Belépés
2019. január 19. szombat | 3. hét | 19. nap | 22:01 | Sára, Márió
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
mindannyian énközpontúak vagyunk
EGOCENTRIKUS ÖNÉRTÉKELÉS

Többé kevésbé mindannyian énközpontúak vagyunk másokkal való viszonyainkban. Persze a Polaritás világában, sokáig -egy adott tudatfejlődési szintig- 'természetes' is az egocentrikusság!!! Mert minden helyzetet ,,automatikusan" abból a szempontból nézünk/értékelünk elsősorban, hogy mi érdekünk van benne, és minket hogyan érintett (annak függvényében reagálunk, hogy Egónk ,,tojáshéj-burka" mennyire sérült vagy erősödött); és csak ezután kezdünk azon gondolkodni, esetleg empatikusan beleérezni, hogy ugyanaz a helyzet, vajon hogyan hathatott az adott szituációban résztvevő másik személyre. Csak ezután aktiválódhat asztráltestünkben némi empátia, de legtöbbször ez többnyire csak szánalom vagy sajnálat. Amennyiben viszont egó-azonosulás nélkül, valóban nyitottabbak és empatikusabbak lennénk, és törődnénk a másik személy ígényeivel/szükségleteivel is, akkor többnyire képesek lehetnénk az ő nézőpontjára/lelkiállapotára is gondolni, amely pedig alkalmanként gyökeresen eltérhet a miénktől.

Minden szerencsétlenségünk, nyomorunk és fájdalmunk egy -tudatlanságban gyökerező- tévhitből (azaz a valódi hit hiányából) fakad: ,,A legfőbb korlát, ahogyan egy Kor lát"! Általában egy olyan rögeszmés tévhit vezet félre minket (tehát nem a saját, eredeti Célunk/Küldetésünk irányába), amely egyfelől sóvár-vágyakból, másfelől pedig szorongó-kételyekből táplálkozik. Ez pedig olyan hitetlenséget -és egyben hiteltelenséget- jelent, amely végső soron Önbizalomhiány és hűtlenség egyszerre!
Önbizalom hiány, mert nem bízunk valódi Önmagunkban: a felső ÉN isteni határtalan erejében és bölcsességében! És hűtlenség azért, mert nem vagyunk ,,hívek" tudatalattink mélyén rejlő őseredeti létélményünkhöz és valódi hitvallásunkhoz: az ÉN VAGYOK magasztos tapasztalatának ,,Istenélményéhez"! Ehhez viszont nem kívül kell keresni, lázasan kutatni, nem a felszínes külvilág forgatagában kell minél többet tanulni, lexikális adatokat gyűjteni, hanem csak visszaemlékezni. Befelé tekinteni, elmélyülni és ,,spirituális anamnézist" végezni!

Mindenki ki van használva, és ki lesz használva testileg és érzelmileg egyaránt, amíg nincs tisztában saját magával. Ez általában Oroszlános személyiségzavar...(Ha nem tudod Ki vagy, megmondják neked mások!
Mert a vágygerjesztés, illetve a félelemkeltés révén korrumpálható és tökéletesen manipulálható, amíg nincs tisztában Én-képével: amíg nem ismeri saját valódi értékeit, adottságait és gyengéit, személyes lelki-küldetését, hogy a megismert ,,Igazság" révén lelkileg immúnissá váljék és megvalósítsa önmagát...
A mentális egészség egyik feltétele, hogy a személy képes legyen alárendelni magát valami nála magasabb rendûnek. Ahhoz, hogy valamennyire is létezni tudjunk a világban, alá kell rendelnünk magunkat valamilyen elvnek, amely azután elsőbbséget élvez pillanatnyi vágyainkkal szemben.

A vallásos emberek számára ez az elv Isten, s ők úgy tartják: "Legyen meg a Te akaratod!"
Egy józanul gondolkodó ember számára, még akkor is, ha nem vallásos, tudatosan vagy tudattalanul létezik valamilyen "magasabb hatalom", amelynek alárendeli magát - ez lehet Igazság vagy a Szeretet eszméje, mások szolgálata, vagy a való élet konkrét elvárásai.
Ámde hogyan tudhatná bárki is mentális egészségét megőrizni, illetve a saját érdekeit megfogalmazni és érvényesíteni, amíg nem tisztázta le a legalapvetőbb kérdéseket az életében:
Honnan jövök? Ki vagyok én? Mi az élet értelme? És mi az én egyéni szerepem ebben? (Mi az Életcélom?)

Amíg ez nem tiszta saját maga előtt sem az embernek, mindig ki van téve annak a veszélynek: hogy kihasználják. Globálisan: a ,,felszínen" elsősorban a Globalizációnak nevezett ,,járvány" fenntartóinak célkitűzése révén, azaz a ,,fogyasztói társadalom"-ba való besorolási rejtett szándék által.
Mert az Egó ab ovo önző, tehát csak a szaporodási/terjeszkedési és fogyasztói ,,szenvedélyt" szolgáló önérdekeit lesi. Vagyis csak éberség és önismeret nélkül a ,,jólétszenvedély" (,,Sors-könnyítés") ősi parancsszavát teljesíti, a lét-szomjat (tanha/ thrisna /páthosz) azaz életéhségi sóvárgását vakon követve!

Amíg az ember belső erkölcsi védőbástyái (Szaturnikus objektivitása és felelősségérzete) nem szilárdak, addig hogyan tudná magát megvédeni a tudatos -és ravasz- vagy öntudatlan/önkéntelen kihasználás vámszedőitől?
Tehát lelkileg meg kell ,,szilárdulni"! Persze, természetesen nem negatív értelemben: nem a ,,kőszívűségnek" nevezett hideg-rideg attitűd szerint, hanem a morális immunitás vonatkozásában! Ez pedig nem más, mint a helyes erkölcsi magatartás kialakítása -avagy a szilárd, gerinces jellem megformálása!
Nagyon sokan bánkódnak, hogy megint kihasználták, megint becsapták őket, vagy újból csalódtak...
Pedig a hiba soha nem a világban s nem másban van, hanem magában az emberben!
Tudatalattijának téves programozásában, az eltorzult gondolatmintákban és aberráns érzelmi-lenyomatokban.
A legjobban az a Kollektív korlát (,,néphülyítés") működik, amit egy célközönség (pl. vallásos csoport) saját elméjében építenek fel az elhallgatott igazság és a mesterségesen sulykolt hazugságok hatására. Lásd: "a legnagyobb korlát, ahogyan egy kor lát!" (Váradi Tibor)

Ezt az alantas, manipulatív pszi-hatást sokkal nehezebb észrevenni, mint a külsőleg korlátozó Törvényeket és Jogszabályokat, mert ezeket konkrétan/tudatosan nem érzékeljük, így azt hisszük, hogy a saját véleményünk alapján hoztuk meg a döntéseinket.
Holott ez esetben -a tudatalattinkba kódolt naivul hiszékeny ,,programok" révén- pontosan úgy döntünk, ahogyan azt elvárják tőlünk. Mert a sok helyről jövő adatok, a különböző tekintélyszemélyektől beérkező Infók személyes ,,igazsággá" válnak, amelyet akár fanatikusan védhetünk és propagálhatunk!

Ha van mély önismeret, van megfelelő önértékelés-önbecsülés és őszinte megtisztulási/megújulási vágy, akkor az ember környezetéből úgy menekülnek el a kókler /sarlatán/ szélhámosok, mint vadászok elöl a vadak.
Tehát ne hagyd magad becsapni a szép, sokat ígérő szavak és hízelgő mosolyok tömegétől, mert ezek csak egyet akarnak: kihasználni, kiélvezni a tested és lelked, s ha már ezek nem megfelelőek, akkor talán kidobnak, mint egy régi, kopott, elhasznált ruhát.
ennmary, 2013. április 27. szombat, 12:16
Címkék: Váradi Tibor, szempontból nézünk, adott szituációban, másik személy, -tudatlanságban gyökerező-, legfőbb korlát,
Kommentek
Mi gyengék vagyunk, de Ő erős
verandán megkérdezte, hogy hozzá menne-e feleségül. Ma a férfit a hideg is kileli, ha arra gondol, hogy elszalaszthatta volna ezt a lányt.
Amikor mi gyengék vagyunk, Isten erős! - Na jó, ezt el tudjuk fogadni.
De miért vergődünk úgy, amikor bajba jutunk? Miért kérdezzük állandóan, hogy miért történik ez? Erre utalnak azok a kérdések, is, amelyeket felteszünk: boldog leszek-e még valaha? Hogyan szolgálhatja ez a javamat? Ezek a kérdések önmagunkban tisztán gyakorlati jellegűek és énközpontúak. Még ha jó indokaink vannak is, mint a nebraskai futballistának, akinek az életében sorra teljesült, amit fontosnak tartott, és annak a házaspárnak, aki megtanulta, hogy kevesebb pénzből jöjjön ki, vagy annak a fiatalembernek, akit a bánat segített hozzá a ,,tökéletes feleséghez" - ezek a jó okok lehetnek önzőek:
,,Valójában a szenvedés hozzásegített ahhoz, hogy rendbeszedjem a szellemi életemet."
,,Azt tapasztaltam, hogy ez a próba megerősítette a jellemet,
kalmanpiroska, 2018. február 16. péntek, 19:41
A legjobbat add a világnak...
"Az emberek gyakran figyelmetlenek,
következetlenek és énközpontúak,
MÉGIS SZERESD ÖKET.
Ha jót teszel, az emberek vádolni fognak,
hogy önzés és hátsó gondolat motiválja cselekedeteidet,
MÉGIS TÉGY JÓT.
Ha sikeres vagy,
akkor hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel magadnak,
MÉGIS BOLDOGULJ VALAHOGY.
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe merül,
MÉGIS TEDD A JÓT.
A becsületesség és az őszinteség sebezehetővé tesz,
MÉGIS LÉGY BECSÜLETES ÉS NYÍLT.
Amit fáradságos munkával évek alatt felépítesz,
azt elpusztítják egy éjszaka alatt,
MÉGIS ÉPíTS.
Az embereknek valóban szükségük van segítségre,
azonban támadás érhet, ha segíted öket,
MÉGIS SEGíTS.
A legjobbat add a világnak, amid csak van,
s ha cserébe arcul csapnak,
AKKOR IS A LEGJOBBAT ADD
A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN."

(Idézet a Kalkuttai Shishu Bhavan gyermekotthon
pmarika65, 2017. augusztus 29. kedd, 17:36
Tallóztam...Idézet
A legjobbat add a világnak...
Idézet a Kalkuttai Shishu Bhavan gyermekotthon faláról

"Az emberek gyakran figyelmetlenek,
következetlenek és énközpontúak,
MÉGIS SZERESD ÖKET.
Ha jót teszel, az emberek vádolni fognak,
hogy önzés és hátsó gondolat motiválja cselekedeteidet,
MÉGIS TÉGY JÓT.
Ha sikeres vagy,
akkor hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel magadnak,
MÉGIS BOLDOGULJ VALAHOGY.
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe merül,
MÉGIS TEDD A JÓT.
A becsületesség és az őszinteség sebezehetővé tesz,
MÉGIS LÉGY BECSÜLETES ÉS NYÍLT.
Amit fáradságos munkával évek alatt felépítesz,
azt elpusztítják egy éjszaka alatt,
MÉGIS ÉPíTS.
Az embereknek valóban szükségük van segítségre,
azonban támadás érhet, ha segíted öket,
MÉGIS
ronix, 2017. augusztus 22. kedd, 21:50
A hálás szív gyökere és gyümölcse
fő oka annak, hogy sokszor háládatlansággal küszködünk az, hogy magunkra összpontosítunk. Hajlunk arra, hogy keressük vágyaink beteljesülését, a kényelmünket és a boldogságunkat. Az uralkodó teológia a magyar keresztyénségben az embert és az ő boldogságát helyezi a középpontba, az Isten és az Ő dicsősége helyett. Azt tanítja, hogy Isten azért van, hogy kielégítse szükségleteinket. Azt is tanítja, hogy Krisztus azért halt meg értünk mert mi méltók vagyunk erre! Tehát sokan akik természet szerint énközpontúak Krisztushoz jönnek, hogy adjon nekik egy bövőlködő életet amelyet úgy gondolnak, hogy megérdemelnek, hogy nekik ahhoz joguk van és hogy az minden amire szükségük van. De ők soha nem térnek meg az énközpontúságukból. Majd ki vannak ábrándulva Istenből, meg csalódottak amikor Isten nem teszi meg azt amiről ők azt gondolják, hogy Isten megígérte, hogy megteszi. Sok olyan személy van a templomokban akik azért vannak ott, hogy Isten oldja meg a problémáikat és tegye őket boldogokká. Vajon azért akarják, hogy
kalmanpiroska, 2017. május 01. hétfő, 19:53
Szentség
"Mindegyikünknek szükségünk van arra, hogy változzunk. Akár ingerlékenyek, idegesek, robbanékonyak, hirtelen haragúak, türelmetlenek, tapintatlanok, szeretetlenek, sértődékenyek, énközpontúak, csalók vagyunk, akár csúnyán beszélünk, szitkozódunk, akár olyan szokásaink vannak, amelyek nem méltók Krisztushoz, meg kell változnunk. Az Úr létrehozhatja a változást. Valójában arra vár, hogy megtehesse. De vár a mi együttműködésünkre is."

- William MacDonald
kalmanpiroska, 2017. április 25. kedd, 21:49
A legjobbat add a világnak...
A Kalkuttai Shishu Bhavan gyermekotthon faláról

A legjobbat add a világnak...
"Az emberek gyakran figyelmetlenek,
következetlenek és énközpontúak,
MÉGIS SZERESD ÖKET.
Ha jót teszel, az emberek vádolni fognak,
hogy önzés és hátsó gondolat motiválja cselekedeteidet,
MÉGIS TÉGY JÓT.
Ha sikeres vagy,
akkor hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel magadnak,
MÉGIS BOLDOGULJ VALAHOGY.
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe merül,
MÉGIS TEDD A JÓT.
A becsületesség és az őszinteség sebezehetővé tesz,
MÉGIS LÉGY BECSÜLETES ÉS NYÍLT.
Amit fáradságos munkával évek alatt felépítesz,
azt elpusztítják egy éjszaka alatt,
MÉGIS ÉPíTS.
Az embereknek valóban szükségük van segítségre,
azonban támadás érhet, ha segíted öket,
MÉGIS SEGíTS.
A legjobbat add a
klementinagidro, 2016. augusztus 06. szombat, 09:19
A legjobbat add a világnak
A Kalkuttai Shishu Bhavan gyermekotthon faláról
A legjobbat add a világnak...

"Az emberek gyakran figyelmetlenek,
következetlenek és énközpontúak,
MÉGIS SZERESD ÖKET.
Ha jót teszel, az emberek vádolni fognak,
hogy önzés és hátsó gondolat motiválja cselekedeteidet,
MÉGIS TÉGY JÓT.
Ha sikeres vagy,
akkor hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel magadnak,
MÉGIS BOLDOGULJ VALAHOGY.
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe merül,
MÉGIS TEDD A JÓT.
A becsületesség és az őszinteség sebezehetővé tesz,
MÉGIS LÉGY BECSÜLETES ÉS NYÍLT.
Amit fáradságos munkával évek alatt felépítesz,
azt elpusztítják egy éjszaka alatt,
MÉGIS ÉPíTS.
Az embereknek valóban szükségük van segítségre,
azonban támadás érhet, ha segíted öket,
MÉGIS SEGíTS.
A legjobbat add a világnak, amid csak van,
s ha cserébe arcul
koszegimarika, 2016. augusztus 06. szombat, 08:05
Az utolsó időkben nehéz helytállni
" Értsd meg, hogy az utolsó időkben nehéz lesz helytállni.

2 Az emberek ugyanis énközpontúak lesznek, akik csak magukat és a pénzt szeretik; dicsekvők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról; szüleiknek nem engedelmeskednek; hálátlanok és istentelenek.

3 Hiányozni fog belőlük a mások iránti szeretet, nem akarnak majd megbocsátani, szívesen mondanak rosszat másokról, mértéktelenek és féktelenek lesznek, akik gyűlölik a jót.

4 Elárulják majd a barátaikat, gondolkodás nélkül vakmerően cselekszenek, büszkék lesznek, és nem Istent szeretik, hanem inkább az élvezeteket hajszolják.

5 Eközben megtartják ugyan a vallásosság külső
dandej, 2014. augusztus 07. csütörtök, 23:48
Képek, videók
Mindannyian kísérletek va
sanci81
2018. augusztus 13. hétfő, 15:21
mindannyian.jpg
sz719eszter
2017. november 28. kedd, 16:10
Mindannyian.png
sz719eszter
2016. december 07. szerda, 15:55
Mindannyian123.png
sz719eszter
2016. november 30. szerda, 09:38
Mindannyian-keresünk-v ala
melindaaah64
2015. november 26. csütörtök, 18:07
Mindannyian tudjuk
sanci81
2015. október 26. hétfő, 15:49
Mindannyian....jpg
pacsakute
2015. szeptember 11. péntek, 20:58
Mindannyian....jpg
kkm
2015. július 27. hétfő, 13:17
Mindannyian.....jpg
pacsakute
2015. június 16. kedd, 08:50
Mindannyian arra....
borigit
2014. november 26. szerda, 09:09
Váradi Tibor.jpg
jupiter21
2011. február 27. vasárnap, 18:56
Váradi Tibor
ludysi
2007. október 07. vasárnap, 04:52
Biológiai szempontból
sanci81
2018. június 21. csütörtök, 18:23
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.