Belépés
2019. október 15. kedd | 42. hét | 288. nap | 08:43 | Teréz
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Itt jelen vagyon az Istennek Fia - Hic adest praesto, en, Fi
Itt jelen vagyon az Istennek Fia - Hic adest praesto, en, Filius Dei
.............


Hic adest praesto, en, Filius Dei
hic adest praesto Agnus immolatus,
hic adest praesto Deus fortis, iustus:
Dominus Iesus.

Itt jelen vagyon az Istennek Fia,
itt jelen vagyon feláldozott Bárány,
itt jelen vagyon erős, igaz Isten:
a Jézus Krisztus.
.........................................................
Hic adest praesto dulcis et creator,
hic adest praesto noster intercessor,
hic adest praesto comes consolator:
Dominus Iesus.

Itt jelen vagyon mi édes teremtőnk,
itt jelen vagyon a mi közbenjárónk,
itt jelen vagyon vigasztaló társunk:
a Jézus Krisztus
.......................................................
Hic adest praesto Via, Veritas, Vita,
hic adest praesto maiestas caelestis,
hic adest praesto clarissimum lumen:
Dominus Iesus.

Itt jelen vagyon út, igazság, élet,
itt jelen vagyon a mennyei fölség,
itt jelen vagyon fényes világosság:
a Jézus Krisztus.
............................................................
Hic adest praesto sol redemptionis,
hic adest praesto peccati destructor,
hic adest praesto flammula amoris:
Dominus Iesus.

Itt jelen vagyon váltságunknak napja,
itt jelen vagyon bűnünk megrontója,
itt jelen vagyon szeretetnek lángja:
a Jézus Krisztus.
............................................................
Hic adest praesto laetitia nostra,
hic adest praesto custos et tutamen,
hic adest praesto animi firmator:
Dominus Iesus.

Itt jelen vagyon a mi vigasságunk,
itt jelen vagyon őrizőnk, oltalmunk,
itt jelen vagyon lelki bátorítónk:
a Jézus Krisztus.
........................................................
Qui nobis donet regnum suum sanctum,
ut videamus tectum eius sacrum,
angelos inter radiantem vultum
Patremque summum. Amen.

Adja minékünk az ő szent országát,
hogy megláthassuk szentséges lakását,
angyali karból tiszta szép orcáját
és ő szent Atyját.

Videó Link
maroka, 2019. június 18. kedd, 21:43
Címkék: Istennek Fia, Filius Dei, Dominus Iesus, Jézus Krisztus, mennyei fölség, váltságunknak,
Kommentek
Mai evangélium 10.08 - Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
Isten". Ő egy lett közülünk, s azóta nemcsak Urunknak, de Atyánknak is hívhatjuk Istent. Jézus az egész emberiség minden tagját testvéréül fogadta, ezért Anyja bennünket gyermekeinek fogad el. Mária a mi égi Édesanyánk.
Ezt tette különleges magyar örökséggé Szent István fölajánlása, akinek mi, magyar fiai és leányai örökösei vagyunk földi zarándokutunkon.
Mit kérjünk? Bocsánatot a 20. században és napjainkban Isten nélkül élni akaró emberek bűneiért, és a magunk vétkeiért. Adjunk hálát Istennek, hogy minden nehézség ellenére megmaradtunk a Szent István szerezte kereszténységben. Méltatlanságunkat beismerve kérjük őt, hogy ma az újabb népvándorlás, amit kapitalista érdekek támogatnak, el ne sodorja országunkat, népünket.
Merjük megígérni, hogy az elődeink által megőrzött Mária-tiszteletben fogunk élni a jövőben is, és a Nagyasszonyunk iránti tiszteletet igyekszünk továbbadni a jövő magyar nemzedékeinek.

- Magyar kurír oldalon
Szűz Mária, Magyarok
maroka, 2019. október 08. kedd, 09:47
A békesség szigete - a békességről
egymást,

S mint a táj, ha eláll a zápor,
Ragyogjon föl a Föld orcája
A béke tiszta sugarától!
Comenius: "HOL VOLTÁL, FIAM? HOL VOLTÁL OLY SOKÁIG?

"Hol voltál, fiam? Hol voltál oly sokáig? Merre jártál? Mit kerestél a világban? Boldogságot? Hol kellett volna keresned, ha nem az Úrban? És az Urat hol, ha nem az ő templomában? S az élő Istennek mely templomát, ha nem azt az élő templomot, amelyet ő maga készített magának, a te tulajdon szívedet? Néztem, fiam, hogyan tévelyegsz, de nem akartam már tovább nézni, elvezettelek magamhoz, bevezetvén téged tenmagadba. Mert itt választottam magamnak palotát lakhelyül: ha akarsz itt lakni velem, megtalálod mindazt, amit a világban hiába kerestél, a békét, boldogságot, dicsőséget és mindeneknek bőségét. Ígérem, fiam, nem fogsz csalatkozni, mint
menusgabor, 2019. október 03. csütörtök, 18:18
Az élet igéje - október
Szentlélek fényét, ez a biztosítéka fontos feladatuknak, pásztorként és az evangélium hirdetőiként. Az ő és utódaik tanúságtétele által érkezett el hozzánk is az evangélium örömhíre. Ehhez hasonlóan minden kereszténynek küldetése van saját környezetében, a társadalomban és a vallási közösségben egyaránt, hogy építse a család egységét, nevelje a fiatalokat, elköteleződjön a politikában vagy a munkában, törődjön az elesettekkel, a megélt evangélium fényével világítsa meg a kultúrát és a művészetet, és Istennek szentelje az életét a testvérek szolgálatában.
- Ferenc pápa még azt is mondja a fiataloknak: ,,minden embernek küldetése van" (vö. Ferenc pápa üzenete a 2018. évi missziós világnapra). 2019 októberére a Katolikus Egyház rendkívüli missziós hónapot hirdetett. Ez számunkra is lehetőséget kínál, hogy újra tudatosan törekedjünk tanúságot tenni a hitünkről. Szívünket az evangéliumi szeretet nyissa tágasra, ami befogadásra, találkozásra és párbeszédre vezet.
- Minden keresztény a
maroka, 2019. október 01. kedd, 17:14
Pietrelcinai Szent Pio atya emlék napja van
Szent Pio azon kevés szentek egyike, akik magukon viselték Krisztus szenvedésének látható és tapintható jeleit. SZENT PIÓ ATYA, könyörögj érettünk!"
Pio atya életútját idézzük fel mennyei születésnapján, liturgikus emléknapján, szeptember 23-án.

- Igenaptár oldalon: Pietrelcinai Szent Pio áldozópap
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem.
Testvéreim!
A törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.
Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem, és feláldozta magát értem.
Ez az Isten igéje. Gal 2,19-20

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Aki elveszíti életét érettem, megtalálja azt.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert
maroka, 2019. szeptember 23. hétfő, 10:18
Útravaló – 2019. szeptember 15.
gondolkodtam el azon, de hát én mit tudok mondani pozitíve a magam hittapasztalatáról? Így jutottam arra, Isten jósága nekem éppen ebben a felismerésben adatott meg: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. Az évek múlásával pedig egyre inkább látom, milyen nagy és különleges ajándék, hogy az Úristen ilyen módon őrzött és védett, s hogy ez egyáltalán nem szolgaság, hanem szabadság, mert számos rossz élethelyzet tapasztalatának emlékétől mentesített. Akiknek hasonló életút adatott, legyünk hálásak Istennek: nem tartott minket elég erősnek ahhoz, hogy megtapasztaljuk, kikért minket a sátán (vö. Lk 22,31-32), hanem a maga közelében tartott. Köszönjük meg, ha abban a hétköznapi eseménytelenségben élhet(t)ünk, hogy úgy érezzük, csak tesszük és tesszük, végezzük a feladatunkat, és ebben boldogok vagyunk.
Arról azonban nem feledkezhetünk meg: otthon élve, a szent dolgok közelében is messze távolodhatunk Istentől és egymástól. Miként jön létre ez a szakadás? Az idősebbik fiú képe ennek
maroka, 2019. szeptember 15. vasárnap, 08:43
Évközi 24. vasárnap 09.15
Sőt valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és az iránta való szeretettel.
Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, s közöttük az első én vagyok. De éppen azért nyertem irgalmat, hogy Jézus Krisztus elsőként rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaképül azoknak, akik a jövőben hisznek majd benne, és így eljutnak az örök életre. Az örökkévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedül való Istennek tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké! Ámen.
Ez az Isten igéje. 1Tim 1,12-17
.................
- Magyar kurír oldalon
Abban az időben a vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: ,,Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük." Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: ,,Ha közületek
maroka, 2019. szeptember 15. vasárnap, 08:41
Ima
Imádkozzunk!

Ó, Mári , akit Gábor angyal szép neveden szólított!
Taníts meg minket a névhasználat alázatára . Annak a névnek szerezzünk megbecsülést , amit szüleinktől kaptunk. A te nevedben tiszteljük azt , aki minket halálunk óráján is nevünkön fog szólítani . Imádkozzál érettünk , hogy méltósággal viseljük ezt a nevet ! Ámen

Imádkozzunk!

Assisi Szent Ferenc szavaival becézgessük , dicsőitsük a Boldogságos Szüzet!
" Üdvözlégy , szent Úrnőnk, szentséges királynénk , Istennek szülöje, Mária .
Örökké szűz vagy te , Vállasztotja a mennyei Atyának.
Ő szentelt meg téged szeretett szerelmes Fiával és Szentlélekkel egyetemben.
Minden kegyelem teljessége és minden jóság lekozott és lekozik tebenned.
Üdvözlégy te , Isten palotája.
Üdvözlégy te , az Ő lakozó sátra.
Üdvözlégy te , az Ő lakóháza.
Üdvözlégy te , az Ő palotája.
Üdvözlégy te , az Ő szolgálója.
Üdvözlégy te , az Ő szülője.
Legyetek üdvözölve ti , szent
suzymama, 2019. szeptember 11. szerda, 18:43
A legjobb örökség
emberek voltak. Ez az ember talán mindörökké hálásan gondol vissza anyjára és apjára, akik naponta olvasták a Bibliát, és együtt imádkoztak, és őt az Úr félelmében és intése szerint nevelték - még akkor is, ha haláluk idején egyetlen fillért sem hagytak rá. A lelki örökség a legértékesebb örökség!

A fiakat és leányokat tönkreteheti lelkileg a nagy összegű örökség. A hirtelen gazdagságnak gyakran egyenesen mérgező hatása van. Kevesen képesek arra, hogy bölcsen bánjanak vele, és utána továbbra is Istennek tetsző életet éljenek.

Azt is meg kell gondolnunk, hogy a családot gyakran irigység és viszálykodás veszíti össze, ha a vagyon megosztására kerül a sor. Igaz az, hogy: "Ahol végrendelet van, ott sok rokon is van." Ugyanannak a családnak a tagjai, akik hosszú évek óta egymással békességben éltek, hirtelen ellenségekké válnak néhány ékszer, porcelánkészlet vagy bútordarab miatt.

Gyakran megesik, hogy hívő szülők a vagyonukat hitetlen gyermekeikre vagy olyan rokonokra hagyják,
kalmanpiroska, 2019. szeptember 09. hétfő, 10:51
Képek, videók
Dicsőség Istennek
dandej
2017. augusztus 21. hétfő, 09:50
Istennekvan.png
sz719eszter
2016. november 29. kedd, 13:16
Az ismeretlen Istennek 01
chillik
2016. november 19. szombat, 03:54
Az ismeretlen Istennek 02
chillik
2016. november 19. szombat, 03:54
Istennek hálával.jpg
anci-ani
2016. október 03. hétfő, 12:14
CsZs Istennek Tett
sanci81
2016. augusztus 20. szombat, 19:33
Az Istennek viselöje.jpg
chillik
2016. július 31. vasárnap, 07:30
Istennek legyen hála
sacimama
2016. július 03. vasárnap, 08:39
Hála Istennek ezért a szé
tnemarika
2016. május 14. szombat, 14:13
Dicsőség Istennek
sacimama
2016. február 18. csütörtök, 15:52
Istennek gondja van Rád
sacimama
2015. december 13. vasárnap, 10:57
Istennek adott idő
sacimama
2015. július 19. vasárnap, 22:22
Mennyei gyümölcsös túróto
vorosrozsa66
2018. november 05. hétfő, 19:22
Mennyei Atya
sanci81
2018. május 14. hétfő, 15:21
mennyei a.jpg
paka68
2018. április 08. vasárnap, 11:52
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.