Belépés
2019. május 27. hétfő | 22. hét | 147. nap | 07:26 | Hella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
2018. augusztus 24., pénteki Napiszöveg ELMARADT
,,Ahol Jehova szelleme van,
ott szabadság van" (2Korintusz 3:17NW).

Mondhatjuk-e magunkat igazán
szabadnak, ha a szabad akaratunk
korlátok közt van? Igen, mindenképpen.
Ha belegondolunk, a korlátok a
védelmünket szolgálhatják.
Tegyük fel például, hogy úgy
döntünk, elutazunk egy távoli
városba. De vajon biztonságban
éreznénk magunkat, ha nem len-
nének közlekedési szabályok, és
mindenki maga döntené el, hogy
milyen sebességgel megy, vagy
az útnak melyik felét használja?
Természetesen nem. Korlátozásokra
szükség van ahhoz, hogy mindenki
élvezhesse az igazi szabadsággal
járó előnyöket. Ádám története
rávilágít, hogy érdemes úgy élni
a szabad akaratunkkal, hogy közben
tiszteletben tartjuk a Jehova által
felállított korlátokat. Ő úgy döntött,
hogy átlépi az Isten által felállított
korlátokat, és eszik a tiltott gyümölcsből.
Mivel ilyen csúnyán visszaélt a szabad
akaratával, a leszármazottai sok-sok
szenvedést éltek át az elkövetkező
évezredekben (Róma 5:12NW Ezért van, hogy amiképpen egy ember által jött be a világba a bűn,
és a bűn által a halál, és így a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek. . .).
Látva a döntése következményeit,
mi használjuk felelősséggel a szabad-
ságunkat, és tartsuk tiszteletben
Jehova korlátozásait.
w17.01 2:6, 8


charlotteani, 2018. szeptember 14. péntek, 18:06
Címkék: Napiszöveg ELMARADT, Ahol Jehova, szabad akaratunk, útnak melyik, igazi szabadsággal, szabad akaratunkkal,
Kommentek
2018. szeptember 20., csütörtöki Napiszöveg
ELMARADT

,,Lesznek majd férfiak, akik kiforgatott dolgokat fognak beszélni,
hogy maguk után vonják a tanítványokat"
(Cselekedetek 20:30NW és közöttetek is lesznek majd férfiak,
akik kiforgatott dolgokat fognak beszélni, hogy maguk után vonják
a tanítványokat).

I. sz. 313-ban a,,kereszténység"
hivatalos elismerést kapott a
pogány római császártól, Konstantintól.
A niceai zsinatot követően, amelyen
Konstantin is részt vett, száműzte
az egyik papot, Ariust, mivel az nem
volt hajlandó elismerni Jézust Istenként.
Később a kereszténység fertőzött
formája katolikus egyházként vált
ismertté, és I. Theodosius császár
uralma alatt (i. sz. 379-395) a Római
Birodalom államvallása lett.
A történészek szerint a pogány
Róma a IV. században,,keresztényiesítve"lett.
Ám az igazság az, hogy ekkorra a
hitehagyott kereszténység össze-
fonódott a Római
charlotteani, 2018. szeptember 27. csütörtök, 22:50
2018. szeptember 19., szerdai Napiszöveg
ELMARADT

,,Ha tudtok valami bátorítót mondani a népnek,
mondjátok el!"(Cselekedetek 13:15NW A Törvényből és a
Prófétákból való nyilvános felolvasás
után a zsinagóga vezetői ezt üzenték nekik:
,,Férfiak, testvérek, ha tudtok valami
bátorítót mondani a népnek, mondjátok el!").

A buzdítás jó hatással van ránk.
Rubén ezt mondja:,,Évek óta az
értéktelenség érzésével küzdök.
Egyszer egy vén, akivel együtt
prédikáltam, észrevette, hogy
rossz napom van. Együttérzően
meghallgatott, amikor elmondtam
az érzéseimet, aztán emlékez-
tetett arra, hogy mennyi jót teszek.
Idézte Jézus szavait, hogy sok
verébnél többet érünk. Gyakran
eszembe jut ez a bibliavers, és
mindig megérint. A vén kedves
szavai nagyon sokat jelentettek"
(Máté 10:31NW Ne féljetek hát, ti sokkal többet értek, mint a verebek!). Nem meglepő,
hogy a Biblia hangsúlyozza, mennyire
charlotteani, 2018. szeptember 27. csütörtök, 22:26
2018. szeptember 17., hétfői Napiszöveg
ELMARADT

,,Alázatosan tartsátok többre magatoknál
a többieket"(Filippi 2:3NW Semmit se tegyetek azért,
mert veszekedést akartok szítani, vagy mert önteltek vagytok,
hanem alázatosan tartsátok többre magatoknál a többieket,).

Kifejezhetjük a kedvességünket
a külföldiek iránt, ha szeretettel
üdvözöljük őket a királyságteremben.
Talán megfigyeltük már, hogy akik
nemrég érkeztek egy másik országból,
sokszor félénkek és visszahúzódóak.
A neveltetésük vagy a társadalmi
helyzetük miatt alacsonyabb rendűnek
érezhetik magukat. Ezért nekünk
kell megtennünk az első lépést.
Őszintén érdeklődjünk irántuk.
A JW Language alkalmazás segítségével
megtanulhatnánk üdvözölni őket az
anyanyelvükön (Filippi 2:4NW miközben nemcsak a magatok érdekeit keresitek,
hanem a másokéit is.).
Lehet, hogy zavarban vagy, ha egy
más kultúrájú személlyel kell beszél-
getned. Ilyenkor segíthet,
charlotteani, 2018. szeptember 27. csütörtök, 20:17
2018. szeptember 16., vasárnapi Napiszöveg
ELMARADT

,,Semmit sem voltak hajlandóak elfogadni
a szabadságukért cserébe, méghozzá azért,
hogy jobb feltámadásban részesülhessenek"
(Héberek 11:35NW).

Nem tudhatjuk biztosan, hogy
kikre gondolt Pál, de például
Nábótot és Zakariást halálra
kövezték amiatt, hogy engedel-
mesen Isten akaratát tették (1Királyok 21:3 De Nábót ezt mondta Ahábnak:
,,Jehova szemszögéből nézve el sem tudom képzelni, hogy neked adjam ősapáim örökségét.",15NW Amint Jezabel meghallotta, hogy Nábótot halálra kövezték, így szólt Ahábhoz:,,Menj, vedd birtokba a jezréeli Nábót szőlőjét,
amelyet nem akart eladni neked, mert Nábót már nem él. Halott.");
(2Krónikák 24:20, 21NW Isten szelleme pedig rászállt Zakariásra, Jójada pap fiára. Ő odaállt a nép elé, és így szólt hozzájuk:,,Ezt mondja az igaz Isten:Miért szegitek meg Jehova parancsolatait? Nem fogtok sikerrel járni! Mivel elhagytátok Jehovát, ő is elhagy
charlotteani, 2018. szeptember 27. csütörtök, 02:45
2018. szeptember 15., szombati Napiszöveg
ELMARADT

,,[Legyetek] észszerűek, és [bánjatok]
mindig mindenkivel szelíden" (Titus 3:2NW senkit se gyalázzanak,
ne legyenek kötekedők, hanem legyenek észszerűek,
és bánjanak mindig mindenkivel szelíden).

Ne feltételezd, hogy tudod,
miben hisz a másik. Néhányan azt
mondják, hogy az evolúcióban hisznek,
de közben úgy érzik, hogy van Isten.
Azt gondolják, hogy Isten az evolúció
által hozta létre a különféle
fajokat. Mások szerint biztosan
nem tanítanák az iskolában az
evolúciót, ha nem lenne igaz,
ezért ők is elfogadják. És vannak,
akik azért nem hisznek már Istenben,
mert csalódtak a vallásokban.
Ezért ha valakivel az élet eredetéről
beszélgetsz, az a legjobb, ha először
kérdéseket teszel fel neki. Tudd meg,
hogy miben hisz. Ha észszerű vagy,
és odafigyelsz rá, ő is szívesebben
meg fog hallgatni. Ha az, akivel
beszélgetsz, nem érti, hogy miért
charlotteani, 2018. szeptember 27. csütörtök, 02:23
2018. szeptember 14., pénteki Napiszöveg
ELMARADT

,,Minden módon Isten szolgáiként ajánljuk
magunkat" (2Korintusz 6:4NW hanem minden módon Isten szolgáiként ajánljuk magunkat:
Sok mindenben kitartottunk, sok nyomorúságot és nehézséget éltünk át, sokszor voltunk szükségben.).

Sok ember az alapján formál
véleményt rólunk, ,,amit a szeme lát"
(1Sámuel 16:7NW De Jehova így szólt Sámuelhez:
,,Ne a külsejére figyelj, se arra, hogy milyen magas, mert elvetettem őt.
Mert Isten nem úgy látja a dolgokat, ahogy az ember. Az ember ugyanis a külsőt látja,
Jehova viszont a szívbe is belelát).
Isten szolgáiként ezért tisztában
vagyunk vele, hogy nem csupán az a
kérdés, hogy nekünk mi tetszik,
vagy mi kényelmes. Az Isten Szavából
megismert alapelvek miatt nem
hordunk testhez simuló, túl sokat
láttató vagy kihívó ruhákat. Semmikép-
pen sem veszünk fel olyan ruhada-
rabokat, amelyek nem takarják
megfelelően vagy kiemelik
charlotteani, 2018. szeptember 27. csütörtök, 02:04
2018. szeptember 12. szerdai Napiszöveg
ELMARADT

,,Isten az, aki megerősít titeket" (Filippi 2:13NW
Mert Isten az, aki megerősít titeket, mivel így tartja jónak.
Megadja nektek a vágyat is, és az erőt is, hogy tenni tudjatok.).

Jehova segített az izraelitáknak
legyőzni az amálekitákat és az
etiópokat, valamint erőt adott
Nehémiásnak és a társainak az
újjáépítési munkákhoz. Isten minket
is megerősít, hogy tudjuk végezni a
prédikálómunkát, még ha az emberek
ellenségesek vagy közönyösek is,
vagy ha különféle aggodalmakkal
küzdünk (1Péter 5:10N Miután pedig egy kis ideig szenvedtetek, Isten, aki minden ki nem érdemelt kedvesség forrása, és aki elhívott titeket az ő örök dicsőségére Krisztussal egységben, maga fogja befejezni a képzéseteket. Megszilárdít, erőssé tesz, és biztos alapokra helyez benneteket.).
Nem várjuk, hogy Jehova csodát
tegyen értünk, inkább megtesszük
a magunk részét:naponta olvassuk
a Szavát, felkészülünk az
charlotteani, 2018. szeptember 27. csütörtök, 00:50
2018. szeptember 11., keddi Napiszöveg
ELMARADT

,,Megmentő Istenemre várakozom"
(Mikeás 7:7NWÉn viszont Jehovára figyelek szüntelen.
Megmentő Istenemre várakozom.
Meghall engem az én Istenem.).

Jehova mindig támogatja a
hűséges szolgáit, bár talán megen-
gedi, hogy egy ideig várjanak
egy kiváltságra vagy a körülmé-
nyek kedvező alakulására. Ábrahám-
nak például megígérte, hogy fia
születik, de a patriarchának hitre
és türelemre volt szüksége (Héberek 6:12-15NW és hogy ne lustuljatok el,+ hanem kövessétek azoknak a példáját, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket!13Mert amikor Isten ígéretet tett Ábrahámnak, mivel senki nagyobbra nem esküdhetett, önmagára esküdött,14és ezt mondta:,,Bizony megáldalak téged, és sok utódot adok neked."15És miután Ábrahám türelmesen várt, megkapta ezt az ígéretet.).
Jóllehet évekig kellett várnia
Izsák születésére, nem csüggedt el,
és Jehova végül állta a szavát (1Mózes 15:3, 4NW
charlotteani, 2018. szeptember 27. csütörtök, 00:30
Képek, videók
A szíves ház elmaradt 01.
chillik
2017. július 01. szombat, 05:39
A szíves ház elmaradt 02.
chillik
2017. július 01. szombat, 05:38
Elmaradt ölelés miatt 01.
chillik
2017. június 17. szombat, 05:40
Elmaradt ölelés miatt 02.
chillik
2017. június 17. szombat, 05:39
Elmaradt ölelés miatt 03.
chillik
2017. június 17. szombat, 05:39
Az elmaradt tószt 01.jpg
chillik
2017. április 07. péntek, 05:29
Az elmaradt tószt 02.jpg
chillik
2017. április 07. péntek, 05:29
Az elmaradt tószt 03.jpg
chillik
2017. április 07. péntek, 05:28
Az elmaradt tószt 04.jpg
chillik
2017. április 07. péntek, 05:28
Az elmaradt szomorúság.jp
chillik
2016. július 15. péntek, 05:52
Elmaradt randevú.gif
zsokaoldala
2011. április 11. hétfő, 10:46
Elmaradt elszámoltatás he
furaila
2011. március 14. hétfő, 13:19
A hit egy akarati cseleke
sanci81
2018. augusztus 30. csütörtök, 17:32
az emberi akarat.jpg
sz719eszter
2018. május 20. vasárnap, 13:44
Isten akaratja 01.jpg
chillik
2017. december 17. vasárnap, 05:51
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.