek születését minden karácsonykor megünnepeljük.
Adja Isten, hogy a sötétség, amely körülöttünk van, egyre veszítsen az erejéből. És ,,úgy világosodjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék érte mennyei atyátokat" (Vö. Mt 5,16).
maroka, 2019. december 21. szombat, 09:14
Címkék: Korzenszky Richárd, Korzenszky Richárd OSB, Isten Igéjét, Adja Isten, ünnepek visszatérnek, múló élethez,
Kommentek
Richárd Korzenszky BUZDÍTÁS - NEM CSAK VÁLSÁGOS IDŐKRE (2)
Richárd Korzenszky
BUZDÍTÁS - NEM CSAK VÁLSÁGOS IDŐKRE (2)

,,Nézem az alám kanyarodó, bő tájat: a Balaton hosszan elnyúló, szépiakék szalagját, udvarias kanyarát Tihany köré, s messze mögötte a somogyi dombok párásan rezgő vonulatát. S egy nagyot sóhajtok. Mi teszi, hogy egy nagy táj látványa a megkönnyebbülés, sőt a megilletődöttség sóhaját szorítja ki az ember szívéből? A tüdő tágul, miként a táj is; mintha az ember termetben utol akarná érni a természet felülmúlhatatlan méreteit. Boldogító dolog, szembenézni a végtelennel: aprócska mivoltunkra figyelmeztet, s végső felelőtlenségünkre. Ilyenek vagyunk, nem tehetünk róla.
Vagy?
A csillagok forgásáért ugyan nem vagyunk felelősek, de a magunk forgatásáért? Létünket - mint testünket a bőr - erkölcsi érzékünk fogja formába, mely vérezni kezd, ha vétünk ellene.
Mondom - vagy remélem -, bár teli kétségekkel."
(Déry Tibor: Újabb napok hordaléka
koszegimarika, 2020. március 21. szombat, 08:03
Korzenszky Richárd OSB nagyböjti gondolatai
Az önmagunkkal való küzdelem hetei ezek. Az elmélyedés lehetősége... A negyven napi böjt megtartásának, a böjtöt végző gyakorlatainak célja, ,,hogy a lelki vágyódás örömével várja a szent húsvétot".
................
Hol van ma már a nagyböjti fegyelem? Ki gondol arra, hogy nagyböjt van? - teszi fel a kérdést Korzenszky Richárd bencés szerzetes, emeritus tihanyi perjel írásában, amelyet február 25-én tett közzé a Facebookon.
Az alábbiakban Richárd atya nagyböjti gondolatait olvashatják.
maroka, 2020. február 27. csütörtök, 10:30
Korzenszky Richárd OSB: Itt az óra
Észre kell vennünk egymás arcát. És föl kell ébrednünk, mert minden ember arca ugyanazt a titkot hordozza. Minden ember arcában ott van - az Eljövendő.
..............
Korzenszky Richárd nyugalmazott tihanyi perjel, bencés szerzetes közösségi oldalán publikált írását adjuk közre.
Álomból felébredni, ajtót nyitni, készen állni: sokszor hallott szavak ezek. Advent van, a karácsonyvárás ideje. Bevásárlási láz, karácsonyi reklámok elterelik a figyelmünket a lényegről. Arról, hogy látogatót kapunk. Arról, hogy - bármennyire is kérges legyen a szívünk - ismét meg akar látogatni bennünket az Úr. A kérdés lényege azonban valahogy így fogalmazható meg: amikor jön, vajon otthon talál-e minket?
,,Nincs magánál" - szoktuk mondani a súlyos betegre. ,,Nem vagy magadnál?" - kérdezzük, ha társunk nem figyel ránk. ,,Nem vagyunk magunknál?" - kérdezzük nyugodtan, ha
maroka, 2019. december 17. kedd, 10:59
Beiktatták Udvardy György veszprémi érseket
Tiszteletreméltó Testvérünk, gondoskodva a nép lelki életéről, a Magyarok Nagyasszonyának, Szent István királynak és Boldog Gizellának hathatós közbenjárása által megerősítve, szavaddal és példáddal tanítsd nyájadat az evangéliumi parancsokat szüntelen megtartására, melyek ,,,,nem mások, mint isteni tanítások, a remény építésének alapjai, a szívet felüdítő táplálékok, az utazáshoz szükséges kormánylapátok, az üdvösség elérésének segítői" (Szent Ciprián, Az Úr imádságáról, 1. Ford.: Korzenszky Richárd OSB, in Szent Cyprianus művei (Budapest, 1999), 347.)"
Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2019. évében, július hónap 12. napján, pápaságunk hetedik évében Ferenc pápa

- Márfi Gyula érsek ezt követően átadta a pásztorbotot Michael August Blume-nak, aki a pápa nevében átadta az új főpásztornak. Udvardy György elfoglalata érseki székét; majd a főegyházmegye papjai, az egyházmegye területén szolgáló szerzetespapok és az egyházmegye állandó diakónusai egyenként eléje járultak, és
maroka, 2019. szeptember 01. vasárnap, 09:52
Töprengések Szent István ünnepén
Korzenszky Richárd OSB: Töprengések Szent István ünnepén
.............
Korzenszky Richárd nyugalmazott tihanyi perjel írását adjuk közre.
maroka, 2019. augusztus 21. szerda, 00:27
Az idei díjazott Korzenszky Richárd OSB emeritus tihanyi
Korzenszky Richárd OSB emeritus tihanyi perjel kapta idén a Szent István-emlékérmet és díjat
Tizenhatodik alkalommal adták át a Szent István-emlékérmet és díjat Székesfehérváron, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A 2004-ben alapított elismerést minden évben olyan személynek ítélik oda, akinek munkásságához, emberi hozzáállásához mindenkor Szent István király öröksége szolgált iránymutatásul. Az idei díjazott Korzenszky Richárd OSB emeritus tihanyi perjel.

Bővebben
maroka, 2019. augusztus 15. csütörtök, 12:39
Korzenszky Richárd: A szerzetességről
Korzenszky Richárd: A szerzetességről - Szent Benedek ünnepén.
Korzenszky Richárd bencés szerzetes írását adjuk közre, mely itt olvasható
maroka, 2019. március 21. csütörtök, 10:22
Képek, videók
Richard Gere villája.jpg
durcimarcika
2020. május 03. vasárnap, 14:46
batari5 Richard Gere.jpg
foldinefehereva
2019. szeptember 23. hétfő, 22:32
richard-shaver-belso-f old
sz719eszter
2018. május 21. hétfő, 12:06
kevin-richardson oroszlan
charlotteani
2017. augusztus 14. hétfő, 19:10
Kevin Richardson lionnal.
charlotteani
2017. augusztus 14. hétfő, 19:08
kevin-richardson-is-ba ck-
charlotteani
2017. augusztus 14. hétfő, 19:08
kevin-richardson-10468 037
charlotteani
2017. augusztus 14. hétfő, 19:07
Richard Bach Az élet nem
cuppika59
2017. augusztus 12. szombat, 11:55
Richárd 01.jpg
chillik
2017. augusztus 08. kedd, 12:35
Richárd 02.jpg
chillik
2017. augusztus 08. kedd, 12:35
Richárd 03.jpg
chillik
2017. augusztus 08. kedd, 12:34
Richárd 04.jpg
chillik
2017. augusztus 08. kedd, 12:33
Fedezd fel Isten Igéjét
sacimama
2013. szeptember 23. hétfő, 22:13
Isten ígéjét olvasom.JPG
barzillai64
2008. július 03. csütörtök, 00:07
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.