Belépés
2018. december 16. vasárnap | 50. hét | 350. nap | 05:16 | Etelka, Aletta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Drunvalo Melchizedek: Az Élet Virágának ősi titka /Részlet/
* Enlil megérkezése

A történet azon részlete, mely szerint a sziriuszbéliek az emberi faj atyjai, nem igazán hozható összefüggésbe a sumér feljegyzésekkel, legalábbis ami Zacharia Sitchin által leírt történetet illeti, egészen addig, míg meg nem vizsgálunk egy bizonyos eseménysorozatot, amelyet Sitchin látszik, nem látott tisztán. Enlil, aki elsőként érkezett a Földre, és aki vezető volt Dél-Afrikában - nem a szárazföldön landolt. Utazása végén a vizekben kötött ki. Hogy miért kellett a vizekbe merülnie? Mert ez volt az a hely, ahol delfinek és a bálnák éltek. A delfinek és a bálnák rendelkeztek a legmagasabb tudatszinttel a Földön (a Föld bolygón végbemenő fejlődésnek egy bizonyos szakaszában), s rendelkeznek még ma is. Galaktikus kifejezéssel élve, Enlilnek engedélyt kellett kérnie a Földön való letelepedésre és aranykitermelésre. Miért? Mert a Földet akkoriban a delfinek és a bálnák uralták, s galaktikus törvény, hogy egy bolygón kívüli faj tagjai csak az engedély megszerzése után léphetnek be egy eltérő tudat-rendszerbe. A sumér táblák azt mesélik, Enlil meglehetősen hosszú időt töltött az óceánban, s amikor végül elhatározta, hogy a szárazföldre lép, azt már félig ember, félig hal alakjában tette! Enlil végül újra visszanyerte teljes emberi alakját. Ez a történet szerepel a sumér táblákon.

A Szíriusz B-től a harmadik bolygó, melyet néhányan Óceánának hívnak, a delfinek és bálnák ősi otthona. Peter Shenstone, az ausztráliai delfin mozgalom vezetője Az Arany Delfin legendája címmel egy rendkívüli könyvet írt, amelynek tartalmát a delfinek közölték vele, és amelyben részletesen beszámol arról, hogyan érkeztek meg egy másik galaxisból, hogyan lettek a Szíriusz B-hez közeli kis csillag lakói, s hogyan utaztak végül a Földre. Előző hazájukat úgyszólván teljes mértékben víz borítja; csupán két sziget található rajta, az egyikük körülbelül akkora mint Ausztrália, a másikuk pedig mint Kalifornia, s ez minden. A két szárazföldi részt emberszerű lények lakják, ám számuk elenyésző. A bolygó többi részét borító víztömegben cetfélék élnek. A cetfélék és az emberszerű lények között közvetlen kapcsolat van, tehát amikor Enlil (egy Nefilim) Földünkre megérkezett, először a delfinekkel (szíriuszbeliekkel) lépett kapcsolatba, hogy megszerezze jóváhagyásukat tervei megvalósításához. Azután letelepedtek a szárazföldön, és megindították azt a folyamatot, amely a földi ember megteremtéséhez vezetett.

* A Nefilim anyák

Hogy röviden összefoglaljam és tisztázzam: a lázadás után, amikor új faj teremtését határozták el, a Nefilimek testesítették meg az anyai jelleget. A sumér iratok szerint hét Nefilim nőt választottak ki erre a feladatra. Azután agyagot vettek a földből, vért egy emlősből, spermát egy fiatal Nefilim férfiból, az alkotókat összekeverték és a kiválasztott fiatal Nefilim nők méhébe helyezték, s azok később emberi lényeknek adtak életet. Az eredeti történet szerint hét emberi csecsemő született meg egyszerre, nem csupán Ádám és Éva - ezen kívül sterilek voltak. Nem voltak képesek a szaporodásra. A Nefilimek folytatták a kicsiny emberek nemzését, egy egész sereget hoztak létre a kicsinyekből, s mindannyiukat Gondwana szigetére helyezték. Ha hiszünk a történet állításainak, amely félig sumér eredetű, félében pedig Thoth-tól ered (az egyik atlantiszi szellemcsalád tagja), az új fajnak a szülőanyja Nefilim-, apja pedig a szíriuszbeli fajtából származik. Nos, ha nem maradtak volna fenn bizonyságul a sumér ékiratos táblák, mindez ugyancsak hihetetlennek tűnne - sőt még így is az. Ám rengeteg tudományos bizonyíték támasztja alá a történet hiteles voltát, melyekről magunk is meggyőződhetünk, ha elolvassuk a régészeti feljegyzéseket - nem a szíriuszbeli apára, hanem a Nefilim anyára vonatkozóan.

A tudomány nem érti, hogyan kerültek ide. Mi azonban már tisztában vagyunk vele, hogy van egy "hiányzó kapocs" közöttük és az utolsó emlős között. Úgy tűnik, mintha a semmiből jöttek volna elő. Azt tudják, hogy eredetük megközelítőleg a 150 - 200.000 ezelőtti időkre nyúlik vissza, arról azonban nincs elképzelésünk, honnan jöttek vagy hogyan fejlődtek. Egyszerűen átlépték valamiféle titokzatos ajtó küszöbét és ezzel megérkeztek.

* Ádám és Éva

A sumérek feljegyzéseinek egy másik érdekes részlete arról számol be, hogy mialatt az emberi faj arany után ásott Afrikában, a mai Irak közelében elterülő északi városok rendkívül magas színvonalúvá és hallatlanul széppé fejlődtek. Az őserdőkben (abban az időszakban őserdők borították a Föld bolygón a szárazföldeket) emelt városokat hatalmas kertek vették körül. A sumérek állítása szerint a Nefilimek végül úgy döntöttek, hogy a déli bányákban dolgozó rabszolgák közül néhányat az északi kertekbe hoznak, hogy műveljék azokat. Szemlátomást nagyszerű rabszolgák váltak belőlük.

Egy napon Enlil fiatalabb fivére, Enki (akinek a nevének jelentése Kígyó), elment Évához - az iratok ezt a nevet használták, Éva - és elmondta neki, hogy a fivére azért nem akarja, hogy az emberek egyenek a kert közepén álló fáról, mert az a Nefilimekhez hasonlóvá tenné őket. Enki ezzel elégtételt vett fivérén egy közöttük kirobbant összeütközésért. (Egyébként az egész történet még ennél is sokkal szövevényesebb; aki akar, utána nézhet a feljegyzésekben.) Enki tehát meggyőzte Évát, hogy egyen az almafáról, a jó és rossz tudásának fájáról, amely, a sumérek szerint többet jelentett, mint pusztán egy dualisztikus szemléletmódot. Megadta Éva számára a szaporodás lehetőségét is, a képességet utódok világra hozatalára.

Éva rálelt Ádámra, mindketten ettek a fáról majd gyermekeket nemzettek, akiknek a neveit a sumér táblák felsorolják. Nézzük most meg az Ádám-Éva történet mindkét változatban: vessük össze az ősi sumér iratokban és a Bibliában szereplő verziót. Amint az Úr (aki gyakorlatilag egy rabszolgatartó, nem összekeverendő Istennel, tán Sátánhoz közelebb áll) keresztülsétál a kerten - sétál, fizikális testben van, legalábbis ezt sugallják a Genezis sorai. Sétál a kertben, Ádámot és Évát hívja. Nem tudja merre vannak. Az Úr ("Isten") mégsem tudja hol lehetnek. Szólítja őket, és ők jönnek. Nem tudja, hogy ettek a fáról, míg meg nem látja, hogy szégyenükben megpróbálnak elrejtőzni. Azután ráébred arra, hogy mit cselekedtek.

Van itt még egy érdekes dolog: az eredeti Bibliában - és voltaképpen az összes többi verzióban - az Isten szó például héber nyelvre fordítva, az elohim nem egyes, hanem többes számban szerepelt (istenek). Lehet, hogy az emberiséget teremtő isten egy faj volt? Enlil haragra lobbant, amikor rájött arra, hogy Ádám és Éva evett a tiltott gyümölcsből. Azt végképp nem akarta, hogy a másik fáról, az Életfáról is szakítsanak gyümölcsöt, mert általa nemcsak szaporodni volnának képesek, hanem halhatatlanná is lettek volna. (Nem tudjuk, hogy valóban fákról volt-e szó. Lehet, hogy valami tudattal kapcsolatos dolgot szimbolizáltak.) Hogy ezt megelőzze, Enlil eltávolította Ádámot és Évát a kertjéből. Elvitte őket valahová máshová, és figyelemmel kísérte az egész család életét. Ezt a történetet a Biblia megszületése előtt 2000 évvel foglalták írásba.

Ádám és Éva idejétől az adott faj (europid rassz egyik vagy több alrasszáról van szó, több alrassza is volt), két törzsben fejlődött tovább: az egyik képes volt a gyermeknemzésre és (bár figyelő szemek kereszttüzében) szabadon élt, a másik nem hozott világra utódokat és rabszolgaként létezett. A modern tudósok felfedezései szerint ez utóbbi ág egészen a 20.000 évvel ezelőtti időkig folytatta az aranykitermelést. E második törzs csontjai, melyeket a bányák területén találtak, hasonlóak voltak miénkhez; az egyetlen különbség mindössze az, hogy ők nem voltak képesek az utódnemzésre. Ez a törzs 12.500 évvel ezelőtt, a Vízözön idején teljes egészében megsemmisült. (Van még hozzátenni valónk ehhez a témához, s a megfelelő időben szólunk majd róla.)

Négy pólusváltásról ejtünk majd szót - amikor Gondwanaföld amikor Lemuria és amikor Atlantisz elsüllyedt (ez egybeesik a Vízözönnel), és arról amelyik mostanában fog bekövetkezni. Fontos tisztában lennünk a következőkkel: Thoth szerint a földtengely elhajlásának a szöge és a pólusváltozás - ami a tudomány felfedezéseinek értelmében igen gyakran megesik - szöge kapcsolatban áll a bolygón lezajló tudatváltozással. Például, a legutóbbi pólusváltozás a Vízözön idejében ment végbe, az Északi Sark akkoriban Hawaii-ban helyezkedett el (tudom, ez vitatható) - legalábbis ott volt a mágneses pólus - napjainkban azonban gyakorlatilag attól 90 fokra található. Ez meglehetősen nagy átalakulást jelentett, ám nem pozitív, hanem negatív fordulatról volt szó - tudatuk lefokozódott.

* Lemuria felemelkedése

Thoth elmondása szerint Ádám és Éva ideje után nagy jelentős tengelyváltozás következett be, melynek eredményeképpen Gondwanaföld elsüllyedt. Amikor Gondwana szigetét elnyelték a hullámok, egy másik földtömeg emelkedett ki a Csendes-óceán vizéből, melyet ma Lemuriának nevezünk. Ádám és Éva leszármazottait szülőföldjükről Lemurába vitték.

A földdarab Hawaii-szigetektől egészen a Húsvét-szigetekig nyúlt. Nem összefüggő szárazföld tömegről van szó, sokkal inkább egymással szoros kapcsolatban lévő szigetek sora alkotta. E szigetek némelyike nagy volt, némelyikük kisebb. Olyan földrész volt, amely éppen hogy kiemelkedett a vízből - voltaképpen vízi kontinensnek mondhatnánk.

Amennyire én tudom, Ádám utódait ezen a földrészen telepítették le, és szabadon, a Nefilimek beavatkozása nélkül fejlődhetek. 65 - 70.000 évig időztek Lemurián, s boldog időket töltöttek ott. Úgyszólván alig akadtak gondjaik. Gyorsan lépkedtek előre evolúciós ösvényükön. Számos kísérletet hajtottak végre önmagukon, és igen sok fizikai változást foganatosítottak fizikális testükben. Megváltoztatták csontszerkezetük felépítését, rendkívül sokat dolgoztak hátgerincük tartásának kialakításán, éppúgy, mint koponyájuk alakjának és nagyságának átformálásán. Javarészt jobb agyféltekés, női természetű lények voltak. Egy evolúciós ciklusban minden esetben dönteni kell arról, hogy a férfi vagy női jelleg lesz-e a domináns, ahogyan nekik is határozniuk kellett efelől, amikor a Földre érkeztek. Mindenképpen meg kell hozniuk ezt a döntést. Egyszóval női jelleget vettek fel. Mire Lemuria is a víz színe alá merült, mint faj, fejlettségük, úgyszolván egy 12 éves leánygyermek érettségi fokával volt egyenlő.

* Lemuriával kapcsolatos kutatások - 1910
* Ay, Teje és a Tantra kezdetei
* Lemuria alámerül, Atlantisz felszínre bukkan

Az elvetélt tudatfejlődés és a Krisztus-háló megalkotása - A lemuriaiak tudatformáló tevékenysége

* Az emberi agy szerkezete
* Atlantisz lakóinak kísérlete egy újfajta tudatosság megteremtésére
* Lemuria szülötteinek elhívása

Az elvetélt evolúció

* A használaton kívül maradt örvények földönkívüli fajokat vonzanak magukhoz
* A Mars a Lucifer-lázadás után
* A marsbeliek magukhoz ragadják a hatalmat
* A marsbeliek végzetes döntése
* A marsbeliek kudarcba fulladt Mer-Ka-Ba kísérlete
* Bomlasztó örökségünk: A Bermuda-háromszög

A megoldás egy Krisztus-tudatháló

* A halhatatlan mesterek a Föld segítésére sietnek
* A planetáris háló
* A századik majom elmélet
* A századik ember
* A kormány felfedezi a háló létezését és versenybe száll birtoklásáért
* A háló megalkotásának módja és helye
* Szakrális helyek
eposz, 2018. augusztus 26. vasárnap, 12:44
Címkék: Drunvalo Melchizedek, Élet Virágának, Zacharia Sitchin, Szíriusz B-től, Peter Shenstone, Arany Delfin,
Kommentek
Drunvalo Melchizedek - Az Élet Virágának ősi titka
Az Anyaföldnek felajánlott, 1985 és 1994 között elhangzott Élet Virága előadások szerkesztett átirata

Negyedik Fejezet

Az elvetélt tudatfejlődés és a Krisztus-háló megalkotása

A lemuriaiak tudatformáló tevékenysége

Lemuria halhatatlan lényei szülőföldjükről egy, az újonnan kiemelkedett Atlantisz kontinens északi részén elhelyezkedő apró szigetre "repültek". Hosszú ideig várakoztak a szigeten, melyet ők maguk Udalnak neveztek, majd nekiláttak szellemi tudományuk újjáteremtésének. Ha láttuk volna őket, bizonyára nem értettük volna, hogy mit csinálnak; alighanem azt gondoltuk volna, hogy elment az eszük. Hogy beszámolhassak tetteikről, először valami mást kell bemutatnom.

* Az emberi agy szerkezete

Képzeljünk el egy kör alakot ami az emberi koponyát szimbolizálja és mutatja be felülnézetből. Az emberi agy két összetevőre, a jobb és a bal agyféltekére tagolódik.

A bal oldal a férfi, a jobb pedig a női jellegű oldal, s kettejüket a corpus
eposz, 2018. július 07. szombat, 04:27
Érdekességek
vágyaink. Csak kis lépésekkel haladunk előre és nem változik akkorát az életünk, mint ahogy szeretnénk. A szív teréből teremtés viszont az egység energiaminőségében tart, amit innen teremtesz, az könnyedén és ellenhatások nélkül valósul meg.

A szívből élt élet sokkal tágabb játékteret biztosít, sokkal több örömet, sokkal több csodát, a létezésben lelt bizalmat, játékosságot, erőt és szenvedélyt. Ehhez az egyik leghatékonyabb út a szív szakrális terébe való belépés módszere, amely Drunvalo Melchizedek tanítása alapján már Magyarországon is elérhető A Megvilágosodó Szív Ébredése tanfolyam címmel. A világhírű kurzus magyar változata abban is különleges, hogy már a ragyogó színekkel, egyedülállóan kialakított helyszín is visszavezet az önfeledt gyermeki létállapotba, amikor még természetes módon képesek voltunk a szívünkben létezni. Itt minden azt sugallja: az öröm a tiéd, mindig is az volt és bármikor visszatérhetsz ebbe az állapotba. A kulináris gyönyöröket biztosító egész napi étkezés pedig -
kirscha, 2016. május 03. kedd, 10:58
Különleges képességű emberek - Trükk vagy valóság?
Ahogyan a világ változik, úgy fejlődik vele az ember is. Vagy fordítva? Annyi bizonyos, hogy a technikai fejlődés sebessége mindenkit elkápráztat, pedig mi, emberek hozzuk létre az eszközeit. De vajon visszahat-e ránk ez a fejvesztett változás?
Különös gyermekek csoportja

Létezik a világ gyermekeinek egy olyan csoportja, amely képes volt megváltoztatni saját DNS-ét. Ennek oka pedig a HIV vírus, vagyis az AIDS. Los Angelesben egy olyan jelenséggel találkoztak a tudósok, amelyet spontán genetikai mutációnak neveztek el. Ez azt jelenti, hogy az egyén a túlélés érdekében képes megváltoztatni genetikai kódját. Olyan esetekről van szó, amelyekben a veleszületetten fertőzött gyermek szervezetéből egyszer csak eltűnt a halálos vírus még mielőtt aktivizálódhatott volna. Mi több, ezek a gyermekek 3000-szeresen ellenállóbbak lettek a vírussal szemben, mint egy átlagos szervezet. A világ összlakosságának egy százalékát érinti ez a mutáció, ami megközelítve 70 millió embert jelent! Hogy pontosan mi is
anna4459, 2014. november 01. szombat, 17:01
ezoteria
ér 2012. december 21-ével, s valószínűleg ez az elsőre riasztónak tűnő, félreértett tény indíthatta el a világvége-próféciák tömkelegét. Pedig a maják időszámítási módszere nagyon is pontos volt, sok tekintetben pontosabb, mint a mai számítógépes kalkulációink. Ám ők mégsem a világ végét jósolták meg, sőt!
Az ősi maja nép sok mindent tudott, látott előre, sok olyan információ birtokában voltak, amely a mai nyugati ember számára nemhogy teljesen ismeretlen, de egyenesen meghökkentő. Drunvalo Melchizedek, aki évtizedeken keresztül tanult ennek az ősi civilizációnak a ma élő képviselőitől, a guatemalai vének tanácsától, kicsit más megvilágításba helyezi a maja jóslatot és feltárja a valódi jelentőségét.

Eszerint a maják naptára nem azért ér véget 2012. december 21-én, mert véget ér a világunk, hanem éppen ellenkezőleg: egy új korszak kezdődik. Néhány éve már az előző korszakból a következőbe vezető átmenet időszakában élünk -
faciendum, 2012. december 28. péntek, 21:20
2012.december: elkezdődik a szív kora
2012. december 21-ével, s valószínűleg ez az elsőre riasztónak tűnő, félreértett tény indíthatta el a világvége-próféciák tömkelegét. Pedig a maják időszámítási módszere nagyon is pontos volt, sok tekintetben pontosabb, mint a mai számítógépes kalkulációink. Ám ők mégsem a világ végét jósolták meg, sőt!

Az ősi maja nép sok mindent tudott, látott előre, sok olyan információ birtokában voltak, amely a mai nyugati ember számára nemhogy teljesen ismeretlen, de egyenesen meghökkentő. Drunvalo Melchizedek, aki évtizedeken keresztül tanult ennek az ősi civilizációnak a ma élő képviselőitől, a guatemalai vének tanácsától, kicsit más megvilágításba helyezi a maja jóslatot és feltárja a valódi jelentőségét.

Eszerint a maják naptára nem azért ér véget 2012. december 21-én, mert véget ér a világunk, hanem éppen ellenkezőleg: egy új korszak kezdődik. Néhány éve már az előző korszakból a következőbe vezető átmenet időszakában élünk
baratha, 2012. december 08. szombat, 10:02
2012.december: elkezdődik a szív kora
2012. december 21-ével, s valószínűleg ez az elsőre riasztónak tűnő, félreértett tény indíthatta el a világvége-próféciák tömkelegét. Pedig a maják időszámítási módszere nagyon is pontos volt, sok tekintetben pontosabb, mint a mai számítógépes kalkulációink. Ám ők mégsem a világ végét jósolták meg, sőt!

Az ősi maja nép sok mindent tudott, látott előre, sok olyan információ birtokában voltak, amely a mai nyugati ember számára nemhogy teljesen ismeretlen, de egyenesen meghökkentő. Drunvalo Melchizedek, aki évtizedeken keresztül tanult ennek az ősi civilizációnak a ma élő képviselőitől, a guatemalai vének tanácsától, kicsit más megvilágításba helyezi a maja jóslatot és feltárja a valódi jelentőségét.

Eszerint a maják naptára nem azért ér véget 2012. december 21-én, mert véget ér a világunk, hanem éppen ellenkezőleg: egy új korszak kezdődik. Néhány éve már az előző korszakból a következőbe vezető átmenet időszakában élünk - egyáltalán nem véletlen, hogy annyi változás, átalakulás
fejesnemagdi, 2012. december 07. péntek, 18:33
Merkaba
univerzum minden teremtménye körül létezik.

Amikor a MerKaBa az emberi test körül az univerzum tiszta szeretetén keresztül aktívvá válik, tökéletes védelmet biztosít. A MerKaBa fénytest, Atlantisz és Mu idején mindenki körül aktiválva volt.

Atlantisz elsüllyedését követően, az emberiség elfelejtette, hogy ezt az élő Szent geometriai mezőt, miképpen is lehet aktívvá tenni.

A MerKaBa aktiválásához szükséges kulcs, a MerKaBa Meditáció, csak nemrégiben került Drunvalo Melchizedek által ismét nyilvánosságra mindazok számára, akik készen állnak elsajátítani ezt a tudást.

A MerKaBa mező aktiválásának rendkívül fontos szerepe van a rezgésszint változásban, melyen jelenleg a Földanya és az Emberiség együttesen halad át. A MerKaBa meditáció megkönnyíti a spirituális aktiválást és nagymértékben segíti a spirituális fejlődést, valamint a csakrarendszer tökéletes kiegyensúlyozását szolgálja és elvezet az agyféltekék harmonizálásához.

A jobb oldali agyfélteke - az
faciendum, 2012. november 23. péntek, 12:39
Képek, videók
Drunvalo Melchizedek.jpg
cipello
2010. május 26. szerda, 13:45
Az élet virágának
irmus
2011. február 13. vasárnap, 10:51
Melchizedek5.jpg
sz719eszter
2017. szeptember 17. vasárnap, 12:17
Élet virága-melchizedek_h
margoboszi
2014. november 15. szombat, 15:33
Melchizedek.jpg
zafir28
2010. november 23. kedd, 11:38
annyi történet.jpg
sz719eszter
2018. március 23. péntek, 16:09
Pali története 01.jpg
chillik
2018. március 23. péntek, 05:21
Pali története 02.jpg
chillik
2018. március 23. péntek, 05:20
Pali története 03.jpg
chillik
2018. március 23. péntek, 05:20
Pali története 04.jpg
chillik
2018. március 23. péntek, 05:19
Pali története 05.jpg
chillik
2018. március 23. péntek, 05:19
Pali története 06.jpg
chillik
2018. március 23. péntek, 05:18
Pali története 07.jpg
chillik
2018. március 23. péntek, 05:17
Pali története 08.jpg
chillik
2018. március 23. péntek, 05:17
Pali története 09.jpg
chillik
2018. március 23. péntek, 05:16
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.