Belépés
2019. december 10. kedd | 50. hét | 344. nap | 15:27 | Judit
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Csábító lelkek
,,Mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik az asszomykákat." (2Tim 3,6)

A csábító lelkek nem olyan helyekre lopakodnak be, ahol az evangéliumot ellenzik, hanem olyanokra, ahol keresztyén és kegyes emberek vannak. Utánuk settenkednek, itt be egy házba, ott be egy másikba, bejárnak mindent, egészed addig, míg mérgüket a nép között minden zugban széthintették. Miért nem mennek az istentelenek közé, és vallják meg tanításukat nyilvánosan, mint ahogy mi az Isten kegyelmével kapcsolatban tettük? Ezek a törékeny mártírok féltik a bőrüket, és menekülnek a veszedelem elől. Tanuld meg hát ebből, hogy a kegyes prédikátoroknak általában így megy soruk: azon túl, hogy a gonosz és hálátlan világ üldözi őket, azt is el kell szenvedniük, hogy azt, amit nagy fáradsággal és munkával felépítettek, az ilyen gonosz lelkek lerontsák. Így akadályozza a gyalázatos sátán a drága evangéliumot mindkét felől, jobbról is, balról is. Mégis a jobb oldalon sokkal nagyobb kárt okoz építkezésével és igyekezetével, mint az üldözéssel és a gyilkolással a bal oldalon.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. november 07. csütörtök, 10:27
Címkék: Luther Márton, csábító lelkek, evangéliumot ellenzik, istentelenek közé, törékeny mártírok, veszedelem elől,
Kommentek
Jól élni és meghalni
,,Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk." (Zsolt 90,12)

Mivel életünk megállás nélküli menetelés a halál felé, ezért egész életünkön át tanulmányoznunk kell annak művészetét, hogyan kell igazán és jól élni és meghalni. Aki jól élt, nem halhat meg rosszul. De ritkán hal meg valaki jól, aki rosszul élt. Csakhogy jól élni nem azt jelenti, hogy féktelenkedünk, mindenfélével eltelünk, ahogy a világ él jól, hanem azt, hogy az Isten Fiába vetett hitben élünk. Gal 2,20: Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Jól meghalni azt jelenti, örömest meghalni. A hit teszi, hogy szívesen halunk meg, jól meghalni pedig a hit gyümölcsei miatt tudunk. Aki hiszi, hogy Krisztus által kegyelmes Istene van, az tud örömest meghalni, mert tudja, hogy hova megy. Aki pedig felebarátjával szemben is helyesen viselkedik, és úgy cselekszik vele, amint szeretné,
kalmanpiroska, 2019. november 28. csütörtök, 07:33
Krisztus az Orvos
,,Az egészségeseknek nincs szzükségük orvosra, hanem a betegeknek." (Lk 5,31)

Az orvos jelenléte a betegnek hasznos és kellemes. Az egészségesek nem törődnek vele, amint ez a kánaánita asszony esetéből is kiderül. Ő érezte a maga és leánya baját; ezért követte Krisztust, és igaz bizalmában nem engedte, hogy visszautasítsák vagy elrettentsék. Hasonlóképpen kellett Mózesnek is megtanulnia a bűnt érezni, hogy a kegyelem édes legyen neki. Ezért hiábavaló Krisztust nyájasnak és kedvesnek ecsetelni, ha az ember saját maga megismerése által először nem alázkodott meg, és előzőleg nem ébredt fel benne a Krisztus utáni sóvárgás, ahogy a Magnificat (Mária magasztaló éneke Lk 1, 45-55 ) is mondja: Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen". Mindez vigasztalásunkra mondatott, és nyomorult, szegény, rászorulö, bűnös és megvetett embereknek íratott meg, hogy minden szükségükben tudhassák, kihez menekűljenek, kinél keressenek vigasztalást és segítséget. Ó, mekkora fájdalmat
kalmanpiroska, 2019. november 27. szerda, 18:21
Sákramentumok
,,Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét." (1Kor 111,29)

Olyan hitre van szükség, mely az isteni jelekben és ígéretekben merészen bízik. Milyen Üdvözítő vagy Isten lenne az, aki nem akarna minket megmenteni a haláltól, bűntől, pokoltól? Hatalmas dolognak kell lennie annak, amit az igaz Isten ígér és munkál. Aztán jön az ördög és bolhát ültet a füledbe: - És mi van akkor, ha a sákramentumokat esetleg méltatlanul vettem, és méltatlanságommal magam a kegyelemtől megfosztottam? Itt fejezd is be és semmit se törődj a méltósággal vagy méltatlansággal. Csak arra vigyázz hogy higgyed, hogy ezek biztos jegyek, Isten igaz Igéi, mert akkor méltó vagy, és az is maradsz. A hit méltóvá tesz, a kételkedés méltatlanná. Mivel fogod felébreszteni hitedet? Mivel ösztökéled magad hálaadásra? Várni akarsz addig, amíg magától feltámad benned, vagy amíg az ördög neked ezt lehetővé teszi, vagy valami egyéb buzdít erre? Abból sohasem lesz
kalmanpiroska, 2019. november 27. szerda, 08:13
Jöjjünk Krisztushoz
,,Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt." (Zsolt 103,11)

A mi természetünk gyalázatos alávalósága abban mutatkozik meg, hogy még akkor is, amikor Krisztus az ő kegyelmével és vigasztalásával jön, ez megijed és elmenekül. Az elől menekül, aki után méltán futnia kellene, akár mezítelenül és mezítláb is, a világ végéig. Csapkod, vergődik, saját cselekedetek után kutat, mert előbb elég tisztává és méltóvá szeretne lenni, és önérdemével egy kegyelmes Istent és Krisztust megszolgálni. Azzal keresi békéjét és akar a bűn elől elszökni, hogy Krisztustól menekül, és először saját magában szeretne valamit találni, amivel kiérdemelhetné, hogy hozzá jöhessen. Ámde ezzel csak mélyebbre zuhan a rettegésben és csüggedésben, míg Krisztus őt Igéjével ismét ki nem ragadja onnan. Ezért ne szégyenítsd meg azzal, hogy őt elutasítod, vagy hogy a vigasztalást, amelyet neked hoz, kiforgasd azzal, hogy rettenetet és kétségbeesést érzel, hanem sokkal inkább fuss
kalmanpiroska, 2019. november 24. vasárnap, 18:04
Az Úr vacsorája
,,Mert mondom néktek, hogy senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat." (Lk 14,24)

Egyszerű, rövid, de nagyon komoly szavak ezek, mintha azt mondaná: - Nosza, gyerünk, az én vacsorám is valami, és mibe fogadjunk, hogy többet ér, mint a meghívottak ökrei, szántóföldjei, házaik és feleségeik? Még akkor is, ha megvetik [amit én kínálok], és szántóföldjeiket, ökreiket és házaikat sokkal értékesebbnek tartják. De eljön az öra, amikor szántóföldjeiket, ökreiket és házaikat elveszítik, és szívesen megízlelnék az én vacsorámat is. De akkor majd ezt fogják hallani: Kedvesem, most nem vagyok itthon; nem tudok vendégeket fogadni. Menjetek ki a szántóföldjeitekre,, az ökreitekhez és a házaitokhoz. Azok bizonnyal rendkívüli vacsorát fognak adni nektek, hiszen az én vacsorámat oly magabiztosan és szemtelenül megvetették. Én főztem nektek, és sokat költöttem, ezt ti visszautasítottátok. Ha ti jobbat főztetek, egyetek hát, és legyetek vidámak, de az én vscsorámat, nem
kalmanpiroska, 2019. november 23. szombat, 07:51
Többet vétkezünk amikor egyedül vagyunk
"Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." (Mt 18,20)

Sokkal többet és nagyobbakat vétkeznek az emberek, amikor egyedül vannak, mint amikor mások társaságában. Saját magamon is tapasztaltam, hogy soha sem esem annyi bűnbe, mint amikor magam vagyok. Amikor magunkban vagyunk, egy-egy dolog mélyebben foglalkoztat minket. Ha valami kellemetlenség ért bennünket, azt még erősebben magunk elé képzeljük, és nagyobbnak, rosszabbnak látjuk, mint amilyen valójában. Úgy gondoljuk, senki sem olyan szerencsétlen, mint mi vagyunk, és hogy dolgainknak rossz vége lesz. Összefoglalva: amikor magunkban vagyunk, különleges gondolataink támadnak, egy-egy dolgot mindig rosszabbnak látunk, mint amilyen valójában, ezzel szemben másokat sokkal szerencsésebbeknek gondolunk, mint mi vagyunk, és azután nagyon fáj nekünk, hogy másoknak oly jól megy dolguk, ellenben mi nyomorúságban és mindenféle szükségben vagyunk.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. november 22. péntek, 20:42
Isteni bölcsesség
,,Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél." (1Kor 1,25)

Ha Isten valamit parancsol, mond vagy cselekszik, hallgass és hullj térdre. Ne mondj semmit, és ne is kérdezz, hanem tedd, amit parancsolt, hallgasd, amit mond, és fogadd el, amit tesz. Mert nem kér a mi tanácsainkból, akik természetünknél fogva a harag gyermekei, bűnösök és hazugok vagyunk. Ezért tanácsa, Igéje és műve magasabb nekünk annál, mintsem hogy megérthetnénk. Ráadásul vak, elbizakodott bolondok vagyunk, akik azt merjük képzelni, hogy nemcsak arra vagyunk képesek, hogy megértsük, hanem arra is, hogy jobban csináljuk nála. Mivel természetünk ilyen komisz, tegyük félre bölcsességünket, gondolkozzunk Isten parancsolatáról és dolgairól imigyen: - Hogy bolondosnak tűnik, annak nincs más oka, minthogy én nagy bolond vagyok, aki képtelen vagyok az isteni bölcsességet felfogni és megérteni, mert akadályoz engem ebben balgaságom és vakságom.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. november 20. szerda, 07:23
Krisztus szavára kell figyeljünk
,,Mit féltek, óh kicsinyhitűek?" (Mt 8,26)

Amikor Péter, aki Krisztus ereje által a tengeren járt, az erős szelet látta, meggyengült hitében, elejtette Krisztus szavát, amelyet mondott: - Jöjj hozzám! - Ennek erejénél fogva vetette magát a hajóból a tengerbe, de nem maradt meg ennek erejében. Mert a szél, amelyet látott, úgy megviselte, hogy miatt nem hallotta már a hívást - mert nem a Jézus szavára, hanem a szélre figyelt, amelyet látott. Így árt mindig a szem a hallásnak, a látható dolgok pedig hatálytalanítják az Igét és a láthatatlan dolgokat. Amíg Péter a Jöjj hozzámot hallotta és nem nézett a tengerre, amely őt (felszínén) megtartotta, addig boldogan járt. De amikor a szélre nézett, akkor nem hallotta már a hívó szót, és süllyedni kezdett. Úgy van ez, hogy amikor Jézus a hajóba jön, akkor vége a nyugalomnak, vihar és zivatar keletkezik. Ha keresztyén emberként akarsz élni, törődj bele ebbe a viharba és békétlenségbe. Más mód nincs. Aki Krisztusban jámbor életet akar
kalmanpiroska, 2019. november 19. kedd, 16:58
Képek, videók
Luther Márton - 5 Sola
dandej
2019. október 31. csütörtök, 13:39
Luther Márton a reformáci
furaila
2016. október 30. vasárnap, 20:05
Luther Márton
simonmveronika
2007. február 06. kedd, 19:17
2 csábító cdn.jpg
lovaszmarika
2019. szeptember 30. hétfő, 08:38
Ah! csábító szerelmek
sanci81
2015. április 16. csütörtök, 16:48
1.Csábító termés......jpg
anci-ani
2012. május 16. szerda, 18:27
csabito viztukor.JPG
juditmama
2011. szeptember 29. csütörtök, 23:09
csábitó
juditmama
2011. augusztus 26. péntek, 21:08
Csábitóan.gif
zsokaoldala
2011. június 01. szerda, 21:39
csábító hastánc, néző is
lovaszmarika
2010. december 03. péntek, 14:16
csábító halál.jpg
alexa3332
2010. november 27. szombat, 14:40
smile csábító.gif
veronika74
2010. július 24. szombat, 08:26
a csábitó.jpg
ildiko04
2009. október 05. hétfő, 20:34
csábító zöldben
1maszatka
2009. június 27. szombat, 21:14
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.