Belépés
2019. július 23. kedd | 30. hét | 204. nap | 05:30 | Lenke
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az élet igéje – 2019. május
2019. május 1., szerda | 13:00
Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani - Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója kezdeményezése szerint - az adott hónapra kiválasztott bibliai mondatot és a hozzáfűzött magyarázatot, amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.
.........


,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." (Jn 20,21)
János evangélista, miután elbeszélte Jézus tragikus kereszthalálát, amely megzavarta és félelemmel töltötte el a tanítványait, meglepő hírt közöl: Jézus feltámadt és visszatért övéi közé! Húsvét reggelén ugyanis a Feltámadott felismerhetően megmutatkozott Mária Magdolnának. Ugyanaznap este pedig megjelent a tanítványoknak, akik mély fájdalmukban leverten és csalódottan bezárkóztak házukba.
Jézus a keresésükre indul, mert újra találkozni szeretne velük. Nem számít, hogy megtagadták és elmenekültek a veszély elől, hanem inkább megmutatja nekik a szenvedések nyomát a kereszten meggyötört testén, a sebhelyet a kezén és átszúrt oldalán. Első szavaival békét kíván: igazi ajándék ez, mely a lélek mélyére hatol, és átalakítja az életünket.
A tanítványok ekkor végre felismerik, és újra öröm tölti el őket, mert ők is úgy érzik, begyógyultak sebeik, vigaszt és fényt találnak újra együtt Urukkal és Mesterükkel.
Ezután a Feltámadott nagyon fontos feladatot bíz erre a kis, törékeny csoportra: menjenek ki az utakra, és vigyék a világba az evangélium újdonságát, ahogyan Ő tette. Micsoda bátorság a részéről! Amint az Atya bízott őbenne, Jézus is teljesen megbízik tanítványaiban.
Végül Jézus - fűzi hozzá János evangélista - ,,rájuk lehel", azaz megosztja velük benső erejét, a szívet és elmét megújító Szeretet-Lelkét.
- Jézus átélte az emberi lét teljességét: megtapasztalta a barátság örömét, a megtagadás fájdalmát, a munka fáradalmát és az úton lét fáradtságát; tudja, hogy milyenek vagyunk, ismeri a korlátainkat, a szenvedést és a kudarcot, amelyet nap mint nap megtapasztalunk. És mint a bezárkózott tanítványokat, bennünket is fölkeres egyenként a sötétségünkben, bezártságunkban, és megbízik bennünk.
A feltámadt Jézus azt kéri, hogy járjuk vele együtt a béke és az élet útját, hogy aztán ebben másokat is részesíthessünk. Elküld, hogy tanúságot tegyünk a vele való találkozásunkról, hogy ,,kilépjünk" önmagunkból, törékeny biztonságaink és korlátaink közül, hogy időben és térben folytassuk a küldetését, amelyet az Atyától kapott: adjuk hírül, hogy Isten a Szeretet.
- Chiara Lubich ezt az életigét 2005 májusában így magyarázta: ,,Ma már nem elégségesek a szavak. [...] Az evangélium hirdetése akkor lesz hatékony, ha az élet tanúságtételén alapul, mint az első keresztények esetében, akik elmondhatták: Azt hirdetjük nektek, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk... (vö. 1Jn 1,1) Akkor lesz hatékony, ha rólunk is elmondható lesz majd, ami róluk: »Nézd, hogy szeretik egymást, készek az életüket adni egymásért. (Tertullianus, Apologetico, 39,7) Akkor lesz hatékony, ha konkrét módon éljük a szeretetet úgy, hogy adunk: válaszolunk a szükséget szenvedőknek, képesek vagyunk ételt, ruhát vagy otthont adni annak, akinek nincs, barátságot annak, aki magányos vagy reményvesztett, támaszt annak, aki próbatételekkel küzd. Ha így élünk, Jézus vonzerejéről teszünk tanúságot a világban, és másik Krisztussá válva hozzájárulunk ahhoz, hogy műve folytatódjék." (C. Lubich, Az élet igéje 2005. május, Új Város 2005/05.)
- Mi is Jézus keresésére indulhatunk a fájdalomtól és a magánytól szenvedő emberekben. Nagy tisztelettel fölajánlhatjuk, hogy haladjunk együtt az élet útján a béke felé, amelyet Jézustól kapunk. M. Pia is ezt tette a barátaival egy dél-olaszországi kis központban, ahol a menekülteket szolgálják, akiknek arcáról az elszenvedett háborúk és erőszakos tettek fájdalmas történetei olvashatók le.
,,Hogy én mit keresek itt? - tette föl a kérdést M. Pia. - Jézus ad értelmet az életemnek és tudom, hogy őt ismerhetem föl és vele találkozhatom főleg a legsebzettebb testvéreimben. Az egyesületünkön keresztül fölajánlottuk nekik segítségünket az olasz nyelv oktatásában, és a munka- és lakáskeresésben, hogy először az anyagi szükségleteiket elégítsük ki. Megkérdeztük, hogy lelki segítséget is igényelnének-e, és ezt nagy örömmel fogadták az olasz kurzusra járó ortodox asszonyok. Egy másik központba baptista keresztények is érkeztek. A baptista lelkész segítségével megszerveztük, hogy vasárnaponként elkísérjük őket az istentiszteletre, jó néhány kilométernyire. Ebből a konkrét szeretetből megszületett és megerősödött a keresztények között a barátság, amelyet aztán tovább építettünk közös kulturális alkalmakkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és koncertekkel is. Fölfedeztük, hogy egyetlen nép vagyunk, mely az egység építésének új útjait keresi a különbözőségben, hogy együtt tehessünk tanúságot Isten Országáról."
/Letizia Magri/

Fotó: Cittanuova.it
Magyar Kurír
maroka, 2019. május 01. szerda, 13:39
Címkék: Chiara Lubich, Mária Magdolnának, Végül Jézus, Isten Országáról, Letizia Magri, Magyar Kurír,
Kommentek
Az élet igéje – 2019. január 01
..........
Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani - Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója kezdeményezése szerint - az adott hónapra kiválasztott bibliai mondatot és a hozzáfűzött magyarázatot, amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.
Bővebben
maroka, 2019. január 01. kedd, 19:33
Az élet igéje – 2018. december
2018. december 7. péntek 09:01
Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani - Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója kezdeményezése szerint - az adott hónapra kiválasztott bibliai mondatot és a hozzáfűzött magyarázatot, amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.
,,Örüljetek az Úrban szüntelenül!" (Fil 4,4)

Bővebben
maroka, 2018. december 07. péntek, 11:48
Az élet igéje – 2018. július
2018. július 1. vasárnap 11:00
Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani - Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója kezdeményezése szerint - az adott hónapra kiválasztott bibliai mondatot és a hozzáfűzött magyarázatot, amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.
,,Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében." (2Kor 12,9)
,,Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében."

Magyar Kurír
maroka, 2018. július 01. vasárnap, 14:48
Az élet igéje – 2018. június
2018. június 1. péntek 09:02
Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani - Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója kezdeményezése szerint - az adott hónapra kiválasztott bibliai mondatot és a hozzáfűzött magyarázatot, amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.
,,Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket." (Mt 5,9)
...........

Máté evangéliuma Jézus nyilvános működésének elbeszélését egész meglepő módon a boldogságok hirdetésével kezdi.
Jézus itt ,,boldognak", tehát teljesen elégedettnek és megvalósult embernek nevezi azokat, akik a világ szemében elesettnek vagy szerencsétlennek tűnnek: az alázatosakat, a szomorkodókat, a szelídeket, azokat, aki éhezik és szomjazzák az igazságot, a tiszta szívűeket és a békességszerzőket.
Isten nagy dolgokat ígér ezeknek az embereknek: Ő maga fogja
maroka, 2018. június 01. péntek, 10:16
2018. évi történelmi évfordulók 03. 14.
Március 14. az év 73. (szökőévben 74.) napja a Gergely-naptár szerint.
Az évből még 292 nap van hátra.

Névnapok: Matild, Tilda, Jarmila, Matilda, Méta, Metta, Paulina, Pólika, Tikva, Tília, Tilla

Események
1074 - Salamon király és a Béla-fiak közötti belháború döntő ütközete a mogyorődi csata zajlik.
1937 -- Megjelenik XI. Piusz pápa ,,Égető aggodalommal" c. enciklikája, melyben elítéli a faji törvényeket.
1939 -- Jozef Tiso miniszterelnök bejelenti Szlovákia kiválását Csehszlovákiából és az önálló szlovák állam megalakulását. (Német befolyás alatt.)
1941 -- Técsőn és környékén földrengést észleltek.
1945 -- A harmadik, legsúlyosabb brit-amerikai légitámadás Érsekújvár (ma: Nové Zámký, Szlovákia) ellen. Ezúttal lakónegyedeket is bombáznak, megsemmisülnek a vár és a környező műemlékek, sok polgári lakos veszti életét.
1948 -- Először adnak át Kossuth-díjakat (az 1848-as forradalom századik évfordulója alkalmából).
1986 -- Az ESA Giotto nevű
ametiszt54, 2018. március 17. szombat, 16:00
2018. évi történelmi évfordulók 03. 14.
Március 14. az év 73. (szökőévben 74.) napja a Gergely-naptár szerint.
Az évből még 292 nap van hátra.

Névnapok: Matild, Tilda, Jarmila, Matilda, Méta, Metta, Paulina, Pólika, Tikva, Tília, Tilla

Események
1074 - Salamon király és a Béla-fiak közötti belháború döntő ütközete a mogyorődi csata zajlik.
1937 -- Megjelenik XI. Piusz pápa ,,Égető aggodalommal" c. enciklikája, melyben elítéli a faji törvényeket.
1939 -- Jozef Tiso miniszterelnök bejelenti Szlovákia kiválását Csehszlovákiából és az önálló szlovák állam megalakulását. (Német befolyás alatt.)
1941 -- Técsőn és környékén földrengést észleltek.
1945 -- A harmadik, legsúlyosabb brit-amerikai légitámadás Érsekújvár (ma: Nové Zámký, Szlovákia) ellen. Ezúttal lakónegyedeket is bombáznak, megsemmisülnek a vár és a környező műemlékek, sok polgári lakos veszti életét.
1948 -- Először adnak át Kossuth-díjakat (az 1848-as forradalom századik évfordulója alkalmából).
1986 -- Az ESA Giotto nevű
skorpiolilike, 2018. március 17. szombat, 15:57
2018. évi történelmi évfordulók 01. 22.
lapszerkesztő, műfordító (+ 1945)
1904 - Arkagyij Petrovics Gajdar orosz ifjúsági író (+ 1941)
1906 - Sebes Gusztáv labdarúgó, edző (+ 1986)
1908 - Lev Davidovics Landau Nobel-díjas szovjet elméleti fizikus (+ 1968)
1909 - Porfirio Rubirosa dominikai autóversenyző (+ 1965)
1911 - Bruno Kreisky osztrák politikus, külügyminiszter, kancellár (+ 1990)
1916 - Borbás Máté honvéd vezérőrnagy (+ 1991)
Rüdt-Collenberg Veiprecht Hugó magyar történész, gróf (+ 1994)
1920 - Chiara Lubich olasz egyházi személyiség, a Fokoláre mozgalom alapítója (+ 2008)
1925 - Klein Éva / Eva Klein magyar származású svéd sejtbiológus, immunológus, az MTA tagja
1928 - Zátonyi Sándor magyar fizikatanár, tankönyvszerző
1931 - Sam Cooke amerikai soul-énekes (+ 1964)
1939 - Alfredo Palacio González Ecuador elnöke (2005-2007)
1940 - John Hurt Oscar-díjas angol színész (+ 2017)
1943 - Cseh Tamás magyar zenész, színész (+ 2009)
1947 - Vladimir Oravsky svéd író,
ametiszt54, 2018. január 23. kedd, 21:42
Képek, videók
CHIARA-L.jpg
katolikusokoldala
2017. január 25. szerda, 16:48
santa_chiara (2).jpg
skorpiolilike
2010. június 09. szerda, 21:43
Santa_chiara.jpg
skorpiolilike
2010. június 09. szerda, 21:35
Santa_chiara-Nápoly.jp g
skorpiolilike
2010. június 09. szerda, 21:24
Sfilato osvalda Chiaramon
rece-fice
2009. február 17. kedd, 13:09
chiara.jpg
konoksag
2008. július 05. szombat, 00:13
Chiarával
dorothy48
2007. április 15. vasárnap, 08:55
mária magdolna.png
chillik
2017. november 23. csütörtök, 13:46
Mária Magdolna.jpg
sz719eszter
2016. február 09. kedd, 22:45
Mária-Magdolna.jpg
cserhat3
2015. december 14. hétfő, 16:08
Magdolna Mária Ádám.jpg
ria6406
2014. szeptember 23. kedd, 04:04
magdolna mária ádám.gif
ria6406
2014. szeptember 23. kedd, 02:36
orig-Szent_Maria_Magdo lna
aranyosmagdika
2011. március 14. hétfő, 18:19
Mária Magdolna torony
peaisland
2010. január 05. kedd, 21:51
Maria, Magdolna
mbartis
2009. december 21. hétfő, 21:40
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.