Belépés
2019. december 07. szombat | 49. hét | 341. nap | 08:26 | Ambrus
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szent Maximilian Kolbe áldozópap és vértanú
,,Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért." Kolbe atya is ezt tette: az egész életét átható Isten iránti szeretetből adta életét társa helyett. Rá emlékezünk liturgikus emléknapján, augusztus 14-én.
Kolbe atya 1894. január 8-án született a lengyelországi Zduńska Wolában szegény vallásos szülők gyermekeként. A keresztségben a Rajmund nevet kapta.
A család szűkös anyagi helyzete miatt csak a legidősebb fiú járhatott iskolába, ezért Rajmund megkísérelte, hogy otthon mindent megtanuljon, amit testvére, Ferenc hazahozott az iskolából. Egyszer édesanyja gyógyszerért küldte, s a patikus ámulva tapasztalta, milyen biztonsággal igazodik el a latin szavak között. Hosszasan elbeszélgetett vele, és fölismerte tehetségét. Felajánlotta, hogy latinórákat ad neki hetente. A fiú majd kiugrott a bőréből örömében. Csakhamar túlszárnyalta testvérét a tudásban.
1940-ben a németek kiürítették Niepokalanówot (a ,,Szeplőtelen" városát), ahol elöljáróként szolgált, Kolbe atyát az auschwitzi haláltáborba vitték. Itt önként jelentkezett egy halálra ítélt családapa helyett az éhségbunkerbe. Imáival és áldásával kísérte társait, akik közül ő maradt életben legtovább. 1941. augusztus 14-én, Nagyboldogasszony vigíliáján injekcióval megölték.

Istenünk, te Szent Maximilian Kolbe áldozópapot és vértanút betöltötted a Szeplőtelen Szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgósággal és az emberek iránti szeretettel. Közbenjárására add, hogy a te dicsőségedre embertársainkat buzgó lélekkel szolgáljuk, és így életünkben, halálunkban szent Fiadhoz hasonlítsunk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Bővebben Link

*
- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
Az igazak halálát Isten úgy fogadja, mint egészen elégő áldozatot.
Így szól az örök Bölcsesség:
Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket. Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak; a világból való távozásukat balsorsnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek. Ők azonban békességben vannak.
Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük telve volt halhatatlansággal.
Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket.
Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket egészen elégő áldozatul. Az (utolsó) ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tovaharapódzik.
Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak: és az Úr lesz a királyuk mindörökre.
Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályrésze.
Ez az Isten igéje.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Nekünk is életünket kell adni testvéreinkért.
Szeretteim!
Ne csodálkozzatok azon, hogy a világ gyűlöl titeket. Mi tudjuk, hogy a (lelki) halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket. Akiben nincs szeretet, az a (lelki) halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része az örök boldogságban.
Abból ismerjük meg (Isten) szeretetét, hogy életét adta érettünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. De megvan-e bennünk az Isten szeretete, ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved, és elzárjuk előle szívünket, pedig módunkban állna, hogy segítsünk rajta?
Szeretteim, ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem tettel és igazsággal!
Ez az Isten igéje. Bölcs 3,1-9 vagy 1Jn 3,13-18

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Jézus új parancsolata: szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!
Jézus így tanított az utolsó vacsorán:
,,Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.
Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.
Ezek az evangélium igéi. Jn 15,12-16
maroka, 2019. augusztus 13. kedd, 22:45
Címkék: Szent Maximilian Kolbe, Zduńska Wolában, Szeplőtelen Szűz, SZENTLECKE Szent János, EVANGÉLIUM Szent János, egész életét,
Kommentek
Szent Maximilian Maria Kolbe Auschwitz környékének .....
Szent Maximilian Maria Kolbe Auschwitz környékének védőszentje.
2018. augusztus 9. csütörtök 16:44
A Szentszék Auschwitz környékének védőszentjévé nyilvánította Maximilian Kolbét. Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa, Robert Sarah bíboros dekrétumát augusztus 14-én, a minorita szerzetes vértanúhalálának 77. évfordulóján tartandó ünnepi megemlékezésen olvassák fel Auschwitzban.
Bővebben
maroka, 2018. augusztus 10. péntek, 10:47
A Gellért-hegyi sziklatemplom.
pálosok egyik legértékesebb ereklyéjét: Remete Szent Pál lábszárcsontját. A templom oltára a pécsi Zsolnay-gyárban készült.

A Lengyel-Magyar Baráti Társaság 1994. május 15-én, a pálosok hazatelepülésének 60. évfordulójára a Częstochowai Fekete Madonna kegyképének másolatát ajándékozta a templomnak. Ekkor állították fel a Częstochowai Madonna-kápolnában a Lengyel oltárt, a bronz sas Bronisław Chrony alkotása. Itt található a lengyel internáltak bronz emléktáblája is, valamint Szent Maximilian Kolbe domborműve, ami Majcik Mária alkotása.

Az új keresztet Pomsár András építész tervezte, felállítására 2001-ben került sor. Az építőmesterek e kereszt utolsó darabját pontosan azon a napon szerelték be, amelyen ötven évvel korábban ideológiai okokból
schuro, 2017. április 09. vasárnap, 21:03
Légy hűséges a kis dolgokban...
Légy hűséges a kis dolgokban, mert ezek elhanyagolása vagy felületes
teljesítése lanyhasághoz vezet, amiből talpra állni szinte lehetetlen.
A lélek
megszentelése terén nehéz lenne bármit is kis dolognak nevezni, mivel a
cél rendkívüli fontossága mindent nagyon fontossá tesz.
Ezeket a kis dolgokat azért sem szabad elhanyagolnunk, mivel a következményeik nagyon is
nagyok lehetnek.
Az a lélek, aki ezeket a kis dolgokat elhanyagolja, eleinte
még lelkiismeret-furdalást érez.
Egy idő után a lelkiismeret-furdalás elmúlik,
mivel a lélek hozzászokik a hibákhoz.
Mivel a lélek tudatosan választja a
tökéletlenséget és a bűnt, az ilyen léleknek az Úr Isten sem adja tovább
hiába az Ő kegyelmeit.
Előfordul, hogy idővel az egykor buzgó, és szent
életű emberek is nagyon mélyre süllyednek és ez azért történik, mert a kis
dolgokat
kkm, 2017. március 26. vasárnap, 18:02
Auschwitzban megemlékeztek Szent Maximilian Kolbe mártírhalálának 75. évfordulójáról
A misét Stanislaw Dziwisz bíboros, krakkói érsek mutatta be, a szertartásokon részt vett Beata Szydlo lengyel kormányfő is.

Rövid homíliát Jaroslaw Zachariasz krakkói ferences mondott, rámutatva: Auschwitz borzalmai az emberiség által addig vallott minden értéket kétségbe vontak, mindazonáltal Kolbe atya áldozata megmutatta, hogy "a szeretet győz".

A Kolbe atya vértanúságára emlékeztető helyszíneken - többek között a halálcellájában - megtartott koszorúzások beszédek nélkül zajlottak. A szentmisét koncelebráló Roman-Pindel, az egyik dél-lengyelországi egyházmegye püspöke a szertartások előtt Ferenc pápa július végi auschwitzi zarándoklatára utalva elmondta: a katolikus egyházfő "szavak helyett a hallgatást, cselekvés helyett a sokatmondó imát választotta," és ezt a magatartást követik a vasárnapi megemlékezéseken is.

Kolbe atya 1941. augusztus 14-én, 46 éves korában halt meg Auschwitzban, miután egy családos rab helyett önként vállalta az éhhalált.

A szerzetest 1941 májusában vitték
velemenyezd, 2016. augusztus 14. vasárnap, 12:41
Az éhségbunkerben imádkozva, énekelve várták a halált
Az éhségbunkerben imádkozva, énekelve várták a halált

Szent Maximimilan Kolbénak, Keresztes Szent Terézia Benediktának (Edith Stein) és a többi lengyel vértanúnak nagy szerepe van a lengyel és a német nép kiengesztelődésében.

1941 augusztus 14-én végezték ki Maximilian Kolbe atyát Auschwitzban. Előzőleg önként jelentkezett, hogy egy családos fogolytársa helyett vállalja az éhhalált, amelyre a táborparancsnok ítélt tíz rabot egy fogolytársuk szökése miatt. Az éhségbunkerben az elítéltek imádkozva és énekelve várták a halált, az utolsóként életben maradott Kolbéval a hóhér egy fenol-injekció beadásával végzett.

Példamutató magatartásának és mártírhalálának híre futótűzként terjedt el a barakkokban. Egyik fogolytársának visszaemlékezése szerint: ,,A páter
sacimama, 2016. augusztus 14. vasárnap, 09:20
Szentatya látogatást tett az egykori auschwitz-birkenaui kon
Szentatya /Ferenc pápa/ látogatást tett az egykori auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban
Ferenc pápa július 29-én, pénteken az egykori auschwitz-birkenaui náci haláltábor területén az áldozatok emlékművénél, majd Szent Maximilian Kolbe vértanúságának helyszínén imádkozott, és megáldotta a koncentrációs táborok tizenkét túlélőjét.
Cikk és képek
maroka, 2016. július 29. péntek, 22:47
Szíriai és kínai is lesz a keresztvivők között nagypénteken a római Colosseumnál
A hagyomány szerint nagypéntek este Rómában mindig a kontinensek képviselői viszik a keresztet, de ennyi különböző nemzetiségű ember most először vesz részt a Via Crucison.

A Colosseumot és a szomszédos Forum Romanum régészeti területét három órától zárják le a turisták előtt. A keresztút résztvevői két biztonsági kapun keresztül juthatnak be a Colosseum előtti térre. Az embereket egyenként fémdetektorral ellenőrzik. A Colosseumnál levő metrómegállót lezárják. A római történelmi városközpontnak ezen a részén számos fegyveres katonát látni páncélozott gépjárművekkel, továbbá lovas rendőröket, bombakereső kutyákat és tűzszerészeket. A Colosseumnál és az egész környékén levő utcai videokamerák számát megsokszorozták. Franco Gabrielli római prefektus csütörtöki bejelentése szerint maximális a biztonsági készültség.

A passió jeleneteinek sora a Colosseumnál kezdődik, és az ókori amfiteátrum árkádjaitól a szemközt levő Palatinus-domb magaslatáig halad. Ferenc pápa a magaslatról követi a negyed
velemenyezd, 2016. március 25. péntek, 21:43
Képek, videók
Szent Maximilián Kolbe
sacimama
2016. augusztus 14. vasárnap, 09:22
Amikor egy nő életet ad a
sanci81
2018. július 22. vasárnap, 18:45
Az életet igazán csak akk
sanci81
2018. június 17. vasárnap, 18:46
Garce klinika - Életet ad
sanci81
2018. február 03. szombat, 17:27
Ki elveszíté életét.jpg
chillik
2017. november 21. kedd, 05:38
Szeresd az életet
irmus
2017. július 23. vasárnap, 15:40
Válaszd az életet
egrilany51
2017. július 05. szerda, 15:56
Szeresd az életet.jpg
margoboszi
2016. december 09. péntek, 14:44
éld-meg-az-életet.jpg
menusgabor
2016. december 06. kedd, 18:50
1.Éljük az életet - kép.j
anci-ani
2016. december 01. csütörtök, 15:39
Az életet adó vízcsepp.pn
cady89
2016. november 19. szombat, 08:13
Lengyelországi képek 050.
gyula0422
2006. szeptember 30. szombat, 14:58
Lengyelországi képek 051.
gyula0422
2006. szeptember 30. szombat, 14:56
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.