Belépés
2019. szeptember 23. hétfő | 39. hét | 266. nap | 19:59 | Tekla
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Mindennapi kenyerünket...

Móra Ferenc
Mindennapi kenyerünk
Szegény ember dolgát boldog isten bírja. Voltunk olyan módban is, hogy a koldus is mákos rétest evett nálunk, de járt ránk olyan világ is, hogy még a koldus is nagy úr volt hozzánk képest. Mert annak minden rendes háznál terítettek, de mink bizony csak az éhkoppot nyeltük. Hosszú volt az asztal, rövid a vacsora. De még ha azt kérdeztem is, hogy hát ebédre mit eszünk, az volt rá a felelet:
- Háromfélét: kenyeret, haját, bélét.
Én bizony jobban szerettem volna, ha csak kétfélét ettünk volna. Inkább ettem volna a kenyérrel szalonnácskát, mint haját meg a bélét.
- Jaj, cselédem - simogatta ki édesanyám a szememből a kócos hajamat -, nagy úr ám a szalon­na, csak ünnepnap jár az ilyen szegény helyre, örüljünk neki, hogy a mindennapi kenyerünket megadja a Jóisten.
Együgyű eszemmel föl nem tudtam érni, mi azon az örülnivaló. Annál jobban örültem annak, mikor a Jóisten először felejtette el megadni a mindennapi kenyeret.
- Kertészpecsenye lesz a vacsoránk - újságolta édesanyám.
Azám, csakhogy ahhoz a pecsenyéhez nem kellett bicska. Kertészpecsenyének a sült tököt csúfolja a szegény ember. Jó étel az annak, aki szereti, de én hamarosan felmondtam neki a barátságot. Visszakívántam a mindennapi kenyeret.
- Jaj, lelkecském - sóhajtott édesanyám -, most már a kenyér is nagy úr lett, elszokott a házunktól.
Rossz esztendő járt, mostohán hozta a föld a termést. Amit meghagyott a fagy, elverte a jégeső, leégette a forróság.
- Az idén aszalt almát termettek az almafák - hajította a sarokba esténként édesapám a csíkos tarisznyát.
Az is jó volt nekünk már akkor, a fonnyadt alma. Olyan szűkös volt nálunk a kenyér, hogy egyszer három napig színét se láttuk.
Éhesen ődöngtem az utcánk gyepes árokpartján, mikor a gazdag Hamar Heverné rám kiáltott a muskátlis ablakukból:
- Te, fiúcska, szaggass a malackámnak egy kis papsajtfüvet ott az árokparton.
Szép, kövér levelű papsajtok bodorodtak ott, a levelüket megszedtem a malackának, én magam meg teleraktam a zsebemet szép kerek papsajtocskával, abból lesz énnekem jó vacsorácskám.
Gazdag Hamar Heverné nagyon meg volt elégedve a munkámmal. Nagy karaj fehér kenyeret adott napszámba.
- Szeretnél-e mézet a lágy kenyérhez, Dióbél? - kérdezte tőlem.
De én már nem vártam a mézet. Szaladtam kifelé a kenyérrel, s már a kisajtóban beleharap­tam. De abban a percben eszembe jutott édesanyám, s a falat nem ment le a számon.
,,Lesz öröm, ha hazaviszem neki" - gondoltam magamban, s belemarkoltam a papsajtba. Most már sokkal ízesebb volt, mint azelőtt.
Édesanyám azonban nem örült meg a kenyérnek. Inkább sírva fakadt, s visszakínálta az ajándékot.
- Én már megettem a másik karajt - mondtam fülig elvörösödve.
Anyám meg azon erősködött, hogy ő is vacsorázott már. Mégpedig bundás gombócot. Az pedig a hajában főtt krumplinak az ünneplős neve; nem rossz étel az, ha jól megsózza az ember.
- Hanem tudod mit? - törülgette meg a szemét édesanyám. - Eltesszük a kenyeret édesapád­nak. Jólesik neki, ha hazajön a szőlőből.
Hanem azt már én nem értem ébren. Hamar elnyomott az álom a dús vacsora után. Csak hajnalban ébredtem föl arra, hogy édesapám ellenkezett édesanyámmal.
- Nem viszem ki a kenyeret, fiam. Egyétek meg magatok. Engem ellát odakint ebéddel az öreg eperfa.
- Minket se kell félteni, apja! - erősködött édesanyám, s beletette a kenyeret a tarisznyába. - Jó az Isten, ma is ad az annyit, mint tegnap.
Hát éppen annyit adott. Papsajtocskát, sárgarépácskát, krumplicskát, de még egy darab sajtocskát is találtunk a láda fenekén. Olyan száraz volt már az, hogy a kés nem fogta, örült is annak édesanyám nagyon, mert így nekem adhatta.
- Nekem nem mén bele ez az öreg fogam, fiacskám.
Még akkor is a sajtot majszoltam, mikor az édesapám hazaért a szőlőből. Vígan csóválta meg a tarisznyáját:
- Találd ki, cselédem, mit hoztam neked!
- Mit ugyan? Tán fürjecskét? - ugrottam elé lelkendezve.
- Többet ér ez annál, nagyobb ritkaság is - ragyogott a szeme édesapámnak, s kiszedte a tarisznya csücskéből a nagy kincset. - Nézd e, madárlátta kenyér!
Tulajdon az a karaj kenyér volt, amit én adtam az édesanyámnak, az édesanyám meg neki. Hármunknak mindennapi kenyere.
Akkor tanultam meg igazán, mi az a mindennapi kenyér, amiért az Úristenhez imádkozunk.
koszegimarika, 2017. augusztus 20. vasárnap, 16:38
Címkék: Móra Ferenc, Hamar Heverné, Gazdag Hamar Heverné, éhkoppot nyeltük, kenyérrel szalonnácskát, kócos hajamat,
Kommentek
11. évközi hét csütörtök 06.20
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
,,Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
"Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!"
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket."
Ezek az evangélium igéi. Mt
maroka, 2019. június 20. csütörtök, 14:45
Mai harmónia kártyám
HarmoNet Harmóniakártya (2019-06-13)

Kedves eva6 !

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Alkotóerő hatja át.
Kenyér - Anyagi és szellemi táplálék, beavatás

Az életerő jelképe. A kenyér a beavatottak isteni szimbóluma is. A magból kikelt napérlelte búza, ami átment minden megpróbáltatáson, kövek alatt töretett, találkozott tűzzel, vízzel és levegővel, hogy végül a táplálkozás alapja lehessen. Ahogy a tégla a házat, a kenyér a testet építi. Az elengedhetetlen élelemforrás. A kenyér az élet, az egység szimbóluma, mert sok gabonaszemből készül. Szinte minden földművelő kultúrában alapvető élelemforrás, így a vele kapcsolatos munkákkal egyetemben a szakrális életben is kiemelt szerepe van. Bizonyos kultúrákban szerencsehozónak
eva6, 2019. június 13. csütörtök, 05:47
Mi azért így imádkozzunk: Mi Atyánk
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
10
Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
11
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
12
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;
13
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
dandej, 2019. június 04. kedd, 22:28
Balogh Ferenc: Mi Atyánk
Videó

Mi Atyánk, Isten,
aki vagy a Mennyekben,
Szenteltessék meg a Te neved!
Jöjjön el országod hozzánk a földre,
A Te akaratod legyen meg!
Minden napon add meg kenyerünket,
És bocsásd meg vétkeinket,
Mint ahogy mi tesszük ellenségeinkkel,
S a gonosztól
szabadíts meg!
Mert Tiéd az Ország,
Tiéd a hatalom,
S a dicsőség most és örökké,
Mert a föld megismer,
teljes lesz neveddel,
Ahogyan a tenger vizekkel!
maroka, 2019. május 27. hétfő, 22:20
Isten választja meg tananyagunk
,,Isten irgalmas, és nem hagyja ránk tananyagunk megválasztását. Bölcsessége tökéletes, tudása nemcsak minden világot, hanem minden szeretett gyermeke szívét és gondolkozását is felöleli. Ő választja meg a tananyagot, hiszen jól érti, mire van igazán szükségünk, és mire vagyunk képesek. Csak kérnünk kell: 'Add meg nekünk a mi mindennapi kenyerünket, mindennapi leckéinket, házi feladatunkat.' Esetleg éppen egy haragos letorkolásra van szükségünk, amelyből nemcsak hosszútűrést és megbocsátást tanulhatunk, hanem szelídséget és udvariasságot is, olyan gyümölcsöket, amelyekkel nem születünk, hanem amelyeket csak a Szentlélek teremhet meg bennünk."

-Elisabeth Elliot-
kalmanpiroska, 2019. május 25. szombat, 11:28
Aki odaadja
Aki odaadja...

Egy gyermeknek volt az írás szerint
öt árpakenyere és két hala,
amennyiből - ötezren ehettek,
még mielőtt leszállt az éjszaka.
...a tanítást hallgathatta ő is
a többiekkel a tenger mellett,
rá függesztette csillogó szemét
a Mesterre, és - adnia kellett,
hogy azután ámuló lélekkel
számlálni se tudja: mennyivé lett
az a két hal és az az öt kenyér!
- De a csodát nem ő vitte véghez.

Űrhódító távlatunkból nézve
sem múlt még el a csodák világa
ma sem, bárha minden utcasarkon
ott a világ automatája,
hogy kínálja tetszetős csomagban
éhség ellen a sok édességet,
s amíg egyre csak fizetünk érte,
nem lakunk jól, és
elfogy az élet.
Pedig tudjuk lelkünk mélye-mélyén,
hogy nem jöttünk üres tarisznyával,
öt kenyerünket és két halunkat
mindegyikünk elhozta magával.
Kevés! - mondjuk, mert elfelejtettük,
hogy ennyiből ettek ötezrek...

Ma is
kalmanpiroska, 2019. május 24. péntek, 14:46
Betkó András: Add meg kenyerünket - vallásos vers
közelegnek,
csak a szívük dobban: most, most jön ő!

Ah, de tovább megy az utcán jövő
és ők csalódnak újra, meg újra
s fölsír keblükben új kétség húrja.

S mire az óra újra üt megint,
reményét végkép veszti a kebel,
jövőbe a szem lemondón tekint
s a szívre bús gond dermesztőn lehel.

,,...Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben..."
imázik a legkisebb gyermek,
aludni tér, hogy melegedjen.
szegényke, úgy fázik, úgy dermed.
,,...A mi mindennapi kenyerünket
add meg nékünk!" - hangzik tovább szava
s egy percre kétséget, gondot szüntet
s visszhangként mondja rá az anya:
,,Oh, add meg Atyánk, add meg nékünk,
Meggyötörten, esengve kérünk!..."

És bús lemondással,
fásult megadással
vár tovább az anya.
Férje nem jött haza,
bár az éj rég beállt már.
Ah, tehát hiába vár,
hiába virraszt éhesen,
férje hazajön részegen
s újra kezdődik nyomoruk...

Künn léptek
maroka, 2019. április 23. kedd, 22:47
Betkó András : Add meg kenyerünket
Add meg kenyerünket

Kopott, hideg falak között,
pislogó mécs fénye mellett
ül az anya és varrogat
s játszik körötte négy gyermek.

Ismét egy bús szombat este! -
Az egyik fiú, a legnagyobb,
kinek legvéznább a teste
s kin sok betegség nyomot hagyott,
föltekint anyjára,
ránéz bús arcára
s látva, hogy szeméből könny pereg,
az ő könnye is megered,
odahull anyja ölébe,
a többi is jön köréje
és sírnak... sírnak mindnyájan
s az anya rezgő hangjában
zokog mélységes fájdalom
s mint kit önbűne vádja nyom,
úgy roskad össze, ha füléhez ér
éhes gyermeke szava: ,,Nincs kenyér!"

,,Oh Isten, kit Atyjának nevez
a gyarló ember, a nyomorult,
áldó kezed jólétet szerez,
hol a nyomor égig tornyosult,
oh tekints reám, kit éget a bánat
s kiben gyötrődik az
lilagondolatok, 2019. április 20. szombat, 10:48
Képek, videók
Minden napi kenyerünket a
dandej
2017. október 25. szerda, 20:22
Mindennapi kenyerünket
sacimama
2013. július 04. csütörtök, 20:24
mindennapi kenyerünket.BM
agica2004
2012. március 03. szombat, 18:12
Mindennapi kenyerünket ad
gigi55
2011. május 02. hétfő, 06:35
Mindennapi kenyerünket ad
kicsifecske
2010. november 22. hétfő, 12:20
add kenyerünket 6.png
miszisz57
2010. május 25. kedd, 21:13
Mindennapi_kenyerunket ...
rochlitzne
2009. október 11. vasárnap, 10:35
mindennapi kenyerünket.jp
agica2004
2008. június 25. szerda, 21:56
Móra Ferenc vershez kép
egrilany51
2018. február 08. csütörtök, 18:48
móra ferenc.png
chillik
2017. november 12. vasárnap, 15:16
Móra Ferenc - A szív
egrilany51
2017. július 19. szerda, 09:15
Móra Ferenc Fecskehívogtó
maria_kadar_148
2017. március 13. hétfő, 21:56
mora_ferenc__hajnali_d al_
menusgabor
2016. november 25. péntek, 17:01
móra-ferenc.jpg
menusgabor
2016. november 25. péntek, 16:48
Móra Ferenc imája
tombika
2016. július 31. vasárnap, 22:52
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.