Belépés
2019. december 10. kedd | 50. hét | 344. nap | 06:41 | Judit
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Aki helyett a Krisztus vérezett
Aki helyett a Krisztus vérezett

Emlékezem: Kemény bilincsbe verten,
bénultan ültem a hideg kövön.
Sötétség, bűn és vád töltötte lelkem,
ijesztő csend kietlen börtönöm.

Halál? Oly mindegy. Csak nagynéha lázadt
valami bennem. Életvágy talán.
S akkor... szerettem volna összetörni
bűnt és bilincset börtönöm falán...

Neki az ajtó rozsdamart vasának
sámsonkarokkal! Ki a fényre! Ki,
ahol szabad mezők ujjongva várnak,
s ahol az élet szent magvát veti!

Néha. És máskor rémek. Megremegtem:
a szívemen kemény, hideg marok.
Egy síron túli hang titkos hívása:
"Jöjj! Jöjj! Barabbás!" - Nem! Nem akarok!

"Barabbás!" Hah, már nem a rém hívása.
Ezer torokból tör ki: Ó, elég!
Ez a halál! Jön értem. Sírom ássa
és nem kiálthatok felé: Ne még!

Most! Súlyos léptek... fegyver csörrenése...
csikordul a zár... szoborrá meredt
minden tagom... egy érdes hang: "Barabbás,
szabad lettél. Le a bilincseket!"

Először mint egy álom. De lehullnak
mégis. Tántorgó lábaim előtt
kitárt kapu áll. Ott kinn vár az élet.
Rám vár. Előre! Hadd köszöntsem őt!

Merre? Hová? Nagy céltalan örömmel
rohantam, mígnem bősz tömegbe vitt,
zúgó tömegben torpant meg a lábam.
Pilátust láttam, népem véneit...

S ott állt egy ember: nagy, szúró tövissel
megkoronázott, véres, tört alak.
Vállán vörös palást, kezébe' nádszál.
Hogy le nem roskad annyi kin alatt!

Gyönge, törékeny. Vad lelkemmel érzem:
szelíd, egészen más, mint én vagyok.
Arcán csend, nyugalom. Megtört szemében
valami földöntúli fény ragyog.

Ki ez az ember? Megkövülten állok.
Énrám tekint. Ki Ő? Mit véthetett?
Valaki szól: "A Názáreti Jézus.
Őt feszítik meg Barabbás helyett."

* * *

Oly hosszú út vezet a Golgotára...
Én végigjártam. Két lázas szemem
odatapadt vonagló alakjára,
ott égett minden gyilkoló szegen.

És nem tudtam többé levenni róla.
A szemek fénye... az a szent ajak...
a hulló vér... Múlott a perc, az óra.
Felejthetetlen percek és szavak.

A szívemen gigászi nagyra nőttek
láttán kemény, hideg, gránithegyek:
Helyettem! Énhelyettem! Énhelyettem!
Hogy én éljek, hogy én szabad legyek!

Mikor utolsót vonaglott a teste,
mikor már minden elvégeztetett,
mentem alá a gyász hegyéről én is.
- S ölbe vettem... egy síró gyermeket...

Megsimogattam... lázadó kezemmel,
mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt.
S akkor tudtam meg, hogy Barabbás meghalt.
Az ő testét fedi a sziklabolt.

Már csak szeretni, simogatni vágytam,
haladni csendesen, mint Ő haladt,
aki helyettem roskadt le a porba
Golgota útján a kereszt alatt.

Helyettem. Énhelyettem! Énhelyettem!
Ez a szó zengi át az életem.
- Napfény gyanánt ez tündököl felettem,
s ez nyitja meg a mennyet is nekem.

"Ki az? Ki zörget?" - kérdik majd.
"Barabbás,
aki helyett a Krisztus vérezett."
S kitárják akkor ujjongó örömmel
a gyöngykaput fehér angyalkezek.

Túrmezei Erzsébet
kalmanpiroska, 2019. június 18. kedd, 14:59
Címkék: Názáreti Jézus, Túrmezei Erzsébet, hideg kövön, ajtó rozsdamart, élet szent, szívemen kemény,
Kommentek
Mi se szégyelljük Jézust megvallani az emberek előtt!
HETVENEZER EMBER ELŐTT EMELTE FEL JÉZUST

Akár szereted a focit, akár nem...

Akár örülsz az új stadionnak, akár nem...

Pénteken Gera Zoltán hetvenezer ember előtt vallotta meg a Názáreti Jézus Krisztus nevét!

Zoli egy hiteles és igazán bátor ember.

Kövessük a példáját

Törekedjünk kiválóságra a munkánkban!

Mi se szégyelljük Jézust megvallani az emberek előtt!

Hajrá Zoli!

A Zoliról készült portréfilmet itt tudjátok megtekinteni:

GERA ZOLTÁN: A PÁLYAFUTÁS ÉS AMI MÖGÖTTE VAN - PORTRÉFILM
dandej, 2019. november 18. hétfő, 18:17
33. évközi hét hétfő 11.18
megőrzik és nem szegik meg az Úr törvényeit. Ezért aztán sokat megöltek közülük. Az Isten büntetése akkor ily súlyosan nehezedett népünkre.
Ez az Isten igéje. 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A jerikói vak azt kívánta, hogy lásson. Lássuk meg mi is a helyes utat!
Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön errefelé. Erre kiáltozni kezdett: ,,Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!" Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltotta: ,,Dávid fia, könyörülj rajtam!"
Jézus ekkor megállt, és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte: ,,Mit akarsz, mit tegyek veled?" A vak könyörgött: ,,Uram, hogy lássak!" Jézus így szólt hozzá: ,,Láss! Hited meggyógyított téged." Azonnal visszanyerte látását.
maroka, 2019. november 18. hétfő, 09:58
Názáreti Mária élete film
II. rész
Lejátszási idő 1 óra 42 perc

I. rész

Názáreti Mária teljes film Lejátszási idő 3 óra 22 perc
maroka, 2019. november 07. csütörtök, 15:43
Rodney M. Bizonysága: Egyszer egy Biblia Iskolában tartotta
Rodney M. Bizonysága:
_Egyszer egy Biblia Iskolában tartottam Előadásokat, és az egyik hallgató megkért, hogy menjek el, és imádkozzam a Nagynénjéért, aki "rákbetegségben" haldoklott.
Az orvosok, már lemondtak róla, és azt mondták, talán néhány órája van hátra.
Mikor beléptem a kórterembe, láttam, hogy a hölgy tényleg válságos állapotban fekszik az ágyban.
A "Belső késztetésnek" engedve, emelt hangon így szóltam:
" Te, halál és rák szelleme, a Názáreti Jézus Krisztusnak, az Élő Isten Fiának Nevében felszólítalak, hogy gyere ki ebből a nőből! "
Ahogy a fenti szavakat kimondtam, a Belső Ösztönzés egyre erősödött, hogy ujra és ujra ezeket a szavakat ismételjem, amit megis tettem, jó húsz percen át.
Egyre csak azt mondogattam:
" Te, halál és rák szelleme, a Názáreti Jézus Krisztusnak, az Élő Isten Fiának Nevében, felszólítalak, hogy gyere ki ebből a nőből! Megátkozlak, ahogy Jézus is megátkozta a fügefát! Megátkozom, ezt a rákot!"
A húsz per elteltével azután, valami
koszegimarika, 2019. november 06. szerda, 07:02
Cél nélkül éltem
Cél nélkül éltem

Cél nélkül éltem,
csak úgy vakon.
Az érzésem burjánzott vadon.
Úgy éltem, mint annyian mások,
akik tán' nem is hibások,
mert az Élet ezt diktálja,
s a szívnek, léleknek romlása
ugyan, kit érdekel?

De jött Jézus,
a názáreti.
Engem hívott, engem keresett.
Szavaiban égett a szeretet.
Még látom ahogy a szemembe nézett:
ez a világ nem igézhet úgy
semmi mesterkélt,
cifra bájjal:
Nem versenyezhet
a tisztasággal.
Nem adhat semmi hasonló szépet:
- Isten Fia egy bűnösre nézett!

Ha volna szavam,
most elmondanám:
A nikodémusi éjszakán
hogyan lesz minden egyszerre más,
ha jön a hajnalhasadás:
hogy lesz a világ idegen:
mert minden más lett idebenn!
Az Istennek egy hívó szavára
van a léleknek szabadulása:
csak menni kell, ha szól az Úr!

Páskulyné Kovács Erzsébet
kalmanpiroska, 2019. november 03. vasárnap, 20:37
Erdő Péter mutatott be szentmisét
Pál apostol: ,,Isten ugyanis, aki azt mondta: »A sötétségből támadjon világosság«, a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán felragyogjon nekünk" (2Kor 4,6)
*
Avilai Nagy Szent Teréz költői szavakkal kifejezte:
Lássalak csak Téged,
Jézusom, te drága,
Lássalak csak Téged,
Haljak meg utána.

Lássa, ha ki rózsát,
Jázmint akar nézni,
Én ha nézhetek rád,
Ezer kert vagy égi.

Édes Názáreti,
Szeráfok virága,
Lássalak csak téged,
Haljak meg utána.

Boldogság sosem kell,
Amíg Jézus távol,
Eped gyötrelemmel
Akiben ez lángol
Csak te légy a gyámol,
Te szerelmed vágya,

Lássalak csak Téged,
Jézusom, te drága,
Lássalak csak Téged,
Haljak meg utána.
...............
Képen: Erdő Péter a szentmise végén elvégezte a
maroka, 2019. november 02. szombat, 09:19
De ti nem akartátok
leírja, hogyan történhetett volna: ,,Bárcsak figyeltél volna parancsaimra! Akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint a tenger partján a homok, méhed gyümölcse, mint a porszem. Neve nem veszne ki, nem pusztulna el előlem" (Ézs 48,18-19).

Bret Harte írta egyszer ,,Valamennyi leírt és kimondott szó között a legszomorúbb: 'Lehetett volna'."

Gondoljunk csak azokra, akik az evangélium hívását visszautasították. A Názáreti Jézus elhaladt mellettük, ők azonban elszalasztották az alkalmat. Így azután örök kárhozat előtt állnak.

Vagy gondoljunk azokra a hívőkre, akiket az Úr egy bizonyos szolgálatra hívott el, de nem törődtek vele. Ezeknek fogalmuk sincs arról, mennyi földi áldást és mennyi örök jutalmat szalasztottak el!

Kétségkívül igaz, hogy van alkalom, amely csak egyetlen egyszer kopogtat. Meglehet, hogy egy ilyen alkalom - jóllehet tele van isteni ígéretekkel - pillanatnyilag nem egyezik
kalmanpiroska, 2019. október 16. szerda, 12:10
Mai evangélium 10.08 - Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
országalapító királyunk, Szent István, élete alkonyán, amikor emberileg magára maradt, és életműve aligha kerülhetett volna alkalmas utódok kezébe, Isten sugallatára okos dolgot tett. Összehívta országának nagyjait, és Jézus Krisztus édesanyjának, Szűz Máriának oltalmába ajánlotta keresztény népét és élete művét.
Ismereteim szerint Szent István volt az első, aki uralkodóként egész nemzetét és annak jövőjét Isten Anyjának ajánlotta föl. Szent László Magyarok Nagyasszonyának nevezte el az egykori názáreti leányt, aki a magyar lelkiség kincse lett.
Ünnepe kezdetben Nagyboldogasszony napja volt, ma október 8-án ünnepeljük. Az ünneplés maradandó értéke, hogy ezen a napon magunkat, családunkat és minden hazánk fiát, lányát, egész népünket ismét Nagyasszonyunknak ajánljuk. Oltalmát nem azért kérjük, mert megérdemeljük, hanem azért, mert kis országunknak és népünknek a nagyok között égi segítségre van szüksége. Anyai gondoskodását ma is igénylik, akikben él a máriás lelkület.
A mai elmélkedés e
maroka, 2019. október 08. kedd, 09:47
Képek, videók
A-Nazareti-Jezus-1.jpg
rzsi-
2015. január 25. vasárnap, 12:23
dvd_nazareti_jezus_v07 12.
jencuska1970
2008. június 20. péntek, 20:21
A Názáreti Jézus.v2.hu.c.
finike
2007. szeptember 22. szombat, 15:59
A Názáreti Jézus.hu.c.jpg
finike
2007. szeptember 22. szombat, 15:59
turmezei_erzsebet_a_ve gig
menusgabor
2018. október 09. kedd, 21:19
Túrmezei Erzsébet
sacimama
2016. július 27. szerda, 23:37
Túrmezei Erzsébet
lenke1964
2015. április 29. szerda, 09:52
Túrmezei Erzsébet.jpg
lilagondolatok
2014. augusztus 07. csütörtök, 08:56
Otthon Túrmezei Erzsébet
sacimama
2014. augusztus 03. vasárnap, 16:59
Túrmezei Erzsébet-r
feviroza
2014. március 10. hétfő, 00:26
Túrmezei Erzsébet
erzsikepuskas
2014. március 07. péntek, 00:55
Túrmezei Erzsébet
taltos1
2014. január 12. vasárnap, 20:30
Túrmezei Erzsébet.jpg
zsu74
2013. november 21. csütörtök, 06:58
Túrmezei Erzsébet Húsvét.
mester126mari
2012. április 05. csütörtök, 11:03
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.