Belépés
2020. július 14. kedd | 29. hét | 196. nap | 22:46 | Örs, Stella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Támad az ellenség
Támad az ellenség

,,Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte." (Jel 12,13)

Krisztus győzelme nem jelenti azt, hogy a seregek letették a fegyvert. A háború lankadatlan dühvel folytatódik.
Micsoda hát akkor Krisztus győzelmének a haszna? ,,Látta a sárkány, hogy levettetett a földre." Más szóval: a Sátánt kidobták a sofőrülésből. De Jézus, ,,a fiúgyermek", a földről a mennybe ment. Arról a helyről, amelyet irányítanak, a kormányrúdhoz került. Az irányító központban van. ,,Elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához." (5. v.)
Az ördög még mindig szabadon támadhat, de soha többé nem ragadhatja kezébe az irányítást. Az irányítás Jézusé. ,,Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz." (Ézs 9,5)
A sárkány az asszonyon tölti ki dühét, aki a fiúgyermeket szülte. Ő Sion leánya, Betlehem síró asszonya. Ő annak a népnek az anyja, amelyiknek a története vér és könnyek között van megírva. Isten népét képviseli, a mindenkori egyházat.
Egy pillanatig se gondold, hogy ha Krisztus támadást szenvedett el, követői majd ,,olcsón megússzák". Ez ellentétben állna azzal, amit Jézus előre megmondott. Hit által tudjuk, hogy Jézus már ma Úr, de ezt még nem látjuk. Hitből kell élnünk és cselekednünk. Ez azt jelenti, hogy félelem nélkül kell engedelmeskednünk Urunknak, mert a hatalom Istené, és az ő Krisztusáé (10.v.).
Reménykedj az Úrban. Ő intézkedni fog. Sasszárnyain hordoz majd minket. Tartsd meg Isten parancsolatait, és tégy bizonyságot Jézusról (17.v.).
,,S mert harc az uralom ára, adj több erőt, Uram, Igédtől segítve viselem bajom s fájdalmam." (Isaac Watts)

Andrew Kuyvenhoven
kalmanpiroska, 2020. március 14. szombat, 07:57
Címkék: Isaac Watts, Andrew Kuyvenhoven, fiúgyermeket szülte, seregek letették, háború lankadatlan, mennybe ment,
Kommentek
A munka áldás
,,Kihasználva az alkalmas időt." Efézus 5,16

Ebben a mostani világban, amelyben az emberek egyre allergiásabbak lesznek a munkára, a keresztyéneknek minden pillanatot ki kell használniuk. Az időt eltékozolni: bűn.

Minden kor emberei hangsúlyozzák a gondos és kitartó munka fontosságát. Üdvözítőnk maga is azt mondja: ,,Nekünk - amíg nappal van - annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat" (Jn 9.4).

Kempis Tamás írja: ,,Soha ne légy tétlen és rest: foglalatoskodjál mindig olvasással, írással, imádkozással, gondolkodással, vagy másmilyen hasznos munkával a közösség javára."

Amikor C. Campbell Morgant megkérdezték, mi a titka annak, hogy oly eredményesen tudja magyarázni Isten Igéjét, azt válaszolta: "Munka - kemény munka - és ismét csak munka!"

Sohase feledjük, hogy az Úr Jézus, amikor emberként élt, ácsmesterként dolgozott. Életének legnagyobb részét a názáreti ácsműhelyben
kalmanpiroska, 2019. január 27. vasárnap, 08:03
Ujjongjatok az Úr előtt!
meg a Világmindenség Főparancsnokát, ha megjelenik? Létezik-e olyan himnusz, olyan üdvrivalgás, ami kifejezheti a neki járó tiszteletet?
A 100. zsoltár közelebb visz bennünket a válaszhoz, hiszen rögtön az első vers az egész földkerekséget arra szólítja fel, hogy üdvrivalgásban törjön ki az Úr megjelenésekor. Ez illik dicsőséges megjelenéséhez, és mérhetetlen szeretetéhez is: ,,Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre." (5. v.)
Világszerte közismertek Isaac Watts sorai: ,,Úr lesz a Jézus mindenütt". A népszerű énekből egyetlen versszakot idézünk. Olvasd el, majd másold ki egy papírlapra. Gondolj rá többször is a nap során, így ,,szolgálj az Úrnak örömmel":

Minden teremtés dicsérje,
A Király Krisztust tisztelje;
Angyali ének zengjen fenn,
S mind e föld mondja rá: Ámen! (5. versszak)

BETEKINTÉS * PROBLÉMÁK ÉS GONDOK: VÉGRE FELLÉLEGEZHETÜNK - A 95-100. zsoltár a ,,dicsőítő zsoltárok"
kalmanpiroska, 2017. június 19. hétfő, 08:00
Dicsőségével teljes a föld
DICSŐSÉGÉVEL TELJES A FÖLD * ZSOLTÁROK 67-72

KÖZPONTI IGERÉSZ: ZSOLTÁROK 72

ÖSSZEFOGLALÁS * Tulajdonképpen milyen mértékben méltó a dicséretre Izráel hatalmas Istene? A ma sorra kerülő zsoltárokban Dávidtól és Salamontól fogod megkapni a választ. Isten méltó a dicséretre pártatlan ítéletei miatt (67); együtt érző szíve és gondoskodása miatt (68); azért, mert nem marad érzéketlen gyermekei könnyes arca láttán (69-70); mert erejét a gyengék oldalára állítja (71); és mert a föld minden nemzetének független Királya (72).

NAPI ÚTRAVALÓ * Miközben a 72. zsoltárt olvasod, figyelj ,,az igazságos vezető munkaköri leírására", mert részletesen megmutatja, hogyan imádkozz nemzeti, helyi és lelki vezetőidért. Az igazságos vezetőnek számtalan dologgal kell foglalkoznia, például:
...békét hoznia a nép életébe (3., 7. v.)
...segíteni a szegényeket, a nyomorultakat és az elnyomottakat (4., 12-14.)
...istenfélelmet támasztani az ország törvényei iránt (5.
kalmanpiroska, 2017. június 13. kedd, 07:41
HMS Warrior sorhajó
vaslemezekkel páncélozott hajóval, a Gloire-ral állt elő. Ezt 1858 márciusában kezdték építeni, és áprilisban Angliában szinte pánikhangulatot váltott ki. Az Admiralitás június 28-i jelentése szerint: ,,Franciaország megkezdte a nagy sebességű fregattok építését, melyek oldalát vastag fémlemezek védik, és ez parancsolóan szükségessé teszi, hogy országunk késedelem nélkül ugyanígy járjon el." Eleinte csak a francia hajó lemásolását tervezték, de Sir John Packington, a haditengerészet vezérkari főnöke Isaac Watts terveire támaszkodva elfogadtatta a parlamenttel egy teljesen újszerű hajó építésének programját: ez volt a Warrior.

A terv célja, hogy a létező legnagyobb, leggyorsabb, legerősebb és legjobban páncélozott hajója legyen. Versenytárgyalást írtak ki 1859. április 29-re, amit a Thames Iron Works of Blackwall cég nyert el.

A tervezéskor nem szakadtak el teljesen a korábbi hagyományoktól. A hajótestet elvben stabil ágyútalapzatnak tervezték, az ágyúk az oldalsortűz
schuro, 2010. május 11. kedd, 12:08
Énekek Éneke 2:12
homlokát!
Mennyei illat szent neve,
Minden napon dicsérete.
3.

Országok, népek és nyelvek
Ő dicsőségét zengjétek!
Gyermekek hangja hirdesse:
Áldott a Jézus szent neve!
4.

Ő királysága bő áldás,
Ott van a felszabadulás,
Fáradtak ott megnyugszanak,
Ínségesek megáldatnak.
5.

Minden teremtés dicsérje,
A Király Krisztust tisztelje!
Angyali ének zengjen fenn,
Mind e föld mondja rá: Ámen!

Szöveg: Watts, Isaac 1674-1748

Dallam: Hatton, John 1710-1793

Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet! Ámen, ámen.

Zsolt 72,19

Forrás: http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/index.html


Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk a feltámadás örömüzenetéért. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket a bűnben, kétségek között. Köszönjük,
erzsebet1969, 2010. április 25. vasárnap, 09:14
A létezés alapelve
legyetek, ne legyetek nagyratörők,
hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat!
Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint!
Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért!
Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó! (Róma 12:9-17).

Isten szuverenitása nem azt jelenti, hogy mi fel vagyunk mentve a felelősség alól, hogy nem érdekelnek napjaink problémái, hogy nem kell vesződnünk döntésekkel, hogy nem vágyunk kiválóságra törekedni, vagy hogy nem aggódunk az elveszett világ miatt. Isaac Watts, az énekíró, ezekkel a szavakkal ragadta meg Isten szuverenitásának lényegét: ,,Hát én elébed mit vigyek? Egész világ vajon mit ér? Fogadd el e bűnös szívet s egész éltem kegyelmedér'!"

Forrás: www.maiige.hu


Én nem tudom, hogy miért engem hívtál, Uram.
De köszönöm!
Köszönöm, hogy a magam korlátai között ismerhetem fel a Te
erzsebet1969, 2009. augusztus 22. szombat, 07:19
mai ige
Isten szuverenitása (2)
,,... az Isten irgalmára kérlek..." (Róma 12:1)

Isten szuverenitásának két oldala van: egyik oldalon Isten kezdeményezése, a másik oldalon a mi válaszunk van. Pál azt írja a Róma 12:1-ben: ,,Ezért... az Isten irgalmát tekintetbe véve", felelősek vagyunk azért, hogy: a) ellenálljunk a világ nyomásának, amely rossz irányba húz minket; b) megújítsuk gondolkodásunkat minden nap imádság és Isten Igéjének olvasása által; c) felismerjük, hogy mi az Ő akarata ránk nézve, és aszerint éljünk.

De Pál nem áll meg itt. Folytatja: ,,Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok! A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak! A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet!
magdi67, 2009. augusztus 22. szombat, 07:14
Képek, videók
Isaac Asimov mondta.jpg
pacsakute
2013. március 09. szombat, 17:29
Anglia ;Port Isaac,cornwa
farkas1945
2013. február 05. kedd, 13:03
isaacp1164275090.jpg
vicus076
2011. december 16. péntek, 11:49
Tudás - Isaac Newton idéz
szalai0913
2011. április 29. péntek, 17:54
Jason Isaacs 48.jpg
farkas1945
2011. március 08. kedd, 11:10
books_of_art_isaac_sal aza
szidnifox
2011. január 19. szerda, 21:31
Portrait of Isaac-Louis d
szabokatalin64
2010. szeptember 23. csütörtök, 07:08
Isaac Babel.png
ujjozsef
2009. február 14. szombat, 16:45
Isaac Asimov.jpg
ujjozsef
2009. február 14. szombat, 16:44
isaac800.jpg
konoksag
2008. augusztus 17. vasárnap, 09:11
250px-Saint_Isaacs_Cat hed
bezzeg56
2008. április 16. szerda, 15:04
ISAACS FURY II
babszi1957
2008. február 17. vasárnap, 10:53
Andrew Matthews - Az erőf
sanci81
2018. január 17. szerda, 15:26
St Andrews katedrális.jpg
pacsakute
2017. október 25. szerda, 23:11
St Andrews katedrális Skó
pacsakute
2017. október 25. szerda, 23:10
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.