Belépés
2020. július 07. kedd | 28. hét | 189. nap | 04:55 | Apollónia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
1956-os ünnepség Hegyeshalomban
Böröndi Lajos ünnepi beszéde Hegyeshalomban, 2012. október 23-án

Tisztelt ünneplő közönség!

,,A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullni - s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.
A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha sehol - még közvetve sem - igazoljuk a gyilkosokat.
Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az ellentmondás és halál erőivel, amelyek elhomályosítják a történelmet --- bontakozik az élet és meggyőzés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, melyet kultúrának nevezünk, s amely a szabad alkotás és szabad munka terméke.
A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehetetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt, s ők azok, akik mindennek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztozunk --- miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk!"
Albert Camus írta ezt a forradalom évfordulóján, s esszéje címéül A magyarok vére címet adta. Szívszorító írás, amely ma a szolidaritást, az alázatot nélkülöző Európában húsba vágó igazság.
Az írás elejéről hadd idézzek még egy gondolatot. Így beszél Camus: ,,nem kívánom, hogy a magyarok ismét fegyvert fogjanak a nyugati világ szeme láttára, amely nem takarékoskodnék sem tapssal, sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házi papucsát, mint a futballszurkolók a vasárnapi kupamérkőzés után."
1956. október 23. Semmi nem fogható ehhez a naphoz a történelemben. '48 március 15-e sem. Valami hitetetlen és szokatlan történt. Esélyt nem latolgatva, következményekkel nem számolva egy nép azt mondta elég volt. Pedig kirajzolták mozgásterét Trianonban, Potsdamban, s ez a mozgástér a cseléd népek, beolvasztásra, elpusztításra ítélt népek mozgástere, az önállóság látszatának visszfénye csak, a szabad tapsviharé, az önfeladásé.
Nem kis zavart okozott október 23-a és az azt követő 13 nap azoknak, akik eldöntötték, hogy melyik nép melyik zsarnokság ernyője alatt ,,hűsölhet". Hisz szembesülniük kellett hangoztatott elveikkel, soha végig nem gondolt demokrácia felfogásukkal.
Az oroszok reakciója volt a természetesebb, eltaposni a lázongókat, s kicsit a szíjat lazábbra engedő hóhért ültetni a nép nyakára.
A Nyugaté volt a legzavartabb. Nem menti a nem cselekvést az a szerencsétlen tény, hogy közel-keleti problémáikat mindenek elé helyezték, s emellett a magyar ügy másodlagossá degradálódott. Lelepleződtek. Világossá vált az, hogy milyen messze esik egymástól a fenséges, hangoztatott elv és a valóság. S akkor még nem is szóltunk arról az amerikai táviratról, amely gyakorlatilag szabad kezet engedett a beavatkozásnak! Nem mentség, hogy az ún. szabad országok menekülőket fogadtak be. Gyarapodtak általuk, s igazán nem is tudták megakadályozni, hogy népeik rokonszenve a magyarok felé forduljon. Hisz rokon szabadságvágyukat látták benne. De ugyanígy befogadtak Kádár-ügynököket, Rákosi-ügynököket, akik ma is meghatározó személyiségei - szerintük - az üldözött magyarságnak. Hisz éppen csak néhány hete vetített az osztrák televízió egy a szélsőséges magyargyűlölő ún. Magyarország szakértő által moderált filmet Magyarországról.
Kádár fizetett ügynöke volt, s évtizedek óta az osztrák liberális média magyar szakértője.
1956, te csillag?
Hány patak, folyó folyt össze benne? Hányféle fájdalom és szomorúság táplálta? Hogy eleve reménytelen volt? Ki foglalkozott akkor ezzel? Hiszen már nem volt hova hátrálni.
A bolsevizmus álma pillanatok alatt szertefoszlott a megszállt Magyarországon akkor, amikor a hatalmat erőszakkal, csalással megragadók Sztálin magyar tanítványával az élen uralkodni kezdtek. Az ideológia primitív mesterei mindent ellenőrizni akartak, ,,figyelmük" mindenre kiterjedt. A régi nomenklatúra megsemmisítése után saját osztályuknak ugrottak, kifacsartak a parasztból, munkásból mindent. Padlást söpörtek, s kivégeztek, munkatáborokat működtettek. S hogy totális legyen a megfélemlítés, saját fajtájukat is irtani kezdték. Hóhérból áldozat lett. S a parádés módszer: előbb meggyilkolják Rajk elvtársat, s aztán megjegyzik, hogy hányadik kilométerkőnél temették arccal lefelé az útszéli árokba, hisz ki kell majd onnét hantolni azt, s fényes pompával eltemetni. Október hatodikán. Lenne ennek a dátumnak küldetéses jelentése, ha Rajk korábban nem lett volna a bolsevik-fasiszta gyilkoló gépezetnek része, s áldozata egyben. Így a katarzis elmaradt.
Nem volt hová hátrálni már. Egy megalázott nemzet nézett hóhéraira a kötelező május elsejei felvonuláson.
Ilyenkor már rosszabb nem jöhet. Egy szikra elég, hogy a puskaporral töltött hordó felrobbanjon. Október 22-én este még lengyel szolidaritási tüntetésre készültek a pestiek, s rémálmukban sem jutott eszükbe, hogy másnap este a Bródy Sándor utcában a rádióban székelő ávósok az intézmény elé sereglőkre lőnek. S hogy vér folyik a pesti utcán. De nem gondoltak arra sem már az orosz bevonulása után, hogy föladják a harcot. Még hetekig lobogtak az ellenálló gócok, pedig nyilvánvaló volt, a forradalmat eltiporták, s a nyugati segítség elmarad, s Magyarország ismét megint magára marad. ,,S Európa csendes, újra csendes" - Petőfivel szólva.
És sortüzek szinte naponta. Még az oroszok bevonulása előtt a Kossuth téren, majd vidéken szinte mindenütt a tömegbe lőttek. S halott mindenhol. A legtöbb áldozatot követelő Mosonmagyaróvárott október huszonhatodikán, aztán már a újbóli megszállást követően Salgótarjánban. Alig van magyar család, amelyiket ne közvetlenül érintett volna a forradalom, Vagy így, vagy úgy.
A megtorlás, a megfélemlítés minden otthonban csöndet parancsolt. Halkan beszéltek az emberek, s ólomszürke szomorúság nehezedett mindenre. S aratott a halál.
56 év telt el azóta, s nem látszik megbékélés kibontakozni 1956 körül. Ismét csak Nyugaton nem értik, miért ez a különös láz, hisz ugyanez a nemzet 1948-cat követően néhány évtized múlva kiegyezett eltipróival, megbékélt önmagával, s 1905-ben 1848 forradalma (56 évvel a világosi fegyverletétel után) békét, és egyetértést hozott. S 1956 azonban merőben más. A furcsa kiegyezéses rendszerváltás mélyén rejlik az ok. Hogy nem volt benne az alkuban a határ kijelölése. Az, hogy gyilkosokat futni hagyni bűn! Az új elit persze nem hirtelen, a semmiből termett elő, kemény magját ott képezték ki, ahol készen álltak az ország gazdaságát elfoglalni, s sokan elhitték, hogy a politikai hatalomból kiszorultak megelégszenek a gazdasági hatalom átengedésével. Ez ideig-óráig így is volt. Az a képtelen helyzet állt elő, hogy akik a diktatúra csúcsán rendelkeztek befolyással, demokráciából is a hatalom bástyái mögül prédikáltak. Gyilkos és áldozat együtt a pesti utcán.
Különösen megdöbbentő volt ez a felelősségre vonási kísérleteknél. Hiába történt meg a feljelentés például a magyaróvári sortűz kapcsán, s hiába volt ismert a laktanyaparancsnok személye, majd egy évtizedig még a vizsgálat megindítását is megtagadták, mert az eltervelt, s megfélemlítést szolgáló tömeggyilkosságot elévültnek tekintette a kilencvenes évek magyar jogrendje. 1998-ig kellett várni, hogy ez szégyenletes helyzet megváltozzon. Akkor nagy nehezen megszületett egy állásfoglalás, hogy az 1956. november 4-e előtti sortüzekre is vonatkozik a genfi konvenció, elévülhetetlen háborús bűnnek számítanak. S már majd egy évtizede nemzeti ünnep volt október 23-a! Hogyan lehet így együtt ünnepelni? S hogyan lehet felejteni, és megbocsátani. Magyaróvárott a túlélők naivul elhitték, hogy majd megbocsáthatnak. De hát a mai napig nem kért tőlük a bűnösök közül senki bocsánatot!
Ott, ahol a bűnt nem követi büntetés, ahol felbomlik az erkölcsi rend, ahol a besúgónak több joga van, mint a besúgottnak, ahol két évtizede nem nyíltak meg az akták és nem lehetett valóban szembenézni 1956-tal, sokáig gennyedzik az elvakart seb. S nagyon nehezen mennek előrébb a dolgok.
Közben szembesülünk a hírekkel, hogy csak a mi forradalmunk eltiprói, csak a nemzet dögkeselyűi részesülnek ilyen ,,isteni" kegyelemben, hisz 1944-es tettekért ma is bíróság elé lehet citálni embereket, hogy csak az egyik oldalon szegény öregember a gyilkos, más rémtettek elkövetői - nagyon helyesen - nem öregszenek.
Nem kétféle mérce ez?
Nem is olyan régen Biszku-ügytől volt hangos a sajtó. Az ő szerepe a megtorlásokban, a sortüzek elrendelésében egyértelmű. Ezt senki nem is kétli. Mégis rögtön fölröppent a mentegető kérdés: Miért kell meghurcolni egy öregembert? A kolozsvári Krónika hasábjain olvashattuk erre a számunkra egyetlen elfogadható választ: Ugyanazért, amiért a náci bűnösöket is a mai napig üldözik: mert egy gyilkos, embertelen elnyomó rendszert működtettek A két testvéri eszme követői ugyanolyan elbánást érdemelnek.
Amíg azonban a volt keleti-blokk országaiban a Biszku-félék békésen élvezhetik állami nyugdíjukat, amíg a Che Guevara pólok viselőit nem sújtja ugyanolyan közmegvetés és kiközösítés, mint a náci szimbólumok hordozóit, és amíg nem sikerül megértetni minden értetlenkedő nyugati politikussal és értelmiségivel, hogy hiába operál az egyenlőség szépen hangzó eszméjével a baloldali diktatúra, ugyanolyan gyilkos és embertelen, mint a szélsőjobb, addig a történelmi igazságtétel és traumák feldolgozása is nehezebb lesz.
Mert ez nem így van, hát ezért sincs megbékélés 1956-tal kapcsolatban.
Ennek ellenére konokul hiszem, hogy 1956 egyre tisztábban fog ragyogni az időben, bizonyíték az ember végtelen szabadságvágyára, s arra, hogy letiporni lehet egy népet, de legyőzni nem. S hiszem, hogy a szégyenlősen ünneplők igaza az erősebb. Persze addig még le kell számolni a múlttal, s el nem hinni, hogy az erkölcsi rendet fölülírhat bármiféle kitalált jogrend.
otvenhatosemlekev2016, 2016. január 07. csütörtök, 16:57
Címkék: Böröndi Lajos, Albert Camus, Bródy Sándor, elmúlt húsz, történelmi leckét, fülét betömő,
Kommentek
Pihi
Az elmúlt hét a pihenésről szólt. Hétfőn dolgoztam utoljára, holnap megyek Öttevénybe, egy időre biztosan utoljára. Lassan véget ér a felügyelet alatti szerep és önálló munkavégzésre jogosult leszek, minden kötelezettséggel és felelősséggel. Kaphatok túlórát és igazából most kezdem meg szakmai előmenetelemet. Szeretnék egy diplomát és a fő rendelkezői pozíciót betölteni akár Győrben, akár Hegyeshalomban. Sok türelemre, alázatra és kitartásra lesz szükségem a tanulás mellett.
2018. december 3-án indult a tanfolyam, 2019 július 5-én lett meg az általános forgalmi vizsgám és 2020. február 13-án tettem le az önállósító forgalmi vizsgát. 3 hónap kellett a helyi vizsgákra. Hosszú volt, de szép évek várnak rám. Remélem nyugdíjas állásról van szó.
ovarzolee, 2020. május 11. hétfő, 15:43
Szimulátor
Ma biztosítóberendezési gyakorlaton voltunk Istvántelken. Itt az elektronikus biztosítóberendezés szimulátoron gyakoroltunk. Jelenleg ez a legmodernebb biztosítóberendezés. Győrben és Hegyeshalomban már ez üzemel. Egyenlőre Óváron még a Domino 55 üzemel. Mivel közép állomásról van szó, ezért itt ez tökéletesen megfelel. Gyakorlatilag 1 hét pihenőm lenne, de Szombaton és Vasárnap dolgozni fogok.
Még ki kell találnom a hétvégi ebédet! Pénteken pizza lesz, szombatra és vasárnapra viszont kell valami.
ovarzolee, 2019. október 29. kedd, 18:26
Bordélyház működtetése miatt őrizetbe vettek három embert Hegyeshalomban
A közlemény szerint tavaly nyáron állampolgári bejelentés érkezett arról, hogy egy hegyeshalmi éjszakai bárban bordélyház működik. A rendőrök nyomozást indítottak, és megállapították, hogy a bárban valóban vannak olyan nők, akik ötven vagy száz euró ellenében szexuális szolgáltatást nyújtanak az épület felső szintjén található szobákban. A pénzt a vendégek a bár pultjában dolgozóknak adták át.

Az október 18-ai akcióban elfogtak egy 53 és egy 52 éves győri férfit, valamint egy 23 éves Győr környéki nőt. A rendőrkapitányság kezdeményezte mindhárom gyanúsított letartóztatását.
velemenyezd, 2019. október 21. hétfő, 13:41
Meghalt Ekker László - Százkilencvenedik
Szeptember 18-án New-Yorkban elhunyt Ekker László ( 1931-2019)
1956-ban ment ki Nyugatra, előtte Hegyeshalomban tanított. Visszaemlékezését közöltem a Hír14-ben nemrégiben. SOk levelet írt az elmúlt hónapokban, emléktöredékeket. Ezeket lementettem, hogy majd magyarítsam. Rossz gépelés, angol klaviatúra. A laktanya sorsán kesergő, felháborodott leveleit olvastam, de nem közöltem, pedig egyet lehet vele érteni: 56 negligálásának szándékát vélte benne látni. S fennhangon hibáztatta 56 elmismásolásában a jelenlegi városvezetést. Pedig ez a történet nem öt vagy tíz éves. 1989 óta kenődik, maszatolódik. s "mindenki szem a láncban".
Vigyázzon Laci bácsira az Isten odafent.
sandrapolke, 2019. szeptember 19. csütörtök, 06:28
Vihar - Megdőlt a szélrekord, rengeteg eső hullott
orkánerejű (több mint 115 kilométer/órás sebességű) széllökések kísértek. 144 kilométer/óra volt a maximum, ezzel megdőlt a július 28-ai rekord (138 kilométer/óra), amelyet 2004-ben Balatonmáriafürdőn mértek - írták.

Péntektől mozgalmasabbra, ezzel együtt csapadékosabbra fordult az időjárás. Három nap leforgása alatt nem volt olyan csapadékmérő, amely ne mutatott volna legalább pár milliméter csapadékot. Bár akadtak olyan állomások, ahol csupán 3-4 milliméter fordult elő (például Baján és Hegyeshalomban), országos átlagban nagyjából 31 milliméter esett, sőt nem egy helyen a júliusi átlagos csapadékmennyiség (62 milliméter) is lehullott. A legtöbb eső Nyírlugoson zúdult le, ott három nap alatt 104 millimétert mértek.

Keddre a hőség és a zivatarveszély miatt adtak ki elsőfokú figyelmeztetést az egész országra. Felhőszakadás veszélye miatt pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Az előrejelzés szerint kedd hajnalban 16-21
velemenyezd, 2019. július 30. kedd, 10:48
'56-os életrajzi lexikon -D-
emléktábla őrzi emlékét.

Domonkos Antal 1929-1956
Sortűz áldozat, a kórházba szállítás közben halt meg. Mosoni születésű, a Timföldgyárban dolgozott segédmunkásként. Szabadidejében bokszolt. Második gyermekének születését már nem érhette meg. A mosoni temetőben nyugszik.

Dózsa Katalin 1921-1956
Sortűz áldozat. Gyári segédmunkásként dolgozott. Hajadon volt. szépen felújított síremléke a magyaróvári temetőben található.

Dragovetz József - 1956
1956-ban, Hegyeshalomban a tömeg a határőrtiszteket likvidálni akarta, ezért Dragovecz.József vámőrtizedes, hogy a vérontást elkerüljék, a móvári rendőrségre vitette őket, mondván, hogy csak a törvényes felelősségre vonásnak van helye. Ilyen módon életüket megmentette.
A szovjet megszállás után Anka József százados, B. Szabó József munkásőr és Válóczi András elfogatta Dragovecz .Józsefet és átvitette a határőrség épületébe, ahol őt megkínozták, fogait kiverték, csontjait összetörték, majd félholtan a Győri
azenujsagom, 2019. január 08. kedd, 05:16
Nekem mindennap '56
továbbiak is, mint Dohány István, Fürtös Lajos, Szűcs Béla. Voltak rendkívül súlyos esetek is. Többen életük végéig szenvedték sebesülésük következményét. Fél lábbal, bicegve dolgozták le maradék életüket. De voltak szerencsések is, akik ugyan több tucat műtét után, évekbe telve, de felgyógyultak és viszonylag hosszú életet éltek meg.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején számtalan külföldi újságíró és fotóriporter is Magyarországon tartózkodott. Így volt ez Mosonmagyaróváron vagy Hegyeshalomban, majd később az osztrák menekülttáborokban.Mosonmagyaróváron a sortűz eseményéről jelenleg nincsenek fellelhető fotók. A külföldi magazinok tudósítói a sortűz utáni eseményekről készítették számtalan felvételüket, de például a magyaróvári temetésről filmet is forgattak.Ezek a képek a legnagyobb kiadók újságjaiban jelentek meg, még Amerikában is. Sajnálatos, de a megtorlás idején ezen felvételek alapján gyűjtötték össze, állították bíróság elé és ítélték súlyos börtönévekre az embereket. Nem
azenujsagom, 2018. október 24. szerda, 05:23
Képek, videók
Hegyeshalom.jpg
chillik
2016. október 10. hétfő, 06:41
Hegyeshalom
azenujsagom
2016. június 19. vasárnap, 05:13
090426Hegyeshalom 411 358
brummologus
2010. július 25. vasárnap, 10:55
090426 Hegyeshalom 411 35
brummologus
2010. július 25. vasárnap, 10:50
Hegyeshalom 411 358
brummologus
2010. július 25. vasárnap, 10:50
411.358.Hegyeshalom200 6..
skorpiolilike
2009. december 21. hétfő, 13:51
411.358.Hegyeshalom200 6.3
skorpiolilike
2009. december 21. hétfő, 13:51
411.358.Hegyeshalom200 6.2
skorpiolilike
2009. december 21. hétfő, 13:51
411.358.Hegyeshalom200 6.1
skorpiolilike
2009. december 21. hétfő, 13:51
mav-5341-010-hegyeshal om-
pyxyfox
2008. november 30. vasárnap, 21:53
Albert Camus - Nekem pihe
sanci81
2018. január 15. hétfő, 18:42
Albert Camus - Mivel szük
sanci81
2018. január 13. szombat, 16:54
Albert Camus - Mindig jön
sanci81
2018. január 13. szombat, 16:53
Albert Camus - Az ember k
sanci81
2018. január 12. péntek, 17:55
Albert Camus.jpg
bbbarbara
2015. december 18. péntek, 20:14
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.