Belépés
2020. július 15. szerda | 29. hét | 197. nap | 03:30 | Henrik, Roland
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Zalaegerszeg - Mária Magdolna templom
Története
A templom helyén már a középkorban is állt kápolna. A mai templom alapkövét 1747-ben (más forrás szerint 1748-ban) rakták le. Az építkezést a város földesura, Padányi Biró Márton veszprémi püspök rendelte el. Az építkezés igen lassan haladt: 1757-ben még csak a szentélyt fedték le. 1769-ben az új püspök, Koller Ignác megrendelte a belső freskódekoráció elkészítését Johann Ignaz Cimbal bécsi festőtől.
1803. július 9-én került sor a templom felszentelésére Harrasi Herzan Ferenc bíboros, szombathelyi püspök által, mert 1777-ben Mária Terézia királynő Zalaegerszeg városát is az újonnan alapított Szombathelyi Egyházmegyéhez csatolta. Az 1826-os nagy zalaegerszegi tűzvész a templom tetőszerkezetét és a toronysisakokat is megrongálta.
1973-74-ben, majd 1998-2012 között Stróber László apátplébános szolgálata alatt az egykori Állami Műemlék helyreállítási és Restaurálási Központ tervei alapján felújították. A külső felújítás tervezője Wittinger Zoltán építész és dr, Vándor András statikus, a környező park tájépítész tervezője Szabadics Anita volt. A kivitelezési munkákat Ekler Károly végezte. A templom műemléki védelem alatt áll.
A templom szabadon álló, keletelt, egyhajós épület.
Homlokzatát szoborfülkékben álló Szent Mihály, Szent Mária Magdolna, illetve feltámadt Krisztus-szobor, valamint három kőfaragvány: középen Isten szeme, kétoldalt Padányi és Koller püspökök címere ékesítik. A két 44 méter magas torony között nyugszik az orgonakarzat.
A templom hajója kétoldalt három-három oldalkápolnával egészül ki, melyek oltárképei Loyolai Szent Ignácot, Szent István királyt, Krisztus keresztre feszítését, Szűz Máriát, Nepomuki Szent Jánost és Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázolják. A Szent István oltárnál áll Zalaegerszeg legrégibb műemléke, a 17. században készített Pieta-szobor. A szentély északi oldalát keresztelőkápolnával, a délit sekrestyével bővítették. Felettük imaterem (oratórium) található, a templomba nyíló ablakokkal.
A templom belső terét keresztény szimbólumokat és Mária Magdolna életének jeleneteit ábrázoló freskók díszítik. A templom XVIII. századi berendezései közül kiemelkedik a szószék melletti, csavart oszlopokkal díszített stallum, melynek hátsó falán a feltámadt Üdvözítő szobra áll egy szoborfülkében.
A templom mellett északon egy 18. századi barokk Szent Flórián szobor, délen egy copf stílusú Szentháromság szobor látható. Itt állították fel 1998-ban Mindszenty József hercegprímásnak a bronzszobrát is, aki 1919 és 1944 között volt a templom plébánosa.
Püspök Székely János Szombathelyi megyés püspök
............


Papok: Stróber László apát, esperes-plébános
Bokor Zoltán káplán

Saját fotózás 2019.11.10
............................................................................................................
maroka, 2019. november 10. vasárnap, 23:16
Címkék: Mária Magdolna, Padányi Biró Márton, Koller Ignác, Johann Ignaz Cimbal, Harrasi Herzan Ferenc, Mária Terézia királynő Zalaegerszeg,
Kommentek
Prágai Szent Ágnes - Böjte Csaba t. jegyzete
árvaházak, menhelyek és lepratelepek egész koszorúja létesült. A gazdagok közül is sok harmadrendi csatlakozott hozzájuk vagyonukkal és munkaerejükkel. Különleges jelentőségű lett egy kórház-alapítása, melyben az ápolói munkát volt keresztes vitézek vették át. Ezek ,,Keresztes Lovagok a Vörös Kereszttel'' néven szervezetbe tömörültek, s Ágnes gazdag alapítvánnyal látta el őket. A hercegnő szerény otthonából hamarosan egész városnegyed lett, melyben Ágnes három templomot is építtetett: Szent Ferenc, Mária Magdolna és Borbála tiszteletére.
Ágnes kolostora olyan vonzerőt jelentett, hogy II. Ottokár legidősebb leánya, valamint a legelőkelőbb nemesi családokból 12 leány kérte a fölvételét. Hamarosan újabb és újabb kolostorokat tudtak alapítani. Ezekben a kolostorokban úgy tartották a szegénységet, mint az Assisi melletti San Damianóban Szent Klára körül. A nővérek, akik gyermekkorukat többnyire fényűzésben és bőségben töltötték, új életet kezdtek: kemény vezeklésben és a legteljesebb szegénységben táplálták,
maroka, 2020. június 09. kedd, 06:45
Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja 06.01
János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.
Ez az Isten igéje. ApCsel 1,12-14

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
,,Íme, a te fiad!"
,,Íme, a te anyád!"
Nagypénteken: Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária: Kleofás felesége, és Mária Magdolna.
Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: ,,Asszony, íme, a te fiad!" Azután a tanítványhoz szólt: ,,Íme, a te anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.
Ezek az evangélium igéi. Jn 19,25-27

Könyörögjünk:
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a Boldogságos Szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket!
Lektor: 1. Urunk, te Szűz Anyádat
maroka, 2020. június 01. hétfő, 08:01
Szent Magdolna elmenne.... - vallásos
Videó

KH092 1)
Szent Magdolna elmene ama reggel sírva,
S az Úr Jézust nem lelé a kinyílott sírban.

KH092 2)
Erre, arra sírva jár, nincsen nyugovása:
Elvesztette Jézusát, nincs vigasztalása.

KH092 3)
,,Hol lelem föl Jézusom, akit elvesztettem?
Merre menjek, én szegény, keserűségemben?

KH092 4)
Erdôkön és hegyeken kiáltozom érted,
Halmokon és völgyeken csak tégedet kérdlek.

KH092 5)
Tengerekre indulok, örvényekre szállok,
Tenger mélye mit nekem, ha nyomodban járok!

KH092 6)
Újra a szent városon, mindig egy a jártom:
Jézus, Jézus merre vagy? szüntelen kiáltom.

KH092 7)
Merre láttad Ôt, felelj, fényes nap az égen?
Te tudod tán, merre jár az én fényességem.

KH092 8)
Három-király csillaga, mutass nékem utat,
Mert amíg fel nem lelem, szívem meg nem nyughat.

KH092 9)
. Volna bár a vállamon
maroka, 2020. május 28. csütörtök, 17:04
Mai ünnep több szentet
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanító,
Wikipédia oldalon
..........................

*
Szent VII. Gergely pápa,
Wikipédia oldalon
......................................

*
Pazzi Szent Mária Magdolna szűz
Wikipedia oldalon
..................................

*
- Igenaptár oldalon
maroka, 2020. május 25. hétfő, 08:36
A számvevőszék felfüggesztette a DK költségvetési támogatását
Holman Magdolna az ellenzéki párt 2017-2018. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről szólva azt mondta, a DK nem igazolta az időszakról közzétett adatok valódiságát: pénzügyi kimutatásai nem mutatnak megbízható és valós képet a párt bevételeiről és kiadásairól, a valótlan pénzügyi kimutatások közzétételével a párt a saját tagságát is megtévesztette.

Közölte, a DK költségvetési támogatásának felfüggesztését azt követően függesztették fel, hogy a párt elnöke az ÁSZ korábban nyilvánosságra hozott jelentéstervezetre adott észrevételében elutasította a párt törvényes gazdálkodásának helyreállítását.

A főtitkár tudatta, a számvevőszék tájékoztatta a DK elnökét arról, hogy milyen dokumentumokkal kell igazolnia a párt törvényes gazdálkodásának helyreállítását, és amennyiben a DK ennek eleget tesz, az ÁSZ azonnal visszavonja a költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztését.

Holman Magdolna kérdésre válaszolva kijelentette, a DK esetében nem dokumentumok hiányáról van szó, tehát a számvevőszék
velemenyezd, 2020. május 21. csütörtök, 12:02
Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja
életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az (ő ivadéka) széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod."
Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja.
Ez az Isten igéje. Ter 3,9-15.20

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
,,Íme, a te fiad!"
,,Íme, a te anyád!"
Nagypénteken: Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária: Kleofás felesége, és Mária Magdolna.
Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: ,,Asszony, íme, a te fiad!" Azután a tanítványhoz szólt: ,,Íme, a te anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.
Ezek az evangélium igéi. Jn 19,25-27

*
- Magyar kurír oldalon:
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet pünkösdhétfőn ünnepelünk
maroka, 2020. május 21. csütörtök, 10:03
Szűz Máriának jelent meg először a Feltámadott? (II.)
Regina caeli, laetare, alleluia
.............
Kovács Zoltán mariológus, az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet rektora a Mennynek királyné asszonya/Mennyek királyné asszonya kezdetű húsvéti antifónáról írt. A háromrészes publikáció második részét olvashatják.
*
Regina caeli laetare, alleluia: Quia quem meruisti portare, alleluia: Resurrexit, sicut dixit, alleluia: Ora pro nobis Deum, alleluia.
Előző írásunkban a Szűzanya húsvéti örvendezésében osztoztunk a Regina caeli antifóna szavaival. Máténál olvassuk: ,,Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt" (Mt 28,1). De ki lehet ez a ,,másik Mária"? János is hirtelen vált: korábban Mária Magdolnáról beszél (20,1), majd hirtelen csak Máriáról (20,11). Akadnak azonban olyanok is, akik Mária húsvéti örömét ,,túlgondolva" azt feltételezik, hogy a Feltámadott neki
maroka, 2020. április 24. péntek, 18:34
Szombat húsvét nyolcadában 04.18
népre való tekintettel szabadon bocsátották őket, mert semmi jogcímet sem találtak megbüntetésükre.
Mindenki dicsőítette Istent a történtek miatt.
Ez az Isten igéje. ApCsel 4,13-21

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézus megbízatást ad apostolainak: ,,Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!"
Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből (annak idején) hét ördögöt űzött ki.
Magdolna elment, és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki.
Ezután Jézus más alakban megjelent két tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek, és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek.
Végül megjelent Jézus a tizenegy (apostolnak), amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták
maroka, 2020. április 18. szombat, 13:10
Képek, videók
mária magdolna.png
chillik
2017. november 23. csütörtök, 13:46
Mária Magdolna.jpg
sz719eszter
2016. február 09. kedd, 22:45
Mária-Magdolna.jpg
cserhat3
2015. december 14. hétfő, 16:08
Magdolna Mária Ádám.jpg
ria6406
2014. szeptember 23. kedd, 04:04
magdolna mária ádám.gif
ria6406
2014. szeptember 23. kedd, 02:36
Mária Magdolna
sanci81
2014. április 29. kedd, 20:04
orig-Szent_Maria_Magdo lna
aranyosmagdika
2011. március 14. hétfő, 18:19
Mária Magdolna torony
peaisland
2010. január 05. kedd, 21:51
Maria, Magdolna
mbartis
2009. december 21. hétfő, 21:40
Jeruzsalem-Maria Magdolna
relisisi
2008. február 10. vasárnap, 15:52
Mária Magdolna templom 50
agica2004
2007. október 09. kedd, 15:36
zalaegerszeg0329_3.png
maroka
2020. március 29. vasárnap, 18:22
zalaegerszeg0329.png
maroka
2020. március 29. vasárnap, 18:20
zalaegerszeg1009.jpg
maroka
2019. október 09. szerda, 23:56
Hódos-Zalaegerszeg
taltos1
2016. szeptember 05. hétfő, 18:18
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.