Belépés
2020. július 13. hétfő | 29. hét | 195. nap | 16:26 | Jenő
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ferenc pápa pünkösdi homíliája
Nem vagyunk sorozat gyártott bábocskák
"A világias tekintet hatékonyabbá teendő struktúrákat lát; a Lélek szerinti tekintet irgalmat kolduló testvéreket. A Lélek szeret bennünket és ismeri mindnyájunk helyét az egészben: számára nem szélfútta konfettik vagyunk, hanem az ő mozaikjának pótolhatatlan darabkái."
Május 31-én a Szentatya a Szent Péter-bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét. Beszédében a Szentlélek egységteremtő működését, a helyes istenkép fontosságát, a bezárkózás, a narcizmus, az önsajnálat és a pesszimizmus kerülését hangsúlyozta.
...........


Ferenc pápa homíliáját teljes egészében közreadjuk, magyar fordításban.

,,A kegyelmi adományok sokfélék, de a Lélek csak egy" (1Kor 12,4). Ezt írja Pál apostol a korintusiaknak. És így folytatja: ,,A szolgálatok sokfélék, de az Úr csak egy. Az erőmegnyilvánulások sokfélék, de Isten, aki mindenkiben mindezt végbeviszi, egy" (1Kor 12,5-6). Sokfélék és egy: Szent Pál ragaszkodik két, látszólag ellentétes szó összekapcsolásához. Azt akarja mondani nekünk, hogy a Szentlélek az az egy, aki összekapcsolja a sokféléket; és hogyaz Egyház így született: sokfélék vagyunk, kiket a Szentlélek egyesít.
Menjünk hát vissza az Egyház kezdeteihez, pünkösd napjáig! Figyeljük meg az apostolokat: vannak köztük egyszerű emberek, akik kétkezi munkából élnek, például halászok, és ott van Máté, aki képzett adóbehajtó. Eltérő származási helyek és társadalmi életkörülmények, héber és görög nevek, szelíd és tüzes természetek, különböző felfogások és fogékonyságok. Mindenki más volt.
Jézus nem változtatta meg, nem uniformizálta őket, nem csinált belőlük sorozat gyártott bábocskákat.
..........................


Nem. Meghagyta sokféleségüket, és most egyesíti őket, felkenve őket Szentlélekkel. Az egyesítés - sokféleségeik egyesítése - a felkenéssel jön létre. Pünkösdkor az apostolok megértik a Lélek egyesítő erejét. Saját szemükkel látják, amikor valamennyien, bár eltérő nyelveket beszélnek,
egyetlen népet alkotnak: Isten népét, melyet a Lélek hoz létre, aki összeszövi az egységet sokszínűségünkkel, aki harmóniát ad, mert a Lélekben van a harmónia. Ő a harmónia.
Most nézzünk magunkra, nézzük a mai Egyházat. Megkérdezhetjük magunktól: ,,Mi egyesít bennünket, mi az alapja egységünknek?" Köztünk is vannak különbözőségek, például vélemények, választások, fogékonyságok szempontjából. De mindig fenyeget bennünket a kísértés, hogy kivont karddal védjük elképzeléseinket, melyekről azt hisszük, hogy mindenki számára jók, és hogy csak azokkal értsünk egyet, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint mi. Veszélyes ez a kísértés, megoszt bennünket. Ez egy saját képünkre fabrikált hit, nem olyan, amilyet a Lélek akar. Azt gondolhatnánk, hogy a köztünk lévő egységet ugyanazok a dolgok hozzák létre, amelyekben hiszünk, és ugyanazok a magatartásformák, amelyeket követünk. Ennél sokkal többről van szó:a mi egységünk alapelve a Szentlélek.
Ő emlékeztet bennünket, hogy mindenekelőtt Isten szeretett gyermekei vagyunk; ebben mindnyájan egyformák, egyébként mindnyájan mások vagyunk. A Lélek eljön hozzánk, minden különbözőségünkkel és nyomorúságunkkal, hogy elmondja: egy Urunk van, Jézus, és egyetlen Atyánk, és ezért mindnyájan testvérek vagyunk! Innen induljunk el, olyannak lássuk az Egyházat, amilyenné a Lélek teszi, és nem amilyenné a világ. A világ jobb- és baloldaliakat lát bennünk, ezzel vagy amazzal az ideológiával; a Lélek az Atyáénak és Jézusénak lát bennünket.
A világ konzervatívokat és haladókat lát; a Lélek Isten gyermekeit.
............


A világias tekintet hatékonyabbá teendő struktúrákat lát; a Lélek szerinti tekintet irgalmat kolduló testvéreket. A Lélek szeret bennünket és ismeri mindnyájunk helyét az egészben: számára nem szélfútta konfettik vagyunk, hanem az ő mozaikjának pótolhatatlan darabkái.

Térjünk vissza pünkösd napjához, és fedezzük fel az Egyház első tevékenységét: az evangéliumhirdetést. Azt látjuk, hogy az apostolok nem készítenek stratégiát. Amikor ott voltak bezárkózva a felső szobában, nem készítettek stratégiát! Nem! Nem készítettek lelkipásztori tervet. Nemzetek szerinti csoportokra lehetett volna osztani az embereket, lehetett volna először a közelebbiekhez, aztán a távoliabbakhoz beszélni, mindent szépen elrendezve... Egy ideig várhattak is volna az evangélium hirdetésével, és elmélyíthették volna Jézus tanításait, hogy elkerüljék a kockázatot... Nem!
A Lélek nem akarja, hogy a Mester emlékét zárt csoportokban, imacsoportokban ápolják, ahol szívesen készítenek az emberek meleg fészket maguknak.
Ez egy csúnya betegség, amelyet elkaphat az Egyház: így az Egyház többé nem közösség, nem család, nem anya, hanem fészek. A Lélek megnyit, útnak indít, túllendít a már elmondotton és megtetten, ő átlendít a félénk és óvatos hit kerítésein. A világban teljes körű szervezettség és kiszámított stratégia nélkül szétesnek a dolgok. Az Egyházban azonban a Lélek biztosítja az egységét azoknak, akik hirdetik az evangéliumot. És az apostolok elindulnak: bár felkészületlenek, vásárra viszik a bőrüket, kimennek. Egyetlen vágy hajtja őket: adni azt, amit kaptak. Gyönyörű, ahogy János első levele kezdődik: ,,Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek" (vö. 1Jn 1,3).
Lassan végül megértjük, mi az egység titka, a Lélek titka. Az egység titka az Egyházban, a Lélek titka az adás. Mivel ő adás, úgy él, hogy adja magát, és így együtt tart bennünket, ugyanazon adás részeseivé téve bennünket. Fontos hinnünk abban, hogy Isten adás, hogy nem elvesz, hanem ad. Miért fontos? Mert keresztény létmódunk attól függ, hogy minként fogjuk fel Istent. Ha olyan Istent képzelünk el, aki elvesz, aki ránk erőlteti magát, akkor mi is arra fogunk törekedni, hogy elvegyünk és másokra erőltessük magunkat: tért foglalni, fontosságot követelni, hatalomra törekedni. De ha szívünkben olyan Isten él, aki adás, akkor minden megváltozik. Ha rájövünk, hogy ami vagyunk, az az ő ajándéka, egy ingyenes és meg nem érdemelt ajándék, akkor mi is szeretnénk ugyanabból az életből ajándékot készíteni. És alázatosan szeretve, ingyenesen és örömmel szolgálva Isten valódi képét kínáljuk fel a világnak. A Lélek, az Egyház élő emlékezete emlékeztet bennünket, hogy ajándékból születtünk és saját magunk elajándékozásával növekedhetünk; nem őrizgetve, hanem ajándékozva magunkat!
- Kedves testvérek, nézzünk magunkba, és kérdezzük meg magunktól, mi akadályoz önmagunk elajándékozásában! Mondhatjuk, hogy három fő ellensége van az ajándékozásnak, három a szív ajtajánál szüntelenül lesben álló ellensége: a narcizmus, az önsajnálat és a pesszimizmus.
A narcizmus önmagát bálványozza, csak saját számításai teszik boldoggá. A narcisztikus azt gondolja: ,,Az élet jó, ha nyereséges számomra." Sőt odáig jut: ,,Miért kellene elajándékoznom magam másoknak?" Most, a világjárvány idején mekkora kárt okoz a narcizmus, a forgás saját szükségleteink körül, a közömbösség a többiek szükségleteivel szemben, saját esendőségünk és hibáink be nem vallása!
De a második ellenség, az önsajnálat is veszélyes. Az áldozatszerepben tetszelgő ember nap mint nap panaszkodik társaira: ,,Senki sem ért meg engem, senki sem segít, senki sem szeret, mindenkinek baja van velem!" Hányszor halljuk ezt a panaszáradatot! A szíve bezárul, miközben azt kérdezgeti: ,,Miért nem adják magukat nekem mások?" A drámában, melyben élünk, milyen visszatetsző az önsajnálat! Arra gondolni, hogy senki sem ért meg bennünket, és senki sem érzi azt, amit mi érzünk. Ez az önsajnálat.
Végül itt a pesszimizmus. Ennél a napi litánia így szól: ,,Semmi sem működik jól, sem a társadalom, sem a politika, sem az Egyház..." A pesszimista mérges a világra, de mozdulatlan marad, és azt gondolja: ,,Ugyan mi haszna lenne az adásnak? Teljesen hasztalan." Most, amikor nagy erőfeszítéseket teszünk az újrakezdés érdekében, mennyire káros a pesszimizmus, az, ha valaki mindent feketében lát, és azon siránkozik, hogy semmi sem tér vissza abból, ami korábban volt! Ha valaki így gondolkodik, az biztos, hogy a remény nem tér vissza.
E háromban - a tükör narcisztikus bálványában, a tüköristenben; a panaszistenben - ,,a panaszkodásban érzem magam embernek" -; és a negativitásistenben - ,,minden fekete, minden sötét" - reményhiányban szenvedünk, és rászorulunk arra, hogy nagyra becsüljük az élet ajándékát, azt az ajándékot, amely valamennyien vagyunk. Ezért szükségünk van a Szentlélekre, Isten ajándékára, aki kigyógyít bennünket a narcizmusból, az önsajnálatból és a pesszimizmustól, aki kigyógyít bennünket a tükörből, a panaszkodásból és a búskomorságból.
Testvéreim, kérjük őt: Szentlélek, Isten emlékezete, éleszd fel bennünk a kapott ajándék emlékezetét! Szabadíts meg az önzőség bénultságától, és gyújtsd fel bennünk a vágyat, hogy szolgáljunk és jót tegyünk! Mert ennél a válságnál rosszabb csak az a dráma lehet, ha eltékozoljuk ezt a válságot, és magunkba zárkózunk. Jöjj, Szentlélek: te, aki harmónia vagy, tégy bennünket az egység építőivé! Te, aki mindig adod magadat, tégy bátorrá, hogy ki merjünk lépni magunkból, hogy merjük szeretni és segíteni egymást, hogy egyetlen családdá váljunk! Ámen.
...........Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír 2020.05.31
maroka, 2020. május 31. vasárnap, 19:12
Címkék: Szent Péter-bazilikában, Szent Pál, Lélek Isten, Tőzsér Endre SP, Vatican News, Magyar Kurír,
Kommentek
Papszentelés Egerben - 06.20
,,Hogy méltó hajlék és Isten dicsőségének temploma legyetek"
...............
Június 20-án Ternyák Csaba egri érsek áldozópappá szentelte Barta Márton István, Marosi Balázs, Nagy Ferenc és Thiago Costa diakónusokat. A járványhelyzet miatt a papok és a hívek idén csak szűk körben ünnepelhettek a bazilikában - a szertartást az interneten és kivetítőn a Dobó téri Szent Antal-templomban követhették az érdeklődők.
A papszentelés az egyik legnagyobb ünnep az egyházmegyében - mondta a szentmise elején Ternyák Csaba egri érsek. Köszöntötte a szentelendő diakónusokat, szüleiket, családtagjaikat. Sajnálatát fejezte ki, hogy Thiago Costa diakónus szülei nem tudtak eljönni Brazíliából erre az ünnepre. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye másik bazilikájából, Sárospatakról érkezett gyalogos zarándokokat; a jubiláló papokat, köztük Kuklay Antal atyát, aki éppen ebben az időben mutatja be vasmiséjét; továbbá a
maroka, 2020. június 20. szombat, 22:34
Diakonusok felszentelése Esztergom 06.20
Katolikus papokat és diakónusokat szentelnek hétvégén és a következő hetekben országszerte, 25 pappal és 35 diakónussal gazdagodik a Magyar Katolikus Egyház. Erdő Péter bíboros az esztergomi bazilikában ma délelőtt fél 11-kor kezdődő szentmise keretében három papot és hat diakónust szentel.
A papság, vagyis egyházi rend a hét szentség egyike. Három fokozata van: a diakonátus (vagy más néven szerpapság), az áldozópapság és a püspökség. A diakónusok temethetnek, eskethetnek, keresztelhetnek és igét hirdethetnek, a papok pedig ezeken túl misézhetnek, gyóntathatnak és feladhatják a betegek kenetét is.
A leendő papokat a szeminárium utolsó évében diakónussá szentelik, majd általában egy év szolgálat után részesülnek az áldozópapság szentségében.
Rajtuk kívül - a II. vatikáni zsinat óta ismét - léteznek úgynevezett állandó diakónusok, akikből nem lesz áldozópap. Többnyire az ő feladatuk a peremen lévők segítése: ők szolgálnak a börtönökben, kórházakban, a szegények és az úton lévők - zarándokok,
maroka, 2020. június 20. szombat, 22:09
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 06.20
helyezte. Az új kalendárium visszatért az eredeti gyakorlatra, és ezért mozgó emléknapként - Jézus Szíve ünnepe után tette.
A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten kérte Szeplőtelen Szíve tiszteletét, és a világ fölajánlását a Szeplőtelen Szívnek. Szent II. János Pál pápa 1981. június 7-én a konstantinápolyi zsinat 1600-adik és az efezusi zsinat 1550-dik évfordulója alkalmából akarta megtenni e fölajánlást. Az ellene 1981. május 13-án elkövetett merénylet után a Santa Maria Maggiore bazilikában hangfelvételről hangzott el a fölajánlás, melyet 1982. május 13-án Fatimában, 1984. március 25-én Rómában, és 2000. október 8-án a világegyház összes püspökeivel együtt Rómában megismételt.
A Szent Szűz Szíve iránti tiszteletünket kifejezhetjük például az elsőszombatok rendszeres megtartásával.
Érdemes tudnunk arról is, hogy az úgynevezett kettős nagykilenced azt jelenti, hogy egymással párhuzamosan, egyszerre végezzük a kilenc elsőpéntek és az elsőszombatok megtartását. Ilyenkor
maroka, 2020. június 19. péntek, 22:43
Szent Albert boldoggá avatása
II. János Pál, aki 1983-ban boldoggá, 1989-ben szentté avatta Albert testvért, fiatal korában színdarabot írt róla Istenünk testvére címmel.
1. rész
2. rész

A boldoggá avatáson, Krakkóban a szentatya úgy fogalmazott, Albert testvér a Mester tanítványa volt, aki földi zarándoklása során teljes mértékben felfedezte Krisztus szeretetét és kitartott ebben a szerelemben. Ez a szerelem pedig a lélek odaadásáról szól. A szent különösen hasonlít Krisztushoz. Ez a szeretet általi hasonlóság. ,,Ti barátaim vagytok" (Jn 15,14); ,,Krisztus meghódította őt" (Fil 3,12) - idézte Pál leveleit II. János Pál a homíliában. Hat évvel később, a szentté avatáson, a Szent Péter-bazilikában, Rómában szintén a tanítványságról és a lélek odaadásáról beszélt a
maroka, 2020. június 17. szerda, 18:09
Szent Albert a szegény gondozói rend alapítójára
Június 17-én emlékezik az Egyház Szent Albert Chmielowski testvérre, a Szegények Szolgái vagy más néven albertinus szegény gondozói rend alapítójára. Lengyelországban 2017-re Szent Albert Chmielowski-évet hirdetett a lengyel püspöki konferencia és a parlament.
Adam Hilary Bernard Chmielowski néven született Igołomiában, 1845. augusztus 20-án, gazdag lengyel arisztokrata családban. Négyen voltak testvérek, Adam nyolcéves volt, amikor elvesztették szüleiket. Ettől kezdve rokonok nevelték őket.
A puławyi mezőgazdasági és erdészeti akadémián tanult, hogy idővel át tudja venni a családi birtok irányítását. 1863-ban részt vett az Orosz Birodalom elleni januári felkelésben. Megsebesült, és egyik lábát térdtől elvesztette. A cár súlyos büntetést szabott ki a felkelőkre, így el kellett menekülnie az országból. Egy ideig Belgiumban folytatott mérnöki tanulmányokat, majd Párizsba ment, ahol festeni kezdett. Rajztanári oklevelet szerzett, majd a müncheni szépművészeti akadémia hallgatója volt. Ekkor térhetett
maroka, 2020. június 17. szerda, 18:05
Erdő Péter úrnapján: 06.14
Az Eucharisztia a legreálisabb jelenlét és részesedés igazságát tárja fel
.................
Erdő Péter bíboros, prímás szentmisét mutatott be úrnapján, Krisztus szent teste és vére főünnepén, június 14-én a budapesti Szent István-bazilikában. Az alábbiakban a főpásztornak az idei rendhagyó, a járványveszély miatt körmenet nélküli, csendesebb ünnepen elhangzott homíliáját olvashatják.
Krisztusban Kedves Testvérek!

1. Fokozatosan oldódnak fel a járvány miatt bevezetett korlátozások. A mai ünnepen helyenként már kimerészkedik a közösség a templomon kívülre és megtartják az úrnapi körmenetet. Mi itt, a pesti bazilikában még a templomon belül hódolunk majd az Oltáriszentség előtt. Az úrnapi körmenetnek ugyanis fontos üzenete van és az a kívánatos, főleg itt, a város szívében, hogy minél nagyobb tömeg gyűljön egybe. Erre azonban most még nincs lehetőség. Különös alkalmunk van tehát az idén
maroka, 2020. június 16. kedd, 10:33
Ferenc pápa úrnapi homíliája: 06.14
Június 14-én, úrnapján az emlékezés lényegi fontosságáról és az eucharisztiának az emlékezetünket gyógyító hatásáról elmélkedett a Szentatya a Szent Péter-bazilikában délelőtt bemutatott misén. Ferenc pápa teljes homíliájának fordítását közreadjuk.
,,Emlékezz az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened negyven éven át vezetett a pusztában" (MTörv 8,2). Emlékezz: Mózesnek ezzel a felhívásával nyílik ki ma előttünk Isten igéje. Röviddel ezután Mózes újra hangsúlyozza: ,,Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet" (vö. MTörv 8,14). Az Írást az Istenről való megfeledkezés legyőzésére kaptuk. Mennyire fontos emlékeznünk rá, amikor imádkozunk! Ahogy a zsoltár tanítja, mely azt mondja: ,,Emlékezem az Úr csodáira, igen, emlékezem csodatetteire" (Zsolt 77,12). Azokra a csodákra és csodatettekre is, amelyeket az Úr a saját életünkben végbevitt!
Lényegi fontosságú, hogy a kapott jóra emlékezzünk: emlékezés nélkül elidegenedünk önmagunktól, elhibázzuk a voltaképpeni létezést;
maroka, 2020. június 14. vasárnap, 17:14
sok ember szívét megváltoztatta a rózsafüzér imádság
Comastri bíboros: A járvány idején sok ember szívét megváltoztatta a rózsafüzér imádság
,,Az ima a legszebb dolog, amit tehetünk ebben az életben, mert összeköt minket az Úrral
..............
A pápa vatikánvárosi helynöke március 11. és május 30. között minden délben élő televíziós közvetítés keretében imádkozta a rózsafüzért a Szent Péter-bazilikában. ,,Ha úgy hozná az élet, azonnal újrakezdeném" - mondta Angelo Comastri bíboros, aki megrendülten nyilatkozott arról, milyen visszhangja volt kezdeményezésének.
Legalább másfél millió ember követte az élőben közvetített imádságot. Ezernyi levél érkezett Angelo Comastri bíboroshoz, és még mindig írnak a hálás hívek, akik nap mint nap együtt imádkozták vele a szentolvasót a járvány legsúlyosabb időszakában.
,,Ilyen döbbenetes számú hallgatóságot soha nem tudtam volna elképzelni" - mondta el a bíboros. Nyilatkozatából kiderül:
maroka, 2020. június 12. péntek, 20:46
Képek, videók
böjtecsaba bazilikában100
maroka
2017. október 02. hétfő, 22:20
A Bazilikában
alburnus
2011. november 22. kedd, 20:25
freskó a Bazilikában
zsenyenka
2007. augusztus 25. szombat, 20:41
szentmise Bazilikában
maroka
2007. augusztus 21. kedd, 21:32
Esztergomi Bazilikában
anita003
2006. szeptember 02. szombat, 11:58
szent pál apostol0125.jpg
maroka
2020. január 25. szombat, 11:00
szent_jános pál pápa0124.
maroka
2020. január 24. péntek, 20:27
szent pál megtérése.jpg
maroka
2019. július 31. szerda, 21:26
Szent II_jános pál pápa.j
maroka
2019. január 06. vasárnap, 23:17
szent II_jános pál pápa12
maroka
2018. december 31. hétfő, 09:19
Szent János Pál pápa szob
maroka
2018. augusztus 10. péntek, 10:30
szent anatl és pál.jpg
maroka
2018. január 17. szerda, 11:22
Szent II. János Pál pápa
sacimama
2017. október 22. vasárnap, 20:56
Szent Pál levele 01.jpg
chillik
2017. szeptember 30. szombat, 03:47
Szent Pál levele 02.jpg
chillik
2017. szeptember 30. szombat, 03:46
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.