Belépés
2020. január 21. kedd | 4. hét | 21. nap | 20:38 | Ágnes
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Isten szuverenitása
Isten szuverenitása

A másik két egymást kiegészítő igazságpár, melyet érdemes fontolóra vennünk, hogy Isten szuverén, ugyanakkor szenvedő Isten is. Ez tulajdonképpen nem más, mint a filozófusok által használt fogalmak - Isten ,,mindenható", illetve ,,jó" - bibliai megfogalmazása. A Biblia túlmutat ezeken az absztrakt fogalmakon, és nem egyszerűen mindenhatónak, hanem szuverénnek ábrázolja Istent, aki a történelem minden eseménye fölött uralkodik. Ráadásul a Biblia Istene nem egyszerűen ,,jó és szeretetteljes", hanem személyesen el is jön közénk, és több gonoszságnak, szenvedésnek és fájdalomnak veti alá magát, mint amit bármelyikünk valaha is átélhetne. Rittgers szerint mindaddig nem találhatjuk meg a szenvedés értelmét és végső megoldását, amíg ezt a két igazságot nem ismerjük fel:

A Biblia Istene... együtt szenved az emberiséggel - leginkább a kereszten -, ugyanakkor szuverén módon a szenvedés fölött áll. E két meggyőződés egyaránt létfontosságú a keresztyének azon állítása szempontjából, miszerint a szenvedésnek végső soron kell hogy legyen értelme, illetve a háromszemélyű Isten képes megszabadítani bennünket tőle.

Vajon mit értünk az alatt, hogy Isten szuverén módon uralja a történelmet, tehát a szenvedést is? Isten szuverenitásának bibliai tantételét kompatibilizmusnak is nevezték. A Biblia tanítása szerint a történelem minden eseménye Isten felügyelete alatt áll, ám ő ezt a felügyeletet úgy gyakorolja, hogy az ember is felelősséggel tartozik szabad akaratából végrehajtott tetteiért, illetve azok következményeiért. Tehát az ember szabad akarata és az, hogy a történelmet Isten irányítja, maradéktalanul összeegyeztethető egymással. A valóságban ezt úgy tudnánk elképzelni, hogy ha valaki kirabol egy bankot, morális értelemben felelősségre vonható, tette ugyanakkor része volt Isten tervének.
Kegyetlen, de hasznos mindezt százalékok formájában is végiggondolni. Mi ugyanis hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy egy adott esemény vagy Isten terve, vagy az ember döntésének következménye, de a kettő egyszerre nem lehetséges. Talán azt még elfogadjuk, hogy ötven százalékban isteni, ötven százalékban pedig emberi tevékenység áll mögötte. Vagy talán 80-20, esetleg 20-80 az arány. Csakhogy a Biblia szerint a történelem száz százalékban Isten tudatos irányítása alatt áll, ugyanakkor a világot emberek alkotják, akik száz százalékban önmaguk felelnek tetteikért - s e két tényező egyszerre igaz.
Ez a gondolkodásmód sem az ókor, sem a modern kor embere számára nem természetes. A görög ,,sors", vagy az iszlám ,,kismet" fogalma sok szempontból különbözik az Isten szuverenitását hirdető keresztyén tanítástól. Oidipusz mítoszában a főhősnek megjövendöli a jós, hogy meg fogja ölni apját, és feleségül veszi anyját. Noha Oidipusz és környezete mindent megtesz azért, hogy sorsát elkerülje, minden fondorlatos lépésük éppen ehhez a sorshoz viszi őket közelebb. Oidipusz végzete végül szándéka ellenére beteljesedik. Az Isten szuverenitásának keresztyén felfogása merőben különbözik ettől, hiszen Isten terve a mi döntéseinken keresztül valósul meg, nem pedig azok ellenére. Választásaink következményeket vonnak maguk után, és Isten soha nem kényszerít bennünket semmire. Mindig azt tesszük, amit a leginkább szeretnénk, Isten pedig a mi tudatos döntéseinken keresztül viszi véghez akaratát.
A Bibliában mindenhol ezzel a szemlélettel találkozunk, vagyis egymással összeegyeztethetőnek tekinti Isten tervét és az ember tetteit, sőt több helyen nyíltan tanítja is ezt az elvet.
Ézsaiás könyve tizedik fejezetében Isten ,,haragja botjának" nevezi Asszíriát (5. vers). Rajtuk keresztül bünteti Izraelt bűneiért, végül mégis számonkéri Asszírián a tetteit. ,,Istentelen nemzet ellen küldöm őt [Asszíriát], és haragom népe [Izrael] ellen rendeltem" - szól Isten, ,,de ő nem így vélekedik, szíve nem így gondolja, mert szíve szerint pusztítani akar" (6-7. vers). Miközben Isten - bölcs és igazságos tervének megfelelően - botjaként használja Asszíriát, azt nem az igazságosság hajtja, hanem kegyetlen, büszke vágy, hogy leigázza Izraelt. Istennek tehát ítéletével kell sújtania azt a népet, amelyet ítélete végrehajtójaként használ. Asszíria magatartása része Isten tervének, mégis felelniük kell érte, hiszen szabadon dönthettek cselekedetüket illetően. Figyelemre méltó egyensúly jön így létre. Egyrészről Isten komolyan veszi a gonoszságot, másrészről biztosít afelől, hogy a gonoszság nem győzedelmeskedhet.
Isten az, aki ,,mindent az ő akaratának tanácsából munkál" (Efezus 1,11). Minden, ami történik, összhangban van Isten tervével, ez pedig azt jelenti, hogy Isten terve a ,,kis dolgokat" is magában foglalja. A Példabeszédek 16,33-ban olvassuk: ,,Az ember sorsot vet az ölében, de az Úrtól van minden döntés." Még a feldobott érme útja is része a tervnek, tehát végső soron nincsenek véletlenek. A rossz dolgok is beletartoznak tervébe. Ahogy a Zsoltárok 60,3 megfogalmazza: ,,Nehéz dolgokat láttattál népeddel; bódító borral itattál minket."
A szenvedés tehát nem esik kívül Isten tervén, sőt része annak. Az Apostolok Cselekedeteiben így imádkoznak a keresztyének: ,,Mert ebben a városban valóban összeült Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével a te szent szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, hogy véghez vigyék mindazt, amiről a te kezed és tanácsod előre elhatározta, hogy megtörténjék." (Apostolok Cselekedetei 4,27-28) Jézus szenvedése és halála szintén égbekiáltó igazságtalanság volt, mégis része volt Isten tervének.

Timothy Keller
kalmanpiroska, 2019. február 11. hétfő, 20:07
Címkék: Biblia Istene, Noha Oidipusz, Miközben Isten, Egyrészről Isten, Apostolok Cselekedeteiben, Poncius Pilátus,
Kommentek
Lengyel igazságügyi miniszter: a kormány megvédi reformjait
jogoknak.

Varsó "asszertív módon" fogja bemutatni az igazságügy megszervezésére vonatkozó érveit is, e téren véghez viszi a reformokat, "annak ellenére, hogy egyesek megpróbálják rákényszeríteni gyarmatosító gondolkodásukat" - fogalmazott Ziobro.

A lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) szenátora, Marek Pek csütörtöki nyilatkozata szerint "Magyarország és Lengyelország +grillezése+ mindenféle európai szerv kedvenc cselekvésévé vált", a tét viszont "mindenekelőtt a két ország szuverenitása".

Az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójához tartozó PiS EP-képviselői strasbourgi sajtóértekezletükön azzal vádolták a csütörtöki indítványt támogató lengyel ellenzéki képviselőket, hogy az ország érdekei ellen cselekedtek.

Az indítvány mellett szavazó fő lengyel ellenzéki párt, az Európai Néppárthoz tartozó Polgári Platform (PO) nevében felszólaló Andrzej Halicki szerint "az EU-nak erősebbnek, nem pedig gyengébbnek kell lennie", Lengyelországban pedig - mint mondta - a bíróságok
velemenyezd, 2020. január 16. csütörtök, 18:31
Putyin: a módosítani tervezett alkotmánynak szavatolnia kell az orosz jogrend prioritását
Az államfő szerint a nemzetközi jog és szerződések abban az esetben lesznek hatályosak Oroszországban, ha nem ellentétesek az alkotmányával. Úgy vélekedett, hogy csak ez garantálhatja az ország szuverenitását. Leszögezte, hogy hazájának "erős elnöki köztársaságnak kell maradnia".

Putyin alkotmánymódosítási csomagja értelmében nem lehet kormányzó, kormánytag, szenátor, képviselő és bíró az, aki más ország állampolgára, vagy ott lakhatási engedéllyel rendelkezik. Elnökké csak olyan személy választható, aki 25 évig megszakítás nélkül Oroszországban élt, és akinek sohasem volt más állampolgársága.

Indítványozta annak megvitatását - bár nem tartja elvi kérdésnek -, hogy kikerüljön-e az alkotmányból az a kitétel, hogy valaki egymást követően legfeljebb csak két ciklus erejéig tölthesse be az elnöki tisztséget Oroszországban.

Maga Putyin immár negyedik ciklusát tölti az elnöki hivatalban úgy, hogy az első két elnöki időszakát követően négy éven át kormányfő volt.

Javasolta továbbá, hogy
velemenyezd, 2020. január 15. szerda, 14:11
Varsó szerint az Európa Tanács emberi jogi biztosa sérti a lengyel törvényhozás szuverenitását
Szymon Szynkowski vel Sek arra a levélre reagált sajtóértekezletén, amelyet a 47 országot tömörítő Európa Tanács biztosa az ellenzéki többségű lengyel szenátus elnökének, Tomasz Grodzkinak küldött.

Mijatovic szerint a tervezet sértheti a bírói függetlenséget, a szenátusnak el kell utasítania.

A parlament alsóháza (szejm) által megszavazott, jelenleg a szenátusi megvitatás előtt álló tervezet fegyelmi intézkedéseket tenne lehetővé olyan bírák esetében, akik politikai tevékenységet folytatnak vagy megkérdőjelezik egy másik bíró kinevezésének jogszerűségét.

Szynkowski vel Sek kifogásolta, hogy Mijatovic anélkül fogalmazta meg levelét, hogy kivárta volna az Európa Tanács szakértői szerve, a Velencei Bizottság véleményét. A bizottság küldöttsége Grodzki meghívására csütörtökön és pénteken tájékozódik Varsóban a szóban forgó módosítási tervezetről.

A miniszterhelyettes szerint a biztosi levél miatt "nagyon komoly aggodalmakat" ébreszt magának a Velencei Bizottságnak a munkája is.
velemenyezd, 2020. január 10. péntek, 19:22
Szijjártó: a magyar és a lett két szabadságharcos nép
A tárcavezető Edgars Rinkevics lett külügyminiszterrel tárgyalt, majd sajtótájékoztatón kiemelte: Magyarország kölcsönösen előnyösnek tekinti a Lettországgal folytatott együttműködést mind védelmi, mind politikai, mind pedig gazdasági szempontból. Továbbá az is előnyös, hogy az Európai Unió jövőjéről folytatott viták során sok kérdésben hasonló álláspontot képviselnek - tette hozzá.

A kétoldalú együttműködést ismertetve hangsúlyozta: 2022-ben Magyarország újra részt vesz a balti országok légterének védelmében. Magyarország beadta csatlakozási kérelmét a NATO Stratégiai Kiválósági Központjához, amely Rigában található - közölte.

Szijjártó Péter elmondta: mindkét ország elkötelezett támogatója az Európai Unió bővítésének, ezt stratégiai kérdésnek tekintik, és hibának tartják, hogy az EU nem hozta meg az elmúlt időben a nyugat-balkáni bővítéshez szükséges döntéseket.

Arról is beszélt, hogy a többéves uniós költségvetési keretről szóló vitában a kohéziós források jelentőségét mindkét ország
velemenyezd, 2020. január 10. péntek, 12:51
Iráni-amerikai viszály - Iohannis: a NATO és az Európai Unió szerepvállalására van szükség
Iohannis üdvözölte Donald Trump amerikai elnök előző napi nyilatkozatát, és leszögezte: Románia kiáll Irak egysége, függetlensége, szuverenitása és területi épsége mellett, a térség békéjének biztosításhoz szükség van az iraki állami intézményrendszer működésére.

A román elnök szerint a külügyminiszterek pénteki rendkívüli értekezletén az EU-nak szerepet kell vállalnia a rendezéshez szükséges nyugalom megteremtésében, és meg kell vizsgálni annak lehetőségét is, hogy a NATO erősítse szerepvállalását a térségben, a terrorizmus elleni küzdelemben. Minderről Románia folyamatosan egyeztet a NATO-n és EU-n belül stratégiai partnereivel, köztük elsősorban az Egyesült Államokkal.

Iohannis úgy értékelte, hogy az utóbbi napok történései kihatással vannak az európai polgárok biztonságára is, nemcsak azon államokéra, amelyek közvetlenül érintve vannak. Hozzátette: a román érdekek és a román állampolgárok biztonsága mindeddig nem szenvedett kárt, az Irakban szolgáló román katonáké sem. Az iraki erők
velemenyezd, 2020. január 09. csütörtök, 19:08
Tűzszünetet sürget Líbiában az orosz és a török elnök
és azonnal térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz annak érdekében, hogy véget érhessenek Líbia népének fájdalmai, és visszatérjen az országba a béke és a jólét.

Rámutattak: Líbiában a romló helyzet megrendíti a földközi-tengeri régió és az afrikai kontinens biztonságát és stabilitását, előmozdítja az illegális bevándorlást, a fegyverek elterjedését, a terrorizmust, a csempészetet és egyéb bűntevékenységeket.

Putyin és Erdogan a dokumentumban megerősítette határozott elköteleződését Líbia szuverenitása, függetlensége, területi integritása és nemzeti egysége mellett. Arra hívták fel a figyelmet, hogy az országban tartós béke és stabilitás csak a líbiaiak közötti átfogó párbeszéden alapulhat, amelyet egy, a líbiaiak által kezdeményezett politikai folyamat tud szavatolni.

Rámutattak: az azonnali fegyvernyugvás előfeltétele a líbiaiak közötti, az ENSZ-égisze alatt elindítandó politikai folyamatnak. Az orosz és a török elnök emlékeztetett: támogatják az ehhez alkalmas környezet megteremtését, majd
velemenyezd, 2020. január 08. szerda, 18:02
Rétvári: a nemzeti összetartozás minden magyarba bele van írva
Rétvári Bence a piarista iskolában rendezett ünnepségen kijelentette: a trianoni békediktátum következtében az elmúlt száz évben a magyarság nem az összeomlásról, hanem az élni akarásáról, az újrakezdési képességéről és az alkalmazkodni tudásáról tett tanúbizonyságot. Az Alaptörvény - folytatta - a legmagasabb szintre emelte a nemzeti összetartozás eszméjét, ami azért volt fontos, mert 2004-ben a magyar politika jelentős része a határon túli magyarok ellenében politizált. Mindnyájunk közös felelőssége, hogy a határon túli magyarok érdekeiért kiálljunk, mert ha mi magunk nem állunk ki a magyarokért, akkor ezt senki nem fogja megtenni - fogalmazott.

Az elmúlt száz év két fontos tanulsága, hogy az ország szuverenitását és autonómiáját meg kell őrizni - mondta az államtitkár.

Rétvári Bence beszélt arról is, hogy a nemzeti összetartozás évébe nem előkészületek nélkül érkezünk, mert tavalyelőtt, az első világháború centenáriumi évében a kormány már számos ide is tartozó intézkedést tett. Egyebek
velemenyezd, 2020. január 07. kedd, 15:51
Mike Pompeo védelmébe vette a Szulejmáni megöléséhez vezető hírszerzési információkat
"A hírszerzés elemzése egyértelművé tette, hogy ha nem cselekszünk, és hagyjuk, hogy Szulejmáni továbbra is folytathassa terrorkampányát, akkor ez nagyobb kockázat, mint amit a héten végrehajtott akciónk jelent" - fogalmazott Pompeo az ABC televízióban. Elmondta, hogy a döntéshozók közül senki nem kételkedett az amerikai hírszerzés információiban és következtetéseiben.

A külügyminiszter kijelentette, hogy álláspontja szerint jogszerű minden csapásmérés iráni célpontokra. Demokrata párti politikusok ugyanakkor kétségbe vonták a bagdadi nemzetközi repülőtér mellett péntek hajnalban végrehajtott légicsapások jogszerűségét. Ebben a célzott csapásmérésben vesztette életét Szulejmáni tábornok és Abu Mahdi al-Muhandisz, az Irán támogatását élvező Népi Mozgósítási Erők nevű, több milíciát tömörítő iraki ernyőszervezet vezetője.

Pompeo a CNN hírtelevíziónak adott interjújában nem kívánta részletezni a légicsapás után pénteken kiadott közleményét, amelyben azt állította, hogy az akcióval "küszöbön
velemenyezd, 2020. január 05. vasárnap, 21:31
Képek, videók
bibliai idézet1101.jpg
maroka
2019. november 01. péntek, 14:09
biblia_teremtés1004.jp g
maroka
2019. október 04. péntek, 17:58
biblia Harmadnapon.jpg
menusgabor
2019. október 03. csütörtök, 18:43
bibliai kép0511.jpg
maroka
2019. május 11. szombat, 09:02
biblia 0412_2.jpg
maroka
2019. április 12. péntek, 17:54
biblia 0412.jpg
maroka
2019. április 12. péntek, 17:54
biblia.png
menusgabor
2019. január 16. szerda, 18:37
Biblia
dandej
2018. november 30. péntek, 10:56
biblia_.jpg
menusgabor
2018. október 09. kedd, 21:24
A Biblia Isten szava
dandej
2018. szeptember 27. csütörtök, 14:24
Biblia
sanci81
2018. augusztus 27. hétfő, 18:14
JÉZUSKép-biblia.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 14. kedd, 15:03
NoHajni.gif
koalaszem
2009. szeptember 12. szombat, 01:54
nohátha.gif
maroka
2008. április 19. szombat, 22:10
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.