Belépés
2020. március 28. szombat | 13. hét | 88. nap | 13:15 | Gedeon, Johanna
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A legfelső hatalom az életedben
Én, az Úr, meg nem változom.- Malakiás 3:6

A világ rendszere bizonytalan. A bizonytalanság kétségbeesett szavai hangzanak minden nap a rádióból, a televízióból, az újságokból. Úgy tűnik, minden zavaros körülöttünk.

De, dicsőség Istennek, ha te hívő vagy, akkor van valami, amire támaszkodhatsz: Isten soha nem változó Igéjére!

Isten mércéje nem kettős. Nem mond mást holnap, mint ma. Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.

Ha az Igét teszed meg legfelső hatalomnak az életedben, akkor szilárd leszel, amikor körülötted minden összeomlik. Ha az életed dolgait a szerint rendezed el, amit Isten mond, akkor bizakodó és bátor leszel, amikor mások összezavarodottak, és nyugodt leszel, amikor mások feszültek. Győztes leszel, amikor mások kudarcot szenvednek!

Mit jelent az, hogy Isten Igéjét tesszük meg a legfelső hatalomnak az életünkben? A következőt jelenti: azt hiszed el, amit Ő mond, és nem azt, amit az emberek. Azt hiszed el, amit Ő mond, és nem azt, amit a sátán. Azt hiszed el, amit Ő mond, és nem azt, amit a körülményeid mondanak.

Határozd el a szívedben, hogy ezt ma megteszed. Tökéld el magadat, hogy hitben jársz és nem látásban. Félelem nélkül kötelezd el magad Isten Igéje iránt, és akkor nem lesz semmi ezen a bizonytalan világon, ami megrendíthetné a biztonságodat.

Gloria Copeland * Igei olvasmány: Zsoltárok 9: 1-10 Link


dandej, 2017. február 06. hétfő, 15:49
Címkék: Isten Igéjét, Isten Igéje, Gloria Copeland, legfelső hatalom, világ rendszere, bizonytalanság kétségbeesett,
Kommentek
Útravaló – 2020. március 4.
Csodaváró varázslók és boszorkányok ma is vannak közöttünk. Bámulják a csillagokat, kotorásznak a jóhiszeműek tenyerében és zsebében. Mindig is volt vevő az ilyenféle átkos sarlatánságokra. Érthetetlen, hogy értelmesnek tűnő, iskolázott emberek hogyan bízzák rá a sorsukat mindenféle horoszkópra. Hogyan veszi a bátorságot egynémely - magát komolynak gondoló - napilap, hogy horoszkópot tegyen közzé? Sátánfiak. És hogyan veszik a bátorságot, hogy ne tegyék közzé az Isten napi igéjét? Európa férfiai megítéltetnek, mert a niniveiek legalább Jónás szavára bűnbánatot tartottak. Itt és most pedig a Názáreti Jézus szól hozzátok.

Magyar Kurír
maroka, 2020. március 04. szerda, 10:18
6. évközi hét szerda 02.19
testvéreim!
Legyen minden ember készséges a hallgatásra, de meggondolt a beszédben, és fegyelmezett, amikor elragadná az indulat! Haragjában ugyanis nem azt teszi az ember, ami helyes Isten előtt. Ezért vessetek ki magatokból minden tisztátalanságot, és mindenféle gonoszságot! Engedelmeskedjetek szelíd lélekkel Isten bennetek élő tanításának, amely meg tudja menteni lelketeket.
Ne csak hallgassátok, hanem valósítsátok is meg Isten tanítását, különben önmagatokat csaljátok meg! Aki ugyanis csak hallgatja Isten igéjét, de nem váltja tettekre, ahhoz az emberhez hasonlít, aki megnézi külsejét a tükörben. Magára pillant ugyan, de továbbmegy, és nyomban elfelejti, milyen is volt. Aki azonban figyelmesen tanulmányozza az evangéliumi szabadság tökéletes törvényét, és állhatatosan meg is tartja - nemcsak felületesen hallgatja, hanem szerinte is él -, az boldog lesz tettei által.
Aki pedig vallásosnak tartja magát, de nem fékezi a nyelvét, az áltatja magát, mert vallásossága hiábavaló.
maroka, 2020. február 18. kedd, 23:25
Jel és pecsét
Jel és pecsét

,,Így tartsátok meg szövetségemet, amelyet veletek és utódaitokkal kötök: metéljenek körül nálatok minden férfit!" (1Móz 17,10)

Isten a népéhez először ígéretének igéjével jön. Ez történt akkor, amikor Ábrahámot elhívta (1Móz12). Azután a szövetséggel erősíti meg ígéretének igéjét (1Móz 15). Végül a szövetséget pecsételi meg Isten a körülmetélkedés szertartásának parancsával.
A házasság a legjobb példája egy mai szövetségnek, mivel hasonló sémát követ. Először egy fiatal-
ember megkér egy leányt. Ígéretet tesz neki, majd kinyilvánítják egymás iránti szerelmüket.
Azután ők ketten szövetséget kötnek egymással, amikor a házassági fogadalmukat teszik le.
Végül gyűrűt cserélnek, ami jele az egymás iránti hűségnek, és pecsétje annak, hogy fogadalmukat nem szegik meg.
Isten nagy jóságában egy jelet adott népének. Az Istennel kötött szövetség jele ez. Az Újszövetségben is ad Isten jeleket, melyek a népnek a vele kötött szövetségére utalnak. Ezek
kalmanpiroska, 2020. február 17. hétfő, 09:25
A lélek kulcsa 5. rész - csakrák 4. 5. -
jelenségek a torokcsakra működési zavaraira hívják fel a figyelmet. A csakra szervi hármasa: a tüdő, hörgő és a hangképző szervek. Emlékszünk, még az általános iskolai tanulmányainkra, mit tanultunk a hangképzésről? ,,A tüdőből kiáramló levegő megremegteti a hangszalagokat, általa hang jön létre". Amennyiben a hangszálak károsodnak, rekedtség alakul ki.

Torokcsakránk harmonizálására segítségül hívhatunk két arkangyalt, Gabrielt és Urielt. Gabriel a kommunikációban segíthet, hirdeti Isten igéjét. Uriel a mennyei seregek énekének a felelőse, Isten dicsőítésénél. A belsőhang ebben a csakrában jut kifejezésre, melyet csak saját csendünkben hallhatunk meg, általa válik a csend ,,beszédessé".

A belső hangunkra figyelve tudhatjuk meg, mit kell tennünk a saját fejlődésünk érdekében. Nem véletlen, hogy a torokcsakra a kommunikáció intellektuális képviselője. A pajzsmirigy alul működése lustaságot eredményez, míg fokozott működés esetén hiperaktivitásra ösztönöz. A torok,
suzymama, 2020. február 12. szerda, 19:15
Abrám lett a vesztes?
emelkednetek a kaparj kurta, neked is lesz világias magatartáson. Vigyétek csak azt, ami értéktelen."
A gőgös, a megvető magatartást ajánlották.
Jézus tanításának más a vonatkoztatási rendszere. A mennyben kincset gyűjtő ember életstílusát követeli tőlünk (Mt 6,20). Az olyan emberét, aki független a földi javaktól. Erről beszél Pál így: ,,Akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele" (1Kor 7,31).
Isten Abrámhoz lép, miután Lót elvált tőle. Megismétli az ígéret igéjét: ,,Emeld föl tekintetedet."
Isten mindig azzal vigasztal meg minket, hogy megismétli igéjét. Azt akarja, hogy tekintetünket a megígért jövőre szegezzük, és a jelenben a hit erőforrásából éljünk. Amikor Isten velünkléte és ígéretei jelentik nekünk a gazdagságot, akkor szívünk nem tapad egyéb kincshez.
Az 1Móz 13. rész utolsó soraiban megpillantunk egy keveset ebből a titokból. Abrám néhány követ szed fel a sovány talajról, hogy oltárt építsen. Mert az Istennel elő ember életútja nem a
kalmanpiroska, 2020. február 10. hétfő, 15:29
Munkálkodnom kell
Munkálkodnom kell!

Ha nem munkálkodom és verejtékezem,
a legjobb föld is csak tövist s gyomot terem;
- konkolyból nem lesz "mindennapi kenyér".
Krisztus vért izzadva vetette a magot;
arra hintett Isten üdítő harmatot.
- Aki tétlen vár, áldást hiába kér.

Azt mondjuk: mi hisszük, hogy Isten szeretet;
mégsem teljesíti a kéréseinket,
ha Ővele mi nem egy úton járunk!
De ha embertársunk bennünk Krisztust látja,
megnyílik a szíve befogadására;
és az áldásra nem hiába várunk.

Ha vetettünk is, és irtottuk a gyomot,
de bő áldást arra mégis Isten adott,
- mindig többet, mint mi megérdemeltünk:
Az Élet Igéjét ültette szívünkbe;
gyógybalzsamot rakott fájó sebeinkre;
- hogy megmentsen, Ő mindent megtett értünk!

Ma hálaadással, Uram, hozzád jövök;
most könnyebb elhinnem, hogy az élet örök...
azt, hogy részemre is van megújulás.
Szemeimmel látom, hogy gyümölccsé érett,
a virág kelyhében
kalmanpiroska, 2020. február 09. vasárnap, 21:55
Szent Joseph Freinademetz verbita szerzetes
A boldogság papja
.....................
Szent Joseph Freinademetz verbita szerzetesre emlékezünk liturgikus emléknapján, január 29-én. A tiroli származású szerzetes csaknem harminc évig hirdette Isten igéjét Kínában.
oseph Freinademetz az Osztrák-Magyar Monarchia területén született, egy apró, csupán öt házból álló dél-tiroli faluban, Badiában, 1852. április 15-én. Nemzetiségét tekintve ladin volt. 1875-ben szentelték a brixeni egyházmegye papjává. Egy kis tiroli településen, San Martin de Torban szolgált, de úgy érezte, hogy a hivatása távoli misszióba szól. Püspöke megadta neki az engedélyt, hogy beléphessen Szent Arnold Janssen újonnan alapított rendjébe, az Isteni Ige Társaságába. Ő lett az első verbita szerzetes, aki távoli misszióba ment.

1879-ben kapta meg kiküldetését Kínába. Másodmagával indult el az ázsiai országba, amely az első ópiumháború (1839-1842) után kénytelen volt feladni elzárkózó
maroka, 2020. január 29. szerda, 12:23
Istennek van rendelt ideje és kitűzött célja
ez, mert bízhatunk benne bármelyik esetben! Mégis jobb, amikor visszatartja minden látható jelét annak, hogy megemlékezik rólunk. Tudatni akarja velünk, hogy Igéje - az az ígérete, hogy megemlékezik rólunk - valóságosabb és megbízhatóbb, mint bármilyen bizonyíték, amit érzékszerveinkkel tapasztalunk. Jó az, amikor elküldi a látható bizonyítékot, de még jobban értékeljük azt, miután bíztunk benne anélkül is. És akik a leginkább hajlanak arra, hogy bízzanak Istenben minden bizonyíték nélkül, Igéjét kivéve, mindig a legnagyobb mértékű látható bizonyítékát kapják szeretetének. (Charles Gallaudet Trumbul)

Hiszek benne, ha viharfelhők jönnek fel,
És az égen nem látszik már semmi jel.
Ő meghall imát, s gondjában van a veréb...

Dicsérem Őt, ha gyász vagy fájdalom tör rám,
Ha veszteség és bánat ér éltem során,
Mert Ő megmarad, mint egyetlen nyereség.

Kezét fogom, hisz félelmetes az ösvény,
És már se közel, se távol nincs semmi fény,
Ő jól
kalmanpiroska, 2020. január 24. péntek, 20:39
Képek, videók
Fedezd fel Isten Igéjét
sacimama
2013. szeptember 23. hétfő, 22:13
Isten ígéjét olvasom.JPG
barzillai64
2008. július 03. csütörtök, 00:07
Isten igéje
dandej
2015. augusztus 30. vasárnap, 21:11
Isten Igéje édes az ínyem
sacimama
2014. december 20. szombat, 20:28
Isten igéjének meghallása
sacimama
2014. július 03. csütörtök, 18:08
Ima Isten igéjével
sacimama
2014. június 18. szerda, 00:23
Isten igéje
sacimama
2013. július 10. szerda, 01:44
isten igéje.JPG
mailona
2010. december 15. szerda, 08:19
ISTEN IGÉJE.gif
csomajulianna
2010. január 24. vasárnap, 20:42
Isten igéje 1.jpg
szilvia108
2009. július 22. szerda, 11:37
Isten igéje 2.gif
szilvia108
2009. július 22. szerda, 11:37
Várad glóriája 01.jpg
chillik
2018. május 10. csütörtök, 03:33
Várad glóriája 02.jpg
chillik
2018. május 10. csütörtök, 03:33
Várad glóriája 03.jpg
chillik
2018. május 10. csütörtök, 03:33
Várad glóriája 04.jpg
chillik
2018. május 10. csütörtök, 03:32
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.