Belépés
2019. július 19. péntek | 29. hét | 200. nap | 20:56 | Emília
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Antropozófia
"Marie von Sivers, Michael Bauer és Carl Unger. kezdeményezésére és Rudolf Steiner jóváhagyásával 1912. december 28-án Kölnben alakult meg az Antropozófiai Társaság, melynek már az induláskor közel 3000 tagja volt. A Társaság vezetőségében a kezdeményezők foglaltak helyet: Marie von Sivers, Michael Bauer és Carl Unger. Ugyanakkor Rudolf Steiner nem volt a vezetőség tagja, csak mint szabad tanácsadó és előadó működött együtt a Társasággal, és azt várta, hogy ez a Társaság egy olyan szabad szellemi teret biztosít a számára, melyben mint szellemi tanító tudja a Társaság tagjait inspirálni és ezáltal feladatát elvégezni. Ez a lépés természetesen Rudolf Steinernek a Teozófiai Társaságtól való elszakadását is jelentette.

Az ezt követő években Steiner az Antropozófiai Társaság keretein belül megjelenik a nyilvánosság előtt és bemutatják az első misztérium drámáját, melyben első alkalommal jelenik meg az euritmia, mint új mozgásművészet. Az I. Világháború kitörése azonban visszaveti a nagy erőkkel megindult munkát, de ennek ellenére európai művészekkel és önkéntesekkel összefogva elkezdődik a munka az első Goetheanum megépítéséért, amely Steiner elképzelései szerint az antropozófiai élet központja lesz. Az építés alatt egy kis antropozófus kolónia jön létre Dornachban és Steiner előadásokat tart az építésben résztvevőknek. Tovább fejlődik az euritmia és Marie Steiner első alkalommal színre viszi Goethe teljes Faustját. Ebben az időben jelenik meg Steinernek a "Die Kernpunkte der sozialen Frage" című könyve, és a háború utáni időszakban Steiner a közvetlen munkatársaival sokat foglalkozik a szociális kérdéssel."

"A találkozón Rudolf Steiner egyértelműen kifejezte, hogy itt és most egy újrakezdésről van szó, és az az alapkő, amit ő ezen a találkozón kíván elhelyezni, az nem a tervezett új Goetheanum épületének alapköve, hanem egy új antropozófiai társaság új antropozófiai munkáját szolgáló spirituális építménynek lesz az alapköve. Azt is egyértelműen jelezte, hogy ez az új társaság kapcsolódik az 1912-ben megalapított társasághoz, amikor egy kérdésre válaszolva a következőket mondta: "Az Általános Antropozófiai Társaság kapcsolódik az 1912-ben alapított Antropozófiai Társasághoz, de az akkor rögzített célok számára egy önálló, a jelenkor valódi szellemének megfelelő kiindulópontot szeretne teremteni."

A jelenlévők számára ez az új már Karácsony reggelén megmutatkozott, amikor Steiner beszédben felhangzott az Alapkő-meditáció. Ebben Steiner szavakkal fogalmazta meg azt, amit a résztvevőknek, mint egy érzékfeletti szellemi alakzatot kell a szívükbe fogadni. Ugyanis Rudolf Steiner ezzel a meditációval az emberek szívébe helyezte el az antropozófia "alapkövét".

Ennek a különleges Alapkőnek a jelentőségére mutat rá Bernard Lievegoed a "Besinnung auf den Grundstein" (Freies Geistesleben, 1993.) című írásának első fejezetében a következő gondolatokkal: ,,Az Alapkő meditáció mantráihoz, amelyet Rudolf Steiner az Általános Antropozófiai Társaság alapításakor a Karácsonyi ülés során elmondott, különböző nézőpontokból közelíthetünk. A leginkább leszűkített perspektíva az, hogy ha úgy szemléljük az Alapkövet, mintha csak azokra vonatkozna, akik akkoriban az Antropozófiai Társaság egyes csoportjainak képviselőiként, főként európai országok küldötteiként, vagy kis, korlátozott csoportok képviselőiként voltak jelen. Ez az egyik szemlélet. Természetesen tény, hogy ezek az emberek voltak az elsők, akik az ott elhangzott formában az Alapkövet a szívükbe felfoghatták, belefoglalhatták és megőrizhették azt. A külső világ számára ez az esemény jelentéktelenül múlt el, mint ahogy az a nagy jelentőséggel bíró, döntő szellemi események esetében a leggyakrabban előfordul. Egy ilyen esemény általában mindig szűk, az erre felkészített emberek körében szokott lezajlani és csak később, amikor már a tények ismertek és visszatekintenek rá, akkor kezd megvilágosodni ezeknek az Emberiség egészére vonatkozó jelentősége és ekkor lehet ezt felismerni. A másik nézőpont talán azzal a kérdéssel világítható meg, hogy ezeknek az embereknek - akik annak idején először fogadhatták be magukba az Alapkő deklarációját, először volt lehetőségük arra, hogy átéljék és felfogják annak jelentőségét - milyen karmikus előkészületeken kellett átmenniük? Ez a kérdés általánosságban megfogalmazva így hangzik: Milyen előkészületeken kell átmennie egy bizonyos embercsoportnak ahhoz, hogy egy meghatározott inkarmációban készen álljon egy fontos feladat betöltésére? Ebből a nézőpontból az Alapkő az Emberiség szellemi fejlődése szempontjából mérföldkőnek tűnik, mégpedig olyan mérföldkőnek, amit különböző szellemi áramlatok és az ezeket reprezentáló bizonyos embercsoportok inkarmációkon keresztül fognak majd hordozni. Ez az összefüggés talán rávilágít Rudolf Steiner azon szavaira, melyeket a Goetheanumban 1916. szeptember 25-én tartott előadásában mondott: "A szellemi élet nem írtható ki, a szellemi élet él és halad előre". Rudolf Steiner ezzel az összefüggéssel utalni akart arra a hatásra, hogy milyen hatékony tud lenni egy kis csoport, aktív emberek egy csoportja akkor, amikor tevékenységét egy jövőbeni korszak kulturális fejlődésének előmozdítására irányítja. Egy még távolabbi horizont nyílik meg előttünk akkor, ha nem csak azt tartjuk szem előtt, amit kisebb karmikus csoportok feladatául nyilvánít meg a történelem, hanem a nagy Emberiség-fejlődést, hosszabb kultúr-korszakokon keresztül, befolyásoló áramlatokat is."

"Ez az Általános Antropozófiai Társaság ezen újfajta és a szokásos szellemi iskoláktól teljes mértékben eltérő formája tehát teljes egészében Rudolf Steinertől származott, aki ebben az időben gyakran hangsúlyozta, hogy a Karácsonyi Ülés jelentősége éppen az újrakezdésben van. Ilyenkor egy "karácsonyi impulzusról" is beszélt, és ezzel arra utalt, hogy 1923/24 fordulóján az antropozófiai mozgalom és az Általános Antropozófiai Társaság eggyé vált. Mert azzal a gesztussal, hogy Rudolf Steiner lett az újonnan megalakult Társaság elnöke, gyakorlatilag az antropozófia bekerült a társaságba! És azokból a lépésekből, melyekkel Rudolf Steiner kialakította az új társaság szervezetét, nyilvánvalóvá vált, ami persze csak a későbbiekben lett egyértelműen látható, hogy Rudolf Steiner 1924-ben, mint misztériumvezető lépett fel, és ezzel az elhatározásával a saját sorsát összekötötte az Általános Antropozófiai Társasággal és annak tagjainak sorsával.

Ennek alapján érthető meg - már csak az utókor számára - az is, hogy Steiner miért formálta át olyan jelentős mértékben a Társaság működését. Ugyanis azt az általa bemutatott szellemi törvényt igyekezett a Társaság működéséhez szükséges formákban megjeleníteni, amit így fejezett ki: "Ám ahogy a forma szellem nélkül semmi, úgy a szellem is tétlen maradna, ha nem teremtene magának formát." Ezért Rudolf Steiner szigorú formákat hozott létre és ezek szerint rendezett el mindent a társaságban, éppen úgy, ahogy azt az ő misztériumvezetői működése kívánta. Hiszen az Általános Antropozófiai Társaság éteri organizációjának meg kellett egyeznie Rudolf Steiner saját formaerő-testével."
eposz, 2019. április 13. szombat, 02:18
Címkék: Michael Bauer, Carl Unger, Rudolf Steiner, Antropozófiai Társaság, Ugyanakkor Rudolf Steiner, Rudolf Steinernek,
Kommentek
Az ember a múltban, jelenben és jövőben
Rudolf Steiner

BEAVATÁSTUDOMÁNY ÉS CSILLAGMEGISMERÉS

Az ember a múltban, jelenben és jövőben a tudati fejlődés
szempontjából

Az antropozófiai orientáltságú szellemtudomány alapját Rudolf
Steiner (1861-1925) közreadott írásművei képezik. Mindezek mellett 1900-1924 között számos előadást és kurzust is tartott, részben
nyilvánosakat, eleinte a Teozófiai, később az Antropozófiai Társaság
tagjai részére. Nyilvános előadásait nem kívánta írásban rögzíteni,
mivel azokat ,,szóbeli, nem nyomtatás céljára szánt" közlésekként
kezelte. Miután azonban a hallgatóság részéről egyre több ,,hibás
jegyzet" készült és került terjesztésre, úgy vélte, szabályoznia kell az
elhangzottak rögzítését. E feladattal Marie Steiner von Sieverst bízta
meg. Az ő dolga volt a gyorsírók kijelölése és a leírások (stenográfiák)
rendezése, azoknak a kiadáshoz szükséges áttekintése. Mivel Dr.
Steiner idő híján csak ritkán
eposz, 2019. március 18. hétfő, 11:45
ooOoo
Rudolf Steiner: A zeneiség lénye és a hangélmény az emberben

GA 283
Puha borító, 114 oldal

8 előadás, 3 kérdésmegválaszolás és 2 zárszó, amelyeket Steiner Kölnben, Berlinben, Lipcsében, Dornachban és Stuttgartban, 1906-ban és 1920-23-ban tartott.

A zeneiség lényege

1. előadás
Schopenhaueri gondolatok a zene okkult szemléletének kiindulópontjaként - Az emberi lélek felemelkedése spirituális fejlődés útján - A devachán mint a szférák zenéjének világa - A földi zene mint a magasabb világokban észlelt hangzások utózengése - A dúr és moll mélyebb jelentősége.

2. előadás
Goethe és Schopenhauer nézetei a művészetek jelentőségéről - Az ember háromféle tudatállapota - Az emberi lélek időzése a devachánban és a szférák zenéjének átélése az álomtalan alvás alatt - A földi zene mint öntudatlan emlékezés erre az átélésre - Ezen összefüggések tudatossá tétele az okkult fejlődés által.

3. előadás
A zenei és matematikai tehetség
eposz, 2019. január 29. kedd, 12:16
ooOoo
Stoffwechsel" (,,Az organikus mozgás az anyagcserével való összefüggésében"), 1845.; és ,,Über die quantitative und qualitative Bestimmung der Krafte" (,,Az erők mennyiségi és minőségi meghatározásáról"), 1841. E Mayer-féle törvény jelentőségéről lásd még az 1918. április 16-i előadást -: ,,Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewusst- seins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft" (,,Földi-halál és világban-élés. Az antropozófia élet-adományai. Tudati szükségszerűségek a jelen és a jövő számára"), GA

http://www.antropozofia.hu/ga293/17

Holisztika

A holisztika az elemzés, rendszerértelmezés egy módszere, illetve szemlélető módja. A tudományos elemzésben a holisztikus elemzés egy rendszernek vagy a rendszer egy vetületének egészét vizsgálja, hasonlítja vagy azonosítja.

Jelentése

Holo- görög eredetű (hólos) tudományos értelemben használt szó-előtag. Jelentése teljes,
eposz, 2019. január 29. kedd, 10:11
Préta
minimum egy alapelem hiányzik belőlük és maximum három. A hinduizmusban az atma vagy lélek átmeneti állapotában tiszta és a dévákhoz hasonlatos, halál után újjászületik egy testbe, amely öt elemből áll. A préták ezért képtelenek ételt fogyasztani, mivel azokban van föld, tűz és víz elem.

Thaiföldön a pret éhes szellemet jelent a buddhista hagyományokban, amely a thai néphagyomány részévé vált. A róluk alkotott általános képzet az, hogy a pret-ek nagyon magasak.

Rudolf Steiner - Antropozófia

Rudolf Steiner szerint vannak olyan ellenséges szellemi lények, melyek az emberi szorongásból és félelemből táplálkoznak

A szorongás, a depresszió és a félelem sok mindenkit érint manapság, de kevesen vannak tisztában azzal, hogy az életünkben megnyilvánuló anyagi hatásai mellett lehetnek olyan lények is az okozói, amelyek a szokásos észlelésünkön kívüli dimenziókban léteznek.

Sokkal több dolog van a valóságban, mint amit láthatunk, érezhetünk, hallhatunk, ízlelhetünk
eposz, 2019. január 17. csütörtök, 14:34
Rudolf Steiner - Eleven kölcsönhatás élők és holtak között
(Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten)

Bergen, 1o. Oktober 1913.

A legszívélyesebben köszönöm az Önök képviselőjének épp az imént elhangzott kedves üdvözlését, és meg vagyok győződve arról, hogy azok a barátok, akik velem ebbe a városba eljöttek, hogy a bergeni barátokkal együtt az antropozófiai életet ápoljuk, szíves örömest csatlakoznak ehhez az üdvözléshez. Nagyon szép volt az utazás a barátságos és fenséges hegyeken keresztül, és azt hiszem, hogy barátaink az itt töltött napok alatt, ebben a régi Hansa-városban jól fogják magukat érezni. Nem csupán az emberi csoda-műről, a vasútról, amellyel ide utaztunk, kaphat az ember éppen ezen a vidéken olyan benyomást, amely Európa más vidékein kevésbé észlelhető, hogy közvetlenül összekapcsolódik az emberi energia alkotó ereje az ősi természettel, hanem ha az ember látja, hogy a kövek, amelyeket szét kellett törni, - hogy létrejöjjön az, amit az emberi szellem ma létre tud hozni - közvetlenül azok mellett a kövek mellett
eposz, 2019. január 17. csütörtök, 14:31
Miért nem emlékezünk az előző földi életeinkre?
mostani életére. Csak a jelenlegi gondolkodásunk teszi lehetővé az akkori visszaemlékezést.

Manapság még csak néhányan képesek erre, mivel az ezt megelőző földi életükben kevesen voltak, akik a gondolkodást valóban elsajátították. Akik viszont igen, azok ebben tudnak másoknak segíteni. És ha követik, amit erről A magasabb világok megismerése című könyvemben leírtam, akkor megtörténhet, hogy az embereknek a jelenben is felvillan valami arról, hogy már éltek egy korábbi földi életben. Az antropozófiai szellemtudomány segítségével az emberek fokozatosan ismét emlékezni fognak.

Egyelőre persze még azt mondják: az előző életére nem tud az ember visszaemlékezni. Ha pedig egy korábbi földi életről nincs emléke valakinek, akkor nem is volt korábbi élete. - Ennek alapján azt is mondhatjuk: az ember nem képes számolni, be is lehet ezt bizonyítani, és bizonyítékul behoz valaki egy négyéves gyereket, és megmutatja, hogy egyáltalán nem tud számolni. Itt egy ember és mégsem tud számolni! De
eposz, 2019. január 10. csütörtök, 10:44
Julius Robert Mayer
Julius Robert Mayer, 1814-1878, német orvos és természettudós, 1842-ben felállította az energiamegmaradás törvényét, és ebből következtetett a mechanikai mozgás, illetve a hő ekvivalenciájára: ,,Hő és mozgás egymásba alakulnak." (,,Bemerkungen über das mechanische Áquivalent der Warme" (,,Észrevételek a hő mechanikai ekvivalenciájáról"), 1851.); ,,Az erők tehát: lerombolhatatlan, átalakuló, imponderábilis objektumok."; ,,Amilyen kevéssé következtethető az esési erő és a mozgás összefüggéséből, hogy az esési erő lényege a mozgás volna, ugyanolyan kevéssé érvényes ez a következtetés a hőre. Sokkal inkább ennek ellenkezőjére szeretnénk következtetni, mégpedig hogy a mozgásnak - legyen az bár egyszerű mozgás, vagy éppen rezgőmozgás, mint a fényé, a kiáradó hőé stb. - ahhoz, hogy hővé váljék, abba kell maradnia mozgásként." (,,Bemerkungen über die Krafte der unbelebten Natur" (,,Észrevételek az élettelen természet erőiről"), 1842.) Lásd
eposz, 2018. október 16. kedd, 14:04
Képek, videók
michael+McAuliffea.jpg
menusgabor
2019. május 09. csütörtök, 21:27
Michael J. Fox .
alvaro-hopihe
2018. április 09. hétfő, 08:52
Michael Jakson és Jannet.
agica2004
2018. március 01. csütörtök, 22:32
michael-jordan.jpg
menusgabor
2018. január 29. hétfő, 21:10
michaels1.png
sz719eszter
2018. január 10. szerda, 21:26
michael6.gif
sz719eszter
2017. december 03. vasárnap, 16:18
michael4.gif
sz719eszter
2017. december 03. vasárnap, 16:18
michael1.gif
sz719eszter
2017. december 03. vasárnap, 16:18
Michael.png
cady89
2017. október 28. szombat, 13:06
paris st. michael.jpg
liliana01
2017. október 08. vasárnap, 20:29
Ungern 2006 sommar (79).j
rolubek
2007. június 30. szombat, 23:10
Ungern 2006 sommar (75).J
rolubek
2007. június 30. szombat, 23:09
Ungern 2006 sommar (67).J
rolubek
2007. június 30. szombat, 23:08
Ungern 2006 sommar (56).J
rolubek
2007. június 30. szombat, 23:03
Ungern 2006 sommar (53).J
rolubek
2007. június 30. szombat, 23:02
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.