Belépés
2019. december 14. szombat | 50. hét | 348. nap | 09:29 | Szilárda
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Kövér: egyre inkább individualizált társadalommá kezdünk válni
Kövér László azt mondta, "közösségként nem vagyunk képesek magunkat megfogalmazni mint nemzet", egy megosztott közösség vagyunk, vagy egyre inkább - és ezen sokan dolgoznak kül- és belföldön egyaránt - egy individualizált társadalommá kezdünk válni, amelyben senki nem tartozik felelősséggel semmiért, önmagáért sem, nemhogy másokért, vagy a közösségért.

Abban hogy ez így van, vagy legalábbis ennek a veszélye kézzelfoghatóan fennáll, benne van az, hogy harminc évvel ezelőtt nem fogalmaztuk meg azokat az alapértékeket, azt a közös elvi erkölcsi alapot, amiben mindannyian egyetértettünk volna - mutatott rá.

A kérdés kapcsán, hogy mi maradt itt a Kádár-rendszerből, Kövér László arról beszélt, saját demokratikus államunkhoz való viszonyunk "nem sokban különbözik attól", mint ahogyan viszonyultunk a Kádár-rendszer utolsó másfél-két évtizedében az akkori elnyomó diktatúrához. Tehát gátlás nélkül kihasználjuk a kiskapukat, kijátsszuk a szabályokat, ha lehetséges. Nem érezzük úgy, hogy ez az állam, ez a rendszer ez a miénk, hiszen szabadon választhatunk négy évenként, tehát mi határozzuk meg, hogy kit választunk a "saját fejünk fölé" - mondta.

Kövér László úgy fogalmazott, hogy "a reflexekben, a gondolkodásmódban lévő rendszert (...) sajnos továbbvittük, és ennek (...) mind a mai napig nyögi a súlyát a magyar társadalom".

A műsorban a kormánypárti politikust kérdezték a Fiatal Demokraták Szövetségének megalakulásáról. Elmondta: nem akartak se többet, se kevesebbet, mint hogy létrejöjjön a Kommunista Ifjúsági Szövetség mellett egy alternatíva. Arra akarták a figyelmet felhívni, hogy a magyar jogrendszer megengedi párt létrehozását.

Kövér László kiemelte, leszűrték a lengyel eseményekből és a történelmi előzményekből, 1956-ból és 1968-ból, hogy "mindig addig kell elmenni, míg falba nem ütközünk". A "történelmi időkapuk", amelyek nyíltak 1945 után egyszer-kétszer, egy idő után bezárulnak, és "ha nem megyünk el addig amíg lehetett volna, akkor utána szemrehányást kell magunknak tenni, hogy miért nem használtuk ki a lehetőségeket" - tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy mennyire maradt meg ez a mentalitás 2019-re, hogy jogszerűen kell cselekedni, de el kell menni a végsőkig, úgy válaszolt: "erről nem nagyon tudtunk leszokni". "Arra mindenképpen büszke vagyok, hogy a bátorságunkat - sem intellektuális, gondolati értelemben, sem a cselekvés tekintetében - nem vesztettük el. Ma is ugyanúgy gondolkodunk, ugyanúgy cselekszünk, hogyha konfliktus előtt állunk" - fogalmazott Kövér László, hozzátéve: "egy kicsit persze megfontoltabban és rafináltabban (...), de egyáltalán nem megijedve azoktól a konfliktusoktól,amelyeket mások nem szívesen vállalnak".

Kövér Lászlót kérdezték arról is, mit gondol ma arról, hogy Pozsgay Imre jobb köztársasági elnök lett volna-e, mint Göncz Árpád. "Innen visszanézve azt mondanám, hogy Pozsgay Imre nem lett volna rosszabb köztársasági elnök, mint Göncz Árpád", majd hozzátette, például a nemzeti érdekek védelme szempontjából egészen biztosan jobb lett volna, hogyha ő lett volna a köztársasági elnök és nem Göncz Árpád.

Forrás: MTI
velemenyezd, 2019. december 02. hétfő, 22:12
Címkék: Kövér László, Fiatal Demokraták Szövetségének, Kommunista Ifjúsági Szövetség, Kövér Lászlót, Pozsgay Imre, Göncz Árpád,
Kommentek
Aszellemi élet
szeretet általam lesz.

78. Csak akkor tudom valóban a saját életemet élni, amikor más emberek elképzeléseitől elszakítom magam. Csak ekkor tudom elfogadni magam olyannak, amilyen vagyok, és csak ekkor tudom magam igazán szeretni, és ekkor válok képessé arra, hogy másokat is szeressek.

79. Ha tiszteletben tartjuk magunkat, és jól érezzük magunkat a bőrünkben, megtettük az első lépést a harmónia felé.

80. Fel kell ismernem, valójában ki vagyok: egy mindent átfogó tudat individualizált része, amely azáltal, hogy él, részévé válik a teremtés szimfóniájának.

81. Az egész univerzumban nincs tehát két dolog, lény vagy jelenség, ami tökéletesen azonos volna. Minden egyszeri és egyedülálló, ez a pillanat is, amely még eddig soha nem volt, és ezután már soha nem lesz. Az egész teremtés egy örök premier.

82. Az örök létezés, bár állandó változásban van, sem nem csökken, sem nem növekszik -- van.

84. Minden ember meghatározója a világ
kannalidia, 2013. március 11. hétfő, 20:50
A DNS-t a szavak befolyásolják
című könyvében nagyon pontosan és világosan megmagyarázzák ezeket a jelenségeket. Ők olyan forrásokat idéznek a múltból, amikor az emberiség nagyon szorosan kapcsolódott egymáshoz és a többi életformához, a csoport-tudathoz és csoportként cselekedett. Azonban, ahhoz hogy megtapasztalják az egyéni tudatállapotot is, az embereknek szinte teljes mértékben el kellett felejteniük a hiperkommunikációt.

A FELSŐBBRENDŰ CSOPORTTUDAT
Ebben a pillanatban, az emberiség szintjén, az individualizált tudat viszonylag stabil és létrehozható egy új, valóban felsőbbrendű csoport tudati forma, melyben hozzáférhetünk a teljes információhoz, a testünk minden sejtjében - DNS-ünkben jelen lévő biológiai rezonátor segítségével - erőfeszítés nélkül vagy anélkül, hogy távolról manipulálnának minket, az információt illetően. Akárcsak az Internet, DNS-ünk is továbbíthatja saját információit ebbe a széles hálózatba, mely maga az Élet, információkat is kaphat ebből a hálózatból és valószínűleg direkt kapcsolatot is
tinka1951, 2012. május 23. szerda, 08:24
szeretettel
nincs szerelem, a nők nagy része érdekből keresi a kapcsolatot - hozzátettem régebben sem volt másképp - a férfiak pedig a fajfönntartási ösztöneiket gyakorolják előbb-utóbb a nőkön.

- Nos, kedves fiam, azt akarja mondani ezzel, hogy Schopenhauernak mégiscsak igaza van amikor ezt hirdeti: "Minden szerelmetesség bármily légies is egyébként, csakis a nemi ösztönökben gyökeredzik, sőt, egyáltalán nem is más, mint közelebbről meghatározott, specializált, mondhatnám a legridegebb értelemben individualizált nemi ösztön". És az örök szerelmek? Az érdeknélküliség?

- Még nincs jogom ezt firtatni... - válaszoltam nem éppen meggyőződéssel.

- Higgye el nekem - folytatta Anna néni, - vannak igazán nagy, szétválaszthatatlan kapcsolatok azoknál, akik valahol belül érzik, a cél, az érdek, akaratuktól függetlenül determinált...

Nem hitte el azt sem, hogy egyre több az ok nélküli pofon.

Hitt az emberek emberiességében. Az egymás iránti föltétel nélküli kapitulációban, hol
sayuri, 2012. április 18. szerda, 20:04
KÉRDEZZ ÖNMAGADtól
kibontakoztatásának elindításához?
\
Tapasztaltad-e már, hogy ami könnyű, erőfeszítés nélkül véghezvihető számodra, az nem igazi értéke sorsodnak, mert már tudod. Átélted. Nem tanulsz újat belőle. Hajlandó vagy már elfogadni azt, hogy ami nehéz, fájdalmas erőfeszítéseket kíván, egyedül attól nőnek lelki izmaid?
\
Megpróbáltatásaidban gondolsz-e a mentális alkímia törvényére? Arra, hogy minden átalakulás a katarzis tisztítótüzében megy végbe?
\
Van-e tömegmegváltás, vagy csak az individualizált egyén juthat el a misztériumig? Miért?
\
Tudsz-e szeretni anélkül, hogy birtokolnál?
\
Miért mondta Jézus Krisztus, hogy: ,,Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt és aki odaadja az ő életét énérettem, megmenti azt"?
\
Miért mondta Jézus Krisztus, hogy: ,,Senki sem mehet az Atyához, hanemha Énáltalam"? Mit értett az ,,én" alatt?
\
,,Mikor a földön eluralkodik a gonoszság és igazságtalanság, időről-időre megjelenek Én." Miért figyelmeztette
jupiter21, 2011. október 31. hétfő, 10:56
Posta Imre: DNS-ünk manipulálá
című könyvében nagyon pontosan és világosan megmagyarázzák ezeket a jelenségeket. Ők olyan forrásokat idéznek a múltból, amikor az emberiség nagyon szorosan kapcsolódott egymáshoz és a többi életformához, a csoport-tudathoz és csoportként cselekedett. Azonban, ahhoz hogy megtapasztalják az egyéni tudatállapotot is, az embereknek szinte teljes mértékben el kellett felejteniük a hiperkommunikációt.

A FELSŐBBRENDŰ CSOPORTTUDAT

Ebben a pillanatban, az emberiség szintjén, az individualizált tudat viszonylag stabil és létrehozható egy új, valóban felsőbbrendű csoport tudati forma, melyben hozzáférhetünk a teljes információhoz, a testünk minden sejtjében - DNS-ünkben jelen lévő biológiai rezonátor segítségével - erőfeszítés nélkül vagy anélkül, hogy távolról manipulálnának minket, az információt illetően. Akárcsak az Internet, DNS-ünk is továbbíthatja saját információit ebbe a széles hálózatba, mely maga az Élet, információkat is kaphat ebből a hálózatból és valószínűleg direkt kapcsolatot is
frezia25, 2010. augusztus 12. csütörtök, 17:31
Bibliaiskola
Bibliaiskola
/ Bibliaéve.hu /

11. A Krónikák könyvei - az emlékezés

1. A Krónikák könyvei

A Krónikák könyvei a héber Bibliában az "évkönyv" nevet viselik. Szent Jeromos az "üdvtörténet krónikája" elnevezést javasolta, őt követte Luther és a későbbi bibliafordítások, így jutunk el a magyar Krónikák könyvei elnevezéshez. Mivel a szerző ideális képet fest a dávidi és salamoni korról, valamint sok tényt megismétel Mózes első, Sámuel és a Királyok könyveihez képest, a bibliakutatók a többi történelmi könyvhöz képest sokáig lebecsülték a Krónikákat, jóllehet azok sok olyan értékes információt hordoznak, amelyeket hiába keresnénk más bibliai könyvekben. A "krónikás" arra vállalkozott, hogy Izráel a Királyok könyveiből korábban már megismert történetét a babiloni fogság utáni korszak nézőpontjából mutassa be. Meggyőződése szerint Dávid volt a jeruzsálemi kultusz újjászervezője és a kultuszhoz oly fontos zenei élet
korall44, 2010. május 10. hétfő, 15:16
Képek, videók
A megetetett társadalom 1
anci-ani
2018. május 04. péntek, 15:53
A megetetett társadalom 2
anci-ani
2018. május 04. péntek, 15:53
A megetetett társadalom 3
anci-ani
2018. május 04. péntek, 15:52
A megetetett társadalom 4
anci-ani
2018. május 04. péntek, 15:52
A megetetett társadalom 5
anci-ani
2018. május 04. péntek, 15:52
A megetetett társadalom 6
anci-ani
2018. május 04. péntek, 15:51
A megetetett társadalom 7
anci-ani
2018. május 04. péntek, 15:51
A megetetett társadalom 8
anci-ani
2018. május 04. péntek, 15:51
A megetetett társadalom 9
anci-ani
2018. május 04. péntek, 15:50
Kövér László.jpg
agica2004
2017. január 16. hétfő, 18:26
kover_laszlo_kothencz_ jan
agica2004
2014. december 16. kedd, 13:09
kövér lászló.jpg
dnemethk
2012. december 27. csütörtök, 08:28
kövér lászló
lovaszmarika
2012. január 28. szombat, 19:18
Kövér László
agica2004
2011. március 24. csütörtök, 12:21
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.