Belépés
2020. július 16. csütörtök | 29. hét | 198. nap | 02:26 | Valter
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hozta a szél,...
Hozta a szél,...

az bús komor

őszi szél!

Már nem számítottam rá...,
s jött a hű betegség ismét:(

Olyasmi is, amitől
rettegtem én, igaz
nem oly hevesen, de
megdobogott szaporán, félve

szívem,....szenvedtem,
féltem, beszéltem a függőségről...
talán maga ez hozta ki, nagyon
kicsiben (macro-érzésben)

a régi pánikot, hasfájást,
depressziót, tremort...mindent...
megijedtem, elkeseredtem.
Magamba szállva. . . látom most be:

Isten adta, Isten elvette....!
Akkor így kell lennie....
Nagyra lettem magammal?!,
"Aki azt hiszi, hogy áll,

Vigyázzon, hogy el ne essék"...,
Megmutatta. Figyeljek oda.:
Tanulni kell, minden jelből,
Okulni, elfogadni fentről a jó tanácsot, intést!

Nem akarok önhitté válni, sosem!
Mindig a jót akartam, magam is azzá
szerettem volna válni.
Jellemhibám, hirtelenségem. Még mindig

Tanulnom kell!

"Jó nékem, hogy megaláztál Uram,
hogy fel ne fuvalkodjék az én szívem!".
Értem és megteszem. Nem gyógyszerezem.
Csak, amit muszáj szedem be!

Segíts Istenem! Nélküled nem megy!
Taníts, oktass, s vedd el lázadó
Szellemem. Oktalan szívem, mely
Mindig előbb szól, minthogy meggondolná,

Mi lesz a következménye!

Szeretet van bennem, mégis másnak hisznek,
mert ostobán cselekszem!
Vezess útjaidon, taníts Szavadból, akkor
Jobbá válhatok, senkit sem bántva, hisz

Nem is akarom! Néha mégis magam
küldöm el, kit szeretek, s bántom meg
önnön védelmemben, mit Ők nem érthetnek.

Jó Atyám! Teremtőm! Taníts és fogd meg
2 kezem, ha menni akarnék ostoba
útjaimon, ne engedj el! Veled akarok
lenni! Tőled bölcsességet tanulni,.

Bölccsé válva, jóságod tovább adni!

Kedves barátaimmal jókat nevetni.
Van néhány - nem is kell több -,
Szeretni szívből, igazán, őszintén
Ahogy mindig tettem! Így kívánom tanácsaid követni.

S mindenkitől bocsánatot kérni..!
Ha bántottam, kérlek bocsáss meg!
Barátom, én is megtettem, rég megtettem.
Van, ki hiányzik s félek, sosem látom többé.

De bízom Jehovában, bízom lesz jobb!
Mindent beteljesítesz, hisz a Teremtő vagy!
Taníts szolgálni alázattal, hű jó szívvel!
Taníts egészen, formálj, életem végéig!

Szeretve kér egy emberi szív,
ki Téged nagyon szeret!
Ha látsz még bennem javíthatót,
Javíts meg, s tégy hű, bölcs szolgáddá!

ÁMEN!

M. Anikó Bp., 2018. 10. 31. (szerda)


charlotteani, 2018. október 31. szerda, 05:13
Címkék: Segíts Istenem, Anikó Bp, régi pánikot, emberi szív, következménye, hirtelenségem,
Kommentek
Kovács Bettina: Miatyánk - Vallásos
................
Imára kulcsolom két kezem,
Meghajtom előtted térdemet Istenem.
Fogadd el tőlem az imám,
Hadd fejezzem ki Neked a hálám.

Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben,
Te, aki ott lakozol a szívekben.
Szenteltessék meg a Te neved,
Dicsérjen Téged sok ezernyi angyalsereg.

Jöjjön el a Te országod,
Mutasd meg nekünk a Te világod.
Legyen meg a Te akaratod,
Mert jobb, ha életünket Te irányítod.

A mi minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
S hangozzon el ajkunkról mindig hálaima.
És bocsásd meg a mi vétkeinket,
Ne haragudj, amikor újra elkövetjük bűneinket.

De segíts, hogy mi is megbocsássunk,
Bármit is tett ellenünk felebarátunk.
És ne vígy minket kísértésbe,
Ne engedd, hogy olyan könnyen essünk tévedésbe.

Szabadíts meg a gonosztól,
S ne fossz meg minket semmi jótól.
Mert az
maroka, 2020. július 05. vasárnap, 16:30
Szent Tamás apostol - hitetlen Tamás
Szent Tamás apostol az építőmunkások, pallérok, építészek, földmérők, valamint a vakok, továbbá India és Pakisztán keresztényeinek védőszentje.
Szent Tamásra, a ,,hitetlen" apostolra, a töprengő és kétkedő emberre emlékezünk liturgikus ünnepén, július 3-án. Az apostollal kiálthatjuk újra és újra: ,,Én Uram, én Istenem
.................
*
- Iganaptár

- Wikipédia

- Magyar kurír
Mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol Urának és Istenének vallotta Fiadat. Segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

- Jeles napok
maroka, 2020. július 03. péntek, 11:10
Hogyan kezdjük a napunkat Istennel?
az életükben, reggel a napjaikban; mert ezen keresztül odaadjuk Istennek azt, ami az Övé, minden dolguk feletti elsőbbséget. Ezen keresztül megmutathatjuk, hogy arról gondolkodunk, hogy az Ő tetszését keressük, az Ő színe elé járuljunk, és teljes szívvel Őt keressük. Az, amit igaz szívvel, őszintén teszünk, az Írásban úgy van megírva, reggel kell tennünk (Zsolt. 101: 8 ), mert a szorgalmas emberek - jó reggel ébrednek fel. Dávid odaszánásának erejét és forróságát így fejezte ki: ,,Isten! Én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged" (Zsolt. 63: 2).

2. Reggel vagyunk éberek, telve élettel, ekkor vagyunk legjobb formánkban. Amikor lelkünk éber az éjszakai álom és pihenés után, a maga nemében új életet kezdünk, a fáradtság pedig az előző nap gondjává válik. Izrael Istene nem bóbiskol, és nem alszik; sőt amikor az Isten különösen megmutatja magát népének, azt mondják Róla, hogy Ő olyan, mint aki álomból serken fel (Zsolt. 78: 65). Ha valamikor is képesek vagyunk valami jót tenni, hát
kalmanpiroska, 2020. május 31. vasárnap, 22:47
Móra László versei
éjbe'
Egy új angyal szállt az égbe.
A többiek körülvették,
Becézgették, kérdezgették.
Adtak neki fehér szárnyat,
Kis kezébe rózsaszálat
S örvendezve vezették be
Az alkotó Úr elébe

Ült az Úr a fényes trónján,
S mint a nap a magyar rónán,
Szelíd szemmel nézett szerte
Az angyali szent serege.
Az új angyalt megcsókolta..
A szívéhez odavonta
S figyelemmel meghallgatta.
Mit kíván az új angyalka:

,,Kérlek, szépen, jó Istenem,
Hogy a földre jöjj le velem!
Országok közt egy országban,
Ahol fájó nehéz gyász van:
Gyűlölködő kósza népek
Minden álmot összetéptek
És azóta gyermek s atyja
Egymást nem is csókolhatja!

Az élete csak gyötrelem,
Kertje, földje könnyet terem.
Erdeiben rablók járnak,
Törnek-zúznak: fákat vágnak
Hősök sírját eke szántja,
A szent rögöt meg nem szánva.
Szegény ország szemfedőjét
Hamis kezek már megszőtték

Szépen
menusgabor, 2020. május 22. péntek, 21:30
Pio atya felajánló imája Szent Mihálynak
szeretnék igaz tisztelőid közé tartozni, és ezért ma Neked ajánlom és Neked ajándékozom magam.
Éber, őrző oltalmad alá helyezem magamat, családomat, barátaimat és mindazt, ami csak hozzám tartozik.
Kicsi az én felajánlásom, hiszen nyomorult bűnös vagyok, de fogadd szívesen szívem szeretetét.
Emlékezz, hogy ha a mai naptól védelmed, pártfogásod alatt állok, akkor segítened kell egész életemben!
Szerezd meg nekem a sok és súlyos bűnöm bocsánatát, a kegyelmet, hogy teljes szívemmel szeressem Istenemet, édes Üdvözítőmet,
Jézust, Édesanyját, Máriát, minden embertestvéremet, akiket az Atya szeret, és a Fiú megváltott.
Eszközöld ki számomra azokat a segítségeket, amelyekre szükségem van, hogy eljussak a dicsőség Koronájához!
Védj meg mindig lelkem ellenségeitől, különösen életem utolsó pillanataiban! Jöjj el akkor, ó dicsőséges arkangyal, segíts engem a küzdelemben, és taszítsd távol tőlem, a pokol szakadékaiba azt a törvényszegő, és gőgös angyalt, akit az égi ütközetben
maroka, 2020. május 22. péntek, 13:40
Ahogy a szarvas kívánkozik...
Pipa

Múlt héten írtam pár gondolatot, arról amit megértettem Isten munkájára nézve a jelenlegi krízis helyzetben, és ajánlottam néhány válasz utat. Jelen cikkemben egy dologba szeretnék mélyebbre ásni: a közösségi Istentisztelet hiányának kihívásai. Miután hallottuk és válaszoltunk az oroszlán ordítására, most a sóvárgó szarvashoz kell hasonlítsunk.

A 42. Zsoltár 2-3-ig terjedő verseiben így ír a zsoltáros: “Amint a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy vágyik utánad a lelkem, Istenem! Isten után szomjazik lelkem, mikor mehetek el, hogy megjelenjek színe előtt?" Milyen valóság volt a zsoltár író életében, e mögött a hasonlat mögött? Dávid száműzetésben volt, Saul elől bujkált a pusztaságban, megfosztva a közösségi Istentisztelet lehetőségétől.

Bujdosása során Dávid sok fájdalmas nehézséget tapasztalt meg: halálos fenyegetést, árulást olyanoktól akiken segített, rágalmazást és vádakat, hogy Isten valójában elhagyta őt. Itt, a 42-ik zsoltárban, kifejezi mindezek
kalmanpiroska, 2020. május 14. csütörtök, 20:58
Érted az Írásokat?
ment.
Bizonyos változást figyelünk meg Krisztus és tanítványai kapcsolatában. Igaz, a jól ismert gyengéd hangszín megmaradt. Gondolj csak arra, ahogy mondta: ,,Mária", és ,,Mondd meg az én testvéreimnek", és ,,Békesség néktek". De sokkal fenségesebb volt. Elváltozott. Krisztus a szomorúság és a halál határán túl volt már. És a tanítványokban valami mélyebb megilletődöttség nyomait látjuk. Keveset beszélnek, legfeljebb ezt: ,,Mester" és ,,Én Uram, és én Istenem".
Mindamellett a tanítványok jobban megismerték Jézus Krisztust ez alatt a 40 nap alatt, mint bármikor azelőtt. Ez idő alatt ő ,,megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat". Most első ízben látták meg halálának szükséges voltát. Láthatták, hogy Krisztus halála Istennek bemutatott áldozat volt, és Isten a feltámadás segítségével adja tudtul, hogy elfogadta az áldozatot. A tanítványok világosabb képet kaptak Jézusról ezeknek az esetenkénti megjelenéseknek a során, mint
kalmanpiroska, 2020. május 07. csütörtök, 07:17
Áldott Anyáknapját!
Szárnyaid alá rejtőzöm,
Szárnyaid alá rejtőzöm
Te otthont adsz és megőrzöl,
Én Istenem, oltalmam, segítőm
Szárnyaid alá rejtőzöm,
Te pajzsom vagy, védelmezőm
Te mentesz meg az ellenség kezéből

Te vagy az én erősségem, ó, Uram
Hozzád futok, segíts meg engem
A sziklára állok, erős jobbod felemel
És hangos szóval dicsérem neved

Szárnyaid alá rejtőzöm Te otthont adsz és megőrzöl Én Istenem, oltalmam, segítőm Szárnyaid alá rejtőzöm Te pajzsom vagy, védelmezőm Te mentesz meg az ellensé...
dandej, 2020. május 03. vasárnap, 09:06
Képek, videók
Istenem segits
borigit
2014. október 08. szerda, 13:24
Istenem segíts
sacimama
2014. augusztus 05. kedd, 17:46
Istenem segíts.png
mikojutka
2011. március 07. hétfő, 14:20
Istenem segíts nekem
dorein
2011. január 27. csütörtök, 10:36
ISTENEM SEGÍTS!
kacagas
2009. december 09. szerda, 11:49
istenem segíts
1csendes1
2009. november 17. kedd, 09:44
aniko.gif
menusgabor
2019. december 23. hétfő, 18:49
anikó szeretet kosár0516.
maroka
2019. május 16. csütörtök, 10:42
majorné anikó0219_2.jpg
maroka
2019. február 19. kedd, 11:51
majorné anikó0219.jpg
maroka
2019. február 19. kedd, 11:51
Anikótól
csalogany13
2018. augusztus 25. szombat, 22:44
Anikótól 2
csalogany13
2018. augusztus 23. csütörtök, 22:53
Anikótól 1
csalogany13
2018. augusztus 23. csütörtök, 22:53
Anikótól
csalogany13
2018. augusztus 23. csütörtök, 22:52
Anikó N.-tól
csalogany13
2018. augusztus 23. csütörtök, 22:51
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.